Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var Mı?

Cinlerde kafirlik ve Müslümanlık vardır ve tıpkı insanlar gibi irade akıl ve şuur sahibidirler. İnsanlar gibi doğarlar, büyürler ve tıpkı insanlar gibi ölürler. Cinler arasında hayırlı olanlar gibi şerli olanlarda vardır.

Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var Mı?

Cinlerde kafirlik ve Müslümanlık vardır ve tıpkı insanlar gibi irade akıl ve şuur sahibidirler. İnsanlar gibi doğarlar, büyürler ve tıpkı insanlar gibi ölürler. Cinler arasında hayırlı olanlar gibi şerli olanlarda vardır. Kafir olan cinler şerli Müslüman olan cinler hayırlıdır. Peygamber efendimiz cinlere peygamberlik yaparak onların birçoğu ile iletişim kurarak görüşmüştür. Cinler aleminde tıpkı insanlar gibi iyilik yapanlar olduğu gibi kötülük yapanlarda bulunmaktadır. 

Cinlerle İletişim Kurmak ve Görüşmek Mümkündür

Cinlerle iletişim kurarak görüşme yapılabilmektedir. İyi cinlerden yardım istemek ve hayırlı işler için görüş ve bilgilerinden faydalanmak mümkün olmaktadır. Ancak faydasız ve şerli işler için cinler ile görüşme yapılması doğru ve caiz değildir. Cinlerle iletişim kurarak onlardan;

 • Karı koca arasını açmak
 • Sihir veya büyü yapmak
 • Kısmet bağlamak
 • Kısmet açmak
 • Kehanette bulunmak

Gibi zararlı işlerde kullanmak istenmesi faydasız ve boş işlerdir ve bu durumların yaşanması cinler adına can sıkıcı sayılarak hoşlanmadıkları bu durumlarda insanlara zarar vermeye çalışabilirler.

Müslüman ve Kafir Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

Cinlerin özellikleri madde madde kısaca şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Duyu organları ile algılama yapamayan ve ateşten yaratılmış olan ruhani varlıklardır.
 • Tıpkı insanlar gibi ilahi emirlere itaat etmek ile yükümlüdürler ve şekil değiştirerek istedikleri şekle girme özelliğine sahiptirler.
 • Peygamberimizin peygamberliği cinleri de kapsamaktadır.
 • Geneli kafir olan cinler cehenneme gidecektir.
 • Mü’min olan cinler cennete gidecektir.
 • Cinler gaybı bilmezler.
 • Hadislerde belirtildiğine göre tıpkı insanlar gibi erkek ve dişileri olan cinler yemek yerler, içerler, evlenirler ve çoğalırlar.
 • İnsanlara kıyasla oldukça uzun ömürleri vardır.
 • Bazı durumlarda insanlara zarar verebilen cinlerden korunmak için Allaha sığınmak gerekir.
 • Cinlerin fiziksel özellikleri arasında ağızlarının kapalı olduğu ve çok hızlı konuştukları söylenebilir.

Müslüman Cinler İle İlgili Bilinenler

Müslüman cinler ile ilgili bir hadisi şerifte şu şekilde rivayet edilmektedir;

Cinler (yeryüzünü taramak üzere gruplar hâlinde yola çıktılar. Bunlardan) Tihame tarafına giden bir grup, ashabıyla birlikte sabah namazı kılmakta olan Hazret-i Peygamber’e -sallallahu aleyhi ve sellem- rastladı. Kur’an-ı Kerîm’in tilâvetini duyunca durup kulak kabarttılar:

«–Bizim semadan haber almamıza mâni olan şey işte budur!» deyip döndüler.

Kavimlerine şöyle dediler:

«–Ey kavmimiz, gerçekten biz, doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur’an dinledik ve ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.»

Arap Bedevi Cinleri

Arap Bedevi cinlerin yapıları ve özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Sağır ve kafir bir cin kabilesidir. Cin kabileleri arasında Arap bedevi kabilesi pek bilinmeyen bir cin kabilesidir.
 • İnsanlardan korkmalarına karşın onlardan bir zarar gördükleri zaman insanlara musallat olurlar.
 • Sağır olan cinler bu özellikleri nedeni ile okunan dualardan etkilenmeyerek musallat oldukları kişiler ile ömür boyunca uğraşırlar.

Diğer Kafir Cinler

 • Papaz cinleri kafir cinlerdir. Musallat oldukları insanları ömür boyu bırakmayan papaz cinleri oldukça tehlikeli cinlerdir. Musallat oldukları kişilerin midelerini ufalamaktadırlar.
 • Cinler arasında en uzun boylu cin olarak bilinen kiki kafir bir cindir ve boyu 2 metredir.
 • Zuzula adı verilen cinler kafir ve sapkın cinlerdir. Defilelerin yerlerini bilen kafir cinler musallat oldukları kişilere zarar vermektedirler.
 • Behnilem cin kafir cinlerdendir ve gece gündüz insanları izlemektedir. Yemek kırıntıları ile beslendiği ve insanların içine girip çıktığı bilinmektedir. Kol büyüklüğünde olan bu cinler birden titrediğiniz ya da ürperdiğinizde içinizden geçiyor demektir.

