Kendimize Büyü Yapılıp Yapılmadığını Nasıl Anlarız?

Üzerinde büyü olduğunun anlaşılması sanıldığı kadar kolay bir süreç değildir. Bir kimsenin kendisinde veya bir yakınında gözlemlediği duygusal değişimleri, tuhaf davranışları veya farklı büyü belirtileri sadece büyü yapıldığı anlamına gelmez.

Kendimize Büyü Yapılıp Yapılmadığını Nasıl Anlarız?

Üzerinde büyü olduğunun anlaşılması sanıldığı kadar kolay bir süreç değildir. Bir kimsenin kendisinde veya bir yakınında gözlemlediği duygusal değişimleri, tuhaf davranışları veya farklı büyü belirtileri sadece büyü yapıldığı anlamına gelmez. Psikolojik rahatsızlığın işaretleri de büyü belirtileri ile kısmen paralel seyrettiği için büyünün yapılıp yapılmadığının anlaşılma süreci sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Bu süreçte yapılan en büyü yanlışlar;

 • Psikolog tarafından destek alınmadan büyüye maruz kalındığının düşünülmesi,
 • Psikolog tarafından konulan yanlış teşhis nedeniyle büyüye maruz kalındığının fark edilmemesi,
 • Amacı sadece para kazanmak olan medyum veya hoca olduğunu iddia eden kişilere inanılarak büyüye maruz kalındığının düşünülmesi

Olarak sıralanabilir. Kendinize veya bir yakınınıza büyü yapıldığını düşünüyor ve gözlemlediğiniz belirtiler büyü belirtileri ile uyuşuyorsa öncelikle dini konulara vakıf bir psikologdan destek istemeli, psikolog tarafından da rahatsızlık bulunmadığı tespit edilmesi sonrası sadece Allah rızasını gözeten kişilere başvuruda bulunarak büyü olup olmadığının teyidi yapılması gereklidir.

Büyü Yapılan Kişide Gözlenen Değişimler Nelerdir?

Aralarında uzman psikologların da yer aldığı büyü hakkında yetersiz bilgi sahibi pek çok kişi tarafından büyü yapılan insan nasıl olur sorusuna verilen cevaplar, psikolojik rahatsızlıklarla karıştırılmaktadır. Listede yer alan bazı belirtiler dikkatle incelendiğinde bu belirtilerin büyü ile psikolojik rahatsızlığı kesin bir şekilde ayırdığı gözlemlenebilecektir. Büyü yapılan bir kişide;

 • Uyku düzeninin bozulma,
 • Kapalı alanda duramama,
 • Kulak çınlaması,
 • Olmayan sesleri duymak,
 • Stres,
 • Aşırı sinir,
 • Yalnız kalma korkusu,
 • Pessimist olma,
 • Bebeklerin kişiden uzaklaşması,
 • Kur’an okunan yerden uzaklaşma isteği,
 • Unutkanlık,
 • Ayna görüntüsünde bozulma,
 • Rüyalardan korkarak uyanma,
 • Eşten nefret etme derecesinde soğuma,
 • Aileyi ihmal etme

Gibi belirtiler gözlenebilmektedir. Kişinin kendisinin de gözleyebildiği bu belirtiler çevresindeki kişilerce de gözlemlenerek büyü yapılması ile ilgili şüphelenmesi için yeterli sebebe sahip olunduğu düşünülebilir.

İslami Kaynaklarda Büyü Belirtileri Nasıl Anlatılır?

Büyü yapılan kişilerde Dini konularda gözlenen bazı belirtiler, büyü yapılmış olma ihtimalini doğrular nitelikte gelişmektedir. Büyü belirtileri İslami açıdan aşağıdaki şekilde tarif edilmektedir:

 • Kur’an-ı Kerim okunan ortamlardan kaçma,
 • Allah (C.C.)’ün adının anılmak zorlanılma,
 • İbadetleri aksatma

Eşe Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Eşi ile bir kişinin arasının açılması istendiğinde ayırma, aşık etme ve soğutma amaçlı büyüler yapılabilmektedir. Sonuçları oldukça ağır olan bu büyüler bozulmazsa bir ailenin dağılmasına sebep olabilmektedir. Genellikle kayınvalide veya eşe hayranlık duyan karşı cinsten kişilerce yapılan eşime büyü yapıldığını nasıl anlarım sorusuna yanıt arayan eşler;

 • Eşlerinin cinsel olarak kendisinden soğuduğunu,
 • Eşinin kendisine karşı tahammülü kalmadığını,
 • Eşinin farklı bir kişiye ilgi duymaya başladığını,
 • Eşinin kendisini ve evini boşladığını

Hissettiğinde şüphe duymaya başlayabilirler.

Eve Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Ülkemizde de yaygın olarak yaşanan eve büyü yapıldığını nasıl anlarız sorusu, muska gibi kesin bir kanıt bulunmasa da yaşanan bazı tuhaf olaylar nedeniyle sorulmaktadır. Evinize büyü yapıldığında;

 • Hane halkından bir kişide gerçekleşen ve teşhisi konmayan hastalık,
 • Maddi değeri yüksek para, altın veya herhangi bir eşyanın kaybolması,
 • Evde huzursuzluk ortamının hakim olarak sebepsiz kavgaların yaşanması,
 • Ev halkının ev içerisinde sıkılması,
 • Kabuslar görülmesi,
 • Eşler arasına giren soğukluk

Gibi etkiler gözlenmektedir. Kapı ve pencere pervazları, yastık kılıfları, giysi dolabı, halı altı, vb. dip köşe noktalar aranarak muska bulunabileceği gibi medyum veya havas ilmi ehli kişilerden destek alınarak muskanın bulunması sonrası büyünün bozulması gerçekleştirilmektedir.

İple Yapılan Büyünün Etkileri Nelerdir?

Bağlama büyüleri arasında yer alan iple büyü nasıl yapılır sorusunun en sık uygulanan ve kimi zaman kötü amaçla kullanılabilen bu büyünün aydınlatılması için cevaplanması gerekmektedir. Yahudi bir kadın tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e de yapıldığı rivayet olunan bu büyü;

 • İp üzerine sayılarını büyüyü yapan kişinin bildiği adette dua okunur.
 • Dua okuma işlemi sonrası ipe 40 düğüm atılır.
 • Düğüm tamamlanma sonrası ipe yeniden dua okunarak ip kuytu ve gizli bir yere atılır.

Ayırma Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Eşlere, nişanlılara ve sevgililere yapılan ayırma büyüsü yapıldığını nasıl anlarız sorusunun yanıtı olarak verilen büyü belirtileri, büyünün gücünü ve tehlikesini gözler önüne sermektedir. En deli dolu aşıklar bile bu büyünün gücüne dayanamamakta ve umulmadık şekilde birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Büyünün anlaşılabilmesi için;

 • Büyü yapılan kişinin partnerine karşı soğukluk göstermesi,
 • Soğukluğun zaman içerisinde nefrete dönüşmesi,
 • Partnerini küçük düşürmek için fırsat kollaması,
 • Büyü yapılan kişinin ailesine karşı da kırıcı ve asi davranması,
 • Yapılan işte odaklanma sorunu yaşayarak mesai arkadaşlarıyla arasının açılması

Belirtilerinin takip edilmesi ve bu belirtilerin gözlenmesi halinde büyüye baktırılması için acele edilmesi gerekmektedir.

Aşk Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Kimilerine göre bağlama büyüsü arasında gösterilmesi gereken aşk büyüsü, etkileri oldukça kuvvetli olan ve bozulmadığı takdirde yüksek sonuç veren büyüler arasında yer almaktadır. Aşk büyüsü yapılan kişi ne hisseder sorusuna büyüye maruz kalan kişinin gösterdiği;

 • Sürekli büyüyü yapan kişiyi düşünmesi,
 • Rüyalarında büyü yapan kişiyi görmesi,
 • Hayallerinde daima büyüyü yapan kişinin yer alması,
 • Büyü yapan kişiyi görmek, konuşmak ve yakınlarında olmak için bahane araması

Belirtiler ele verilmektedir. Belirtilerden de anlaşılacağı üzere aşık olan bir kişinin davranışlarının sergilenmesine neden olan bu büyünün tespit edilme işlemi destek alınmadığı takdirde oldukça zordur. Şüphelenilmesi için umulmayan kişilere karşı büyünün belirtilerinin gösterilmesi gerekmektedir.

Kara Büyünün Etkileri Nelerdir?

Yapılan kişinin fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak zor günler geçirmesine sebep olan kara büyüler, doğrudan zarar vermeye yönelik olarak uygulanmaktadır. Sonuçları yıkıcı olan kara büyü nasıl anlaşılır sorusuna büyüye maruz kalan kişinin;

 • Sürekli kabus görmesi
 • Çabuk sinirlenmesi,
 • Halsiz ve bir şeye yapmaya isteksiz olması,
 • İşlerinin yolunda gitmemesi,
 • Ailesiyle geçinemez hale gelmesi,
 • Sürekli dalgın ve dikkatsiz olması,
 • Hayattan zevk almaması

Gibi gösterdiği belirtiler büyüyü ele vermektedir.

Büyü Yapan Kişi Anlaşılabilir Mi?

Büyü yapan kişi nasıl anlaşılır sorusu, büyüye maruz kalan kişinin kendisine düşmanlık güden ve bu denli ileriye gitmeyi göze alan kişiyi bilmek istemesi açısından merak ettiği konuların başında gelmektedir. Büyüyü kimin yaptığının anlaşılabilmesi ancak büyü ile uğraşan kişiler tarafından tespit edilebilmektedir. Maruz kaldığınız büyüyü bozdurmak için;

 • Medyum,
 • Havas ilmi ehli,
 • Dini konularda kuvvetli bilgi sahibi

Kimselere başvurduğunuzda büyünüzün bozulması sonrası kim tarafından büyünün yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Büyü Bozmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Büyü nasıl bozulur sorusunun tek bir cevabı yoktur. Farklı amaçlar güden pek çok farklı türde büyünün bulunması, büyünün bozulabilmesi için belirli bir sıralamanın takip edilmesini gerektirir. Büyüye maruz kaldığını düşünen kişiler büyü ve büyü bozma işi ile uğraşan ve bu işi Allah rızası için yapan kimselere başvurmalıdır. Başvuru sonrası;

 • Bu kişiler tarafından büyüye maruz kalmış kişiye bakılarak büyü yapılıp yapılmadığı ve büyü yapıldı ise hangi büyünün yapıldığının tespit edilmesi gerekmektedir.
 • Tespit sonrası yapılan büyüyü bozmaya yönelik özel teknik ve duaların uygulanması gerekmektedir.

Büyü Bozulurken Gözlenen Etkiler Nelerdir?

Büyü yapılması sonrası pek çok olumsuz etki yaşanması ile birlikte bozulma sırasında da büyünün kuvvetli etkileri gözlenebilmektedir. Büyü bozulurken etkileri bu anlamda tedavi olarak nitelendirilen büyü bozma sürecinin de kolay geçmediğini göstermektedir:

 • Üşüme,
 • Titreme,
 • Gülme,
 • Ağlama,
 • İshal,
 • İstifra etme

Büyü bozulma sürecinde yaşanan gelişmeler olarak bir veya birkaçı gözlenebilen olumsuzluklardır.

Büyüden Kurtulmak Nasıl Anlaşılır?

Büyüden kurtulduğumuzu nasıl anlarız kişilerin halen etkisi altında kaldıkları büyüden duydukları korku ve endişeyi gösteren en önemli örnektedir. Büyü bozulduğunun anlaşılması oldukça basittir. Büyü ile yaşanan duygusal ve fiziksel değişimler, işlerin rast gitmemesi gibi kapalı kısmet belirtileri tamamen ortadan kalkarak hayatın normale döndüğünde, büyünün bozulmuş olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nur cesur
Nur cesur - 5 yıl Önce

Seyit hocam biliyorum ki ailemden bir kişi bana büyü yaptırdı bunu sulalemden herkese biliyor kime gittim de evet var ama bu beni aşar diyorlar o iblis o kâfir bana bunu yapmışsa dilerim o dan bin misli çıksın evet işlerim rast gitmiyor ama yinede mücadele ediyorum siz bakabiliyormusunuz

cenker gur
cenker gur - 5 yıl Önce

buyu yapıldıgına ınanıyorum nasıl anlarım

Esengül can
Esengül can - 5 yıl Önce

Hocam benim abim icin sorum var bazen düşünüyorum büyü yada nuska varmi

Aliye nur
Aliye nur @Esengül can - 5 yıl Önce

Hocam üstmde ağırlk var sinirlym kmseyi görmek iistemyrm büyü varmı

Mukaddes uzar
Mukaddes uzar - 5 yıl Önce

Hocam ben gece olduğunda vücudumda uyuşmalar sebebiyle sabaha kadar uyuyamıyorum sinirlerim bozuluyor ağlıyorum gündüz bişey yok sadece geceleri oluyor sıkıntılarım sebebini öğrenmek istiyorum

aysenr can
aysenr can - 5 yıl Önce

Hocam benim sevgilim evlenmemize az kala beni bıraktı şuan başkasıyla evlencekler kız istediler buyu yapılmış olabilir mi

Hüsna bakan
Hüsna bakan - 5 yıl Önce

Bende büyü var mı acaba ben hep hastayım

Ahmet percin
Ahmet percin - 5 yıl Önce

Buyu varmı ustumde

seyho yuce kaya
seyho yuce kaya - 5 yıl Önce

uzerimde buyu oldugunu hissediyorum bas boyun agrisi gece kabus gorme ise gitmeme yanliz kalmak gibi seyler

Suat demir
Suat demir @seyho yuce kaya - 5 yıl Önce

Hocam 1yildir islerim olmuyor benim vede esimin uzerinde buyu varmi


Medyum - Aşk büyüsü