Her Cin Çarpması Büyü Yoluyla Mı Olur?

Cin çarpması sahabe devrinden bu yana bilinen, bu devirde bilgileri bulunan bir hadisedir. Ehl-i sünnet alimlerinin inanışlarına göre; Bakara Suresinde geçen “Riba (faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer deliden başka bir halde

Her Cin Çarpması Büyü Yoluyla Mı Olur?

Cin çarpması sahabe devrinden bu yana bilinen, bu devirde bilgileri bulunan bir hadisedir. Ehl-i sünnet alimlerinin inanışlarına göre; Bakara Suresinde geçen “Riba (faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer deliden başka bir halde (kabirlerinden) kalkamazlar.” Ayetinde geçen şeytan çarpmış ifadesi, cin çarpmasının gerçekte var olduğunu kanıtlamaktadır. Bunun yanı sıra Cin Suresi’nde cin çarpması ile ilgili ifadeler yer alır.

Cinler insanlara yaklaştığında korku ve ürperti hissi baş göstermektedir. Cinler insanları korkutmayı, onlara vesvese vermeyi ve şüphe duyurmayı severler. Yaptıklarını her daim insanları çaresiz ve aciz bırakmak için yaparlar. Bu durum bir halef selef meselesi olarak; insanın yaratıldığı zamana dayanmaktadır.

İnsan yaratılmadan önce yeryüzünde cinlerin hakimiyeti olduğu ve cin topluluklarının fesatlık ve savaşlarla yeryüzünü doldurduğu rivayet edilmektedir. Ardından halife olarak insan geldiğinde, cinler rahatsızlık duymuş ve insanın yapısına göre değişmek kaydıyla onlara zarar vermek istemişlerdir. Oldukça eski zamanlardan beri pek çok hastalığın tanımlamadığı durumlar ya da sebepleri cin çarpması ile ilgili olabilmektedir.

Cinler İnsanları Neden Çarpar?

Bir kimseye büyü yapıldığında, cinler o kimseye musallat olabilmektedir. Böyle bir durumda cin çarpması yaşanabilir. Fakat her daim büyü yoluyla cinler insanları çarpmaz. Cinlerin insanları çarpma sebepleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Erkek bir cin kadın insana ya da kadın cin erkek bir insana âşık olduğunda cin çarpması vakaları görülebilmektedir.
 • Cinler sıcak su dökülmesi ya da insanların üzerine düşmesi sonucunda zarar görür ise haksızlığa uğradığı için insanı çarpacaktır.
 • Bazen de cinler insanları sebepsiz yere, yalnızca zulmedebilmek için çarpmaktadır.

Cinlerin İnsanlara Aşık Olduğu Durumlar Hangileridir?

Cinler insanlara neden âşık olur? merak ediyorsanız, insanlardaki bazı özelliklerden hoşlandıkları durumlarda kişi ile ilgilenmeye başlarlar. Cinlerin insanlardan hoşlanabilmesi için o kişide şu özelliklerin olması gerekmektedir;

 • Aşırı korku hisseden kişiler
 • Aşırı öfke hisseden kişiler
 • Aşırı gaflete düşen kişiler
 • Nefislerine aşırı düşkün kişiler ve onların aşırı isteklerine düşkünlüğü cinlerin dikkatini çekmektedir.

Uyku Halinde Hissedilen Cin Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Cin çarpması ve bazı hastalıklarda aynı belirtiler seyredebilmektedir. Bu belirtiler arasında bazen kişinin hissiyatları da ön plana çıkmaktadır. Cin çarpması belirtileri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 1. Uyku halinde iken görülebilecek belirtileri;
  • Uykusuzluk çekilmesi belirtilerden bir tanesidir. Kişinin uykusu olduğu halde yattıktan sona uzun süre uykuya dalamaması cin çarpması belirtilerinden bir olarak sayılabilmektedir.
  • Dişleri gıcırdatmak ve bunu sürekli yapmak da belirtilerden biridir. Çünkü diş gıcırdatması genellikle insanların uyku sırasında kendini kasması sonucu çenesini germesi ile oluşmaktadır.
  • Ardı arkası kesilmeyen korkunç rüyalar görmek belirtilerden bir tanesidir. Rüyaların korkunçluğu giderek artmakta olup kişi yardım isteyerek ve çığlık atarak uyanabilmektedir.
  • Uyku esnasında çığlık atmak, kalkmak ve şuursuz bir şekilde yürümek, sürekli yüksek bir yerden düştüğünü zannedip uyanmak ya da kendini ıssız bir yerde gibi hissetmek belirtiler arasındadır.
  • Uyurken bazı karartılar görmek ya da gördüğünü sanmak belirtiler arasındadır.
  • Boyu aşırı uzun ya da aşırı kısa, değişik özelliklere sahip insanlar gördüğünü sanmak belirtiler arasındadır.

Uyanıkken Hissedilen Cin Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Bazı cin çarpması belirtileri uyku halinde hissedilirken, bazıları uyanıkken hissedilebilmektedir. Bu belirtileri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 1. Uyanık iken görülebilecek belirtileri;
  • Normal şartlarda kişi çok çalışkan ve hareketli iken birden tembelleşmesi, hiçbir iş yapmak istememesi belirtiler arasında yer alır.
  • Kişi sürekli baş ağrısı çekebilir ve doktora gittiği halde çare bulamaz. Ancak bunun bir cin çarpması belirtisi olabilmesi için baş ağrısı ile birlikte; burun, kulak, göz ya da midede bir hastalık olması gerekmektedir.
  • Cin çarpmasına maruz kalan kişide sürekli zihin dağınıklık olur ve kafasını bir türlü toparlayamaz.
  • Cin çarpmasına uğrayan kişi ibadetlerinden uzaklaşır ve Allah’a zikirden vazgeçer.
  • Sara hastalığı ve sürekli geçirilen sinir kasılması belirtilerden biridir. 

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 1. Dumansız ateşten yaratılmış olan varlıklar olan cinler, çok hızlı hareket ettikleri için zaman onlar için insanlara göre daha hızlı işlemektedir.
 2. İnsan zamanı ile kıyasla cinler 1000 yıla kadar yaşayabilmektedir.
 3. Cinler dumansız ateşten yaratıldıkları için ateşten çok korkarlar.
 4. Cinlerin ölümleri yine yanarak gerçekleşmektedir.
 5. Cinler insanlar tarafından ele geçirilebilir, Hüddam edilerek insanın her istediğini yaptırabileceği bir hademe olabilir.
 6. İbn Cerir ’in naklettiğine göre; cinler çeşit çeşittir ve bazıları yemek yer, evlenir ve ölür. Bazıları ise hiç yemek yemez, ölmez ya da çoğalmaz.

Cinler İnsanların Bedenine Girebilir Mi?

Cinlerin insanların bedenine girip giremeyeceği en merak konular arasında yer almaktadır. Cinler insanların içine girebilir mi? merak ediyorsanız, bu konuyla ilgili Kadı Abdülcabban el-Hemezani şu şekilde söylemiştir;

 1. “Cisimlerin şeffaflığına ve hava gibi olduklarına dair getirdiğimiz deliller sahihse, rüzgâr ve esintinin elbisenin yırtığından bedenlerimize girdiği gibi cinlerin de bedenlerimize girmeleri imkânsız değildir. Çünkü onlar, ancak yerleşme yoluyla değil, yakınlık yoluyla bir araya gelirler. Şeffaf cismin kapların içine girdiği gibi onlar da bizim vücutlarımızın içine girerler.”

Cin Çarpması Nasıl Anlaşılır?

Rivayetlere ya da farklı yerlerde anlatılan yaşanmış olaylara göre cin çarpmasında somut göstergeler bulunmaktadır. Bu duruma maruz kalmış bir kişinin; kardeşlerini dahi tanımayacak bir duruma geleceği, hipnotize olmuş gibi tek bir noktaya baktığı, kendi kendine konuştuğu anlatılmaktadır. Cin hastanın içinde ise şu durumların gözlemlendiği anlatılmaktadır;

 • Hastanın içerisindeki cin kişinin ağzından konuşur, bağırır, sızlanır ya da çığlık atar.
 • İlgili kişinin vücudu titrer, sürekli sağa ve sola döner.
 • İlgili kişi sıklıkla bayılabilir ve bayıldığın cin onun ağzından konuşabilir. Bazen bu konuşmalar esnasında cin adını söyleyebilir.
 • İlgili kişi sert bir şekilde sağa sola bakar, elleriyle gözlerini kapatır ya da hızlı bir şekilde sürekli gözlerini kırpar.

Cin Çarpması İle İlgili Kur’an-ı Kerim’de Delil Var Mıdır?

Kur’an-ı Kerim’de cin çarpması ile ilgili ayetler bulunmaktadır. Bu ayetlerde şu şekilde buyurulmuştur;

 • “(Ey Muhammed!) De ki: Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.” (Cin Suresi 1-2)
 • “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.” (Cin suresi 5)
 • “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.” (Cin Suresi 6)
 • “Faiz yiyenler, mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar.” (Bakara Suresi 275)

Cinler İnsanların Aşırı Uyumasına Sebep Olur Mu?

Bir insanın aşırı uyuması onu gaflete sokar ve gerek dünyevi gerekse uhrevi işlerini aksatmasına sebep olur. Aşırı uyumak insanları pasivize edeceği için kişinin bünyesini sarsmaktadır. Nuru Arşillah Efendimiz bununla ilgili şöyle buyurmuştur;

 • “Şeytan biriniz uyuduğu zaman gelip başının uç kısmına 3 düğüm atar. Her düğüm atarken şöyle der: "Uyu yat daha uzun gecen var…" Uyuyan kişi, uyandığı zaman Allah'ı zikrederse düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa düğümlerden ikincisi çözülür. Namaz kılarsa öteki üçüncüsü de çözülür ve sabahleyin gönlü hoş dinç olarak kalkar. Aksi halde tembel ve canı sıkılmış bir halde kalkar.”

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 21:51
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü