3 Harflilerden Korunmak İçin Ayet Ve Dualar

Ayet ve dualarla 3 harflilerden korunmak için Allah’a sığınarak yardım dilemek kötülüklerden korunabilmek için yapılacak en doğru şeydir. Allah-u Teala yarattığı tüm canlıları bir sebebi olduğu için yaratmıştır.

3 Harflilerden Korunmak İçin Ayet Ve Dualar

Ayet ve dualarla 3 harflilerden korunmak için Allah’a sığınarak yardım dilemek kötülüklerden korunabilmek için yapılacak en doğru şeydir. Allah-u Teala yarattığı tüm canlıları bir sebebi olduğu için yaratmıştır. Ruhani olarak yaşanan sıkıntıların çoğunda cin ve büyü etkisi gözlemlenmektedir. Kalbinde kötülük barındıran kimselerin kıskanç ve haset duyguları sonucunda büyü yoluna gitmesi ve bu sebeple yaşanan ruhani ve fiziksel olumsuzluklar için tek çare Allah’a sığınmaktadır.

Cin ve Şeytanlarından Şerrinden Korunmak

Cinlerden arınmak, onlardan korunmak ve sakınmak için yapılabilecek en etkili dua okumak ve Allah’a sığınmaktadır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in şu şekilde buyurduğu rivayeti bulunmaktadır;

 • “…Allah size, Allah'ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir.”

Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde buyurmuştur;

 • “Şayet sana şeytandan bir kışkırtma (şeytani bir dürtü) gelecek olursa, hemen Allah’a sığın. “Fussilet Suresi 41/36
 • “Rabbi euzü bike min hemezeti’ş-Şeyatin ve euzü bike Rabbi en yahdurun” Türkçe Meali; “Rabbim, şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” Müminun Suresi 23/97-98

Cinlere Karşı Korunabilmek İçin Yapılması Gerekenler

Cinlerden korunmak için öncelikle sürekli Allah’ı anmanız ve dua etmeniz gerekmektedir. Abdestli olmanız ve gece yatmadan önce dua okumanız korunmanıza yardımcı olacaktır. Hadis-i şeriflere göre eve girmeden, çıkarken ya da yatarken okunacak dualar belirtilmiştir. Kalbinizden gelerek dua etmeniz, sizi bütün kötülüklerden koruyacaktır.

Cinlerden ve Büyülerden Korunabilmek İçin Suyun İçerisine Okunması Gereken Dualar

Ruhi hastalıklarda, üç harflilerden, şeytanın vesvesesinden ve sıkıntılarınızdan kurtulabilmek, korunabilmek için okuyabileceğiniz dualar ve yapmanız gerekenler şu şekildedir; Bir miktar suyun içerisine,

 • İhlas,
 • Ayet-el Kürsi,
 • Nas
 • Felak surelerini okuyup üflemeniz gerekmektedir. Büyü yapılan kimsenin bu okunmuş sudan üç yudum içmesi ve kalanı ile gusül abdesti alınmalıdır.

Cinlerden Kurtulmak İçin Okunması Gereken Dualar

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sırasıyla;

   • Bakara Suresinin ilk 4 ayeti
   • Ayet-el Kürsi
   • Ayet-el Kürsi ’den sonraki iki ayet
   • Bakara Suresinin son 3 ayeti okunduğu zaman ruhani hastalıklar Allah’ın izniyle iyileşmektedir.

Her gün 500 defa ‘La havle vela kuvvete illa billah’ okunmadan önce ve sonra yüz kere salavat getirmek korunmanızı sağlayacaktır.

Büyü, Nazar ve Cinlere Karşı Korunma Sağlayan Dualar

Büyü, nazar ve bütün dertler için şu sureleri okuyup üflemeniz gerekmektedir;

   • Fatiha Suresi
   • Ayet-el Kürsi
   • İhlas
   • Felak
   • Kafirun
   • Nas surelerini 7’şer kere okumanız gerekmektedir.

Cinlerden Kurtulabilmek İçin Estağfurullah Okumak

Cin musallatından kurtulmak için okunacak dualar ve okunma sıralarını takip ederek Allah’ın izniyle cinlerden korunabilir, kurtulabilirsiniz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere;

   • 24 kere Estağfurullah
   • “Estaürullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” bir defa
   • 11 defa İhlas Suresi
   • 7 defa Fatiha Suresi
   • 33 defa “Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”
   • Bu dualar okunduktan sonra sevabı önce Peygamber Efendimizin ve Eshab-ı kiramın, ardından Evliyanın ve sonrasında ise Silsile-i Aliyye büyüklerinin tek tek isimleri okunarak hediye edilmelidir. Bu hediyenin hürmetine şifa için dua edilmelidir.

Cinlerden Korunmak İçin Ayat-ı Hırz Nedir?

Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye yazdırmış olduğu ve cinlerden korunmak için okunacak dua, ayetleri içeren bir mektup olduğu rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin bu mektubu yazdırmasının sebebinin Müslümanları cinlerden gelebilecek kötülüklere karşı korumak olduğu rivayet edilmektedir. İslam alimleri rivayet edilen bu dua ve ayetlerin kötülüklere, musibetlere ve hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirtmiştir.

Cinlerden Korunmak İçin Ayat-ı Hırz Ayetleri Hangileridir?

Cinlerden ve büyüden korunmak için en tesirli dua ve ayetleri içeren Ayat-ı Hırz ‘da sırayla okunması gerekenler şu şekildedir;

 • Fatiha suresi
 • Bakara suresi: 1-5; 163,164; 255-257 ve 285, 286. ayetler
 • Al-i İmran suresi: 18,19. ayetten sadece: “İnneddîne indellâh-il-islâm” kısmı, 26, 27, 154. ayetler
 • En’am suresi: 17. ayet
 • Araf suresi: 54-56. ayetler
 • Tövbe suresi: 51,128 ve 129. ayetler
 • Yunus suresi: 107. ayet
 • Hud suresi: 56. ayet
 • İbrahim suresi: 12. ayet
 • İsra suresi: 43, 110 ve 111. ayetler
 • Müminun suresi: 116-118. ayetler
 • Ankebut suresi: 60. ayet
 • Rum suresi: 17 ve 18. ayetler
 • Fatır suresi: 2. ayet
 • Yasin suresi: 83. ayet
 • Saffat suresi: 1-11 (ilk on bir ayet), 180-182. ayetler
 • Fetih suresi: 27-29. ayetler
 • Rahman suresi: 33-36. ayetler
 • Hadid suresi: 1-5 (ilk beş) ayetler
 • Haşr suresi: 21-24. ayetler
 • Cin suresi: 1-6 (ilk altı) ayetler
 • Buruc suresi: 20-22. ayetler
 • İhlas suresi
 • Felak ve Nas sureleri

Cinlerden ve Şeytanlardan Korunabilmek İçin En Tesirli Dua

Cinlerden korunmak ve büyüleri bozmak için haftada bir okunacak dualardan olan ayetler 300’er defa okunmalıdır. Cinlerden korunmak için en tesirli dualardan biri olan ve sırayla okunması gereken ayetler oluşan koruma şu şekildedir;

 • “Rabbî ennî messeniye'ş-şeytânu binusbin ve azâb” yani “Gerçekten şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu.” Sad Suresi 38/41
 • “Rabbi eûzü bike min hemezâti'ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun” yani Ya Rabbi! Şeytanların vesveselerinden, onların yanıma sokulmalarından sana sığınırım.” Müminun Suresi 23/97-98
 • “Ve hifzan min külli şeytânin marid.” yani “Ve orayı/dünya semasını her türlü şeytandan koruduk.” Saffat Suresi 37/7

Cinlerden Korunabilmek İçin Eve Girerken ve Çıkarken Okunması Gereken Dualar

Peygamber Efendimiz bir rivayete göre eve girerken yapılması gerekenler ile ilgili şöyle buyurmuştur;

“Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan (avenelerine): “Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!” der. Ama kişi, eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): "Akşam yemeğine kavuştunuz, ama burada gecelemeniz mümkün değil!” der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken "Bismillah!" diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan (avenelerine): “Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!” der.”

Peygamber Efendimizin bir rivayete göre evden çıkarken yapılması gerekenler ile ilgili şöyle buyurmuştur;

“Evinden çıkınca kim: “Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır.” derse kendisine: “İşine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun da” denir, ondan şeytan yüz çevirir.”

Cinlerin Korkmasına Sebep Olan ve Kaçıran Dua Hangisidir?

Cinlerin korktuğu dua olarak bilinen Bakara Suresi için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

 • “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar.”

Korkutan cin duası olarak bilhassa Bakara Suresinin son iki ayetinin okunması gerektiği rivayet edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 11:28
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü