Albastı (Alkarısı) Nedir?

Albastının (Alkarısının) ne olduğu ve gerçekten var olup olmadığı tartışma konusudur. Altay Türklerinin inancında yer alan Albastı (Alkarısı), lohusalık döneminde kadınlara musallat olduğuna inanılan bir yaratık olarak ön plana çıkmaktadır.

Albastı (Alkarısı) Nedir?

Albastının (Alkarısının) ne olduğu ve gerçekten var olup olmadığı tartışma konusudur. Altay Türklerinin inancında yer alan Albastı (Alkarısı), lohusalık döneminde kadınlara musallat olduğuna inanılan bir yaratık olarak ön plana çıkmaktadır. Benzer inanışa Rusya ve İran’da da rastlanmakta olup, bu bölgelerde Albastının (Alkarasının) insanların üremesini engelleyen bir iblis türü olduğuna inanıldığı görülmektedir. Eski Türklerde Albastı (Alkarısı) inancının yaygın olduğu görülmekte ve lohusalık döneminde kadınlara musallat olduğu bilinen bu yaratığın aynı zamanda atlara da musallat olduğu kaynaklardan aktarılmaktadır. Ünü Türklerin yaşadığı bölgelerin dışına taşan Albastının o dönemlerde çocuklu ailelerin kabusu olduğu kaynaklardan edinilen bilgilerde rastlanılmaktadır. Her ne kadar korkulan bir yaratık veya ifrit olarak tabir edilse de Albastıdan kurtulmanın yollarına da kaynaklarda yer verilmekte olup;

 • Albastının erkeklerden korktuğu,
 • Lohusalık döneminde kadınların yalnız bırakılmaması gerektiği,
 • Bazı bitki ve nesnelerle lohusalık döneminde kadınların Albastıdan korunabildiği

Aktarılmaktadır.

Albastı (Alkarısı) Nedir, Nereden Türemiştir?

Albastı nedir sorusuna yanıt vermek için, farklı kültürlerde Albastıya (Alkarısına) verilen betimlemelere değinilmesi gereklidir.

 • Kafkasya Bölgesi’nde ifrit,
 • Rusya ve İran’da iblis,
 • Eski Türklerde yaratık ve peri kızı,
 • Afganistan’da ayakları geriye dönük bir kadın

Olarak tasvir edilmektedir.

Albastı (Alkarısı) Efsanesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Albastı efsanesi çıkış olarak Sümer mitolojisine dayanmaktadır. Sümer mitolojisinde iblis Lilith ile ilişkilendirilen karakter Ortaçağ Yahudi inancı ve ardından Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya’ya kadar yayılmıştır. Günümüzde Anadolu’nun pek çok bölgesinde halen varlığına ve verdiği zararlara inanılan Albastının (Alkarısının) şerrinden lohusa kadınlar ve çocukları korunmak için farklı önlemler alınmaktadır.

Anlatılan Albastı (Alkarısı) Hikayelerinde Nelerden Bahsedilmektedir?

Albastı hikayeleri günümüzde halen insanların önlem almasına neden olacak kadar ürkütücüdür. Rivayet edilen Albastı (Alkarası) hikayelerinde ilgili yaratığın bebek etini çok sevdiğine değinilerek yalnız bırakılan lohusa kadınların üzerine çökerek nefeslerini kestiği, ciğerlerini sökerek yediği ve çocuklarını da kaçırarak kayıplara karıştığı anlatılmaktadır. Hikayenin bu ürkünç yanı nedeniyle halen Kars, Çorum, Manisa, Elazığ, Malatya ve Adana’da Albastıya (Alkarasına) karşı lohusa kadınları ve bebekleri korumak için çeşitli önlemler alınmaktadır. Alınan önlemlerin geçmiş dönemlerde atalarımın Albastıdan korunmak için aldıkları önlemlerle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmamaktadır.

Albastı (Alkarısı) Neden Olur?

Albastı neden olur sorusuna hikayelerden rivayet edilenlere göre cevap verildiğinde karanlık odalarda tek başına kalan lohusa kadınlara Albastı (Alkarası) geldiği rivayet olmaktadır. Bazı rivayetlerde Albastının (Alkarasının) bekar erkeklere de musallat olduğu bilinerek bekar erkekleri baştan çıkararak kendilerine bağlamakta ve büyülerine kapılan bekar erkeklerin ciğerini söküp dereye atmaktadır.

Albastıdan (Alkarısından) Korunma Yolları Nelerdir?

Albastı (Alkarısı) ile ilgili korkulara sahip olan atalarımız, halen geçerliliğini koruyan bir takım yöntemlerle Al karısından nasıl korunulur sorusuna yanıt vermektedir. Geçmişten kalan ve halen Albastıya (Alkarasına) karşı lohusa kadınları ve çocuklarını koruduğu düşünülen yöntemler ise;

 • Albastının erkeklerden korkması nedeniyle lohusa kadının yanında erkek beklemesi,
 • Albastının karanlığa gelmesi nedeniyle lohusa kadınların yattığı odanın aşıklarının açık bırakılması,
 • Lohusa kadının odasında bıçak ve Kur’an-ı Kerim konulması,
 • Lohusa kadının tek başına bırakıldığında ağzına sakız verilerek uyumamasının sağlanması,
 • Lohusanı başına kırmızı tülbent bağlama,
 • Lohusanın saçlarını ağzına verme,
 • Evin kapısı önüne kır at bağlama,
 • Lohusa çevresine kırmızı renkli kumaşlar asma,
 • Lohusanın tam albastı ile karşılaştığı anda dua etmesi,
 • Lohusanın odasına kurt postu asılması,
 • Evin önüne kazma ve kürek konulması

Olarak sıralanabilir. Bu çözüm yöntemleri halen ülkemizin pek çok ilinde kullanılarak Albastı (Alkarısı) inancının korunduğunu göstermektedir.

