Çevirgel Duası nedir, Gideni Geri Getirme Duası nasıl yapılır?

Çevirgel Duası nasıl okunur? Döngel duası ile geri getirme ve kendine aşık ederek bağlamanın yapılışı. Bu duanın okunuşu, Fazilet ve esrarını bu yazımızdan okuyabilirsiniz.

Çevirgel Duası nedir, Gideni Geri Getirme Duası nasıl yapılır?

Çevirgel Duası Ne işe yarar, Gideni Geri Getirme Duası nasıl yapılır? Merak ettiğiniz her şeyi tüm ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Çevirgel duası, gideni geri getirme duası diye dualar var mıdır, bu dua neden yapılır?

Çevirgel Duası Nedir?

Çevirgel duası diye bir dua Kur’an ve hadislerde ve İslam büyüklerinin dualarında geçmemektedir. Kaynağı Kur’an ve hadis olmayan din ile ilgili şeylere şüpheyle yaklaşmak lazımdır. Bu duadan kaybolan bir şeyin bulunması, giden birinin geri gelmesi için dua diye bazı kaynaklarda bahsedilmektedir. Ancak sahih kaynaklara dayanmayan bu tarz şeyler bidattir, hurafedir diyebilirsiniz. Yer gök duadır, bir şeyin okunuşu ve denenmiş olması, okuyan birilerinin fayda görmesine göre değişmektedir. İyi yönde etkileri için niyetlere bağlı bu dualar okunabilir. 

Çevirgel Duası Kur’an’da Var Mıdır?

Çevirgel duası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Fetva Kuruluna sorulan Cevirgel duası Kuranda var mı? sorusuna şu şekilde cevap verilmiştir: ‘Dinî kaynaklarda insan hayatında duanın önemine çeşitli vesilelerle vurgu yapılmış (Tirmizî, Deavât, 1), inananlara nasıl dua yapılacağı hususunda örnekler de sunulmuştur (A’râf, 7/55). Gerek Kur’an-ı Kerim’deki dua örnekleri ve gerekse Hz. Peygamberden (s.a.s.) nakledilen bu konudaki hadisler arasında çevirgel/döngel duası diye bir dua yoktur.’ Ama halk arasında böyle bir inanç oluşmuştur. Okunacak duanın adına çevirgel / döngel duası diye bilinmesine sebep olmuştur.

Bazılarına bu duaların ismi dahi çok tuhaf gelmektedir, bu duaları ortaya atan ve kötü maksatlı kullanmaya teşvik eden insanlardan yüce Mevla’ya sığınılmalıdır. Zira bu insanları daha tehlikeli yapan, duaya baktığımızda Allah’ın isimlerinin yazıldığını görmekteyiz. Bu şekilde insanlara daha inandırıcı gelmektedir. Çevirgel duasını art niyetli bir şekilde kullanmak maddi ve manevi zarar verebilir.

Çevirgel Duası Ne Niyetle okunur?

Okuma adabına göre göreceğiniz faydaların çoğu şu şekilde sıralanabilir, kaybolan bir şeyin bulunması, gideni geri getirmek, karı koca arasına aşk ve muhabbet sağlanması, ev ve iş yerine bereket için, kısmet açmak, büyü yapmadan aşık etmek, iki kimse arasına muhabbet sağlamak için okunacak dualar arasında başı çekebilir. Tamamen denenmiş ve tecrübe edilmiş bu duanın faziletinin bilinenlerden bazısı bunlardır.

Çevirgel Duası / Döngel Duasının Faydası ve Fazileti

Döngel duası olarak da bilinen bu dua, iki kişi arasına muhabbet sağlamak için okunabilir. Büyü olarak düşünmeyin, çevirgel duasını dilek ve hacet duası olarak düşünün. Niyetinize göre nasıl amel edeceğiniz size kalmış bu dua size manevi bir yardım, kapı veya hacetinizi bildireceğiniz bir vasıta, bir araç olarak görebilirsiniz.

Çevirgel Duası nasıl okunur?

Temiz bir kalp ile inanarak yapılırsa faydası muazzamdır. Öncelikle çevirgel duasının yapılışını anlatalım, Her hangi bir arabi ayın ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi seçilir. Çevirgel duası/döngel duasının Başlama günü örneği; Ocak ayının ilk perşembeyi - cumaya bağlayan gecesi, yani yeni girdiğiniz ayın içerisinde ki ilk perşembe günü olması lazım. Gusül abdesti alınır, Temiz veya yeni giysiler giyinirseniz faydası olur. Niyetini ne ise ayakta kıbleye dönerek seccade üzerinde, Niyet ediniz kulağınızın duyacağı bir ses tonu ile niyet etmeniz yeterlidir. Çevirgel duası Niyet örneği: Ey Yüce Allah c.c Eşimle Aramıza Aşk ve Muhabbet, bağlılık, sadakat ve hoşgörü nasip et Amin. 2 Rekat hacet namazı kılmak için niyet edilir, namazı kıldıktan sonra, 100 defa istiğfar getirilir, 100 defa Salat-ı Tefriciye okunur, 100 defa kelime-i tevhit okunur (La ilahe illallah) zikredilir. Hemen akabinde aşağıdaki dua 100 defa okunur. Çevirgel duası adabını kaç defa yapmalıyız? Sorusuna yanıt; bu Amele başladığınız ay içerisinde ki, her perşembe yapmanız da fayda var. 4 kez yaparsanız aynı ay içinde muradınız biiznillah gerçekleşir denenmiştir mücerreptir. Çevirgel Duası indirmek istiyorsanız, Çevirgel Duası PDF dosyasını indirebilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü bana bağla, beni sevsin, aramızda muhabbet hasıl olsun.

Elhamdülillâhi ya Allahü Filanca`nın / örneğin Eşimin gönlünü muhabbetini çevirgel.

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.

Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâm`ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü aklını, Bana bağla bağlılığımız ebedi olsun, gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.Amin.. Bu amel 100 defa okunduktan sonra 2 rekat şükür namazı kılın ve yerinizden kalkın, bu yaptığınızı kimseye bahsetmeyin yaptığınız sürece kimse bilmesin. Daha sonra muradınız gerçekleşince bir sadaka vererek bu yaptığınız işlemin kolayca gerçekleşmesine niyet etmeyi unutmayınız.

Çevirgel Duasını Yaptıktan Hemen sonra yapmanız gereken

Her hafta bu amelden sonra bu dua adabının bitiminde kesinlikle bütçeniz dahilinde bir vakıf veya bir ihtiyaç sahibine gücünüzün yettiği miktarda sadaka vermelisiniz. Bir ücret belirtilmemiştir, içinizden ne kadar geçiyorsa çevrenizden birine veya bir vakıf aracılığı ile yardımınızı bağışınızı yapabilirsiniz.

Dua İle İlgili Ayet ve Hadis

Hz. Allah Mümin suresinde dua ile ilgili buyuruyor: ‘Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin ki size karşılığını vereyim.’

Ulu Rabbimiz Bakara suresi 186. ayette de şöyle buyurmaktadır: ’Kullarım Beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete ersinler.’

Nasıl Dua edilir? Duada Haddi Aşmak

Allah ve resulü bizlere ancak Allah’a dua etmemizi ve dua ederken aşırıya gitmememizi öğütlemektedir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Araf sure-i celilesinde Yüce Allah (c.c.) ‘Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O, haddi aşanları hiç sevmez.’ buyuruyor. Duada haddi aşmak; yüksek sesle dua etmek, makul olmayan şeyler istemek veya günah olan şeyleri istemek ve duayı aşırı uzatmak şeklinde müfessirler tarafından yorumlanmaktadır.

Sevgili peygamberimiz (S.A.V) buyuruyorlar ki; ‘Gelecekte, dua ederken haddini aşan topluluklar türeyecektir.’

Nasıl Dua Etmeliyiz? Duaların Fazileti

Duaların gönülden ve kendin duyacak kadar yapılanı efendimiz (S.A.V) ve İslam alimleri tarafından öğütlenmiştir. İnsanoğlu Allah’a ihtiyaçlarını arz ederek hem rahatlamakta hem de ibadet duygusuyla gönlü ferahlamaktadır. Peygamberimiz kaybolan ayakkabı bağcığını bile Allah’tan istemek gerektiğini bildirerek her isteğimiz için Allah’a yönelmemizi tavsiye buyurmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’de bulunan dua ayetleri, hadis-i şeriflerde aktarılan dualar ve İslam büyüklerinin duaları inananlar için nasıl dua edilmesini gösteren güvenilir kaynaklardır. Duada haddi aşmamak için Kur’an ve sünnete muhalif dualar etmemek gerekmektedir.

İslamda Duayla Aldatma

Öncelikle adına dua diyerek şunu böyle yaparsan şöyle olur, bunu da okursan, şu zamanda okursan daha tesirlidir gibi sözlerle süslü gösterilerek insanlar kandırılabilmektedir. Hadislerde efendimiz (S.A.V) tarafından ve sahabe efendilerimiz tarafından yapılan ve aktarılan dualar ile hakiki İslam alimlerinin duaları Müslümanlar için yeterlidir. Yüce Allah’ın kudreti her şeye yeter. İhtiyacı olanın Allah’a gönülden yakararak istemesi en doğrusudur.

Gizli ilimler adı altında faaliyet yürütüp bazen gizli şirk içeren, müminlerin aklını karıştırmaya çalışan insanlar olabilmektedir. Bu tarz aldatmacalardan korunmak için bunları dikkate almayıp Allah’a sığınarak ve ister sahih kaynaklardan ister kendi kendine dua edilmelidir.

Büyü, Tılsım Haramdır, Dua ile istekler yerine gelir mi?

Çevirgel duası büyümüdür? Çevirgel duası büyü olmasa da insanları birşeyler okunarak tesir etmesi açısından tılsım olabilir. İnsanlara zarar veren veya Allah’ın kudretini, takdirini (haşa) sorgular nitelikte arzu ettiği şeyi elde etme isteği insanları helake sürüklemektedir. Büyü, sihir ve tılsımla uğraşan insanlar çeşitli ayet ve hadislerde görüleceği gibi günahkardırlar.

Uydurmaca Kelimelerle Dua

Şüphe yok ki Allah’ın isimleriyle, istiğfar ve peygamberimiz (S.A.V)’e salavatlarla yapılan duaların daha makbul olduğu söylenmiştir. Ancak bunların arasına saçma cümleler koyarak medyumluk ve hocalık maskesi altında maddiyat uğruna dini kullanarak insanların maneviyatıyla oynamaktadırlar.

Allah’ın esmalarının hikmeti çok büyük olsa da bu tür konulara ve amaçlara alet edilmesi veya yol gösterilmesi günahtır. Bu tarz bilgileri paylaşan insanlara itibar etmekte günahtır. Allah’ın ismini zikrederken bir yandan inanç açısından günaha düşme ihtimali vardır.

Duayla Birlikte Allah’a Tevekkül Edilmelidir

Her işte her durumda Allah’tan hayırlısını dilemek ve Allah’ın vereceğine tevekkül etmek gerektir. Allah’tan sevdiğimiz kişinin kalbini bize ısındırmasını isteyebiliriz. Kalplere muhabbet vermesini talep edebiliriz. Dualarımızı Allah’ın isimlerini anarak ve hadislerde geçen dua ve zikirlerle de yapabiliriz. Bu şekilde dua etmekte bir sakınca yoktur.

Ancak çevirgel duası okuyanlar, geri getirme duası diye okuyanlar ne okuduğunu bilmeden dua ettiklerini zannetmektedirler. Çevirgel duası büyü mü gibi sorular da insanların aklına gelmektedir. Böyle bir dua temel dini kaynaklarda yoktur! Uygulanışı ve adabına göre yapılışını yazımızda anlattık. Denenmiş ve tecrübe edilmiş kaynaklardan derlediğimiz bu tesirli duayı sizde niyetiniz hayırlı bir şey ise deneyebilirsiniz. Unutmayın ki, Birtakım kitaplarda olması bunu doğru ve güvenilir kılmamaktadır. Bu yüzden sahih kaynaklarda olmayan çevirgel ve benzerlerini okumak yerine Allah’a samimi yakarışlarla dua etmek daha hayırlıdır. Dualarımızın ardından da Allah’a itimat ve tevekkül gereklidir.

Kaynağı Belli Olmayan Dualar

Bir duada kaynak belirtilmiyor ise yani ayeti kerime mi yoksa hadis i şerif mi olduğu belirtilmiyor ise çok dikkatli olmak gerektir. Ayrıca Müslüman kimsenin duası da önemlidir.  Sevdiğinin zorla da olsa kendine gelmesini, akıl sahibi bir Müslüman istemez. Sadece sevdiği kimsenin hayrı için dua eder. Allah’tan kendisi ve sevdiği kimse için hayırlısını ister ve hayırlısı ise tekrar kendisine gelmesini ister. Dualarda ısrar ve samimiyet tavsiye edilmiştir. Bu yüzden dualar hayır için okunmalı ve en hayırlısının Allah’ın takdir ettiğindedir düşüncesiyle yapılmalıdır. Çevirgel duasının faydasını görenler aslında faydadan çok itikadi açıdan zarar görmüşlerdir. Görülecek fayda zannedilen şeyde muhtemelen beladır.

İnsanları Saptırmaya Çalışanlar

Yüce Allah c.c Enam suresi 144. ayette; ‘İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah’a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz.” buyurur.

İnsanları saptırmaya çalışan ilimsiz kişilerin uydurmalarına kulak asmamak gerektir. Bu ve benzeri duaların kaynaklarını sorgulamak bizleri yanlışa, yalana sapmaktan koruyabilir. Allah’a ve ahiret gününe iman eden müminler Allah ve resulünün yolundan sapmamaya çalışmalıdırlar. Tesbihle Çevirgel duası gibi dini motiflerde kullanılarak sahtekarlık pazarlanmaktadır.

Seven insan sevdiği için dua eder ve Allah’ın verdiğine razı olur. Hiçbir kimse bu dünyada ölümsüz değildir. Hiçbir mahluk da Yüce Yaratıcıdan daha sevgili olmamalıdır. O ne verdiyse razı olunmalı ve bize gönderdiği sıkıntı olarak gördüğümüz şeylere de sabretmelidir. Sıkıntılarımızı gidermesi, üzüntülerimizi sevince çevirmesi için sadece Allah’a yönelmelidir.

Kötü Niyetlilerden Nasıl Korunabilirim?

Koruyan, gözeten ve selamette kılan Allah celle celaluhudur. Her şey O’nundur. Dilediğini dilediği gibi yapar, hakiki tesiri yalnızca Allah yapar. İnsanların bu duayı okuyunca falanca kişiye şöyle olur şeklindeki ifadeleri eğer bunu okuyunca bu duanın sayesinde böyle oluyor düşüncesindeyse şirke kadar gider. Çevirgel duası ekşi sözlük veya çevirgel duası lahutiye gibi birtakım sanal platformlarda paylaşılan bir duadır. Bu tarz paylaşımları yaymak da günaha sebebiyet vermektedir.

Böyle şeylerden korunmanın yolu salih amelleri arttırmak. Başımıza gelen sıkıntılara veya istediğimiz şeyler olmadığında sabretmeli Allah’a meşru sahih dualarla veya kendimizce dua etmeliyiz. Duada haddi aşmamalı hayırlısını istemeliyiz. Çevirgel duası adıyla yazılan tılsımları da okumamalıyız. Kuran-ı Kerimi okumalı ve Allah’a sığınmalıyız.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 23:30
YORUM EKLE
YORUMLAR
funda
funda - 5 yıl Önce

dua gerçekten çok tesirli bosananlari bile baristiriyor

Nurcan
Nurcan @funda - 5 yıl Önce

Funda hanım okuyorum bu duayı okuyorum halen yok. Sen ne kadar okudun ne kadar sürede gerçekleşti. Teşekkür ederim

Kenan Taşkıran
Kenan Taşkıran - 5 yıl Önce

Oğlum gelinim için dua ediyorum birleşti remiyorum

Samire
Samire @Kenan Taşkıran - 5 yıl Önce

Çevirgek duası için süleyman hocadan destek almanızı tavsiye ederim ben teşefonda görüştüm bana yardımcı oldu 1 ay sürmedi eşimle boşanmaktan geri döndürdü

NİHAL BİLGİÇ
NİHAL BİLGİÇ - 5 yıl Önce

Sevgilimle aramiz acik nasil geri kazanabilirim onu bi yardiminiz olrmu

Merve Durmaz
Merve Durmaz - 5 yıl Önce

Arkasaslar ben esimden ayrılmak uzereyim size faydası oldumu bilgi verirseniz kutfen

abdurrahman gecer
abdurrahman gecer - 5 yıl Önce

9aydir esim evi terk eti hocam üzerimizde bir mürekep büyüsü oldugu tespit edildi ne yapmam gerekliki esim tekrar evine dönsün 05456819467 bu numara benim hocam ne yapmam gerekiyor

Saadet selvi
Saadet selvi - 5 yıl Önce

Oğlum un sevgilisi bıraktı gitti oğlum çok kötü geri dönmesini istiyor lütfen yardımcı olurmusunuz

Ayşən Ağamirzəyeva
Ayşən Ağamirzəyeva - 5 yıl Önce

Salam. Men Eşimle boşanıram Ne edimi ki Boşanmayaq


Medyum - Aşk büyüsü