Adet Kanı İle Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? İşte Yapılışı

Aşık etmek için adet kanı büyüsü yapılışı nasıldır? Adet kanı büyüsü sevenin, kavuşmayı imkânsız gördüğü sevdiğine kavuşmak için başvurduğu bir büyü çeşididir.

Adet Kanı İle Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? İşte Yapılışı

Aşık etmek için adet kanı büyüsü yapılışı nasıldır? Adet kanı büyüsü sevenin, kavuşmayı imkânsız gördüğü sevdiğine kavuşmak için başvurduğu bir büyü çeşididir.

Adet kanı büyüsü yapanlar amaçlarına ulaşsalar da büyüyü yaptıkları kişinin hayatında ve kendi hayatlarında birtakım olumsuzluklara da davetiye çıkarmış olmaktadırlar. Yani adet kanı büyüsü zararları da göz ardı edilmemesi gereken bir başvuru yöntemidir.

Aşk Nedir?

İnsanoğlu yaratılışından bu yana sonsuz arzu ve isteklerini gerçekleştirmek adına eylem ve etkileşime girmektedir. Acıkan insan yemek yer, üşüyen ısınmak için bir şeyler yapar. Bunun gibi aşk ve sevgi duygularını da donanımında barındıran insan bu duygu ihtiyaçlarını da karşı cinsle gidermek arzusu duyar. Tamamen fıtri olan bu duygu ve ihtiyaç durumları için de evlilikler meşru bir yol olmaktadır.

Aşk edebiyatlarında âşık olan insan sarmaşığa benzetilmiştir. Bazen de ateş etrafında dans eden pervanelere. En çok da gülün güzelliği karşısında şakıyan bülbüle benzetilmiştir. Aşkın net ve belirgin bir tanımı ve kesin benzetilen bir tasviri bulunmamaktadır. Çünkü öznel olmakla birlikte duygu ve hayal dünyasında güçlü bir şekilde yaşanan bir histir.

Aşkın Çeşitleri Nelerdir?

Aşkın birçok tanımı yapılmış ve çeşitleri sayılmıştır. Mecazi, gerçek, ilahi aşk çeşitlerindendir. Sadece insana değil aitlik hissedilen bir gruba (futbol takımı gibi), çalışılan mesleğe, yapılan bir eylemde duyulan hazza, doğaya, spora insanı mutlu ve hoş hissettiren her şeye ya âşık olunur ya da aşkın kırıntılarından bir his duyulur. Genel olarak insanın sevdiği kişiye karşı hissettiği çok kuvvetli duygu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sevgi Nedir?

Sevgi ise kalpten hissedilen yakın ve ait olma duygusudur. İnsan bildiği, tanıdığı şeyi sever. O yüzden ilk anda hissedilen güçlü duygu aşk olarak nitelenmekte sonrasında zamanla sevgi yerleşmektedir.

İnsanlık tarihinde binlerce yıldır âşık olunan veya sevilen bir kimseyi kendine bağlamak için direkt veya dolaylı etkileme taktikleri geliştirilmiştir. Direkt olanlar duygusal veya gösterişle yapılan eylemlerdir ki meşru ve doğal etkileme yöntemleridir. Dolaylı yoldan etkileme yöntemleri ise sevilen, âşık olunan kişiyi metafizik yollarla, büyü, sihir veya tılsım vb. yöntemlerle etkilemedir.

Adet kanı büyüsü ile sevdiğini kendine nasıl bağlarsın? Sorusuna cevap arayan kadınlar adet kanı içirme büyüsü yöntemiyle sevdiklerini kendilerine aşık etmeye çalışmaktadırlar.

Büyü Nedir?

Literatürde sebebi gizli olan ve aslına uymayan sihirbazlık, düzenbazlık gibi insan hayatını etkileyen ve dönüştürme amacıyla yapılan olağanüstü işlere büyü denmektedir. Sihirbazlık, gözbağcılık gibi hayal ve kuruntu yöntemleriyle yapılabildiği gibi şeytanın ve habis ruhların yardımıyla psişik birtakım yöntemlerle de yapılabilmektedir.

Bir başka deyişle insan ruhunu sihir veya tılsım gibi bir aracı kullanarak doğrudan veya dolaylı tesir etme işlerine büyü denmektedir. Adet kanı büyüsü yapılan kişiyi nasıl etkiler? Hakiki tesir ancak Allah’tandır. Allah dilemedikçe kimse kimseye tesir edemez. Büyü İslam’da yasak olan işlerdendir.

Büyü Yapan ve Yaptıranların Durumu

Büyüyü yapan da yaptıran da günahkâr olmaktadır. Allah’ın sevmediği bir davranış olan büyü, Kuran’da ve İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’in hadislerinde büyü yapan ve yaptıranlar hakkında günah, haram olarak yasaklanan fiillerdendir. Hatta bir hadis-i şerifte helak edici yedi günahtan biri olarak bahsedilmektedir.

Adet Kanı Büyüsü Nedir?

En tesirli adet kanı büyüsü kadınlar tarafından bir erkeğin iradesinin bedeninin etki altına alınması ile duygu ve düşüncelerinin kadın lehine değiştirilmesidir. Erkeğin kadına bağlanması için yapılan bu büyü, bir kara büyü çeşididir. Bu büyüyü tehlikeli yapan evli bir adam için yapıldığında yuvaların sarsılmasına sebep olacağı gibi, cinayet veya yaralama gibi fiillerin dahi işlenmesine sebep olabilmektedir. Çünkü iradesi etki altına alınma istenen erkek muhtemelen evlenmenin imkânsız görüldüğü bir erkektir.

Adet Kanı Büyüsü Duası Nedir?

Adet kanı büyüsü duası diye bir dua ismi de yoktur. Okunması uygun olmayan birtakım sözlerdir. Bu tarz tılsımlar ile adet kanı büyüsü yapan hocalar ve medyumlar, kendilerini hoca diye tanıtan dini kullanarak para kazanma gayesiyle hareket eden insanların uydurma ve şeytani işleridir. Adet kanı üzerine birtakım okumalarla şeytani cinler görevlendirilerek yapılan bu büyüde dua okumak diye bir şey yoktur. Batıl, hurafe ve safsatadır. Böyle pis şeyler üzerine dua, ayet okuyup üflemek gibi bir gaflet birçok sıkıntıları da beraberinde getirebilir. Bela ve musibetlere maruz kalınabilir. Allah Kuran’ı ve duaları bu tarz pis işlerin yapılması için göndermemiştir.

Büyü yapan ve yaptıran kişiler de dünya ve özellikle ahirette helak olmaya adım atmış kişilerdir. Böyle kişilerden uzak durmak gerektiği gibi bu kişilerin şerlerinden de Allah’a sığınılmalıdır. Ayrıca duasız adet kanı içirmek gibi bir şey de büyüdür. Dua okumak b veya okumamak bu işin büyü olmasını ortadan kaldırmamaktadır. Büyü sayılmasına sebep bir insanın hayatına olağanüstü bir şekilde tesir etme çabasıdır.

Adet Kanı İçirmek Günah Mı?

Bazı kadınlar tarafından kocaya adet kanı içirmek günahmı gibi sorular sorulmaktadır. Peygamberimiz (SAV) tarafından büyü, yedi helak edici günahtan biri olarak sayılmıştır. Bu günahlar;

  • Şirk yani Allah’a ortak koşmak
  • Büyü veya sihir,
  • Haksız yere Allah’ın haram kıldığı bir canı öldürmek,
  • Tefecilik yapmak,
  • Yetim malından yemek,
  • Savaşlardan kaçmak,
  • Evli ve iffetli bir kadına iftira etmek.

Büyü de Resulullah (SAV) tarafından şirkle, haksız adam öldürmeyle aynı kefeye konulmuş hiç de masum olmayan bir iştir. Amaç evden uzaklaşan, aldatan kocayı kendine bağlamak bile olsa büyü, masum değildir. Bu yola başvurmak Allah’a tevekkül etmekten uzaktır.

Tevekkül Nedir?

Tevekkül ise; her şeyin hakiki müessiri, tesir edeni olan Allah’a inanma ve işleri O’na bırakma, havale etme gibi anlamlara gelir.

Tevekkülde; kendi istek ve arzusuna göre erişilemeyen işlerin başka hiçbir aracı bulunmadan doğrudan dua vasıtasıyla, elden gelen meşru şeyler yapıldıktan sonra Allah’a havale etme vardır. Bir hadis-i şerifte tevekkül, devenin başına bir iş gelmemesi, kaybolmaması veya kaçmaması adına deveyi bağladıktan sonra tevekkül etmek gerektiği bildirilmiştir. Yani öncesinde yapılması gereken meşru işler yapılacak ve ardından Allah’a sığınıp tevekkül edilecektir.

Büyü Gayrimeşru İşlerdendir!

İşte büyü de meşru yollardan ve tevekkülden vazgeçerek gayrimeşru yollara sapmaktır. Bu şeytanın sevdiği, Allah’ın ise gazabına sebep olan bir durumdur. Allah kullarından ve Müslümanlardan büyü, sihir gibi yöntemlere başvurmalarını istememektedir. Bu fiili yapan ve yaptıranları da sevmemektedir.

O yüzden başkalarının, özellikle sevilen kişinin hakkına da girmemek gayesiyle ve Allah’ın takdirine saygı göstererek büyü yapmak yerine Allah’a tevekkül etmek ve hayır kapılarının açılmasını beklemek gerekmektedir.

Büyü Nasıl Bozulur?

Kendisine veya eşine büyü yapıldığını anlayan biri bu büyüyü bozdurmak isteyecektir. Adet kanı büyüsü bozmak için dua da büyü bozma işinde uzmanlaşmış ehl-i sünnet bir havas alimi tarafından yaptırılabilir.

Bazı sahih kaynaklarda da Kuran’ı Kerim’den birkaç sure ve ayetlerin okunmasıyla Allah’ın izniyle büyülerden korunabileceği veya kurtulabileceğinden bahsedilmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV)’e de büyü yapılmıştır. Yüce Allah (CC), müminlerin bu büyülerden ve şerli şeylerden korunması için Muavvizeteyn denilen Felak ve Nas surelerini indirmiştir. Muavvizeteyn Arapça iki koruyucu demektir. Kendisine büyü tesir eden kişiye çokça bu sureler ve ayet-el kürsi okunmalıdır.

Büyü Bozulması İçin Kuran’dan Hangi Ayet ve Sureler Okunmalıdır?

Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah buyuruyor ki: “Biz Kuran’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır”.

Büyü vb. durumlarda da müminlere şifa ve rahmet olan Kuran’dan Muavvizeteyn ve Ayet-el Kürsi ile beraber İsra Suresi 81. Ayet, Taha Suresi 67-68-69. Ayetler, Bakara suresi ilk beş ayet, İnşirah, Fatiha ve İhlas Surelerinin de okunması tavsiye edilmiştir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü