Rüyada Üzüm görmek ne demek? İslami ve Dini Anlamı

Rüyada üzüm görmek ne anlama gelir, neye işarettir? İslami ve dini kaynaklardan yorumu. Alimlerin esrarlı tabirleri ile rüyanızın ilmi manasını okuyun.

Rüyada Üzüm görmek ne demek? İslami ve Dini Anlamı

Rüyada üzüm yediğini görmek genellikle güzel, hoş ve bol rızıklarla tabir edilmiştir. Üzüm görülen rüyalar çoğunlukla hayır, menfaat, rızık gibi olumlu yönde yorumlanmıştır. Üzüm rüyalarında görülen üzümün rengi, tadı, kokusu gibi değişkenler yorumlarda farklılıklar gösterebilmektedir.

Kuran’ı Kerim’de geçen Hz. Yusuf kıssasında hapishane arkadaşı tarafından görülen şarap yapmak için üzüm sıkma rüyası Hz Yusuf (AS) tarafından, efendisinin yanına dönüp tekrar aynı işe başlayacağı yönünde tabir edilmiş ve gerçekleşmiştir.

Rüyada Üzüm Sıkmak Ne Anlama Gelir?

İmam Nablusi (RA)’ın tabirine göre; rüyasında üzüm sıkıp şarap yapan kimse Hz. Yusuf (AS)’ın kıssasına istinaden sultan yanında hoşa gidecek şeyler ile haramdan kazanılan mala sahip olur şeklindedir.

Rüyasında üzüm sıkan bir kimsenin mevsiminde görülmüşse bolluğa, zenginliğe de tabir edilmiştir. Hasta kimsenin sıkması şifaya, talebenin sıkması ilimde başarıya ve Sünnete uymaya tabir edilir. Bekar kimse sıksa evlenmeye, evli sıksa çocuğa, diğer meyvelerle karıştırılıp sıkılsa bolluk, bereket, rızık, makam ve mevki ile yorumlanır. Kıtlık ya da sıkıntı zamanında görülen üzüm sıkma rüyası da bereketle tabir edilmiştir.

Henüz şarap olmamış üzüm şırası içmek sağlık, sıhhat ve hayırlı rızka delalet eder. Üzüm sıkıcıyı görmek ise dinde fesat, fitne anlamlarına gelir.

Rüyada sıkılmış üzüm şırası görmek hayırlı ve bereketli olacak mal, güzel davranışlar ile keder ve sıkıntılardan kurtuluşa delalettir.

Cabir’ül Mağribi Hazretleri de odundan yapılmış bir mengeneyle üzüm sıkan biri için zalim bir sultana hizmet eder şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Üzüm Ağacı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada üzüm asması görmek sevimli, neşeli ve saltanat sahibi bir kimseye delalet eder. Asma diktiğini görmek de aynı anlamdadır. Üzüm ağacının altında oturmak da uzun ömür, maddi-manevi menfaat ve rızka tabir olunur.

Rüyada üzüm ağacıı görmek zengin bir kadınla da tabir edilmiştir. Üzümün kesilmiş dalını görmek ise cimri bir kasından kalan mala işaret eder. Bazı rüya yorumcuları rüyada asma dalından su aldığını gören bir kimse için de bir kadından miras almaya işaret olur demişlerdir.

Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğinizi görmeniz şan, şeref ve izzete ermeye işarettir.

Rüyada asmadan çardak görmek üzüntü ve sıkıntılardan kurtuluşa ve bollaşacak rızka delalettir.

Rüyada Üzüm Yemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada sarı üzüm yemek rüya sahibinin hastalanacağına ya da yaşam enerjisinin düşeceğine işaret edildiği gibi yenen sarı üzümün tatlı olması halinde rızkın bollaşmasına ve sevince ekşi olması halinde ise mutsuzluğa ve tartışmalara yorulmuştur.

Rüyasında çavuş üzümü yediğini gören kimse için zorluklarla çok çalışıp emek ederek kazanılacak dünya nimetlerine işaret eder denmiştir.

Siyah üzüm yemek hakkında yapılan rüya tabirlerinde ise üzüntü, hastalık gibi olumsuz yorumlar da yapılmıştır.

Rüyada Üzüm Salkımı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada salkım üzüm görmek İmam Nablusi (RA) tarafından paraya işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Yerden üzüm salkımı aldığını gören bir kimsenin rüyası ise miras veya evlilik yoluyla bir kadından elde edilecek mala delalettir.

Rüyada Üzüm Bağı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada üzüm bağı görmek meşhur rüya bilgini Ebu Saidü’l-Vaaz’a göre zevce ile tabir olunurken, üzümler kadının ziyneti, kütüklerin kalın ve sağlam olması da sıhhatine işaret olur demiştir.

Rüyada üzüm bağı satın almak da bağın güzelliği ve üzümlerin çokluğu ölçüsünde güzel ve zengin bir hanımla evlenmeye işarettir. Bağ dikmek konusunda da hayırlı ve güzel işlerin işaretçisi olduğu söylenmiştir.

Üzüm bağı satın almak ile ilgili rüya bilgini Kirmani, zengin bir kadınla evlenmeye işaret eder demiştir.

Rüyada Üzüm Toplamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada üzüm bağından üzüm toplamak evlenilecek zengin bir kadından dolayı mal sahibi olmaya yorumlanmaktadır. Ayrıca rüya sahibinin yaptığı tahsil ve sonrasındaki deneyimleriyle bir iş kuracağına ve ilerleyen süreçte nasibinin bollaşarak çok kazanç sağlayacağına delalettir.

Rüyada Kuru Üzüm Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüya tabiri yapan İslam alimlerinin ittifak ettikleri yoruma göre rüyada kuru üzüm görmek rüya sahibinin eline geçecek hayırlı, bereketli, helal rızka alamettir.

Rüyada sarhoş etmeyen kuru üzüm şarabı içmek üzüntü, sıkıntı, geçim darlığı gibi olumsuz geçecek günlere dair bir işaret olduğu alimler tarafından söylenmiştir.

Rüyada Farklı Renklerde Üzüm Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada yeşil üzüm görmek iş ve aile hayatında talihin açık olduğu ve hayırlı evlatlar yetiştirileceğine delalettir.

Rüyada beyaz üzüm toplamak şifa bulmaya işarettir. Çünkü Hz. Nuh peygamber ciğerlerinden hastalandığında şifa bulması için Cenab-ı Allah tarafından beyaz üzüm yemesi vahiy edildiğinden hayırlı rızık ve şifa olarak tabir edilir.

İbn-i Sirin (RA) yorumuna göre; rüyada mevsiminde görülen beyaz üzüm yağmur veya çiyle tabir olunur. Aynı zamanda helal mala da işaret eder demiştir. Kırmızı üzüm görmek de sağlanacak az bir faydaya delalettir.

Cafer-i Sadık (RA) tabirine göre; siyah veya beyaz üzüm ne zaman görülürse görülsün hayırdır. Ve şu üç yönüyle tabir edilir;

  • Hayırlı evlatlar,
  • Miras hukukuyla ilgili meseleler,
  • Mal ve mülkler.

Rüyada fazlaca beyaz üzüm taneleri görmeyi gündüz yağmurlarına, siyah üzümler görmeyi ise gece yağmurlarına yoran alimler, siyah ve beyaz karışık üzümler görmeyi ise gece gündüz çokça yağmur yağmasına işaret olacağını söylemişleridir.

Rüyada beyaz Frenk üzümü görmek âşık olmak ve muhabbet beslemeye bekar için bir kızla evlenmeye işarettir. Siyahını görmek ise üzüntü ve belalara duçar olmaya alamettir.

Rüyada Üzüm Almak Ne Anlama Gelir?

Rüyada mevsiminde taze üzüm almak memurluk veya sabit gelirli bir işe, mevsimi dışında almak da iyi arkadaşlıklara yorulmuştur. Aynı zamanda çok karlı iş veya ortaklık teklifleri almaya dolayısıyla iş ve aile hayatında refah ve huzura işarettir.

Mevsiminde rüyada görülen üzüm, maişet bolluğuna ve ucuzluğa işaret olur.

Rüyada hükümdarın sarayından beyaz üzüm taneleri aldığını görmek hayırlara, rızka ve şifaya yorulur. Siyah üzüm taneleri almak ise taneler adedince dövülmeye işaret eder.

Rüyada Üzüm Dağıtmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada birine üzüm vermek yardımsever, eli açık bir kimseye işaret eder. Rüyasında üzüm dağıtan kimse hakkında takva sahibi ve kazandığı helal mallardan yetim ve yoksullara Allah rızası için infak eden kimseye delalettir yorumu yapılmıştır.

Rüyada üzüm ikram ettiğini gören kimse için, kazandığı mallardan veya başarılardan yakınları ve sevdiklerinin de nasipleneceği şeklinde tabir edilmiştir. Ayrıca üzüm ikram eden kimsenin yakın zamanda âşık olduğu kişiye evlilik teklifi yapacağına işaret olduğu söylenmiştir.

Rüyada Üzüm Yıkamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada üzüm yıkadığını gören kimse hakkında hayallerini gerçekleştireceğine dair yorumlar yapılmıştır. Sorunların, zorlukların üstesinden yakınlardan alınacak maddi-manevi destekler ile gelineceğine ve yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel evlilik, ev veya okul gibi hayallere işaret eder.

Rüyada Çürük Üzüm Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada çürük üzüm görmek iş hayatında zarara uğramaya, aile düzeninin bozulmasına, mali sıkıntılara ve sağlık sorunlarına yorulur.

Çürük üzüm görme rüyası aynı zamanda aile bireylerinden biriyle gerçekleşecek münakaşaya işaret eder.

Rüyada birinin beyaz ancak çürük üzüm verdiğini görmek rüya sahibine yardım etmeye çalışan ancak yanlış yöntem kullanan birinin varlığına işarettir.

Rüyada çürük üzüm toplamak rüya sahibinin yakınlarına verdiği zarar nedeniyle yaşanan sürtüşmelere ve sonrasında düzeleceğine de yorulmuştur

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 23:15
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü