4444 Salat-ı Tefriciye Nasıl okunur, Fazileti, Etkisi ve Tesiri nedir?

4444 Salat-ı Tefriciye Nasıl okunur? Fazileti, Etkisi, Tesiri adabı ile okunuşu ve hangi vakitte okunacağını öğrenin. 4444 Salavat-ı Tefriciye'nin okuma adabı ile ayrıntılı sırları.

4444 Salat-ı Tefriciye Nasıl okunur, Fazileti, Etkisi ve Tesiri nedir?

4444 Salat-ı Tefriciye Nasıl okunur? Fazileti ve faydasını saymakla bitiremediğimiz, Salatı tefriciye hakkında bilmeniz gerekenleri açıklıyoruz. İslami kaynaklara göre ve Alimlerin görüşlerini okuyanların gördükleri faydalarını sizler için derledik. Salavatı tefriciyenin fazileti, Etkisi ve Tesiri nedir? Salat-ı Tefriciye duası nedir, okunuşu nasıldır ve hangi etkileri vardır? Salat Arapça dua manasındadır. Özel manada Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e yapılan duaya verilen isimdir. Tefriciye ise tasa ve sıkıntılardan kurtuluş ve başarıya ulaşmak manasındadır. Salat-ı Tefriciye duası da genellikle dileklerin kabulü ve sıkıntılardan kurtuluş vesilesi olan dua diye meşhur olmuştur.

Salatı Tefriciye ne için okunur? Salat- Tefriciye Allah rızası ve Peygamber şefaatine nail olma gayesiyle sıkıntılardan, hastalık, bela ve musibetlerden kurtuluş ve önemli dileklerin Allah’a arzında vesile olarak okunabilir.

Salat ve Selam Nedir? Kur’an’da Nasıl Geçiyor?

Yüce Allah (Celle Celalühü) Ahzab Suresinde şöyle buyurmaktadır: ‘Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere hep salat (rahmet ve sena) ederler. Ey iman edenler! Siz de O’na salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin.’

Allah'ın salat etmesi, peygamberini rahmetine nail etmesi, O’nun şanını yükseltmesidir. Meleklerin salat etmesi, Peygamber Efendimizin şanını yüceltme, Müslümanlar için duadır. Müminlerin salat etmesi de duadır. Selamları ise O’na güven verme, O’na kendilerinden gelebilecek zarar, saygısızlık gibi olumsuz hallerden teminat verme anlamına gelir.

Dindeki Yeri Neresidir?

Selam ve salavat ‘sallallahu aleyhi ve sellem’ veya ‘aleyhisselatü vesselam’ şeklinde yapılabileceği gibi uzun dualarla da ifade edilebilir. Esasen namazda okunan tahiyyat, salli ve barik duaları da birer salavattır.

Allah’ın ayetteki emri ve Efendimiz (S.A.V)’in hadislerinde tavsiyeleri ile salavat ve selam Müslümanlar için önemlidir. Hatta iki salavat arasındaki duaların makbul olabileceği duaların başında ve sonunda salat ve selam getirmenin gerekliliğinden bahseden hadisler de mevcuttur.

Salavat ile İlgili Hadisler

Salat ve selamla ilgili birçok kutsi hadis ve hadisler de bulunmaktadır. Salavatın önemini anlatan sahih hadislerden birkaçı şöyledir;

  • Abdullah b. Amr ibnü’l As (R.A)’dan rivayet olunan Müslim’in naklettiği bir hadisi şerifte: ‘Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem’den işittim, buyurdu ki: “Her kim, benim üzerime salavat getirirse, Allah Teala bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder.”
  • İbn-i Mesud (R.A.)’dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte: ‘Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. “Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları, Benim üzerime en çok salavat getirenleridir.”
  • Ebu Hureyre (R.A.) rivayet etmiştir: ‘Resul-i Ekrem: “Yanında ben anıldığım halde üzerime salavat getirmeyen adamın yüzü yere sürtülsün, hakarete uğrasın.” buyurdu.’ (Tirmizi)

Hangi Niyetle ve Neden Salavat Okunur?

Hz. Muhammed (S.A.V)’in adını her duyduğumuzda O’na salat ve selam getiririz. Her dert ve sıkıntımızda, her hastalığımızda bunları vesile sayarak O’na (S.A.V) salavat getiririz. Hem de O’nun vesilesiyle Allah’tan kendi sıkıntılarımız için şifa, çare ve bereket isteriz. Dertlere müptela olan bizleriz, derman ise Allah’tandır.

Evlilik niyeti, Borçlardan kurtulmak için, Kısmetinin açılması için, İş bulmak, Mertebenin yükselmesi için, İlim öğrenmeyi kolaylaştırmak için, Sıkıntılardan feraha biran önce çıkmak için 4444 Defa bu hacetlerinizden biriyle niyet edilerek okunur. Ayrıca Salavatın önemini beyan etmek gerekirse, Dertler, sıkıntılar ve hastalıkları sadece duanın vakti olarak görmeliyiz. Sıkıntı devam ediyorsa bizim için dua vakti bitmemiş demektir. Dua etmeye, salavat çekmeye devam ederiz. Çünkü Efendimiz (S.A.V) Allah’ın lütfundan istememizi, Allah’ın kendisinden istenilmesini sevdiğini ve ibadetlerin en faziletlisinin darlığın kalkmasını dua ile beklemek olduğunu öğütlemiştir.

Salavat Okumak Gerekli Midir?

Salat-u selam, Hz. Peygamber'in Allah Teâlâ tarafından getirdiği ne kadar hüküm varsa hepsini kabul edip, devamlı surette ona verilen biati yenileme manasına gelir. Her salavat bir biat yenilemedir.

Bir başka mevzu da Hz. Muhammed (S.A.V)’in salata, dua ve rahmete ihtiyacı olmadığı halde neden bunun üzerinde önemle durulmaktadır? Ümmetin Hz. Muhammed’e (S.A.V) ihtiyacı çoktur. Uzun ve tehlikeli, zorlu ahiret hallerinde bu ihtiyaç son derece fazla olacaktır. Hz. Peygamber (S.A.V)'in böyle itibar görmesi, tabir caiz ise Allah Teâlâ nezdindeki bu kıymeti, ne kadar çoğalırsa, bu imkânların kullanılması o derece artacaktır. Ümmetin her bir ferdinin O’ndan istifadesi daha da artacaktır.

Salavat, ümmet-i Muhammed’in, sonsuz ihtiyaçları ile alakalı olduğu için, ne kadar çok yapılsa yeridir. Salavatla Müslümanlar Peygamberlerine olan sevgilerini daha da arttırmaktadır. Müslümanların Allah’a en yakın kul ve en sevgili olan Hz Muhammed (S.A.V)’e olan sevgisini ve duasını beyan etme aracı olan salavatlar, sahih kaynaklarda ve İslam alimleri ile gönlü yanık Peygamber aşıklarının yakarışlarında görülmektedir.

Salat-ı Tefriciye Duasının Dayanağı Nedir?

Salat-ı Tefriciye duası veya diğer adıyla salat-ı Nariye duası hadis-i şeriflerde geçmemektedir. Peygamberimizin öğrettiği dualardan değildir. İmam Kurtubi gibi bazı İslam alimlerinin kitaplarında yer alan bu dua sıkıntılar içinde olanlar için tavsiye edilmiştir.

Salat-ı Tefriciye Okunuşu

"Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek."

Salat-ı Tefriciye Anlamı

“Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (S.A.V) en üstün, eksiksiz ve kâmil bir şekilde salât ve selâm olsun. O öyle bir Peygamber’dir ki, düğümler O’nun hatırına çözülür, sıkıntılardan Onunla çıkılır, hüzünler, kederler ve ihtiyaçlar O’nun aşkına giderilir, her istenene Onunla ulaşılır, işlerin sonu Onunla güzel biter, yağmurlar Onun keremli yüzü suyu hürmetine yağar. O’na (S.A.V), O’nun yakınlarına ve ashabına tüm göz sahiplerinin göz açıp kapama sayısınca, her nefes alanın aldığı nefes miktarınca ve Senin bildiğin kâinatın her zerresi adedince salât ve selâm eyle.”

Salat-ı Tefriciye'nin Fazileti

Salati Tefriciye okuyana faydaları pek çok olup faziletli bir duadır. Salat-ı Tefriciye faziletleri saymakla bitmez bir dua olarak kaynaklarda bahsedilmektedir.

İmam Kurtubi’ye göre çok önemli bir işi veya bir muradı olan veya içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak isteyen bir kimse Salat-ı Tefriciye`yi 4444 defa okuyarak bu duayla Efendimiz (S.A.V)’i vesile edinse Allah, kulunun istediği şeylerin olması için bir sebep yaratır ve onu isteğine ulaştırır.

İmam Dinnur’a göre; her vakit namazının ardından 11 Salat-ı Tefriciye okumayı adet edinen kimse geçim darlığı çekmez ve mertebesi, derecesi yükselir.

Neden 4444 Defa Okunmalıdır?

Bu duayı okuyarak tecrübe eden İslam alimleri bu sayıda okumanın daha faziletli olacağını söylemişlerdir. Tabi ki Allah için istenildiği kadar dua okunabilir. Farklı dualar da okunabilir. Efendimiz (S.A.V)’e sayısız, yapılabildiği kadar salavat getirilebilir. Buradaki amaç sayı değil irtibatı, yoğunlaşmayı fazlalaştırmaktır.

4444 Salatı Tefriciye kaç günde okunmalı? İstenildiği zaman okunmalıdır. Şu kadar okunmalı, şu zamana kadar okunmalı gibi bir zorunluluk yoktur. Salatı Tefriciye hangi gün başlanır gibi bir soruya da aynı şekilde bir zorunluluk olmadan istenildiği gün başlanır cevabı verilebilir.

4444 okuyamayıp eksik olursa veya karıştırıp yanlış okunursa dualar kabul edilmeyecek gibi bir inanışta olmamak gerekir. Duaları kabul edecek Allah’tır ve bu dua bir vesiledir. Bunu dinin bir gereği gibi görmek imana zarar verebilir. Önemli olan duadaki niyetimiz ve dualarımıza Allah’ın mutlaka cevap vereceğine inanmaktır.

4444 Salatı Tefriciye duası abdestsiz okunur mu? Abdestsiz dua okunabildiği için bu salavatı da abdestsiz okumakta bir beis yoktur. Ancak abdestli dolaşmak, dua etmek, uyumak hep sevaplı, faziletli davranışlar olarak övülmüştür ve sünnete uygun olan bir harekettir.

Elbette bu sayıları tavsiye eden İslam alimlerinin birtakım manevi sebepleri olabilir. Unutmamamız gereken en önemli şey istenilenleri gerçekleştirmenin kudreti yalnız Allah’ın elindedir. Dua ve sayılar vesiledir. Dileğimizin gerçekleşmesini duadan, kelimelerden, okuduğumuzdan veya sayılardan beklemek bizi çok büyük bir yanılgı hatta gizli şirk içine düşürebilir.

Salat-ı Tefriciye Nasıl Okunmalı?

Salatı Tefriciye nasıl başlanır? Salat-ı tefriciye bir salavat ve duadır. Dua adaplarında duaya istiğfar ve besmeleyle sonra Allah’a şükrederek başlanır. Ardından salavatla devam edilip dua edilir. Salatı Tefriciye okurken her seferinde besmele zorunlu olmamakla beraber besmeleyle duaya başlamak sevaptır ve tavsiye edilmiştir.

Kaynaklara göre Salat-ı Tefriciye duasına 21 istiğfar ve bir besmele çekilerek başlanmalıdır. Salatı Tefriciye bittikten sonra okunan dua ve salavatlar vesile edilerek Allah’a el açılır.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 23:27
YORUM EKLE
YORUMLAR
Samet
Samet - 6 yıl Önce

4444 Salavatı şerife duasına perşembe gecesi başlamak şart mı? Belirli bir günü var mı? başlamak için, evlilik niyetiyle yapılıyormuş yeni öğrendim yazınızda tüm detayları yazmışsınız çok beğendim elinize sağlık.

nisa
nisa - 5 yıl Önce

Çok sağolun ben kaç defa okudum dileklerim kabul oldu ve hala okumaya devam ediyorum

HKBD BARIS BASKANI SEMSEDDIN BASAK
HKBD BARIS BASKANI SEMSEDDIN BASAK - 5 yıl Önce

SELAM ALEYKÜM BU DUAA COK FAYDALI BEN COK OKUDUM FAYDASINI GÖRDÜM SELAM VE DUA ILE KALIN.

Sevinc Mustafayev
Sevinc Mustafayev - 5 yıl Önce

Allah razi olsunnnn

Medyum - Aşk büyüsü