Büyü Nasıl Bozulur, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Yapıldığı anlaşılan büyünün bozulması süreci önemli olduğu kadar tehlikeli bir süreçtir. Büyü bozma işlemlerinde Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden yararlanılabildiği gibi Ortaçağ’dan kalma İbranice ve Süryanice tılsımlar kullanılabilmektedir.

Büyü Nasıl Bozulur, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Yapıldığı anlaşılan büyünün bozulması süreci önemli olduğu kadar tehlikeli bir süreçtir. Büyü bozma işlemlerinde Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden yararlanılabildiği gibi Ortaçağ’dan kalma İbranice ve Süryanice tılsımlar kullanılabilmektedir. Hangi yöntem kullanılıyor olursa olsun büyü bozma süreçlerinde yapılan büyünün türü ve amacı öğrenilmeden süreç başarı ile sonuçlanmamaktadır. Büyü yapmakta olduğu gibi büyü bozma süreci de ehillerince yapılması zorunlu olan bir uygulamadır.

 • Cin,
 • Şeytan

Gibi varlıklarla yapılan büyülerin geneli, bozma sürecinde bu varlıkların büyüyü bozman isteyen kişiye zarar verme riski barındırmaktadır. Tabir-i caizse “işimize neden karışıyorsun” düşüncesi ile hareket eden bu varlıklar, büyünün amacını engellemeye çalışan kişiye musallat olarak ruhsal, psikolojik ve fiziksel zararlar içeren bir süreç yaşatmaktadırlar. Bu nedenle büyü bozma işlemini gerçekleştiren kişinin bu varlıklarla hükmetmeyi, durdurmayı ve dağıtmayı bilmesi gerekmektedir.

Büyü Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Tesir ettiği kişinin iradesini değiştiren, kendisi gibi değil bir başkası gibi davranmasına neden olan ve yapılış amacına göre tesir ettiği kişinin canına kastetmeye varan zararlar içeren büyünün psikolojik belirtileri kadar fiziksel belirtileri de önem kazanmaktadır. Özellikle kara büyü grubunda yer alan büyülerin tesir ettiği kişiye zarar verme amacı taşıması, büyünün fiziksel belirtileri gerçekleşmeye başlaması itibari ile tespit edilerek harekete geçilmesini zorunlu kılar. Kişinin kendisinin veya bir yakınının üzerinde büyü olduğunu düşünerek harekete geçmesi için;

 • Teşhisi konulmayan hastalık,
 • İsteksizlik,
 • Sorumlulukları savsaklama,
 • İşyerinde yaşanan problemler,
 • En yakın arkadaşlarla meydana gelen sebepsiz tartışmalar,
 • Kısmet kapanması,
 • Kabuslar görülmesi,
 • Takip edildiği hissinin yaşanması,
 • Eşe tahammül kalmaması,
 • İbadetleri yerine getirmeme,
 • Kur’an-ı Kerim okunan ortamdan uzaklaşma,
 • Farklı bir kişi gibi davranma,
 • Sürekli evham içerisinde olma,
 • Duygusal değişimler nedeniyle kendine zarar vermeye çalışma

Gibi büyü belirtilerinin tespit etmesi yeterlidir.

Eve Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Bir kişiye zarar vermenin en sık tercih edilen yöntemi, o kişinin evine büyü yapılarak huzurunun kaçırılmasının amaçlanmasıdır. Bu nedenle evde yaşanan bazı garip gelişmeler, evde büyü olduğunu nasıl anlarız sorusuna yanıt olmaktadır.

 • Değerli veya kişisel eşyaların ortadan kaybolması,
 • Evin içerisinde duramama,
 • Uykudan uyanmada zorluk çekilmesi,
 • Hane içi huzurun kalmaması,
 • Ev içerisine meydana gelen tartışmaların evin bir bölümünde şiddet göstermesi,
 • Eşler arası soğukluk,
 • Kedi ve köpek gibi evcil hayvanların eve sokulamaması

Evde büyü olduğunu gösteren açık emarelerdir.

İple Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’ye de yapılmış olan ip büyüsü, kuvvetli bağlama büyüleri arasında yer almaktadır. Kişinin kendisinde veya bir yakınında gözlediği değişimler nedeniyle şüphe duyduğu iple büyü nasıl anlaşılır sorusunun basit ve etkili bir yöntemi bulunmaktadır. Büyünün anlaşılması için;

 • 4 parmak uzunluğunda veya ölçüsü bilinen bir ip şüphe edilen kişinin avucuna konularak avuç içini sıkı bir şekilde kapatması istenir.
 • 3 defa olmak üzere Euzü Besmele çekilerek, “Veylül li külli hümezetül lümezeh. Ellezıcemea malev ve addedeh. Yahsebü enne malehu ahledeh. Kella le yümbezenne fil hutameh. Ve ma adrake mel hutameh. Marullahil muhadeh. Elleti tettaliualel ed’ideh. İnneha aleyhim mü’sadeh. Fi amedim mümeddedeh.” Şeklinde bilinen Hümeze Suresi okunur.
 • Avuç içerisinde bulunan ip ölçülür.
 • İpin kısa gelmesi büyüye, uzaması cin alametine, aynı ölçülmesi herhangi bir rahatsızlığa yorulur.

Eşe Yapılan Büyü Nasıl Anlaşılır?

Eş ile bir kişinin arasını açmak ve boşanmalarına neden olmak amacıyla yayın olarak soğutma, ayırma veya kendine bağlama büyüleri yapılır. Eş ile bozulan ilişkilerde sebep bulunmaması halinde büyü şüphesi duyulmalı ve eşime büyü yapıldığını nasıl anlarım sorusuna yanıt aranmalıdır.

 • Eş ile cinsel soğukluk girmesi,
 • Eşin uzaklaşması,
 • Eşin sürekli dalgın ve düşünceli olması,
 • Eş ile en küçük meselelerden tartışılması,
 • Eşin kişiden nefret duyması,
 • Eşin bir başka kişiyi arzulaması

Büyü alametleri olarak değerledirilmektedir.

Ayırma Büyüsü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Eş ile boşanmaya kadar sonuçlanan ayırma büyüsü, gerek etkileri gerekse tesir anında yaşattığı travmalar nedeniyle dikkatli gözlerle kolayca tespit edilebilmektedir. Ayırma büyüsü yapıldığını nasıl anlarız sorusuna cevap olarak eş ile ilişkilerde yaşanan soğukluk, uzaklaşma ve gerilimle birlikte büyüye maruz kalan kişinin hareketlerinde anormalliklere de dikkat edilebilir:

 • Sürekli dalgın olunması,
 • Unutkanlık baş göstermesi,
 • Sorumluluklarını yerine getirmemesi,
 • İbadetten kaçması,
 • İşyerinde problemler yaşaması

Eş ile olan ilişkilerde yaşanan değişimlerle birlikte değerlendirilerek ayrılma büyüsünden şüphe duyabilirler.

Kara Büyü Nasıl Anlaşılır?

Neden olduğu sonuçları nedeniyle İslam Dinince kesin bir surette yasaklanan kara büyüler, şeytani cinler ve şeytanlar kullanılarak yapılmaktadır. Yapılması için vücuda temas etmiş saç, kıl veya tırnak gibi nesneler kullanılabildiği ip, anahtarsız kilit ve sabun gibi farklı nesneler kullanılarak da yapılabilmektedir. Kara büyü belirtileri tesir altına aldığı kişinin hayatını mahvedecek düzeyde gerçekleşir.

 • Unutkanlık ve dalgınlık,
 • Çevrede yer alan insanlarla sebepsiz tartışma,
 • Bereketsiz kazanç,
 • Rast gitmeyen işler,
 • Hayattan zevk alamama,
 • Aile ile şiddetli tartışmalar,
 • Aileden ve evden uzaklaşma,
 • Sürekli halsizlik ve hastalık hali,
 • Görülen kabuslar

Kara büyünün tespit edilmesinde yararlanılan belirtilerdir.

Büyü Bozma Sürecinde Neler Önemlidir?

Büyü nasıl bozulur sorusunun birden fazla cevabı bulunmaktadır.

 • Hangi büyüye maruz kalındığı,
 • Büyü bozmak için Kur’an-ı Kerim’in gücünün mü kullanılacağı,
 • Büyü bozmak için medyumlara yada havas ilmi ehillerine mi başvurulacağı

Gibi değişkenler, büyü bozma yöntemlerini doğrudan etkilemektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için;

 • Büyü belirtilerinde bahsedilen değişimlerin tespit etmek,
 • Uzman bir psikolog tarafından muayene edilmek,
 • Psikolog tarafından bir problem görünmediğinde büyüye baktırılması için bu işi hiçbir maddi menfaat beklemeyen ve sadece Allah rızası dileyen kişilere müracaat edilerek büyüye baktırmak,
 • Bakılan büyü sonrası tespit edilen büyü türüne uygun bozma sürecini uygulamak

Olarak sıralanabilir

Eve Yapılmış Büyü Nasıl Bozulur?

Eve yapılan büyü nasıl bozulur sorusunun sorulmasına neden olacak iki sebep bulunabilir:

 • İlk sebep evde muska bulunması,
 • İkinci sebep ise evde huzurun bozularak büyü belirtilerinin tespit edilmesi.

İlk sebepte büyü bozan kimselere muska teslim edilerek uygun yöntemlerle büyü bozulurken, ikinci nedende öncelikle büyü olup olmadığının yine büyü ve büyü bozma ile uğraşan kimselerden yardım talep edilmesi sonrası oluşmaktadır. Bu kimseler evde yapılan büyünün varlığını ve muska yazılmış ise muskanın yerini sizlere söyleyebileceği gibi;

 • Evde dip köşe arama yaparak,
 • Muska bulma dualarından faydalanarak

Büyünün yapıldığı muskayı bulup, büyü bozan kişiye teslim etmek suretiyle büyü bozma sürecini başlatabilirsiniz.

Eşe Yapılmış Büyü Nasıl Bozulur?

Eş ile ayrılık derecesine gelmeden önce hareket etmenizi gerektiren soğutma, ayırma ve bağlama büyüleri, belirtilerinin gözlenmeye başlaması ile birlikte harekete geçilmesi gereken büyü türleridir. Eşime büyü yapılmış nasıl bozulur sorusu için;

 • Havas ilmi ehillerinden destek alınması,
 • Kur’an-ı Kerim’in hikmetlerine hakim hocalara başvurulması,
 • Güvenilir medyumlara başvurulması

Yerinde bir karar olacaktır.

Yapılmış Kara Büyü Nasıl Bozulur?

Kara büyü nasıl bozulur sorusu, tek başınıza altından kalkamayacağınız bir süreci anlatmaktadır. Etkileri kadar bozulma süreci de zorlu olan kara büyülerin, deneyimsiz kişiler tarafından bozulamadığı ve bu süreçte deneyimsiz kişilerin de büyü nedeniyle musallat edilmiş cin ve şeytan gibi varlıkların hışmına uğrandığı bilinmektedir.

 • Kara büyü ve kara büyü bozma ile uğraşan kimseler,
 • Havas ilmi ehilleri,
 • Kur’an-ı Kerim içerisinde büyü ile ilgili kullanılan ayetlere hakim kimseler

Bu süreçte destek sunabilmektedir.

Uzaktan Yapılmış Büyü Nasıl Bozulur?

Uzaktan büyü bozmak için okunacak dualar sizi büyülere karşı koruduğu gibi maruz kaldığınız büyülerden kurtulmanıza da yardımcı olabilmektedir. Büyülere ve nazara karşı etkinliği bilinen bu duaların belirli sayı ile okunması sizi manevi olarak koruma kalkanı altına alınır. Büyülere karşı;

 • 3 gün tekrarlamak üzere bir bardak su içerisinde 21 adet olmak üzere Ayet-el Kürsi, Fatiha, Nas ve Felak, ardından 497 kez besmele okunarak suyu saksıya dökmek,
 • 1 veya 3 gün yapılacak bir diğer dua yöntemi ise niyet edildikten sonra 1000 kez, “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sehlen lebi afvike ya aziz.” Okumak

Etkili korunma ve büyüden kurtulma yöntemleridir.

Büyüden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunur?

Büyü nasıl bozulur hangi dualar okunur sorusuna büyü türüne göre farklı cevaplar verilse de Kur’an-ı Kerim’in mucizesi olarak büyü ve nazara karşı etkili olduğu bilinen sure ve dualar oldukça etkilidir.

 • Fatiha,
 • Felak,
 • Nas,
 • Kafirun,
 • İhlas
 • Ayet-el Kürsi,
 • Esma-ül Hüsna

Büyüye maruz kalan kişileri tesiri altında oldukları büyüden kurtarabilen sure ve dualardır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nazan
Nazan - 5 yıl Önce

Ben eşimle çok sogum büyük oglum ben bu evde çok sıkılıyorum diyo ve hep maddi sıkıntı çekiyoruz hep anlamsız Bi borç var ve uzun zamandır evin içinde bir sıçaklık yok Herkez çok mutsuz kimsede bir gülümseme yok Herkez yapmacık hareketler evde hep yorgun ve uyku modunda ne yapa biliri sanki evde bir agırlık var yardım ederöisiniz

Ayşe İnan
Ayşe İnan - 5 yıl Önce

Eşini kendine ısındırma büyüsü

Medyum - Aşk büyüsü