İnsanlarla Birlikte Olan Cinler Hangileridir?

İnsanlarla birlikte olan cinlere ‘Mir’ ismi verilmektedir. Mirlerden kadın olanlara habais, erkek olanlara hubs denilir.  Cahiliye Arapları cinlere fonksiyonlarına ve yapabildiklerine göre farklı isimler vermiştir. Cin isimleri nedir merak ediyorsanız; çocuklara musallat olan cinlere ‘ervah’ ismi verilmektedir. Şeytanlık konusunda ileri gidenler ‘marid’ olarak adlandırılmaktadır. Ve şeytanlık konusunda ileri giden ve güç, kudret sahibi olan cinlere ‘ifrit’ denilmektedir.

Şeytani Cinlerden Olan: Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soylarından biri olan Afarid, bu isim çoğul bir isimdir. Afarid’ in Türkçe karşılığı ‘İfritler’ dir. Hem fiziki hem metafizik olarak güçlü olan bu cinler, davet edildikleri sonu genellikle ölümle biten kötü hadiselere yol açabilmektedir.

Şeytani Cinlerden Olan: Ammar

Ammar evlerde, insanlarla birlikte yaşayan bir cindir. Allah’ın zikredilmediği yerlerde bulunurlar ve insanlarla birlikte özellikle içki ile yenen yemeklerde birlikte bulunurlar. İnsanlara çok zararları olmasa da oldukça yalancı cinlerdir. Davet edildikleri takdirde insanları kandırmak ve yanlış yollara saptırmak için uğraşırlar. Doğaları gereği insanları sevmedikleri için zarar verebilecekleri noktada harekete geçerler.

Şeytani Cinlerden Olan: Amir

Bu cinler daha doğal ve tenha yerlerde yaşarlar. Ormanlık bölgelerde ve göllerde ve insanlardan uzak yerlerde yaşarlar. Süfli cinler oldukları için genellikle Müslümanlara musallat olurlar. Bunun sebebi aşırı dini taassup yüzündendir.

Şeytani Cinlerden Olan: Betr

Bu cin insanları asabileştirmek, bağırıp çağırmaya yönlendirmek için uğraşan kötü bir cindir. Emeli oldukça kötüdür ve bu sebeple insanları asabileştirmeye çalışır. Bunun sebebi asabileşen insanların kontrolünü kaybetmesi ve kötü şeyler yapabilmesidir. İnsanların arasının kötü olmasını ister ve bundan zevk duyar.

Şeytani Cinlerden Olan: Dasim

Yemek şeytanı olarak da bilinen Dasim, insanların yediği ve içtiği şeylerin içinde bulunur. Besmele çekmeden yenen yemeklerden çalar, insanların yemeklerine istifra ederek kirletir. Dasim ‘in amacı yemeklerden çalarak insanları zarara uğratmaktır. Allah’a zikirlerini azaltmaktır.

Şeytani Cinlerden Olan: İfrit

Cin kabileleri içerisinde en güçlü soydan gelen İfrit, insanların bedenine girebilmektedir. Kötülük dolu olan bu cin, insanı delirtir ve cürüm hale düşürür. İfrit ’in en büyü kamacı cinsellik olup ele geçirdiği bedenle ilişkiye girmektedir. Bilhassa besmele çekmeden yatan insanların eşlerine musallat olur ve yuvasını yıkmayı hedefler. Eski dönemlerde alimler ifritlerden korunabilmek için çeşitli dualar okur ve semboller takarlardı.

Kur’an-ı Kerim’de Cinler İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Cinlerle ilgili ayetler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • “Hani cinlerden bir topluluğu, Kur’an-ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur’an-ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) «Susun!» demişler, Kur’an-ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Onlar kavimlerine şöyle dediler: «Ey kavmimiz! Gerçekten biz Mûsâ’dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap, hakkı ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine uyun! O’na iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Her kim Allah’ın davetçisine uymazsa bilsin ki, yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. Onun Allah’tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.” El-Ahkaf- 29/32
 • “(Cinler, dediler ki): «Biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle (şihâblarla) dolu bulduk. Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor. Doğrusu biz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi, bilmiyoruz.” El-Cin- 8/10
 • “(Ey Resulüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (okuduğum Kur’an-ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, doğru yola ileten, harikulade güzel bir Kur’an dinledik de ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayaca­ğız.” El-Cin-1/2

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü