Havas Kitaplarında Verilen Büyü Formülleri Doğru Mu?

Havas ilmi son zamanlarda toplumda pek çok kişinin araştırdığı ve öğrenmek istediği gizemli konulardan bir tanesidir. Binlerce yıldır bilinen bu ilimin son zamanlarda popülerliğinin artmasının

Havas Kitaplarında Verilen Büyü Formülleri Doğru Mu?

Havas ilmi son zamanlarda toplumda pek çok kişinin araştırdığı ve öğrenmek istediği gizemli konulardan bir tanesidir. Binlerce yıldır bilinen bu ilimin son zamanlarda popülerliğinin artmasının nedeni ise sosyal medya kullanımının artmasına bağlanmaktadır. Ancak bilinen yanlışlardan bir tanesi ise Havas İlminin medyada yansıtılandan oldukça farklı dikkat edilmesi gereken bir ilim türü olduğudur. Sadece anlık hevesler ile havas ilmini öğrenmek hem kişiye vakit kaybettirir hem de yanlış yollara sapmasına neden olacak kadar da tehlikelidir. Günümüzde basılan havas ilmi kitaplarının pek çoğunda yanlış uygulamalar yanlış şekilde okuyucuya aktarılmıştır. Bu yüzden havas alanında doğru kaynakları okumak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu yüzden havas alanında okuma yapmak isteyen kişiler düzgün bir araştırma yaptıktan sonra kaynak bulmaya çalışmalı ve her yayınevinin bastığı her kitabı araştırmadan okumamalıdırlar.

Havas İlmi Nedir?

Havas ilmi binlerce yıldır bilinen, en gizli ve ilginç ilim türlerinin başında gelmektedir. temeli Kuran’da geçen ayetlere ve Allah’ın isimlerine dayalıdır. Havas ilminin o kadar çok yöntemi ve uygulama alanı vardır ki bunu ancak bu ilimde uzmanlaşmış olan kişiler yapabilir ve uygulayabilir. Her insanın kolayca yapabileceği türden dualar ve işlemler olmadığı için yanlış yapılmasının sonucunda istenmeyen olaylarla ve durumlarla karşılaşmak mümkündür. Havas ilminin uygulama alanları genellikle şunlardır;

 • Sağlık,
 • Aşk,
 • Ekonomi,
 • Siyaset gibi neredeyse akla gelebilecek olan her alanda uygulaması vardır.

Havas İlmi İle Yapılan Uygulamalar

Havas ilmi ile yapılabilecek olan uygulamalar kısaca şunlardır;

 • Kişilerin sağlıkları bozdurulabilir ya da düzeltilebilir,
 • Kişilerin iş durumları kötüye götürülebilir ya da iyileştirilebilir,
 • Aşık etme, muhabbeti arttırma, sevdiği kişiyi elde etme,
 • Aşık olanları birbirinden soğutma, ara bozma, huzursuzluk çıkarma,
 • Kişilerin akli dengelerinin yitirmeleri sağlanabilir,
 • Toplumu yöneten kişileri etkileme ve toplumlara zarar verme,
 • Kişilere istemedikleri kararları alma, onların duygu ve düşüncelerini yönetme/ele geçirme,
 • Sevilmeyen bir kişiye karşı fiziksel ya da ruhsal olarak zarar verme,
 • Ağrıları giderme,
 • Dertlere derman olma,
 • Muradının gerçekleşmesini sağlama,
 • Kişilerin zengin ya da fakir olmalarını sağlama,
 • Aile içi huzur kaçırma ya da giden huzurun geri gelmesini sağlama,
 • Karı-koca arasını bozma,
 • Kaynana – gelin arasını bozma gibi pek çok durum havas ilmi ile yapılabilmektedir.

Yukarıda sıralanan bu maddeler havas ilminin yapabildiği sınırlı durumlardır. Bunların haricinde havas ilimleri her türlü amacı gerçekleştirmek için kullanılabilen bir alandır. Bu yüzden havas ilmi ile uğraşacak olan kişilerin mutlaka bir bilgi birikimlerinin ve uzmanlıklarının olması gerekmektedir.

Havas Kelime Anlamı Olarak Ne Demektir?

Havas kelimesi genel anlam olarak “Bir varlığın diğer varlıklardan ayrılmasını veya ayrışmasını sağlayan üstün özellik” anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak havas Arapçada çoğul olan “has”dan gelmektedir. Bu kelime özel ve seçkin anlamlarını da taşımaktadır. Türkçe kelime yapısına baktığımızda has kelimesinin dilimizde de yaygın olarak kullanıldığını görürüz.

Havas İlminin İlk Kez Ortaya Çıkışı

Havas ilminin ortaya çıkmasında rivayetlere göre iki meleğin rol oynadığı bilinmektedir. Harut ve Marut adında olan bu iki meleğin isimleri Kuran’da da geçmektedir. Rivayet edilenlere göre bu iki melek Havas ilmini öğrenmek isteyen insanlara bu ilmi öğreterek yayılmasını sağlamışlardır. Anlatılanlara göre, Harut ve Marut insanlara bu ilmin günah olduğunu ancak buna rağmen öğrenmek isteyenlere öğreteceklerini belirtmişlerdir. Harut ve Marut’un başlatmış olduğu bu ilim zamanla Mısır’da ve Babil’de yaygın olarak kullanılmaya ve uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde ise bu ilmi Dünya’nın pek çok yerinde uygulayan ve kullanan insanların olduğu bilinmektedir.

Havas İlminin Yararlandığı Bilim Dalları Nelerdir?

Havas ilmi ile uğraşan insanlar tek başına bu uygulamaları gerçekleştiremezler. Bu ilmi kullanabilmek için pek çok bilim türünden de faydalanmak gerekir. Özelikle Havas İlmi;

 • Astronomi (ayın hareketlerinden ötürü),
 • Tabiat ve doğa bilimi,
 • Enerji bilimi gibi pek çok alandan yararlanmaktadır.

Özellikle tabiatta dolaşan manyetik gücünden faydalanılarak pek çok işlem yapılmaktadır. Burada bilinmesi gereken önemli husus yıldızlardan ya da tabiattaki güçlerden yardım istemesi değil yapılan uygulamalar esnasında onların gücünün kullanılmasıdır. Havas ilminin müneccimlikle ya da dehrilikle herhangi bir alakası yoktur ve tabiattaki güçten yardım istemez. Havas ilminde esas olan Allah’tan istemek ve dilemektir. Kullanılan yollar ise istemeyi kuvvetlendirmek adına yapılır ve dileğin gerçekleşmesi için bir vesiledir.

Havas İlminin Alt Dalları Nelerdir?

Havas ilmi kendi içinde oldukça büyük ve geniş konulara sahip olduğu için alt dallara ayrılmıştır. Havas alanında çalışan ve uzman olan kişilerin her alt alanı da çok iyi bilmesi beklenmemesi gereken bir durumdur. Alt alanların birinde çalışan kişiler bu alanda uzmanlaşarak uygulamaları yerine getirir ve tüm sistemleri bilen / uygulayan kişi sayısı Dünya genelinde de oldukça azdır. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Havas ilmi zor ve uygulaması güç bir alan olduğu için çalışacak kişilerin alt alanlardan birinde çalışması tavsiye edilmektedir. Havas ilmine ait alt alanlar şunlardır;

 • Cifr İlmi; genellikle geleceği okuma konularında kullanılır.
 • Vefk yazma ilmi; kişilerin duygu ve düşüncelerinin manipüle edildiği ve değiştirildiği ilim yöntemidir. Bu ilim ile karşı taraftaki kişinin duygularına nüfuz ederek alacağı kararları değiştirebilirsiniz.
 • Hüddam ilmi; cin ve doğa üstü varlıkların kontrol altına alınmasını ve kendi emri altında çalıştırılmasını sağlar.
 • Tılsım ilmi; büyü gücünü kullanarak sözlere ve eşyalara enerji yüklemesi yapmak.
 • Remil atma; kişilerin gizli sırlarını açığa çıkarmaya yarar.
 • Ebced Hesabı; ismin harflerinden yararlanarak kişi ve karakter tahlili yapmayı mümkün kılar.

Tabi ki de bu alanların dışında da fazlaca alan bulunmaktadır. Ancak havas ilminin tam olarak gizeminin çözülememesinden dolayı bazı alanlara hala ulaşılamamış ve sırrı çözülememiştir.

Havas İlminde Uzman Olan Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Havas ilmi bilmek oldukça zor ve alanında yoğun bir çalışma gerektiren bir işlemdir. Ayrıca her havas ilmini öğrenmek isteyen kişi öğrenemez. Havas ilmini bilmek ve uygulamak tam anlamıyla bir âlimlik gerektirir. Geçmişe bakıldığında havas ilmini bilen ve uygulayan insanlar dönemlerinin en bilgili insanı olarak nitelendirilen kişilerdir. Aynı zamanda havas ilmi öğrenirken pek çok bilim alanına da ihtiyaç duyulması bu ortak bilim alanları ile alakalı da ciddi bir bilgi donanımına sahip olmayı elzem kılar. Buna göre havas ilmi bilen kişilerin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Havas ilmi kaynakları genellikle Arapça, Kıptice ve Süryanice olduğundan bu dilleri bilmek ve konuşabilmek gerekir. Aynı zamanda metinler eski metinler olduğu için önemli derecede metin çözme becerisini gerektirmektedir.
 • İnsan bedeni hakkında en az bir doktor kadar bilgi sahibi olmak ve anatomi bilmek gerekir.
 • Yapılan uygulamalar sonucunda pek çok ruhani varlıkla karşılaşılabileceği düşünülürse bu uygulamaları yapacak olan kişinin korkusuz ve cesur olması gerekir.
 • Hem batı dinlerini hem de semavi dinlerini derinlemesine bilmek lazımdır.
 • İnsan zihni nasıl işler ve nasıl bir yapıdır bunu bilmek ve anlamak gerekir.
 • Özellikle rüya yorumları hakkında geniş bir bilgi kapasitesine sahip olmak gerekir.
 • Kişilik özelliği olarak, ketum olmalı ve uğraştığı alanlarla ilgili kimseye bir tek kelime dahi söz etmeyecek bir karaktere sahip olmayı gerektirir.
 • Kişinin yapacağı uygulamaların hem yorucu hem de uğraştırıcı olacağı sebebiyle iradesinin kuvvetli olması gerekmektedir.

Havas İlminde Kalfalık Nedir?

Havas ilmi öğreten hocalar, öğrencilerini kalfa derler. Havas ilmi öğrenmek isteyen kişiler bunu usta çırak ilişkisi şeklinde yaparlar. Binlerce yıldır bu ilim bu şekilde yayılmamakta ve bir üst kuşağa aktarılmaktadır. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli husus Havas ilmi öğreten kişi ile öğrenen kişi arasında herhangi bir kan bağının bulunmaması gerektiği gerçeğidir. Havas ilmi üstatları, bu ilmi kendi çocuklarına ya da akrabalarına öğretemezler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet AY
Ahmet AY - 5 yıl Önce

KİTABINIZ VARMI

Medyum - Aşk büyüsü