Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Yapılır?

Birçok kişinin merak ettiği nasıl domuz yağı büyüsü yapılır konusu hakkında hem İslami hem de havas ilmi kaynaklarında birbirine benzer veya kısmen farklı uygulamalar mevcuttur.

Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Yapılır?

Birçok kişinin merak ettiği nasıl domuz yağı büyüsü yapılır konusu hakkında hem İslami hem de havas ilmi kaynaklarında birbirine benzer veya kısmen farklı uygulamalar mevcuttur. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki tüm diğer büyüler gibi domuz yağı büyüsü de tehlikeli bir büyüdür ancak bu büyü diğer büyülere kıyasla cinlerin doğrudan kullanıldığı bir büyü olduğu için bir kat daha tehlikelidir.

Domuz Yağı Büyüsü Nedir?

Domuz yağı büyüsü aynen papaz büyüsü gibi cinlerin doğrudan çağırılıp büyüye aracı yapıldığı son derece tehlikeli ve bir o kadar da zarar verici bir büyüdür. Özellikle kapıya veya duvara sürülen domuz yağı ile bildiğimiz bu büyünün etkisi ve tesiri kanıtlanmıştır. Tehlikeli yanlarından birisi de büyünün maalesef çok kolay yapılması ve çok hızlı tutması ve bu sebeple yapan kişilerin büyü işine merak sarıp ileride telafi edemeyecekleri zararlara girmeleridir. Domuz yağı görünümü itibariyle çok rahatsız edici ve kirli değildir bu sebeple Allah korusun istenen kişiye anlaşılmadan yedirilebilir bile. Bu sebeple büyü işlerine karışmış kişilerin yemeklerini yemekten dahi sakınmak gerekir. Peki; domuz yağı nasıl kokar aslında katı yağ halinde değilse çok belirgin bir kokusu yoktur. Özellikle sıvı halde domuz yağı hiç kokmaz.

Domuz Yağı Büyüsü Günah Mıdır?

Tüm diğer büyülerde olduğun gibi domuz yağı büyüsü haram ve günahtır. Büyü yapmak ve bilhassa büyü yaparak geçim sağlamak Kuran-ı Kerim’de açıkça yasaklanmış ve bunu yapanlar lanetlenmiştir. Bu sebeple büyü yapanların ve yaptıranların mutlaka tövbe etmeleri ve Allah’ın kendilerini affetmelerini ummalarından başka yapacak bir şeyleri yoktur.

Domuz Yağı Büyüsü Yapan Dinden Çıkar mı?

Her ne kadar bir insanın dinden çıkıp çıkmayacağının nihai kararı sadece Allah’a ait olsa da biliyoruz ki büyü işleri ile uğraşmak açık şekilde şirktir ve küfürdür. Şirk Allah’a ortak koşmak ve Allaha dua edip hayırlı işler dilemek yerine başka güçlerden bir nevi Allah’ı yok sayarak yardım dilemektir! Küfür ise yine Allah’ı yok sayarak Allah’ın yaratmış olduğu ve kontrol ettiği hayatın olağan akışına karşı gelmektedir.

Dolayısıyla her ne kadar büyü yapan dinden çıkar diyemesek de esas olarak büyü yapan veya yaptıranlar dinden çıkmanın gerektirdiği birçok şeyi zaten yaparak günahların çok büyüğünü işlemiş olmaktadır.

Diğer yandan şüphesiz ki büyü ile başka bir kişinin yaşamını etkileyen, iş hayatını ve aile hayatını darmadağın eden bir kişinin cehennemlik olacağını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca cenabı hakkın bilhassa kullar üzerinden işlenen günahları affetmeyeceği ve hatta bu tip günahları şirkten bile daha ağır cezalandıracağı bit çok İslam aliminin ortak görüşüdür.

Domuz Yağı Büyüsünün Etkileri Nelerdir?

Domuz yağı büyüsü genellikle evli çiftleri ayırmak için kullanılan bir büyüdür. Bu büyü ile birçok evli çiftin çok kısa sürede ayrıldıkları ve yuvalarının yıkıldığı görülmüştür. Bu büyü zaman zaman tam tersi tılsımlar okunarak kara sevda büyüsü amaçlı da kullanılır. Peki, domuz büyüsü olduğu nasıl anlaşılır; bu durumda büyü yapılan kişinin örneğin evinin çeşitli köşelerinde kendisine büyü yaptıran kızı veya erkeği gördüğü ve çok ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadığı bilinir. Tahmin edileceği üzere aslında evde gördüğü şey kendisine büyü yapanın suretine girmiş cinlerdir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki ister ayırmak amaçlı yapılsın isterse kara sevda amaçlı olsun domuz yağı büyüsü hiçbir şekilde sonucu hayırlı olacak bir büyü olamaz.

Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Özellikle büyü yapıldıktan sonra domuz yağı büyüsü etkisini ne zaman gösterir denecek okursa maalesef etkiyi hemen gösterir. Ancak etkinin insandaki yansımaları zamanla artar en sonunda büyü yapılan kişi ağır bir ruhsal bunalıma sürüklenir. Örneğin anne babası kötü davranmadığı halde ortada bir şey yokken ailesi ile kavga eden ve evden kaçan genç kızlar veya anne babasının asla rızası olmadığı halde bilinmedik bir kızla evlenen genç erkeklerin bu davranışlarının altında genelde bu büyü vardır.

Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Yapılır?

Aslında domuz yağının zararları hepimizce malumdur. Bu büyüde domuz yağı da aslında bu zararın bir sembollüdür. Domuz yağı büyüsü için genellikle yan yana iki tas domuz yağı konularak tılsım okunur. Tılsımın akşam güneş batıktan sonra okunması ve geçe yarısı olmadan önce bu yağın büyü yapılacak kişinin evinin duvarına kapısına sürülmesi gerekir. BU sadece büyü için esir edilen cin büyüden vazgeçmeye fırsat bulamadan büyünün kölesi yapılır. Uygulaması çok basit olan domuz yağı büyüsünün etkisi ise felaketlere gebedir.

Domuz Yağı Büyüsüne Cinler Nasıl Etki Eder?

Domuz yapı büyüsünde büyüye aracılığı cinler yapar. Esas olarak birçok kişinin de ortak görüşüdür ki zaten domuz yağı bu büyünün sembolik bir kısmıdır. Aslında büyünün bütün tesirini gerçekleştiren kendilerine görev verilmiş cinlerdir. Diğer yandan büyünün bu kadar kuvvetli olmasının bir sebebi de cinlerin bu büyü yapıldığı zaman işin peşini asla bırakmamasıdır.

Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Bozulur?

Birçok kaynağın ve büyüyü bizzat yapanların genel görüşü domuz yağı büyüsünü bozan dua ve uygulamaları dışında domuz yağı büyüsünün ancak büyü ilmine vakıf kişilerce büyü tılsımlarının tersten okunması ile gerekebileceği yönündedir.

Domuz yağı büyüsünü bozmak için kapıya veya eşyalara sürülen domuz yağını üzerine tuz veya sirke dökerek veya ergenliğe girmemiş çocukları özellikle bu kapı eşiklerine küçük abdestlerini yaptırarak temizlenmesi söz konusudur. Domuz yağı sürülen yer nasıl belli olur diye sorulacak olunursa genellikle köyü kokudan ve silmekle çıkmayan lekeden kendini belli eder.

Domuz Yağı Büyüsünden Korunmak İçin Hangi Sureler Okunmalı?

İster domuz yağı isterse başka bir büyü olsun şunu unutmamak gerekir ki her türlü musibetin şifası Allah’ın kelamı olan yüce kitabımızın içerisinde verilmiştir. Bu sebeple bu tür durumlardan şüphe eden ve şifa arayanların Kuran-ı Kerime sarılması tek çaredir.

Nas Suresi

Nas suresi bilhassa cinler ve şeytanlar aracılığı ile insanlara tesir eden her türlü kötülük için cenabı hakkın bir mucizesi ve şifa kaynağıdır. Nas suresi başlı başına domuz yağı büyüsünü bozan dua olarak dahi bilinir. Böyle kuvvetli bir büyüye maruz kalan veya etrafındakilerden birisi maruz kalan birisinin Nas suresini çokça okuması ve özellikle büyünün ağır etkisi geçmeden sürekli okumayı bırakmaması gerekir.

Felak Suresi

Felak suresi özellikle büyü yapanlara karşı okunması tavsiye edilen ve zaten içerisinde büyüye karşı açık ifadeler olan bir suredir. Felak suresi içinde geçen “Ve min şerrin neffasati fil-ugad” ayeti kerimesi mealen “düğümlere üfleyenlerin şerrinden” anlamına gelir. Felak suresi açıkça Allah’ın kullarını düğümlere üfleyenlerin şerrinden koruyacağını bildirmektedir. Özellikle uzaktan büyü bozmak için okunacak dualar arayanlar içinde Felak Suresi bir nimettir.

Dolayısıyla büyü bozmak için esas olarak Allah biz kullarını ne büyü yapan soytarılara ne de büyü bozuyorum diyen şaklabanlara muhtaç bırakmıştır. Aklı ile Kuran-ı Kerimi açıp okuyabilene her mümin Allah’ın izni ile her türlü büyü ve benzeri beladan Allah’ın rahmeti ve yardımı ile kurtulabilir.

Ayetel Kürsi

Ayetel Kursi suresi Allah’ın tüm kâinatın ve bu kainat içinde olan şey şeyin sahibi ve kontrol eden tek gücü olduğunun özeti bir suredir. Ayetel Kursi suresi okunduğu zaman meydana gelen en önemli mucize şudur ki; bu sure okunduğu anda Allah tarafından kendilerine mühlet verişmiş şeytanlar ve yaptıkları ile kibirlenen şeytani cinler Allah korkusundan saklanacak yer ararlar. Bu sureyi duyan hiçbir şeytan dahi o kahrolası kibrinden dolayı yerin en alt katlarına iner ve uzun süre çıkamaz. Dolayısıyla domuz yağı büyüsünden nasıl kurtulunur diyenlerin bu sureyi dilinden düşürmemesi gerekir.

Ayetel Kürsi biz insanlar açısından da ibretlik bir suredir. Bu sure bize Allah’tan başka hiçbir haber vericiye veya biliciye veya gaipten haber verdiğini öne süren sahtekara inanmamamız gerektiğini zira tüm kainattaki her türlü bilginin cenabı hakkın bilgisi dahilinde olduğunu ve bu bilginin ancak ve ancak Allah’ın izni ile kullarına verilebileceğini açıkça göstermektedir. Bu sureyi okuyan ve okumaya devam eden kişilere görünür ve görünmez hiçbir kötülük yaklaşamaz. Sadece cin vb varlıklar için değil insanı kötülüklere karşı da görünmez bir kalkandır bu sure.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü