Rüyada Su görmek ne demek? İslami ve Dini Anlamı

Rüyada su görmek ne anlama gelir, neye işarettir? İslami ve dini kaynaklardan yorumu. Alimlerin esrarlı tabirleri ile rüyanızın ilmi manasını okuyun.

Rüyada Su görmek ne demek? İslami ve Dini Anlamı

Rüyada görülen su temiz rızık, suyun tatlılığı ölçüsünde hoş ve tatlı bir hayat ile yorumlandığı gibi üzüntü, dinde fesat gibi şeylerle de yorumlanmıştır.

En çok görülen rüyalardan biri olan su rüyası, berrak ya da bulanık, farklı renklerde, içerken, dökerken, doldururken, taşırken farklı farklı görülebilmektedir. Bu rüyaların her birinin gören kişinin haline göre de farklı yorumlandığını görürüz. Rüya yorumlamada önemli olan ayrıntılardır. Ayrıntıları detaylıca hatırlanan rüya sağlıklı ve isabetli bir şekilde yorumlanması daha muhtemeldir.

Su rüyalarıyla ilgili birçok rüya tabiri yapan İslam alimlerinin de yorumları bulunuyor. İmam Nablusi Hazretlerinin yorumuna göre; rüyada su görmek güzel geçen bir hayat ile hayırlı rızıklara işaret eder. Ayrıca Kuran-ı Kerim’de Furkan suresinde geçen ‘O(Allah), sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin her şeye Kâdirdir.’ Ayetine istinaden rüya sahibinin evleneceğine delalet ettiğini söylemiştir.

İbn-i Sirin (RA)’ın su rüyaları hakkındaki yorumuna göre; rüya göreninin dinindeki fesada ve belaya tabir olunur. Bunun sebebini de şu iki ayete dayandırmaktadır:

  • Cin Suresi 16. Ayet meali: ‘Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik’.
  • Bakara Suresi 249. Ayet meali: ‘Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.’

Su görmeyle ilgili rüya tabiri açıklamasını Cafer-i Sadık (RA); görülen suyun dürüstlük, takva, zor ve güçlü bir amirden görev almak ya da yüksek mevkilerdeki kişilerle dostluk şeklinde yapmıştır.

Rüyada Suya Girmek ya da Suda Yüzmek Ne Anlama Gelir?

Ferahlamak, sıkıntılardan kurtulmak, zahmetli işlerle uğraşıp başarılı olmaya, hastalıklardan kurtulmaya, hayırlı dostlarla tanışmaya, evliliğe, iş sahibi olmaya ya da ortaklıklara gibi anlamlara gelmektedir. Rüyada su görmek ve suya girmek görüldüğü gibi hayatta yaşanacak hayır ve güzelliklere delalet eder.

Rüyada Su Vermek ve Almak Ne Anlama Gelir?

Rüya tabircilerine göre rüyasında birine su verdiğini görmek, birkaç açıdan olumsuz yorumlanmıştır. Birine su vermeyi toplum içinde mahcup olacağı bir şey yapacağına ve bundan dolayı kendini küçük düşmüş hissedip, utanacağına delalettir.

Rüyada birinden su almak yaşanılan sıkıntılar karşısında birinden destek görmeye işarettir.

Rüyada Suya Düşmek Ne Anlama Gelir?

Eğer rüyanıza durgun suya düştüğünüzü görüyorsanız bu sizin için hayır olarak tabir edilmemiştir. Durgun suya düşmek tabirciler tarafından mahpusluğa yorulduğu gibi derinliği bilinmeyen bir suya düşmek de çokça mülk ve servetle yorumlanmıştır.

Rüyada bulanık suya düşmek ve çıkmak da sıkıntılardan, belalardan kurtulma manasındadır.

Rüyada Akarsu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada akarsu görmek hayra delalet eder denmiştir. Akarsu rüyaları genellikle suyun berraklığına göre ömrün nasıl geçeceğine işaret eder. Akarsu berrak ve coşkun bir halde görülmüşse bu rüyanın anlamı uzun, bereketli ve mutlu bir ömre, suyun az akıyor olması ya da akarsuyun kuru olması da hastalıklara ve rızkın azalmasına yorulmuştur.

Rüyada akar suya girmek ya da akarsu görmek rüyalarında suyun akıyor olması her şeyin yerli yerince ve yolunda gideceğine, maddi kazançların ve gelecek rızkın çoğalacağına işaret eder. Rüya tabircilerin ekserine göre akan su, her zaman durgun sudan daha hayırlı yorumlanmıştır.

Rüyada Su İçmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada su içmek birçok tabirciye göre hayra delalet eder. Hayatının sakin ve huzurlu geçeceği manasına geldiği gibi sağlık, bereket ve mutluluklarla da tabir edilmiştir.

Su yapısı itibariyle saf olduğundan su içme rüyası da temiz kalpli birine işaret eder denmiştir.

Rüyada su görüp de içmemek başarısız işler, maddi-manevi kötü durumlara uğramak ile yorumlanmıştır.

Bir erkek rüyasında ne kadar çok su içse de suya kanamadığını görürse bu rüya eşinin büyük bir yanlış yapacağına yorumlanır.

  • Rüyada bardaktan su içmek helal lokma ile güzel bir şekilde geçirileceğine delalet ettiğini söyleyenler olduğu gibi çay bardağından su içmek de tutumlu olmakla yorumlanmıştır. Bunun yanında bardaktan su bardağından su içmek bolluk bereket, temiz rızık ve sağlık yönünden hayatta çok şanslı olmakla da tabir edilmiştir.
  • Rüya aleminde de nesnelerin büyüklüğü gerçek alemde daha fazlasına tekabül etmektedir. Buna paralel olarak rüyada şişeden su içmek de daha çok kazanç, rızık ve yüksek yaşam kalitesine işaret ediyor. Damacanadan su içtiğini görmek de hiçbir zorluğun ve geçim derdinin olmadığı çok zengin bir hayatla tabir olunmuştur.
  • Rüyada çeşmeden su içmek eğer çeşme temizse yapılacak bir işte en çok ve helal kazanç elde etmeye veya hastalıktan kurtulmaya, kirli ise haram paraya ya da hastalığa delalettir. Kurumuş çeşmeden su içmek fakirliğe, kesik kesik akan çeşmeden içmek ise hayattaki iniş-çıkışa işaret eder.

Rüyada Soğuk Su İçmek Ne Anlama Gelir?

Rüya yorumlarında nesneler ve fiiller yorumun gidişatını değiştirdiğinden içilen suyun soğuk olarak hissedilmesi de insanı rahatlattığı için bu doğrultuda yorumlanıyor. Genellikle arzuların gerçekleşeceği manasında yorumlanır.

Rüyada çeşmeden soğuk su içmek de problemlerin çözüleceğine, maddi ve manevi kazançların artacağına ve gönül huzuruna işaret eder.

Rüyada buz gibi su içtiğinizi görmeniz de biraz zahmet ekmeye ancak zahmetin ardından elde edilecek kazanca işaret ediyor. Normal hayatta da buz gibi suyu içerken zorlanılır ancak susuzluk giderilmiş olur. Rüya aleminde görülen temsilin gerçek yaşama yansıması bu yöndedir.

Rüyada Su Doldurmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada şişeye su doldurmak kazanılacak hayırlara, kabul olacak dualara, iyilikler görmeye ve şifaya kavuşmaya delalettir. Tabi doldurulan su temizse bu yorumlar geçerlidir. Eğer kirli su doldurduğunu veya doldurulduğunu görüyorsanız bu rüyanızın yorumu da sıkıntı ve hastalıklarla tabir edilir.

Rüyada Su Taşımak Ne Anlama Gelir?

Rüyada su taşımak arzulara gösterilecek sabır ve azimle kavuşmaya işaret eder denmiştir. Taşınan su temizse helal yollarda ilerlemeye ve güzel günlerin geleceğine, kirliyse harama bulaşmaya, acıların devamına işarettir.

Rüyada Berrak Su Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada berrak su birikintisi görmek, içmek, berrak suda yüzmek, evine berrak su getirmek hep hayırla ve güzelliklerle yorumlanmıştır. Cabir’ül Mağribi Hazretleri berrak su gören bir kimsenin iyi bir hayat süreceğini söylemiştir.

Rüyada Bulanık Su Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bulanık akan su görmek rüya alimlerinin ortak görüşleriyle hayra yorulmamaktadır. Su fıtraten temiz olduğundan hayra işaret eder. Ancak bulanmış veya pis olarak görülen su, doğallığın, güzelliğin, temizliğin bozulduğuna işarettir. Bu yüzden bulanık su rüyaları; hastalıkla, kaosa, üzüntüye, geçim darlığına, kötülüğe, meşakkate, zalim yöneticilere ve çeşitli sıkıntılara yorulmuştur. Bulanık suyun içinden çıkmak ya da bulanık sudan kurtulmak gibi rüyalar da tam tersi anlamlarda yorumlanmıştır.

İbn-i Sirin (RA)’ın tabirine göre; rüyada görülen bulanık ve pis su, hayatta geçim darlığı çekileceğine ve bu nedenle üzüntü yaşanacağına işaret eder. Ayrıca bulanık suyun haram mala işaret ettiğini de belirtmiştir.

Cabir’ül Mağribi (RA)’ın görüşüne göre rüyada bolca su olduğunu görmek hayırdır. Bununla birlikte yere su döküldüğünü veya döktüğünü görmek de dökülen yer için berekettir demiştir. Rüyada bulanık ve pis su görmenin hayra yorulmayacağını söyleyen Cabir’ül Mağribi Hazretleri, elbisesiyle suya girip ıslanmamayı da tevekkül sahibi bir insan olup takvalı ve sağlıklı olmakla yorumlamıştır

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü