Büyü Kaç Günde Etkiler, Belirtileri Anlaşılır Mı?

Büyünün etkisini gösterme süresi ve belirtileri büyü yaptıran veya kendisine, bir yakınına büyü yapıldığına inanan insanlar tarafından merak edilmekte olan bir konudur. Büyüler yüzyıllardır vardır ve insanların enerjilerini ve davranışlarını etkilediklerine inanılmaktadır.

Büyü Kaç Günde Etkiler, Belirtileri Anlaşılır Mı?

Büyünün etkisini gösterme süresi ve belirtileri büyü yaptıran veya kendisine, bir yakınına büyü yapıldığına inanan insanlar tarafından merak edilmekte olan bir konudur. Büyüler yüzyıllardır vardır ve insanların enerjilerini ve davranışlarını etkilediklerine inanılmaktadır.

Yapılan büyülerin etkisini göstermesi ve belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Her insanın enerjisi ve özü farklı olduğu için yapılan büyülerin bire bir aynı etkiyi yaratması beklenemez. Bu sebeple her durum farklı yaklaşımları gerektirebilmektedir.

Yapılan Büyü Etkisini Kaç Günde Gösterir?

Farklı amaçlarla gerçekleştirilen büyülerin farklı şekillerde gerçekleştirilmeleri gerekir. Gerçekleştirilen büyü ne şekilde gerçekleştirilmiş olursa olsun, etki göstermesi zaman alacaktır. Büyünün gerçekleşebilmesi için gereken zamanı belirleyen pek çok değişken vardır. Büyünün ne şekilde yapılmış olduğu, büyü yapılmış olan kişinin durumu veya büyüyü yaptıran kişinin enerjisi gibi pek çok farklı etken büyünün etkisini gösterme süresini belirlemektedir.

Büyü Yapılırken Kullanılan Malzemelerin Büyüye Etkisi

Büyünün etkisi ne zaman başlar?” büyü yaptıran ya da kendisine büyü yapıldığını düşünen insanların sıklıkla sorduğu bir sorudur. Bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte süreyi etkileyen bazı durumlar bulunmaktadır.

Büyü yapılırken kullanılan eşyalar ya da malzemeler büyünün etkisinin ne kadar sürede gerçekleşebileceğini etkilemektedir. Bazı büyülerde büyü yapılacak kişiye ait eşyalar ya da kişiye ait saç, kan gibi materyallerin kullanılması gerekebilmektedir. Bu materyallerin sağlanıp sağlanmadığı ya da ne şekilde elde edildiği büyünün ne zaman etkisini göstereceğini doğrudan etkilemektedir.

Büyü Yapılan Kişinin Büyü Etki Süresini Değiştirmesi

Büyünün etkisini göstereceği süre her ne kadar yapılan büyüyle ve büyüyü yapan kişiyle bağlantılıysa, aynı zamanda büyü yapılan kişiyle de alakalıdır. Büyü yapılan kişinin enerjisi büyünün etki süresini değiştirebilir.

Bunun yanında büyü yapılan kişinin zaten başka bir büyünün etkisinin altında olması yapılan büyünün etki süresini etkilemek bir yana, büyünün etki göstermesini de etkileyecektir. Bu sebeple büyü yapılan kişiye daha önce bir büyünün yapılmış olması ve bu büyünün tesirinin hala sürüyor olması, diğer büyülerin etkilerini engelleyebilmektedir.

Büyüyü Yapan Kişinin Büyü Etki Süresine Katkısı

Büyüler çok karmaşıktır ve gerçekleştirilmesi zorludur. Bu sebeple büyüyü yapan kişinin işinin ehli olması gerekmektedir. Büyü yapan kişinin yetkinliği de büyünün etki süresini etkilemektedir.

Bu durum büyülerin bozulmasında da geçerlidir. “Büyünün bozulması kaç gün sürer?” sorusuna kesin bir cevap verilemiyor oluşunun sebeplerinden biri de büyüyü bozan kişinin yetkinliğinin ve enginliğinin derecesinin büyü bozmayı etkiliyor oluşudur.

Büyüyü Yaptıran Kişinin Enerjisinin Büyü Süresine Etkisi

Büyüyü yaptıran kişinin de sahip olduğu ve yaydığı enerji büyünün etki süresini değiştirebilmektedir. Büyüyü yaptıran kişinin enerjisi ve yaptırdığı büyünün etkili olacağına olan inancı hem büyünün etkisini hem de etki süresine etki etmektedir.

Büyülerin Belirtileri Nelerdir?

Büyü yapılmış olan kişinin büyüden etkilenip etkilenmediğini ya da kişinin zaten daha önceden yapılmış bir büyü tesiri altında olup olmadığını anlamanın yolları bulunmaktadır. Özellikle kişiye yapılan yeni büyüler ya da kişinin yapılan büyünün etkisi altına yeni girmesi, kendisi tarafından olmasa da çevresi tarafından kolayca anlaşılabilmektedir.

Büyünün fiziksel belirtileri ilk bakışta anlaşılamasa da dikkatli bir şekilde incelendiğinde kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Büyü yapılan kişinin fiziksel hal ve davranışlarındaki ani değişimlerin bir araya getirilmesi, bu kişiye büyü yapılmış olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Kişiye yapılan büyünün yalnızca fiziksel belirtileri bulunmamaktadır. Kişinin değiştirdiği alışkanlıkları ya da karakterine uygun olmayan düşünce ve eylemleri de bu kişiye büyü yapılmış olabileceğini akıllara getirebilmektedir.

Büyü Belirtisi Olarak Uykusuzluk Ve Yorgunluk

Kendisine büyü yapılmış bir kişi ortada bilinen herhangi bir sebep olmadığı halde uyku düzeninde bozulma tecrübe edebilmektedir. Kişinin gece ansızın uykusundan uyanması ve tekrar uykuya dalamaması veya gün içinde uyku isteğine karşı koyamaması sebebiyle saatlerce uyuması bir büyü belirtisi olarak kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, kişinin sürekli olarak yorgunluk hissetmesi ve halsizlik tecrübe etmesi de büyü tesiri altında olduğu anlamına gelebilmektedir. Ortada hiçbir sebep yokken hissedilmeye başlanan bu yorgunluk hissi, dinlenme ve istirahatle geçirilemez ve çözümü bulunamaz. Büyü etkisi altına alınmış kişilerde aynı zamanda tembellik ve hareket etmek istememe gibi alışkanlıklar belirmeye başladığı da görülmüştür.

Büyü Yapılan Kişinin Hislerindeki Değişimler

Büyü yapılan kişi kendini nasıl hisseder?” sıklıkla sorulmakta olan sorulardandır. Büyü yapılmış kişilerin hislerinde ve düşüncelerinde keskin değişimler yaşandığı da bilinmektedir. Büyü tesirinde olan kişilerin kendileri için çok önemli olan olguları umursamayı bıraktıkları sıklıkla görülmektedir. Büyü yapılan kişilerde görülen bu kayıtsızlık aynı zamanda çevresindeki değer verdiği kişilere karşı yöneltilmiş de olabilmektedir.

Büyü yapıldığı düşünülen kişilerde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da kişilerin gittikçe daha kararsız bir hal almış olup olmadıklarıdır. Büyü tesirindeki kişiler önceden çok net ve emin oldukları konularda ve kararlarında artık net bir sonuca ulaşmakta zorlanıyor ya da ne istediklerine karar veremiyor olabilmektedirler. Özellikle daha önce kararlı ve net hareket eden kişilerin davranışlarındaki bu ani değişim, büyü etkisi altında oldukları anlamına gelebilmektedir.

Büyü Yapılan Kişilerin Eşleriyle Olan İlişkileri

Özellikle soğukluk büyüsü belirtileri eşler arasındaki davranışlarda kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Kişiye yapılan pek çok büyü eşiyle arasındaki ilişkide bir değişime yol açmaktadır. Ancak özellikle sevenleri ayırma büyüsü belirtileri ve huzursuzluk büyüsü belirtileri eşler arasında çok net bir şekilde fark edilebilmektedir.

Büyü tesirinde olan kişi eşini beğenmemeye ve eşinden uzaklaşmanın yollarını aramaya başlar. Aynı zamanda büyülendiği düşünülen kişinin eşiyle cinsel münasebetten kaçınmaya başladığı da görülmektedir. Daha önceden çok iyi anlaşır ve sevgi çerçevelerinde bir ilişkiye sahip olan çiftlerin arasında bir nefret duygusunun doğmaya başladığının görülmesi bu kişilere ya da kişilerden birine bir büyü yapılmış olduğunun işareti olabilmektedir.

Büyü Yapılan Kişinin Bir Başka Kişiye Karşı Takıntı Duyması

Büyü tesiri altındaki kişiler arasında en yaygın olarak görülmekte olan belirtilerden bir diğeri de büyü yapılmış olan kişinin bir başka kişiye karşı duyduğu anlamlandırılamayan bağlılık ya da ilgidir. Özellikle aşk büyüsü belirtileri arasında sayılmakta olan bu takıntı ve sadakat duyguları başka diğer büyülerde de hissedilebilmektedir.

Ancak aşka büyüsü yapılan kişi kendisini sürekli olarak tek bir insanı düşünür halde bulur. Bu kişi her ne yapıyor olursa olsun, karşısındaki kimsenin davranışları veya görüşünden bağımsız olarak ona karşı bir hayranlık ve sadakat duymaya başlayacaktır. 

Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü yapılırken olduğu gibi büyü bozulurken de işinde ehli bir kişiye ihtiyaç vardır. Gerçek havas hocaları büyü bozma işinde ustadırlar. Bu sebeple büyü tesiri altında olan kişilerin havas hocalarına başvurmaları gerekmektedir.

Büyünün Bozulduğunun Belirtileri Nelerdir?

Doğru yapılmış büyüler kendiliğinden kişinin hayatını terk etmemektedir. Nasıl ki büyü bir başkası tarafından kişiye yapılmışsa, yine bir başkası tarafından bu büyünün bozulması gerekmektedir. Büyü bozulma belirtileri genellikle kişinin eski hayatındaki davranışlarına ve alışkanlıklarına geri döndüğünün görülmesidir. Eğer büyü başarılı bir şekilde bozulmuşsa kişinin hisleri, duyguları ve davranışları büyü etkisi altına girmeden nasılsa yine o hale dönecektir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Barış dogrul
Barış dogrul - 5 yıl Önce

Hocam nişanlıyız ve kızın ailesi beni istemedigi için büyü yaptırdıgını düşünüyorum, ve hissediyorum bilgilerinizden faydalanmak istiyorum

Nurşide.bilgin
Nurşide.bilgin - 5 yıl Önce

Hocam merhaba adi.necdet bilgin bunda buyu varmı bakarmisiniz rica etsem

Medyum - Aşk büyüsü