Rüyada Fare Görmek ne demek? İslami ve Dini Anlamı

Rüyada Fare Görmek ne anlama gelir, neye işarettir? İslami ve dini kaynaklardan yorumu. Alimlerin esrarlı tabirleri ile rüyanızın ilmi manasını okuyun.

Rüyada Fare Görmek ne demek? İslami ve Dini Anlamı

Farenin rüyada görülmesi çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Farelerin rızık bol olan yerlerde bulunması nedeni ile bazı yorumlarda rüyada fare görülmesi rızka işaret eder. Evin içersinde görülen fare ise o evde fazla rızık ve bolluğa işaret eder. Bazı yorumlarda ise fare görmek fitneci bir kadına veya hırsıza işaret eder. Rüyada fare görmek İslami yorumunda hayra yorulmaz. Genellikle olumsuz olan yorumlarda;

 • Hırsızlık ve korkaklık
 • Fesat olan kötü insan şeklinde tabir edilir.

Bazı olumlu yorumlarda ise bereket ve bolluğa işaret eder. Rüyada fare görmek Diyanet yorumunda ise kendini ifade edemediği için yanlış anlaşılan insana ve kötü arkadaşlar yüzünden görülecek zarara delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin istemediği bir durum içersinde olduğu ve bu durumdan dolayı yaşadığı pişmanlık şeklinde yorumlanmaktadır. 

Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; Rüya sahibinin varlığından rahatsız olduğu bir insana işaret eder. İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; Çevresinde gördüğü fesat insanlardan kurtulmak isteyen fakat bir türlü kurtulamayan kişiye işaret eder. Cabir ül Mağribi (r.a) yorumuna göre; Rüyada fare görmek, kötü niyetli, fitne ve fesat sahibi insanların varlığına, maddi anlamda sıkıntı yaşanmasına delalet eder. Rüyada hane içerisinde fare görmek ise kötü niyet sahibi bir kadının varlığına işaret eder.

Rüyada Fare Öldürüldüğünün Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada fare öldürüldüğünün görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Buna göre;

 • Rüya sahibinin başına bela olan menfaatçi kişilerden kurtulmak isteğine ve yakın zamanda kurtulacağına,
 • Rüyada bir fare öldürülmesi huysuz ve kötü bir kadına karşı galip gelmeye,
 • Rekabet ortamı içerisinde olanların bu rüyayı görmesi zafer elde etmeye,
 • Rüya sahibinin iyi bir durumda olan mertebesinin yakın bir sürede daha iyi duruma geleceğine,
 • İyi niyet sahibi ve samimi bir eş adayına,
 • Elde edilecek olan başarı ve yaşanacak olan mutluluğa işaret eder.

Rüyada fare öldürmek İmam Nablusi yorumuna göre, menfaat düşkünü olan dostların varlığına ve bu kişilerden zarar görmeye işaret eder. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; Rüyada fare öldürmek, rüya sahibinin ailesini korumak için çevresindeki insanlara karşı oldukça duyarlı olduğuna işaret eder.

Kimseye zararı olmadığı halde bir türlü sevilemeyen ve kendilerinin kabul ettiremeyen varlıklar olan fareler istenmeyen canlılardır. Bu nedenler rüyasında fare gören kişilerin çevrelerinde kendisini rahatsız eden insanların olduğu ve keyif kaçırıcı kimselerin bulunduğunun simgesi olmaktadır. Farenin öldürüldüğünün görülmesi rüya sahibinin çevresinde bulunan rahatsız edici kişilerden nasıl kurtulacağını çok düşündüğünün belirtisi olmaktadır.

Rüyada Küçük Fare Öldürüldüğünün Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada küçük fare öldürmek, insanlar için tehlike yaratan bir musibetin varlığına ve gündemi meşgul etmesine işaret ederken insanların bu musibetten nasıl kurtulmaları gerektiği hakkında çözüm üretecekleri şeklinde yorumlanmaktadır.

Bu rüya, rüya sahiplerinin huzursuzluk yaratan ve insanlar için tehlike oluşturan bu musibetten kurtulmak isteyerek çaba sarf edeceklerine işaret eder. Rüyada küçük farenin kürek ile öldürüldüğünün görülmesi ise güçlü kimselerin iş birliği yaparak güçsüz olan bir kişiyi aralarında ezmek isteyeceklerine ve bunun için çaba sarf edeceklerine işaret eder.

Rüyada Fındık Faresi Öldürüldüğünün Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada fındık faresinin öldürüldüğünün görülmesi, rüya sahibinin aslında ciddiye alması gerekmeyen bir kişiyi çok ciddiye alarak gözünde büyüteceğine ve onu yenilmez olarak görerek sıkıntı yaşayacağına işaret eder. Rüyada fındık faresinin yapışkan ile öldürülmesi, rüya sahibinin karşısındaki kişiye eleştirirken dozu aşacağına ve acımasız derecede acı verecek sözler sarf ederek kırıcı olacağına işaret eder.

Rüyada Büyük Fare Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada büyük fare görmek, rüya sahibini iş ve ticaret hayatında yaptığı işlerde başarı elde edeceğine ve beceri ve bilgileri sayesinde çevresinde bulunan insanların takdirini kazanacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişiler için olumsuz olacak yorumda ise bazı pürüzler yaşanacağına ve iş hayatında sarsıntı geçireceğine işaret eder. Rüyada büyük fare görülmesi ile yapılan çeşitli yorumlara göre;

 • Maddi ve manevi olarak kayıplar yaşanacağına,
 • İş hayatında bir arkadaş tarafından uğranılacak olan kayıplara,
 • Bekar kişiler için iş değişikliğine,
 • Ağır bir hastalık yaşanacağına veya uzak yoldan alınacak hastalık haberine,
 • Başkaları yüzünden zarara uğramış olan bir kişiye işaret eder.

Rüyada büyük fare görmek diyanet yorumunda, rüya sahibinin kendisine yakın gördüğü ve güvendiği bir kişiden nankörlük göreceğine ve üzüleceğine delalet eder. İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; bu rüya bazı zamanlarda büyük bir kısmet olarak ve bazen kişinin karşılaşacağı engele delalet eder.

Rüyada Gri Ve Siyah Fare Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada gri ve siyah fare görmek, rüya sahibinin istikrarlı olduğu şeklinde yorumlanır. Bu rüya, rüya sahiplerinin yaşam tarzlarında ve standartlarında asla değişiklik yapmayacaklarına ve sahip olduğu şeyler ile gelecek yaşantılarında mutlu olacaklarına işaret eder. Rüyada beyaz ve siyah fare görmek, görülen farelerin harap olmuş bir kuyuda görülürse ve sayıca çok fazlalar ise ömrün kısa olacağına işaret eder.

Rüyada Fare Beslediğinin Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada fare beslemek, rüya sahibinin çevresi tarafından kıskanılan ve gözde birisi olduğuna ve çevresinde kendisini sıkıntıya düşürmek için uğraşan birisinin varlığına işaret eder. Bu rüyayı gören kişilerin çevresindeki kişilere karşı dikkatli olması gerektiği konusunda bir uyarıdır. Rüyasında fare beslediğini gören kişilerin düşmanlarını besleyerek bilmeden onlara yardımcı olduklarına ve koyunlarında yılan beslediklerine işaret eder. Rüyada fare beslemek hayırlı olarak yorumlanmaz ve evin içerisine kadar giren dost görünümlü düşman olduğunun uyarısını yapmaktadır.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; bu rüya hayra alamet olmaz ve rüya sahiplerini var olan bir düşmana karşı uyarı amaçlıdır. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; bu rüya, rüya sahiplerinin hayatında olan sıkıntı verici arkadaş ve iş hayatında olan rakiplere delalet eder.

Rüyada Kuyruğu Kopmuş Fare Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada kuyruğu kopmuş fare görmek ahlaksız bir kadın olarak yorumlanmaktadır. Rüyada görülen kuyruğu kopmuş fare;

 • İçten pazarlık yapan,
 • İyi niyet beslemeyen,
 • Kötü planlar yaparak zarar vermek isteyen bir kadının varlığına işaret eder.

Rüyada görülen farenin rengi değişik ise aynı niyetleri taşıyan kötü bir erkeğin varlığı olarak yorumlanır.

Rüyada Çok Fare Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada çok fare görmek, alimlere göre çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. Alimlerin yorumlarına göre;

 • Maddi olanakların artarak rahatlanması,
 • Geniş rızık sahibi olunması,
 • Yağacak yağmura,
 • İşlenen günahlara tövbe edilmesi,
 • Gayri meşru yollardan kazanılacak paraya,
 • Sıkıntıların sona ermesine işaret eder.

Evde görülen çok sayıda fare ise hane içerisine hayırlı kadınlar girmeyeceğine işaret eder.

Rüyada Farenin Kaçtığının Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada farenin kaçtığını görmek, rüya sahibinin dara düşerek geçim sıkıntısı yaşayacağına, aile içerisinde huzurunun kaçacağı olaylar yaşanacağına ve hastalığa işaret eder. Rüyada evden fare kaçtığını görmek ise bedensel ve ruhsal olarak yaşanacak iyileşmeye ve bekleyişlerin sona ermesine işaret eder. Rüyada evden çıkan farenin görülmesi, o eve girecek uzun süreli bolluk ve bereket olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü