Büyü İnsanı Nasıl Etkiler, Büyü Herkese Tutar Mı?

Büyünün insan üzerindeki etkileri tartışmasız bir gerçektir. Bu etkiler kimi zaman olumlu yönde olsa da genel itibariyle büyüler; hırs ve çıkar amaçlı yapılan manevi yönlendirme ritüelleridir.

Büyü İnsanı Nasıl Etkiler, Büyü Herkese Tutar Mı?

Büyünün insan üzerindeki etkileri tartışmasız bir gerçektir. Bu etkiler kimi zaman olumlu yönde olsa da genel itibariyle büyüler; hırs ve çıkar amaçlı yapılan manevi yönlendirme ritüelleridir. Büyü, metafizik bazı varlıkların, çeşitli dini sembol ya da dini bazı öğretiler kullanılarak (havas, kabala vb.) yönlendirilmesi sonucu, insan hayatını oldukça derinden etkileyebilen bir olgudur. Hemen hemen tüm dinlerde çeşitli büyü öğretilerine rastlamakta mümkündür. Günümüzde de sıklıkla başvurulan bir yöntem olan büyüler, oldukça tehlikeli ve istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir.

Büyü Nedir, Neden Yapılır?

Büyü, etimolojik olarak; etkileme, yönlendirme, yayılma vb. anlamlara gelmektedir. Tarihte birçok kültürün ve dinin çeşitli büyüler yaptığı ve bu büyüleri yapan kişilere kimi zaman dini bir lider kimi zamanda kâhin olarak adlandırdıkları kaynaklarda çokça bahsedilmektedir. Büyü yapmak, tarihte; hükümdarların, savaş kazanmak ya da gelecekten haberler almak amacıyla kullandıkları bir yöntemken, günümüze yaklaştıkça bireysel amaçlar için (aşk, para, muhabbet, şirinlik vb.) kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Büyü Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Her kültürün ve her dinin kendine has farklı büyü türleri vardır. Sayısız yöntem ve etkiye sahip bu büyüler, insan hayatını oldukça kötü etkileyen ve kişileri hem maddi hem de manevi sıkıntılara sokan etkilere sahiptir. Büyü çeşitleri ve tarifleri hakkında sayısız araştırma ve inceleme vardır ancak büyüler herhangi bir kaynaktan tam şekliyle öğrenilemez. Büyü yapabilmek için derin bir ilim ve cesaret sahibi olmak gerekmektedir. Günümüzde en çok yapılması talep edilen büyüler ise;

 • Aşk büyüleri
 • Domuz yağı büyüsü
 • Papaz büyüsü
 • Bağlama büyüsü
 • Evlilik büyüsü
 • Ayrılık büyüsü vb.

Bu büyüleri yapmak ya da yapılmasını talep etmek, hem sizin hem de büyünün yapılacağı kişinin hayatını birçok yönden olumsuz etkileyeceği için büyülerden özelliklede kara büyü olarak adlandırılan büyülerden uzak durmanız tavsiye edilmektedir.

Büyü Nasıl Yapılır?

Büyü yapmak birçok birikim ve beceri gerektiren bir iştir. Herkes büyü yapamadığı gibi evde büyü yapanlar ya da yapmaya çalışanlar birçok olumsuz sonuçla karşılaşır. Büyüler genellikle, büyü yapılmak istenen kişinin bazı kişisel eşyaları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yapılacak büyünün özelliklerine ve çeşidine göre ihtiyaç duyulan parçalarda bu ölçüde değişiklik gösterir.

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Büyüler yapıldıktan hemen sonra etkisini göstere bileceği gibi uzun bir zaman içinde de etkileri ortaya çıkabilir. Büyünün fiziksel belirtileri ve manevi belirtileri olabilmektedir. Örneğin;

 • Ani korkmalar, uyuyama ve kâbuslar…
 • Devamlı yorgunluk, isteksizlik vb.
 • Yansımalara bakmaktan kaçınma (ayna, cam vb.)
 • Takip edilme hissi ve anlamsız seslerin çoğalması
 • Sürekli değişen vücut ağrıları vb.

Büyünün fiziksel belirtileri bu şekildeyken, manevi belirtileri ise;

 • Kişinin sosyal birliktelikten kaçınması
 • Aile fertleri ya da arkadaşlarına düşmanlık beslemesi
 • İbadet etmede zorluk yaşama
 • Uzaklaşma ve yalnız kalma isteği

Büyünün, insan hayatına etkileri ve belirtileri görüldüğü üzere oldukça kötü ve yıpratıcı özelliklere sahiptir. Bu belirtiler yapılan büyünün gücüne oranla artış ya da hafifleme gösterebilir.

Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Üzerinizde bir büyü olup olmadığını anlayabilmeniz neredeyse imkânsızdır. Bu durumun anlaşılabilmesi için derin bir ilmi bilgi ve deneyim gerekmektedir. Ancak bazı sık görülen belirtilere sahipseniz ve fiziksel olarak doktor kontrolünde herhangi bir unsur bulunmuyorsa bir büyünün etkisinde olduğunuz düşünülebilir. Büyünün etkisi ne zaman başlar ne zaman biter bunu bilmek zordur. Bu nedenle örneğin; özel hayatta yaşanan sorunların artması ve fiziksel sorunlarda artış yaşıyorsanız, eğer tıbbi anlamda bir teşhis yoksa bu durum büyüye işaret ediyor olabilir.

Büyüler İnsanları Nasıl Etkiler?

Büyülerin etkileri, belirtileri ve özellikleri birçok değişkene göre farklılık gösterir. Daha öncede belirtildiği gibi, büyülerin birçok olumsuz ve kötü etkileri olabilmektedir. İnsanların belki de keşfettiği en tehlikeli olgulardan biri olan büyü, insan hayatını kökten değiştirebilmektedir. Büyü yapılan insan nasıl olur? Sorusu bu nedenle oldukça karmaşık cevaplara sahiptir. İnsanlarda büyünün en büyük etkisi ise; psikolojik travmalarla birlikte büyük fiziksel etkiler gözlemlenebilir.  

Herkeste Büyü Tutar Mı?

Büyüler yapıldıktan sonra uzun ya da kısa vadeli olmak üzeri birçok etkiye sahiptir. Bu etkiler büyü yapılan herkeste görülebilir. İslam dininde, büyüden korunmak için ayet ve ibadetlerden sıkça bahsedilmiştir. Allah’a sığınan ve sürekli kuran okuyan kimselerde büyülerin tutmayacağı inancı oldukça fazladır. Ancak büyünün gücüne göre bu etkiler değişir ve genel itibariyle herkeste büyüler tutar. 

Büyü Bozmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Hangi türde olursa olsun yapılan büyülerin etkilerinden kurtulmak mümkündür. Birçok farklı kara büyü bozma yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler sadece en az büyüyü yapan kişiler kadar derin bilgi sahibi kişilerce uygulanabilmektedir. Büyülerin etkilerinden korunmak ve ferahlamak için İslam dininde tavsiye edilen; sürekli kuran okumak ve Allah’a her yönden teslim olmaktadır. Hemen hemen her dinde ve kültürde de bu şekilde korunma ve büyü bozma yöntemi mevcuttur.

Kimler Büyü Yapabilir?

Büyü yapmak için kaynaklardan öğrenilen bilgiler yeterli değildir. Bunun için mutlaka, usta – çırak ilişkisine dayanan bir eğitimden geçmek, deneyim kazanmak ve birçok din ile karşılaştırma yapabilecek kadar derin ilim sahibi olmak gerekmektedir. Başta kendi dinin sembol ve ritüellerini en ince ayrıntısına kadar bilmesi, kişinin büyü yapmak için sahip olması gereken en temel özelliktir. Aksi takdirde hem kendisi zarar görür hem de büyü yapılan ya da yaptıran kişi zarar görür. Peki, büyü yapan kişi büyüden etkilenir mi? Eğer kişi sayılan bu özelliklere sahip değilse ve imanı yetersizse mutlaka etkilenecektir.  

İslam Dininde Büyünün Yeri Var Mıdır?

İslam dini çerçevesinde büyüler incelendiği zaman büyülerin, var olduğu hatta İslamiyetten bile önce diğer kitaplarda da bu durumlardan bahsedildiği bizlere Kuran ve hadislerle bildirilmiştir. Son hak din olan İslam, bize büyü konusunda birçok faydalı öğüt vermektedir. Büyü ilmi bilinmesi gereken ancak kesinlikle uygulamadan kaçınılması gereken bir olgu olarak aktarılır. Büyü yapmak ve yaptırmak kesin bir dille haram kılınmıştır. 

Kuranda Büyüyle İlgili Ayetler Nelerdir?

İslam dininde kesin bir dille haram kılınan büyülerle ilgili Kuranda bu durum bizler şöyle aktarılır;

 • ‘’Süleyman’ın saltanatı hakkında iblislerin attıkları yalanların arkasına düştüler. Fakat Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Oysa iblisler, Harut ve Marut adlı iki meleği örnek gösterip, insanlara sihri öğrettiler ve kâfirlerden oldular. O iki melek ‘biz imtihan için gönderildik, sihri caiz görüp sakınküfre düşme’ demedikçe öğretmiyorlardı. Böylelikle insanlar, kişi ile eşini birbirinden ayıracak sihri öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olmadıkça o sihirle (büyü) kimseye zarar veremezlerdi.’’ (Bakara Suresi 102. Ayet.)

Kuranda büyü bozma duası olarak daha birçok ayet okunabilir ve büyüler hakkında kapsamlı bilgiler elde edilebilir.

Diğer Dinlerde Büyüler Var Mıdır?

Hıristiyanlık ve Yahudilikte de büyüler yasaklanmıştır. Özellikle tarihte, Hıristiyanlığın savunucusu klişeler, ortaçağda büyücü, cadı ve kâhinlere karşı büyük savaş açmış ve büyüye karşı insanları oldukça şiddetli bir biçimde cezalandırmıştır. Tüm dinlerde büyü ve büyücülük yasaklanmıştır ancak bununla birlikte çeşitli mistik öğretilerde gelişmiştir. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ayşe Gül Aslan
Ayşe Gül Aslan - 5 yıl Önce

Mrb hocam bi sorum olacaktı benim belim ve arkadaki ayak bileklerim agriyor uzun süredir var ilaç kullandım doktorlara gittim bir çare bulamadılar acaba bir şey varmıdır üzerimde Mersin'de hocanın biri var dedi nasıl yardımcı olabilirsiniz tşk ederim kolay gelsin

Nevin yucatas
Nevin yucatas - 5 yıl Önce

Bende büyü varmi

Medyum - Aşk büyüsü