Karı Koca Arasına Muhabbet İçin Yapılan Uygulamalar Günah Mı?

Eşler arasına büyü yapmak günah mı? Ayrılan eşleri birleştirmek için büyü yapmak ve yaptırmak. Havas İlminden Karı Koca Arasına Muhabbet dualar ile nasıl yapılır?

Karı Koca Arasına Muhabbet İçin Yapılan Uygulamalar Günah Mı?

Dualı vefkler yaparak veya yaptırarak eşler arasına muhabbet sağlanması mümkün. Ayrılan eşler arasına ayrılmasınlar diye, Havas ilminden ve Gizli ilimlerde yapılacak aşk büyüsü ile alakalı önemli şeyler var. İşte bunları sizler için derledik. Dua okuyarak eşini kendine aşık etme, Kocayı eve bağlamak için okunacak dualar. Eşini kendine aşık etmek için yapılacak dualı yöntemleri ayrıntılı olarak anlatalım. Farklı uygulamalarla karı koca arasını yapmak, İslami görüşlere göre farklılık göstermektedir. Bazı alimler iyi niyetle yapılan uygulamaların caiz olduğunu savunurken, bazı alimler büyü yapmak ya da yaptırmanın sebebi ne olursa olsun günah olduğunu savunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerde büyü yapmanın, yaptırmanın ve büyücülere inanmanın günah olduğuna dair ifadeler bulunmaktadır.

Büyünün Haram Olduğuyla İlgili Hadisler

İslam dininde büyü yapmak ve yaptırmak haram sayılmaktadır ve günahtır. Peygamber Efendimi büyü yaptırmanın ya da büyücülere inanmanın Allah’a şirk koşmak olacağını buyurmuştur. Büyü ile ilgili hadislerden, Peygamber Efendimizin hadisinde; “Helak edici yedi şeyden sakının; Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, haksız yere bir cana kıymak, faiz ve yetim malı yemek, düşmana hücum esnasında savaştan kaçmak, iffetli mü’min hanımlara zina isnadında bulunmak” diye buyurmuştur. Gizli ilimler ve havas ilmi kaynaklarında bu konuyla alakalı daha detaylı bilgiler bulmanız mümkün bunlardan en önemli olanları ile sizlere ışık tutacağız.

Büyünün Haram Olduğuyla İlgili Ayet: Maide Suresi

 • “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar Allah’a itaatten kopmaktır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. “Maide Suresi- 3. Ayet
 • “Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. “Maide Suresi- 90.ayet

Büyünün Haram Olduğuyla İlgili Ayet: Araf Suresi

“Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz “Araf Suresi-103. Ayet

Büyünün Haram Olduğuyla İlgili Ayet: Bakara Suresi

“Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Fakat şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri öğretiyorlardı.” Bakara Suresi- 102.Ayet

Büyünün Haram Olduğuyla İlgili Ayet: Şuara Suresi

“İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”
“Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.”
"Onlar şöyle dediler: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.”
"Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.”
“Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür.”
"Şuayb, “Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir.” dedi."
"Onlar Şuayb’ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi."

Havas İlminden Karı Koca Arasındaki Muhabbet için Uygulama

Dua etmek Allah’a ellerini açıp yalvarmak ise Havas ilmi bu uygulamanın yazıya dökülmüş hali olarak tanımlanabilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetlerin hem okunması hem de yazılmasının sağladığı huzur ve korunma yüzyıllardır bilinmektedir. Havas ilminde kullanılan tılsım, muska ya da vefk gibi uygulamaların haram olup olmadığıyla ilgili ameller, niyete göre değişmektedir. Eşler arasındaki muhabbet muskası günah mı diye merak ediyorsanız, bu sorunun cevabı görecelidir. Karı koca arasındaki muhabbetin güzelleşmesi için havas ilminde bir uygulama şu şekildedir;

 • “Feseyekfikehümüllahü ve hüves semiul alim” tılsımı ve ilgili ayetin Arapçası bir kâğıda yazılmalıdır.
 • Tılsımın altına karı kocanın isimleri ve annelerinin isimleri yazılmalıdır.
 • Bu kâğıt karı kocanın baş koyduğu yastıkların altına konulmalıdır.
 • Bu uygulamada eşlerin arasını düzeltmek için muska yapılmış olmaktadır. Uygulamadan sonra karı koca arasında büyük bir muhabbet doğmaktadır.

Eşinle Aranın İyi Olması İçin Okunması Gereken Duaya Nasıl Başlanır?

Aile huzuru için ve kocanla aranın iyi olması için dua okumak önemlidir. Aile huzursuzlukların giderilmesini sağlamak için okunması gereken dualar;

 • Bir Fatiha
 • Üç İhlas okunarak sevabı Hz. Peygamber’in ruhuna hediye edilmelidir.

Eşinle Aranın İyi Olması İçin Okunması Gereken Dualar

Ardından her gün sabah ve akşam olmak üzere yedişer defa okunacak dua;

 • Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Belirtilen duaları okuyan kişilerin evlerinden huzur eksik olmaz ve son derece mesut ve bahtiyar bir aile hayatı geçirirler. Karı ve koca arasında meydana gelen huzursuzlıkları gidermek ve yaşanan sorunların üstesinden gelmek için dua okumanın önemi oldukça fazladır.

Allah-u Teâlâ’ya sığınmak, okunacak olan dualar ile yardım istemek eşler arasında yaşanan sorunları gidererek nazar değmesine engel olmaktadır. Eşlerin huzuru için dua edilerek, Allah’tan yardım dilenmesi gerekmektedir. Eşler arasında yaşanan huzursuzlukların giderilmesi için okunması gereken dua;

“Elhamdülillêhillezî yümsiküssemêvêtisseb’a en takaa alel ardi illâ biiznih, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm…” olmalıdır. 

“Yâ Veliyy celle celalühü “zikrine sürekli devam eden eşler arasındaki hoşnutsuzluklar sona erer ve geçimleri güzel olur. Zikir sayısı 46 olan Esma-ül Hüsna’yı cuma günleri 1000 defa zikreden eşler arasında itaat olmaktadır ve itaat etmeyen eşler itaat etmeye başlamaktadırlar.

İyi Niyetle Yapılan Büyü Yapılabilir ya da Yaptırılabilir mi?

İyi niyetle yapılan büyü günah mıdır? sorusunun cevabı bazı kimselere göre günah sayılmaz ve hatta iyilik sayılabileceği iddia edilmektedir. Gerçekte ise herkesin Allah’ın çizdiği bir kaderi olduğu ve ona bahşettiği irade gücü ile iyiyi ve kötüyü ayırt etmesi gerektiği vardır. İyi niyetle de olsa yapılan büyüler sonucunda insana ait olan irade ellerinden alınmakta ve savunmasız kalmaktadır. Bu durum Allaha karşı gelmektir. Yuva kurtarmak için yapılan büyü günah mıdır? Ve evlenmek için yapılan büyüler iyilik sayılır mı? sorusuna cevap arayanlar için bunun yanlış bir düşünce olduğunu söylemek mümkündür.

İnsanların kaderinin Allah’ın çizdiğini bilmek gerekir ve onun iradesinin dışına çıkmak günahtır. Alim ve Uzman bir Medyum hocadan destek almak elbette mümkün! Ama böyle durumlarda Allaha sığınarak dua etmek seçilecek en doğru yol olmaktadır. Dua ederek Allahtan yardım dileyen kişiler dualarının karşılığını fazlası ile alabilir ve aynı zamanda sevap işlerler. Bütün din kitaplarında belirtildiği üzere yapılan büyünün her türlüsü günahtır ve ağır bir suçtur. Allah’ın her günahı bağışlayacağı fakat büyü yapan ve yaptıranlar asla bağışlamayacağı belirtilmektedir.

Kötü Niyetli İnsanların Şerrinden Nasıl Korunulur?

Kötü niyetli insanların şerrinden, cinlerinden ve kötülüklerinden korunabilmeniz adına Allah’a sığınmanız ve dua etmeniz gerekmektedir. Kötülüklerden korunabilmek için yapılması gerekenlerden bazıları şu şekildedir;

 • Sünnet-i seniyyeye uyulması gerekmektedir.
 • Kişiler işlerine başlarken her zaman euzü-besmele çekmelidir.
 • Büyülere karşı korunabilmek için Felak ve Nas surelerinin okunması gerekmektedir.
 • Allah (C.C)’ye sığınılmalı ve yardım istenmelidir.
 • Dua okunmalı, Allah’ın güzel isimleri anılmalıdır.

Örneğin sıkıntılı olan ve dertlerine çare arayan bir kimse;

“Ya Rab! Ya Şafi! Ya Kâfi! Ya Vafi! Hastalığımız, derdimiz ve sıkıntımız anında bizi tevhitten, teslimden, tevekkülden ve salihattan ayırma! Ubudiyetimizi ve istianemizi yalnız sana kıl! Yalnız senin şifa verdiğine ve Senin Rububiyetinin kâfi olduğuna iman ve itminan ver! Bizi bakıyat-ı salihatına vefadar eyle! Bizi dalâletten beri eyle! Âmin!” duasını okuyarak Allah’a yalvarabilir ve yardım isteyebilir.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 22:01
YORUM EKLE
YORUMLAR
Saniye altinsöz
Saniye altinsöz - 5 yıl Önce

Bu hoca dolandırıcı inanmasın kimse benım 3 bin im gitti

Medyum - Aşk büyüsü