Cin ve Şeytan Musallatından Korunma Yolları

Cin ve şeytan musallatından kurtulmak ve korunmak için Euzü Besmele çekilerek Felak ve Nas surelerini okumak ve Allaha sığınmak yeterli olmaktadır.

Cin ve Şeytan Musallatından Korunma Yolları

Cin ve şeytan musallatından kurtulmak ve korunmak için Euzü Besmele çekilerek Felak ve Nas surelerini okumak ve Allaha sığınmak yeterli olmaktadır. Cinlerin var olduğu gerçeğine karşı insanlarla ilişkilerinin çok kısıtlı bir alanda milyonda bir gibi çok zayıf bir ihtimalde olduğunu söylemek gerekir.

Üç harfliler olarak bilinen cinlerin hakikat olduğu kuran-ı kerimde cin suresinde anlatılmaktadır. Yaradılışları farklı olan cinler ateş ve türevlerinden oluşmuştur. İnsanlara musallat olabilen Cinlerden korunma duası Felak ve Nas sureleridir. Kuran-ı kerimde ‘Onların şerrinden Allaha sığının’ ve ‘Ahrete bazı insanlar şeytanın çarptığı gibi çıkacaklar’ buyrulmaktadır.

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Okunacak Esma-ü Hüsna

Her türlü dertten kurtulmak için olduğu gibi cinlerden kurtulmak için Esma-ül Hüsna zikretmek oldukça önemli olmaktadır. Her gün ‘Ya Müntekim Celle Celalühü’ ismini zikreden kişiler her türlü kötülükten korunurlar ve hiç kimse onlara kötülükte bulunamaz. Eğer bir kişiye cinler musallat olmuş ise Allah’ın isimlerinden olan ‘Ya Müntekim c.c’ zikrini her gün 630 kere yapan kişiler cinlerin şerrinden kurtulurlar.

Cin Musallatından Korunmak İçin Okunacak Etkili Dualar

Cinlerden korunmak için okunacak dualardan etkili olan bazıları şunlardır;

 • Besmele çekilerek Fatiha suresi okumak
 • Besmele çekerek iki kere Kul-euzü okumak
 • Felak ve Nas sürelerini okumak

Cinlerden ve Büyüden korunmak için en tesirli duaların başlıcaları Ayet-el Kürsi, Muavvizeteyn ihlas süreleridir.

Hazreti Peygamberin Cin ve Şeytanlara Karşı Okuduğu Dua

Peygamberimizin cinlerden korunma duası;

"Euzu billahil azimi ve bi vechihil kerimi ve suldanihil kadimi mineşşeydanirracimi" Bu duayı mescide her girdiğinde okuyan peygamber efendimiz duanın ardından şöyle buyurur; "Bu duayı okuyan için şeytan der ki, 'O kimse günün diğer vakitlerinde de benim şerrimden muhafaza edilir.'"

Cin Ve Şeytandan Korunmak İçin Ayat-i Hırz Okunmalıdır

Şeytan ve Cinlerden korunmak için zikir etmenini önemi oldukça fazladır. Ayrıca cin ve şeytandan korunmak için oldukça etkili olan Ayat-ı Hırz okunmalıdır. Ayat-i Hırz’ın oluşturduğu ayetler şunlardır;

 • Fatiha, Bakara/1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286,
 • Âl-i İmran/18,19. ayetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,
 • Âl-i İmran/26, 27 ve 154, En’âm/17,
 • A’râf/54, 55, 56,
 • Tevbe/51 ve 128, 129,
 • Yunüs/107, Hud/56,
 • İbrâhim/12, İsra/43 ve 110, 111,
 • Mü’minun/116, 117, 118,
 • Ankebut/60, Rum/17, 18,
 • Fatır/2, Yasin/83,
 • Saffat/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182
 • Feth/27, 28, 29,
 • Rahman/33, 34, 35, 36,
 • Hadid/1, 2, 3, 4, 5, Haşr/21, 22, 23, 24,
 • Cin /, 2, 3, 4, 5, 6,
 • Buruc/20, 21, 22,
 • İhlâs, Felak ve Nas sureleri

Ayat-ı Hırz Nasıl Okunmalıdır

Öncelikle abdest alınmalıdır. Okumaya 7 istiğfar la başlanarak 11 salavat okunur. Güneşin doğuşunda ve ikindi namazından sonra olmak üzere günde iki defa musallatlı kişi üzerine okunarak üflenmeli ve şifa bulana kadar her gün okumaya devam edilmelidir. Fatiha okuyarak hasıl olan sevabın peygamber efendimizin ruh-i saadetlerine ve ashaplarının ruhlarına hediye edilmelidir.

Cinlerden Büyülerden Korunmak İçin Vefklerin Gücü

Cinlerden korunma vefki koruma amaçlı olarak uygulanan dualardan oluşmaktadır. Şeytan ve cinlere karşı yapılan koruma amaçlı vefkler pek çok duadan bile daha tesirli bir güce sahiptir. Yapıldığı insanları manevi bir güç ile koruyan tılsımlı sözleri işinin ehli olan hocaların yapması önemlidir. Aksi taktirde ise olumlu sonuç alınamaz.

Ehli hocalar tarafından hazırlanan koruyucu vefkler kişilerin üzerinde taşıyacağı şekilde hazırlanmakta ve üzerinde taşıyan kişilere manevi bir zırh görevi görmektedir. Üzerlerinde olumsuz enerjilerin varlığını hisseden kişiler önlem almak için ve gelebilecek zararlı durumlardan korunmak için koruyucu vefkleri üzerlerinde taşıyarak psikolojilerini yükseltebilir ve kendilerini koruyabilirler. 

Cinlerden Korunma Yolları

Cin ve şeytan musallatından korunmak için insanların ağızlarından besmeleyi eksik etmemeleri gerekir.  Allaha sığınarak koruma dileyenler ve dualarını eksik etmeyenlere cin ve şeytanlar zarar veremez. Ayet-el Kürsi okuyan ve koruyucu muskaları gülsuyu, misk, safran ve zağferan ile yazdırıp üzerlerinde taşıyan kişilere ifritler yanaşamazlar. Cinlerden korunmak için en tesirli dua okunurken bulunulan ortamlarda yakılan tütsüler cinleri o ortamdan uzaklaştırırlar. Cinlerin sevmediği kokular;

 • Kızgın yağ kokuları
 • Üzerlik tohumu tütsüsü
 • Sirke

Ayrıca gece kılınan namazların cinlere karşı bir silah olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Cinlerin Yaşadıkları Yerler Nerelerdir?

Müslüman kişilerin evinde Müslüman olan cinler verdir. İnsanların evlerinde bulunan mümkün cinlerden zarar gelmez ve evde bulunmaları iyi sayılmaktadır. Mümin cinler camilerde yaşamayı ve Müslüman evlerde barınmayı tercih etmektedirler.

Zulmanilere karşı koruma görevi yapan mümin cinlerdir.  Kafir cinler ise özellikle kafir kişilerin evlerinde barınırlar. Evlerde en fazla tuvalet ve banyoları severler ve besmelesiz yatağa giren kişilerle yatarlar. Pis insanları ve pis kokuları çok severler ve besmelesiz evlerde barınırlar. İmanını tazelemeyen inançsız insanlara anında yapışan kafir cinlere karşı her zaman abdestli gezmek ve besmeleyi ağızlardan eksik etmemek gerekir.

Cinlerin İnsanlara Musallat Olma Nedenleri Nelerdir?

Oldukça sabırlı varlıklar olan cinler insanlara musallat olmadan önce uzun süre bekleyebilirler ve asla acele etmezler. İnsanları alıştırmak için önce köpek, kedi ve yılan olarak görülebilirler ve bundan dolayı cinler insanlara neden musallat olur sorusunun cevabını bulmamız gerekir. Uykusunda kendisini yılan soktuğunu gören kişilerin acı hissi ile uyanmaları, karanlıktan korkmaya başlamaları, namaz kılarken arkasında biri var hissine kapılmaları veya kendisini sürekli birinin takip ettiğini hissetmeleri kafir cin tarafından gözetlenildiğinin işareti olabilmektedir.

Cinler İnsanlara Musallat Olduğu Yerler

Cinlerin insanlara musallat olduğu en önemli yerler yatak odaları, banyo ve tuvaletlerdir. Bu nedenle tuvalet ve banyoya girerken ve yatmadan önce Allaha sığınılması sünnet sayılmaktadır. Tuvalete girmeden önce;

“Euzu billahi minel-hubsi vel-habâis” Türkçe Meali “erkek ve dişi şeytanlardan Allaha sığınırım” duasının okunması oldukça önemlidir.

Yatmadan önce ise;

“Euzu bi kelimatillâhit’tâmmeti min gadabihi ve ikabihi ve min hemezsatiş’şeyâtîni ve en yahdurunî “duasını okuyarak Allah’a sığınmak gerekir.

Cin Suresi Türkçe Meali

Cin suresi 28 ayetten oluşmaktadır ve Mekke döneminde indirilmiştir. Genel olarak cinlerden bahseden surede ayrıca peygamberlik, tevhit ve öldükten sonra dirilme konularından bahsetmektedir. Cin suresi Türkçe meali şu şekildedir;

 • De ki: “Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur’an dinledik”
 • “O (Kur’an), ‘gerçeğe ve doğruya’ yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimiz’e hiç kimseyi ortak koşmayacağız.”
 • Elbette, Rabbimiz’in şanı Yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”
 • “Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah’a karşı ‘bir sürü saçma şeyler’ söylemişler.”
 • “Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.”
 • “Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı.”
 • “Ve onlar, sizin de sandığınız gibi Allah’ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini sanmışlardı.”
 • “Doğrusu biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve şihablarla kaplı (doldurulmuş) bulduk.”
 • “Oysa gerçekte biz, dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, (hemen) kendisini izleyen bir şihab bulur.”
 • “Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için (doğruya iletici) bir hayır mı diledi?”
 • “Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz.”
 • “Biz şüphesiz, Allah’ı yeryüzünde asla aciz bırakamıyacağımızı, kaçmak suretiyle de O’nu hiçbir şekilde aciz bırakamıyacağımızı anladık.”
 • “Elbette biz, o yol gösterici (Kur’an’ı) işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından.”
 • “Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Allah’a) teslim olanlar, artık onlar ‘gerçeği ve doğruyu’ araştırıp-bulanlardır.”
 • Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.
 • Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde ‘dosdoğru bir istikamet tuttursalardı’, mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.
 • Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah), onu ‘gittikçe şiddeti artan’ bir azaba sürükler.
 • Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allah’a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiçbir şeye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin, tapmayın).
 • Şu bir gerçek ki, Allah’ın kulu (olan Muhammed,) O’na dua (ibadet ve kulluk) için kalktığında, onlar (müşrikler,) neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi.
 • De ki: “Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O’na hiç kimseyi (ve hiçbir şeyi) ortak koşmuyorum.”
 • De ki: “Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.”
 • De ki: “Muhakkak beni Allah’tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla kurtaramaz ve O’nun dışında asla bir sığınak da bulamam.”
 • “(Benim görevim,) Yalnızca Allah’tan olanı ve O’nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah’a ve O’nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır.”
 • Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır.”
 • De ki: “Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azap) yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur?”
 • O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)
 • Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.
 • Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilenleri) tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah,) onların nezdinde olanları sarıp-kuşatmış ve her şeyi sayı olarak da sayıp-tespit etmiştir.

Cin Suresinin Faziletleri Nelerdir?

 • Okunduğu ortamda bulunan cinler kaçarlar
 • Cinni hastalıklarda okunan her ayet hastanın tepkisine göre okumalar yapılması ile cinleri uzaklaştırır ve hasta şifa bulur.
 • Cinni ve saralı olanlara şifa için cin suresi 1-15 saffat 1-10 İbrahim 97, 98-116 Felak Nas sureleri 7 gün okunmalıdır.
 • Ümmi Sübyan için cin suresinin 1-4 ayetleri muska olarak yazılır.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü