İnternette Yazan Büyüler Doğru Mu?

İnternette yazan büyüler gerçek midir? Büyü yapmak ya da yaptırmak isteyenlerin kafasında bu soru olması normaldir. Çünkü internet ortamında birçok farklı büyü çeşidi ve yöntemi bulunmaktadır.

İnternette Yazan Büyüler Doğru Mu?

İnternette yazan büyüler gerçek midir? Büyü yapmak ya da yaptırmak isteyenlerin kafasında bu soru olması normaldir. Çünkü internet ortamında birçok farklı büyü çeşidi ve yöntemi bulunmaktadır. Ancak bunların hangilerinin gerçek, hangilerinin işe yaradığı konusu kafa karışıklığı yaratabilmektedir.

Ne İçin Büyü Yapılır?

Bir takım malzemeler ve mistik güçler ile başka birisinin hayatını kontrol etmeye büyü denmektedir. Büyüye başvurmanın da çeşitli nedenleri bulunmaktadır. En yaygın neden ise aşk için yapılan büyülerdir. Ancak bunun yanı sıra kişiler sağlık sorunlarının giderilmesi için de büyü yapmaktadır.

Hangi Büyü Çeşitleri Vardır?

Büyüler temel olarak beyaz büyü, kara büyü ve kırmızı büyü olmak üzere üçü ayrılmaktadır. Beyaz büyüler daha çok hastalık tedavileri için kullanılırken, kara büyü sevgilileri ayırma gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Kırmızı büyü ise günümüzde pek kullanılan bir büyü değildir. Tehlikeleri barındıran kırmızı büyüyü yapan kişi sayısı çok azdır. Bu yüzden yöntemleri konusunda geniş bilgiye ulaşmak zordur.

Yapılan büyüler bu üç kategoriden birisinde yer almaktadır. En sık yapılan büyüler ise şunlardır:

 • Aşık etme büyüsü,
 • Bağlama büyüsü,
 • Ayırma büyüsü.

Büyü Nasıl Yapılır?

Büyü yaptırmak için en temel yöntem, işinde uzman medyumlara gidilmesidir. Özellikle kara büyü gibi büyülerin bilen kişiler tarafından yapılmadığı taktirde ağır sonuçları olabileceği söylenmektedir. Ancak bunun yanı sıra kişiler evde uygulayacakları kolay yöntemlerle de büyü yapabilmektedir. Bunun için de daha önce büyü yapmış ve etkisini görmüş kişilerden destek alınmalıdır.

Evde Yapılan Kolay Büyüler

Çok çeşitli ve zorlu büyü çeşitleri vardır. Bunları yapmak da ağır bir yükün altına girmek anlamına gelebilmektedir. Ancak evde kolayca yapılabilecek, zararı olmayan büyüler de bulunmaktadır.

Evde büyü yapmak isteyenlerin deneyebileceği büyülerden bir tanesi nohut büyüsüdür. Aşık etme için kullanılan bu büyü için 41 tane nohut gerekmektedir. Nohutların her birine İhlas duası okunur ve bir kaba alınarak kavrulur. Kavurma işlemi yapılırken de kendisine aşık olunması istenilen kişinin adı tekrarlanır. Nohutlar iyice piştiği zaman büyü de etkisini göstermeye başlar.

Mum Büyüsü

Farklı amaçlarla kullanılabilinen mum büyüsü en etkili aşık ettirme büyülerindendir. Mum ile yapılan büyülerden bazıları şunladır:

 • Siyah mum büyüsü: Ayırma büyüsüdür.
 • Kırmızı mum büyüsü: Aşk, bağlama, birleştirme büyüsüdür.
 • Beyaz mum büyüsü: Kısmet açma büyüsüdür.
 • Yeşil ve sarı mum büyüsü: Şifa ve hastalıklardan koruma büyüsüdür.

Aşk İçin Mum Büyüsü

Birini aşık etme veya mumla yapılan geri getirme büyüsü için kullanılan mumum seçimi önemlidir. Bu büyü için kadın ve erkeği temsil edecek iki adet benzer mum lazımdır. Seçilen mumların aynı renkte ve aynı ebatta olması elzemdir. Bu kolay mum büyüsü için seçilen mumların üzerlerine figürler çizilmesi gerekmektedir. Mumların arasında mesafe bırakıldıktan sonra önce kadını temsil eden mumun 7 defa yakılıp söndürülmesi sonrasında ise erkeği temsil eden mumun aynı şekilde yakılıp söndürülmesi lazımdır.

İki mum eridikten sonra eriyen kısımlar alınarak birbirleriyle birleştirilir. Bu birleştirilen kısım bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayrılır. Bu parçaların içine de tuz ve kül eklenir. Son aşamada ise bu karışım toprağa dökülür.

Siyah Mum Büyüsü

Mum büyüleri aşık etme dışında şifa bulma gibi amaçlar için kullanılabilindiği gibi kötü amaçlar için de tercih edilebilinmektedir. Bu da genellikle siyah renkte mumun kullanılmasıyla yapılan siyah mum büyüsüdür. Bu büyü kara büyü çeşidine girmektedir ve iki insanı birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Bu büyü için siyah mum yakılır ve oluşan is ile çizimler yapılır. Büyü yapılması istenilen kişinin fotoğrafının üstüne ise eriyen mumdan dökülür.

Mum Büyüsü Etki Süresi

Mum büyüsü çabuk etki gösterebilen bir büyüdür. Mum büyüsü kaç günde tutar sorusuna da verilen farklı yanıtlar bulunmaktadır. Bazı medyumlar mum büyüsünün 1 hafta içinde gerçekleşebileceğini söylemektedir. Bazıları ise aşık olunması istenilen çiftteki kadının adet olmasıyla birlikte büyünün etkisi hissedilmeye başlanacağını belirtmektedir. Ancak bu büyünün tutma süresi büyü kitaplarında net bir şekilde ifade edilmemiştir.

Mum Büyüsünü Bozma

Mum büyüsü aşık etmek için yapılabildiği gibi çiftlerin ayrılması için de yapılmaktadır. Bu büyüye maruz kalanlar ise mum büyüsü nasıl bozulur sorusu ile karşı karşıya kalmaktadır. Mum büyüsü bozmanın etkili yollarından bir tanesi her büyünün bozulması için geçerli olan Felak suredir. Bu surenin bir defa okunması kişileri normal hayatlarına döndürecektir. Okunması gerekilen Felak suresi ise şu şekildedir:

 • Bismillahi’r Rahmani’r Rahim. Gul e’uzu bi Rabbi’n felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasigın iza vegap. Ve min şerri’n neffasati fi’l ugad. Ve min şerri hasadin iza hased.

İslam’da Büyü

Büyü kişilerin gündelik hayatlarını şekillendirmek için başvurulan bir yöntemdir. Yapılan bir takım ritüeller ile başka kişiler üzerinde etki oluşturmak büyünün en temel amacıdır. Bunun içinde farklı yöntem ve kaynaklara başvurulmaktadır. Ancak İslam’da büyü var mıdır sorusu çok sık tartışılan bir konudur.

Din insanlarına göre İslam’da büyü bulunmaktadır. Kuran’da muska ile ilgili bir şey bulunmasa da büyü hakkında konular bulunmaktadır. Büyü İslam kaynaklarında sihir olarak geçmektedir ve yapılan bazı sihirlerden de bahsetmektedir. Yani Kuran’da büyü vardır ancak büyü yaptırma ya da yapma konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır.

Nihat Hatipoğlu’nun Büyü Yorumu

Din insanlarına en çok danışılan konulardan bir tanesi büyüdür. Büyü diye bir şeyin olup olmadığı tartışmalarına birçok din insanı katılmıştır. Büyü var mıdır Nihat Hatipoğlu da bu soruya yanı vermiştir. Kendisine sorulan bir soru üzerine Kuran’da büyü yani sihirin bulunduğunu söylemektedir. Peygamberin de bu konuda tecrübeler yaşadığını da sözlerine eklemiştir.  

Büyü Günah Mıdır?

Büyü Kuran’da geçen bir kavramdır. Ancak büyünün günahı ile ilgili ayetler de bulunmaktadır. Birçok din insanı büyünün Allah’a şirk koşmak olduğunu belirtmektedir. Büyü yapan kişiler insanüstü güçlere sahip olduğunu ileri sürere kendilerini Tanrı konumuna koymaktadır. Kuran’da da ‘kim büyü yaparsa şirke düşer’ ifadeleri bulunmaktadır. Büyü ile ilgili İslam dininde geçen diğer ifadelerin bazıları ise şunlardır:

 • Gelecekten haber veren kişiye giderek bir şey soran ve söylediğini doğru sayan kişinin kırk gün namazı kabul olmaz (Müslim, Selam: 125).
 • Kim düğüm atar ve ona üfürürse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim (fayda umarak hayvan tırnağı, nazarlık gibi cahiliye adetlerinden) bir şey (herhangi bir yere) asarsa, o astığı şeye havale edilir. (Allah’ın yardımından mahrum bırakılır(Nesai, Tahrim:19).
 • İnsanı helaka sürükleyen yedi şeyden kaçınınız, Allah’a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı katletmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, hiçbir şeyden haberi olman iffetli bir Müslüman kadınlara zina iftirasında bulunmak (Buhari, Vasaya: 23, Tıb: 43, Hudud: 44, Müslim İman: 145).
 • Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sade bir büyücü hilesidir. Büyücü ise ne yapsa iflah olmaz (Taha suresi: 69).

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü