Cinler İle İrtibat Kurulabilir Mi?

Cinler ile irtibat kurulup kurulamayacağı özellikle metafizik alanına ilgi duyan kişilerin araştırma başlıklarının temelini oluştururken Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere birçok İslami kaynakta ve İslam alimlerinin beyanlarında cinlerle irtibat kurulmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Cinler İle İrtibat Kurulabilir Mi?

Cinler ile irtibat kurulup kurulamayacağı özellikle metafizik alanına ilgi duyan kişilerin araştırma başlıklarının temelini oluştururken Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere birçok İslami kaynakta ve İslam alimlerinin beyanlarında cinlerle irtibat kurulmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Cinlerle İrtibat Nasıl Kurulur?

Cinlerle irtibat kurabilmek için birtakım yollar ve usûller bulunmakta; bazı kişilerin ruhlarının ise cinlerle iletişim kurmaya daha müsait olduğu bilinmektedir. Genel anlamda cinlerle irtibat kurulabilmesi için o işin ehli olmak, adımları doğru atmak, hata ve yanlışlık yapma payının sıfır olması gerekmektedir.

  • Cinlerle kurulacak irtibat asla eğlence amaçlı olmamalıdır. Bu tür durumlarda cinin bunun farkına varması sonucunda cin musallatı denilen kişinin hayatını tehlikeye dahi sokabilecek durumlarla karşı karşıya kalabilirler.

Habis Ruhlarla Muhatap Olmak Zorunda Kalınması

Cinlerle kurulan irtibatın ehil kişiler vasıtasıyla yapılmaması, eğlence amaçlı yapılması ya da irtibat öncesinde ya da esnasında yanlış atılan bir adım kişinin habis ruhlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Cinlerle irtibat kuranlar için aşağıdaki bilgilerin dikkate alınması oldukça önemlidir;

  • Cinlerle irtibat kurabilmek için konunun prensip, rehber ve usullerine hâkim olmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda cinlerle irtibat kuracak kişinin gözlerinin mânâ alemine açık olması gereği de unutulmamalıdır. Aksi takdirde habis ruhların saldırısına uğrama şansı oldukça artacaktır.
  • Habis ruhların saldırısı altına girme durumu şeytanlar ya da kötü cinler tarafından insan ruhunun ve bedeninin kontrol altına alınmasıdır. Bu yönde insanların habis ruhların oyuncağı durumuna gelmesi, onların yanlış yönlendirmelerinden kurtulamamaları, cinlerin bu kişilerin önce ruhlarını okşayarak şımartarak kibre sevk etmeleri; daha sonra da korkutup tehdit etme sonucunda tesirleri altına alabilmeleri mümkündür. Habis ruhların etkisiyle kişinin cinayet, intihar ve cinnete varabilecek ölçüde etkilenmesi çok sık görülen bir durumdur.
  • Özetle cinlerle irtibat kurulabilmesi için ehil olma ya da bu konuda ehliyet sahibi olmak gerekmektedir.

Cinlerden İstifade Edilebilmesi Mümkün Mü?

Cinlerden istifade edebilmek mümkün olmakla beraber görülmeyen bu varlıkların tabi olduğu prensiplerin yakından bilinmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda her arzu eden kişinin her arzu ettiği yerde cinlere iş yaptıramayacağı gibi onlardan istifade edebilmesi de düşünülemez. Her ne kadar kişiler cinlerle oldukça kolay bir şekilde bağlantıya geçebilse de bu bağlantının kişinin lehine devam etmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu konuda bazı kelime, isim ve duaların kullanılarak cinlerle iletişim kilitlerinin açılması gerekmektedir. Aynı zamanda cinlerle iletişimin temelini oluşturan niyet ve istek, isteğin sağlam temellere dayanması gerekliliği de oldukça önemlidir

Cinlerle İrtibat Kurulması Esnasında Kişinin Zarar Görmemesi Çok Önemlidir!

Günümüzde özellikle teknolojinin oldukça gelişmesi cinlerle iletişim kurabilmek için birçok dua ve şifreye kolayca ulaşılabilmesini sağlarken, kişilerin bu durumdan zararlı çıkmaması da oldukça önemlidir. Bu irtibatın eskiler tarafından belirtildiği tanımıyla “el verme” yöntemiyle yapılması yani irtibat konusunda deneyimli ve işi bilen kişiler vasıtasıyla icra edilmesi gereklilikten daha öte bir zorunluluktur. Cinlerin ayrı boyutlarda yaşayan varlıklar olmaları onlarla temas kurulduğunda kişinin enerjisinin onları karşılamaya yeterli olması gereğiyle birlikte, cinlerin negatif etkilenmemesi için de elzemdir. Aksi takdirde bu bedensiz varlıklar insanları yönetmeye başlayacak bu da cinlerle iletişim kuranların başına gelenler olarak da nitelendirilebilen istenmeyen bazı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Cinlerin Kullanıldığı Durumlar Nelerdir?

Daha önce de belirtildiği üzere cinlerle iletişim kurulduktan sonra onları eğlence amaçlı ya da basit ve kötü işlerde kullanmak yerin daha farklı ve gerçekten kişinin yararına olan işlerde kullanmak mümkündür. Özellikle Kur’an-ı Kerim’in ayet ve surelerinin koruyuculuğunu yapan ve hadim adı verilen cinlerden bilinmeyen, görülmeyen ve işitilmeyen birçok durumda önemli bilgiler alınabilmesi mümkündür. Cinlerle irtibata geçmek için dua kullanılarak;

  • Cinlerden insanın kendi çabalarıyla görme ya da duymasının mümkün olmadığı bilgilerin öğrenilebilmesi mümkündür.
  • İnsanların kendilerinin yapmasının mümkün olmadığı işler de cinler vasıtasıyla yapılabilmektedir.

Hazret-i Süleyman’ın Cinlerle Olan İlişkileri

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Süleyman’ın kıssası anlatılırken onun cinlerle olan ilişkileri cinler ile kurulan irtibat bakımından en canlı örneği oluşturmaktadır. Hazret-i Süleyman habis ruhlar, cinler ve şeytanları teshir ettikten ve şerlerinden arındırdıktan sonra onları faydalı işlerde istihdam ederken;

  • Sad suresi 38. Ayette buyurulduğu üzere “Asi olan şeytanları ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik” ayeti çok önemlidir.
  • Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de Enbiya suresinde de ”Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik” buyurulmuştur.

Bu ayetlerden de kolaylıkla anlaşılacağı üzere cin yerin insandan sonra en önemli ve en şuurlu sekenesi olarak insanın hizmetkarı olabilmektedir. Bununla birlikte şeytanların da düşmanlığı bırakıp insana hizmet edebilmeleri mümkündür. Allah kendi emirlerine itaat eden bir kuluna hem cinleri hem de şeytanları itaatkâr edebilmektedir.

Hazret-i Süleyman’ın Emrine Cinlerin Verilmesi

Kur’an-ı Kerim Hz. Süleyman’ın emrine verilen cinlerin hangi durumlarda ve nasıl kullanıldığını ayrıntılı olarak açıklamıştır. İyi huylu cinlerle iletişim olarak da ifade edilebilen bu ilişkide Hz. Süleyman cinlerden işçiler oluşturmuş onlara sağlam kaleler, burçlar ve mescitler yaptırmıştır. Aynı zamanda cinlerin pişirdiği yemekler insanlara dağıtılırken insanlara da zevk ve sefaya düşmeden kendilerine sunulan bu nimetlere şükretmeleri daha sonra da tembelliğe düşmeden çalışmaları salık verilmiştir. Aynı zamanda Hz. Süleyman denizlerin diplerine dalabilmek için de cinleri kullanmıştır. Ayrıca Sat suresi 37. ve 38. ayette buyurulduğu üzere “Birbirine zincirli vaziyette, cezalandırılmadıkça iş yapmayan ve rahat durmayan diğer cin ve şeytanlar da onun emrine girenler arasındadır”

Cinleri İnkâr Etmenin Hükmü

Cinlerin mevcudiyetine inanmayıp cinleri inkâr edenlerle alakalı bilinmesi gereken tek husus cinlerin varlıklarının inkârının doğru olmadığı hatta kafirlik olduğudur. İnsanların cinlerle kader birliği içinde yaşamalarından hareketle iyi huylu cinlerle iletişim kurulması ve hem insanların hem de cinlerin Allah’a ibadet amacıyla yaratıldıkları muhakkaktır. Bu noktada hem insanların hem de cinlerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) önderliğinde Kur’an-ı Kerim’e göre yaşamaları elzem olmakla birlikte “Allah göklerde ve yerde var olanların tümünü kendisinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi” şeklindeki buyruğun muhatabı insanlar olduğu kadar cinlerdir.

Cinlerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Cinlerden korunmak için dua anlamında sabah akşam Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması kötü cinlere ve şeytanlara karşı önemli bir koruma kalkanı oluşturacaktır. Ayrıca bu duaların yanında Mü’minun suresi 97. ve 98. Ayetleri ilave edildiğinde koruma kalkanının daha da güçlü olduğu belirtilmektedir. Zaten Müslüman olan cinlerin insanlara herhangi bir zarar vermeyeceği yanında kötü cinlerin musallat olmaması için ilgili sure ve ayetlerin okunması, cinlerden korkmadan onların aralarındaki şer fısıldayanlardan kişinin kendisini koruması ya da korumaya çalışması yeterli olacaktır.

Cinlerle İletişimde Din Tacirlerine Dikkat 

Cinlerle iletişimde ya da herhangi bir nedenle iyi cinlerle nasıl konuşulur noktasında irtibat kurulacak din tacirlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Tıbben tedavi edilemeyen bazı kötü durumlarda başvurulacak kişilerin gerçekten bu konuda ehliyet sahibi olup olmaması kötü cinlerden gelebilecek etkileri de azaltacak, yaşanabilecek olumsuz durumların da önüne geçecektir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü