Domuz yağı büyüsü nasıl bozulur?

Domuz yağı ile yapılan büyü nasıl bozulabilir? Domuz yağı büyüsü kirli, çirkin amaçlarla insanların arasını bozmak veya işlerinin ters gitmesine sebep olmak için yapılan büyülerdendir.

Domuz yağı büyüsü nasıl bozulur?

Domuz yağı ile yapılan büyü nasıl bozulabilir? Domuz yağı büyüsü kirli, çirkin amaçlarla insanların arasını bozmak veya işlerinin ters gitmesine sebep olmak için yapılan büyülerdendir. Her derdin şifası da bulunduğu gibi Allah’ın izniyle böyle büyülerin de bozulması için şifa kaynağı yöntemler bulunmaktadır.

Büyü Nedir?

Büyü bir kimsenin iradesinin veya bedeninin büyü vasıtasıyla tesir altına alınarak büyüden yararı olan kişinin lehine davranış ve duygularının değiştirilmesi işidir.

Büyü Nasıl Yapılır?

Büyü birtakım nesnelere, düğümlere, saç, kıl, tüy, yağ, kan, sabun vs. gibi nesnelere değişik okumalarla şeytani cinlerin görevlendirilmesiyle yapılan gayrimeşru bir iştir.

Büyü Neden Yapılır?

Büyüyü yaptıran kişi, kıskançlık duyduğu, sevdiği veya nefret ettiği kişilere karşı acı çektirmek ya da kendine fayda sağlayacak şekilde hal ve davranışlarını değiştirmek amacıyla yaptırır. Bazı zayıf iradeli ve şeytanın kandırmacalarına inanan insanlar ümitsizliğe düştüklerinde veya kıskançlık ve kin duygularında büyü gibi yollara başvurabilmektedir.

Büyünün İslam’daki Yeri Nedir?

Büyünün haram olduğu yönünde İslam alimleri ittifak etmişlerdir. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (SAV) helak edici yedi günahtan kaçınılmasını emrederken büyüyü de bu günahlar arasında saymıştır. Bu yedi helak edici günahlar arasında; Allah’a ortak koşmak gibi kafir sıfatı bir fiil ve Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmek gibi fiiller sayılmıştır.

Domuz Yağı Büyüsü Nedir?

Domuz yağı büyüsü birbirini seven eşlerin arasını açmak, ayırmak için, işlerin ters gitmesi ya da rızkın azalması için yapılmaktadır. Domuz yağı içine karıştırılan malzemeler ve okumalarla şeytani cinlerin yardımı alınarak cinler büyü yaptırılan kişiye musallat ettirilir. Büyü yapılmak istenen kişinin eşyalarına ya da duvara sürülen domuz yağı etkisiyle, büyü yapılan kişinin ruhu ve bedeni bu habis ruhların etkisi altına girer.

Osmanlı döneminde domuz yetiştirmek beslemek yasaklandığı için domuz bulmak avam için çok zor bir durumdur. Ancak soylu kişilerin temin edebilmesi nedeniyle domuz yağı büyüsüne asilzade büyüsü de denmiştir.

Domuz büyüsü olduğu nasıl anlaşılır? Domuz yağı görünümü koyu sarı renkli ve yoğun kıvamdadır. Duvarlarda, kapıda, giysilerde büyü yapıldığı düşünülen kişinin yaşam alanında çıkarılmasında zorluk yaşanan domuz yağı lekesi gibi yağ lekeleri varsa şüphelenilebilir. Domuz yağı büyüsü nasıl belli olur? Aile içerisinde huzursuzluk, aldatma, ailesinden çocuklarından tiksinme, körü körüne başka bir kadına gitme veya iş hayatında ne yaparsa yapsın başarılı olamama gibi durumlar olduğunda büyüden şüphelenilebilir.

Domuz Yağı Büyüsünün Etkileri

En tesirli kara büyülerden olan domuz yağı büyüsü, büyü yapılan kişi üzerinde çok olumsuz etkiler gösterir. Aile içi huzursuzluk veya işlerinde giden olumsuz durumların yanında diğer etkileri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Büyü yapılan kişi üzerinde düzensiz uyku gözlemlenir,
 • Yakınındaki insanlara karşı öfkelenme ve nefret hisleri,
 • Çeşitli beden rahatsızlıklarıyla birlikte ruhsal hastalıklar,
 • Sürekli takip ediliyor hissi,
 • Gaipten ses duyma şeklinde nitelendirilen olmayan sesleri duyma,
 • Aşırı yorgun hissetme ve zaman zaman donma vb. gibi etkiler gözlemlenir.

Büyü etkisini kaç günde gösterir? Domuz yağı büyüsü etkisini nezaman gösterir tam olarak belirlenmiş değildir. Yapılan kişinin büyülerden korunmak için dualar sureler okuyup okumadığına göre değişebilmektedir. Yaklaşık bir-bir buçuk ay içinde tesirini arttırarak etkilediği söylenmektedir.

Domuz Yağı Büyüsü Bozulur Mu?

Tüm büyüler Allah’ın izniyle bozulur. Bozulmayacak büyü yoktur. Allah (CC) müminlere şifa olarak Kuran-ı Kerim’i indirmiştir. Kuran’ın her ayeti her harfi şifa olduğu gibi bazı ayetler ve sureleri sürekli okumak büyüden koruyucu veya büyüyü bozucu etkilere sahiptir.

Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Bozulur?

Domuz yağı büyüsünden nasıl kurtulunur? Allah’ın izniyle Kuran-ı Kerim’den ayetler okunarak ve büyü bozma işinde uzmanlaşmış imanlı, inançlı ehli sünnet bir havas alimi yardımıyla bu büyüden kurtuluş mümkün olabilir. Arkaik metot denen büyüyü büyüyle bozma işlemi yapan medyum, hoca denen kişiler de bulunmaktadır. Ancak büyüyü büyüyle bozmak her zaman sonuç vermeyebilir. Üstelik daha çok zarara sebebiyet verme gibi riskleri de bulunabilmektedir.

Domuz Yağı Büyüsü Bozmak İçin Okunacak Dualar

Domuz yağı ve diğer tüm büyüler için Allah (CC) Kuran-ı Kerimde yer alan Felak ve Nas Surelerini göndermiştir. Esasen bu surelerin nüzul sebebi de Peygamber Efendimiz (SAV)’in müşrikler tarafından büyülenmeye çalışılmasıdır. Bu surelere mavvizeteyn denmektedir. Manası iki koruyucu demektir. Bu sureler indikten sonra Peygamberimiz nazar ve büyüden korunmak için bu sureleri okumuş ve okunmasını tavsiye etmiştir.

Ayrıca azgın cinlere karşı okunması tavsiye edilen Ayet-el Kürsi ve Bakara Suresi’nde “ve ilâhukum ilâhun vahid, Lâ ilâhe illâ Hüver Rahmânürrahim” (Hepinizin ilahı tek bir ilahtır, O’ndan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim’dir.) ayeti de büyüye karşı okunabilecek ayetlerdendir.

Domuz Yağı Büyüsü Bozma Yöntemleri

Domuz yağı büyüsünü bozan dua ve diğer Büyüleri bozmayla ilgili Kuran’dan ayetler okunarak ve İslam alimlerinin dualarından okunarak yapılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şöyledir;

 • Bir miktar suya Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas Sureleri okunarak büyü yapılan kişiye 3 yudum içirilip kalanıyla guslettirilir.
 • Sedir ağacının 7 yeşil yaprağı iki taş arasında ezilip su ile karıştırılır. Karışıma Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas okunur, 3 yudum içirildikten sonra kalanıyla guslettirilir.
 • Euzu besmele ve üç salavatın ardından 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kürsi, 7 Kafirun, 7 İhlas, 7 Felak ve 7 Nas Sureleri hasta kişinin üzerine, yatağına, evin her yerine üflenmelidir. Sihir, nazar, büyü gibi tüm rahatsızlıklara Allah’ın izniyle şifa olur. Tuz üzerine okunup suda eritilerek içmek de faydalı olur.
 • Sabah ve akşam Bakara suresinin başından 4 ayet, Ayet-el Kürsi ile birlikte sonrasındaki 2 ayet ve Bakara suresinin son 3 ayeti okunan eve şeytan giremez. Hasta üzerine okunmasında da fayda vardır.

Büyülere Karşı Ayat-ı Hıfz

Abdest alınıp 7 istiğfar ve 11 salavatın ardından sabah güneş doğduktan sonra, akşam güneş batmadan önce hasta kişinin sağlığına niyet edilerek ‘ayât-ı hıfz’ koruma ayetleri okunarak her ayetten sonra hasta üzerine üflenir. Bu yönteme 40 gün devam etmek gerektiği belirtilmiştir. Koruma ayetleri şunlardır;

 • Fatiha Suresi, Bakara Suresinden (ilk 5 ayet, 163-164, 255-256-257. ayetler ve 285-286. ayetler), Al-i İmran Suresinden (18. ayet ve 19. ayetin ilk cümlesi, 26-27 ve 154. ayet), En’am Suresi 17. ayet, A’raf 54-55-56. ayetler, Tevbe Suresi 51, 128-129. ayetler, Yunus Suresi 107. Ayet, Hud 56, İbrahim 12, İsra Suresi 43, 110-111, Mü’minun Suresi 116-117-118. Ayetler, Ankebut 60, Rum 17-18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat ilk 11 ayet ile 180-181-182. Ayetler, Fetih son 3 ayet, Rahman 33-34-35-36. Ayetler, Hadid ilk 5 ayet, Haşr suresi 21,22,23,24. Ayetler, Cin Suresi ilk 6 ayet, Buruç suresi son 3 ayet, İhlas, Felak ve Nas Sureleri.

40 Yıllık Büyüyü Bozma Duası

40 yıllık büyüyü bozan dua tertibi havas kitaplarında şöyle bahsedilmiştir; üzerinde büyü olduğunu anlayan veya hisseden bir kişi sabah vaktinde kalkıp bir nehirde gusül alıp akan sudan içecek kadar su alır. Suya şu ayetler okunup üflenir ve 3 kez tekrar edilecek şekilde içilir ve gusül alınır; 3 Fatiha, 3 Bakara suresinin ilk 5 ayeti, Ayet-el Kürsi, Taha 67-68-69. Ayetler, 3 defa İsra 81, 3 İnşirah, 3 İhlas, 3 Felak ve 3 Nas Sureleri

YORUM EKLE
YORUMLAR
Meral özyetişen
Meral özyetişen - 5 yıl Önce

Kızım nişanlıydı ama ayrıldılar ve kızım nişanısının bulusunu kimek için almışti bir ay sonra nişanisının bulüsünü atmak istedi bende izin vermedim bulüze baktik donuz yag çalmişlar ve bunu napmamiz lazım yardımci olurmusunuz

Gul bek
Gul bek - 5 yıl Önce

Sayin medyum bize domuz yagi buyusu yaptirilmis nasil kurtulabiliz saygilar

Seçil uçar
Seçil uçar - 5 yıl Önce

Hocam benim annem de büyü var napmammız gerekiyor hocam

Medyum - Aşk büyüsü