Albastı (Alkarası) Nasıl Tasvir Edilmektedir?

Albastı (Alkarası), pek çok kültür tarafından farklı şekillerde tasvir edilen bir varlıktır. Al Karısı resmi çizilmek istense, aşağıda yer alan tariflerden yararlanılarak ortaya ürkütücü bir görüntü çıkacaktır:

 • Yarı insan yarı canavar, gözleri ateş, dişleri kancalı, gür kabarık saçlı iri bir yaratık,
 • Güzel sarışın bir kadın,
 • Uzun boylu, parmakları eklemsiz ve uzun, saçları dağınık, elleri ve ayakları küçük ve dişlek,
 • Uzun boylu, zayıf, saçları uzun yılanlardan oluşmuş, dişlek bir yaratık

İslamiyet’te Albastı (Alkarısı) İnancı Var Mıdır?

Albastı (Alkarısı), atalarımızın İslamiyet öncesine dayanan Şamanizm inancından kalma bir inanışıdır. Şamanizm inancında bahsedilen Al Karısı İslam inancında yer almamaktadır. Din adamları Albastının varlığını reddettikleri gibi bir kısmı Albastıyı hurafe, bir kısmı ise bid’at olarak değerlendirerek bu inanışın terk edilmesi gerektiğine hüküm vermiştir. Bilindiği üzere Bid’atlar kesin bir suretle çeşitli ayet ve hadislerde uzak durulması gereken gelenekler olarak değerlendirilerek Müslümanlara yasak kılınmıştır.

Albastı (Alkarası) Olayı Gerçek Midir?

Kültürümüzde yer alan ve halen gerçekliğine inanılan Alkarısı olayı, İslam Alimleri tarafından varlığı kabul edilmeyen bir varlıktır. İslam Alimlerinin aksine albastıya sahip çıkan tıp dünyası, Albastının bir yaratık değil hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur. Albastı bir lohusalık hastalığı olarak kabul edilerek;

 • Lohusanın ateşinin yükselmesi,
 • Titreme yaşaması,
 • Nabzının hızlanması,
 • Yorgun ve bitkin hissetmesi,
 • Vajinal akıntının çoğalarak kötü kokması

Belirtilerine sahiptir.

Albastı (Alkarısı) Cin Midir?

Bir yaratık, iblis, peri veya ifrit olduğuna inanılan Albastının (Alkarısının) cin olarak kabul edilmesi gerektiği görüşleri bulunmaktadır. Bu görüşü savunan kimselere göre Albastı cini belirtilerinden dolayı cin musallat vakalarına benzemektedir. Bu görüşe göre;

 • Lohusalık anının kadınların en zayıf anlarından olması,
 • Bekar erkekleri baştan çıkarmak isteyen Albastının (Alkarısının) bu davranışının aşık dişi cinlerle birebir benzerlik göstermesi,
 • Albastının (Alkarasının) farklı suretlere bürünme yeteneğine sahip olması,
 • Korunmak için Kur’an-ı Kerim’in etkili olması,
 • Lohusanın dua ederek Albastıyı (Alkarısını) uzak tutmayı başarması

Albastının bir cin olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesini kuvvetlendirmektedir. İslamiyet’e göre Albastının bir cin olarak kabul edilmesi kabul edilebilir olup Albastının lohusalık döneminde kadınlara veya bekar erkeklere musallat olabilen dişi veya erkek cin olarak kabul edilmesi kabul görmüştür.

Al Basması Yaşayan Var Mıdır?

Albastılar her ne kadar günümüzde bir efsane olarak değerlendirilerek kabul görmüyor olsa da pek çok kişinin geceleri Al basması yaşayanlar arasında yer aldığı ile ilgili duyumlara ulaşılabilmektedir. Her ne kadar yaşanan Al basmasının rivayetlerde belirtildiği gibi kişinin ciğerinin sökülmesi, öldürülmesi ve çocuğunun kaçırılması şeklinde meydana gelmese de karanlıkta ve uyku halinde lohusaların;

 • Nefeslerinin sıkışması,
 • Uyandıklarında kendilerini yerde bulması,
 • Nefes alamamakla uyandıklarında konuşamamaları

Al bastı belirtileri olarak kabul görmektedir.

Albastı (Alkarısı) İnancı Günümüzde Devam Ediyor Mu?

Ülkemizin pek çok bölgesinde Albastı inancı devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı her ne kadar Albastıyı (Alkarısını) bir cin olarak değerlendirse de;

 • Adana,
 • Kars,
 • Manisa,
 • Çorum,
 • Malatya,
 • Elazığ

Başta olmak üzere pek çok Anadolu il, ilçe ve köylerinde Albastıya inanılmakta ve şerrinden lohusaların ve yeni doğmuş çocukların korunması için önlemler alınmaktadır.

Albastıya (Alkarısına) Karşı Okunacak Dualar Nelerdir?

Albastı vakalarını cinlerle bağdaştıran pek çok İslam Alimi, Al basması sonrası okunması gereken Albastı duası olarak Ayet-el Kürsi’yi önermektedir. Euzu besmele çekilmesi sonrası Ayet-el Kürsi okunduğunda Albastının uzaklaşacağı bildirilmektedir. Ayrıca Al basması anında;

 • Fatiha,
 • İhlas,
 • Kafirun,
 • Felak,
 • Nas

Sureleri okunarak Albastı uzaklaştırılabilmektedir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü