Ölü Toprağı Büyüsü Nedir? Nasıl Yapılır, Nasıl Bozulur?

Ölü toprağı büyüsünün yapılışı nasıldır ve nasıl bozulur? Toprakla yapılan aşk büyüsü şeklinde de paylaşılan bu büyünün aşkla bir alakası yoktur. Kendine aşık etmenin yolu insanların hayatlarına zarar vererek olmamalıdır.

Ölü Toprağı Büyüsü Nedir? Nasıl Yapılır, Nasıl Bozulur?

Ölü toprağı büyüsünün yapılışı nasıldır ve nasıl bozulur? Toprakla yapılan aşk büyüsü şeklinde de paylaşılan bu büyünün aşkla bir alakası yoktur. Kendine aşık etmenin yolu insanların hayatlarına zarar vererek olmamalıdır. Bu tamamen hırs veya kıskançlık ürünü bir davranıştır.

Büyü Nedir?

Arapçada ve Kuran-ı Kerim’de sihir olarak geçen büyü, sihrin Türkçedeki karşılığı olarak anılmaktadır. Gözbağcılık, oyunculuk, düzenbazlık gibi fiillerle nitelenen büyü gizli bir sebeple kişinin ruhuna ve davranışlarına habis ruhlar yardımıyla tesir etmek amacıyla yapılır.

Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Sihirbazlık olarak da bilinen göz yanılması gibi şeyler de sihrin, büyünün bir parçasıdır. Kuran’ı Kerim’de Hz. Musa kıssaları anlatırken sihirbazların asalarını yere atarak yaptıkları sihirde asalar yılan olarak gözükmüşlerdir.

Diğer manasıyla büyü şeytanın yardımcılığını yapmaktır. Yüce Allah Şuara Suresi 221,222. ayet-i kerimelerde ‘Şeytanın kimlerin üzerine indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkâr yalancının üzerine inerler.’, Bakara Suresi 102. ayette de ‘Fakat o şeytanlar kafirlerdir ki insanlara büyüyü öğretiyorlardı’ buyurmaktadır. Büyünün bu manasında inkârcı şeytan olan cinlerden yardım istenmesi kastedilmiştir.

Yapılışı açısından büyülerde kara büyü, akça büyü diye nitelendirilmişlerdir. Kara büyü doğrudan insanlara zarar vermek niyetiyle yapılan büyülere, akça büyü de (güya) zararsız yaptıranın kendisine fayda sağlayacağı büyülere denmektedir.

Ölü Toprağı Büyüsü Nedir?

Ölü toprağı büyüsü kara büyü çeşitlerinden olup eşleri ayırmak veya işleri iyi giden birinin işlerini bozmak niyetiyle yapılmaktadır.

İnsanlar kendi emellerine ulaşmak, duygularını tatmin etmek veya saf niyetli olarak zararı def etmek için böyle büyü yollarına başvurabiliyorlar. Ancak her ne niyetle olursa olsun büyü yaparak bir insanın iradesini, ruhunu tesir altına almaya çalışmak kötülüktür ve inancımız gereği de günahtır.

Ölü Toprağı Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kum büyüsü nasıl yapılır? Mezarlardan alınan toprağın büyü yapılacak kişinin bulunduğu yerlere serpilerek yapıldığı anlatılmaktadır. Büyü yapan gibi olmamak için nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak vermek dinen sakıncalı olabilir.

Büyü yapmak da yaptırmak da çok tehlikeli işlerdendir. Büyü yapmanın dinimizce de yasak olduğu bilinmelidir.

Büyü Yapmak Nelere Sebebiyet Verir?

Büyü yapmak insanlar arasında soğukluk, nefret, düşmanlık, birbirine zarar verme hatta öldürme ve benzeri maddi-manevi zararlar vermektedir. Ayrıca büyü yapan ve yaptıran kişiler hakkında sahih İslam kaynaklarında Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından yedi helak eden günahtan biri olarak bahsedildiği aktarılmıştır.

Büyü Yapmak ve Yaptırmanın Hükmü Nedir?

Mezar toprağı serpmek veya kapı eşiğine konulan büyü vb. şekillerde yapılan büyüler kesinlikle çok günah ve hatta haramdır. Haram olduğu yönünde İslam alimlerince ittifak edilmiştir.

Kara Büyü Yapan ve Yaptıranların Durumu

Su ile yapılan ayırma büyüsü gibi büyülerde ölü toprağı büyüsü gibi kara büyülerdendir. Bu tarz büyüler insanlara çok sıkıntılar yaşatabilir. Bedensel ve ruhsal rahatsızlıklara sebebiyet verebilir.

Bununla birlikte büyü yapan ve yaptıran kişiler dünya ve ahirette helak olmaya adım atmış kişilerdir. Bu tarz şeylere tevessül etmek kişinin Allah’tan uzaklaşmasına sebebiyet verir. Allah’tan uzak olana da şeytan yakındır. Şeytana yakın olan kişinin de akıbeti cehennemdir.

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Toprak büyüsü belirtileri kişiden kişiye değişmekle beraber hemen hemen büyü yapılan herkeste şu belirtiler meydana gelebilir;

 • Aşırı uyku hali,
 • Sürekli yorgunluk,
 • Bıçak gibi kesici aletlerden korkma,
 • Konuşmada bozukluk,
 • Çoğu şeyi unutmaya meyil,
 • Art arda görülen aynı rüyalar,
 • Aşırı iştah veya iştahsızlık,
 • Elbise giyerken ters giyme veya düğmeleri yanlış ilikleme,
 • Her yapılan işte görülen başarısızlıklar,
 • Evcil hayvanların saldırgan davranması,
 • Yeni ayakkabıların bile hemen yıpranması gibi belirtilerdir.

Ölü Toprağı Büyüsünün Etkileri

Toprakla yapılan ayırma büyüleri evli veya birbirini seven insanların arasını açmak için yapılan kara büyülerdendir. Eğer toprak büyüsü için 7 mezardan alınan toprak evlere serpilirse evlerde yorgunluk, ağırlık, huzursuzluk ve bereketsizlik hasıl olur, iş yerlerine serpilirse işyerinin kazancı düşer. Ruhsal hastalıklar meydana gelir.

Büyü Bozma Nasıl Yapılır?

Toprak büyüsü nasıl bozulur sorusunun cevabı olarak şifa kaynağı Kuran-ı Kerim’den bahsedebiliriz. Kuran’ın her ayeti şifa olduğu gibi büyü, sihir ve nazar gibi durumlarda da okunması tavsiye edilen ayet ve sureler bulunur.

Kuran’dan okunan ayetlerin suya üflenmesi ile bu sudan içirilmesi ve banyo ettirilmesiyle yapılan büyü bozma yöntemleri olduğu gibi büyü yapılan kişinin kendisine, eşyalarına veya yatağına üflenmesi şeklinde yapılır.

Rukye, Muska Nedir?

Rukye, Peygamberimiz (SAV)’in büyü, nazar gibi hallerin başa gelmesinde eğer kişiye faydalı olunacaksa ve rukyede geçen sözlerde şirke delalet eden bir durum yoksa ruhsat verdiği bir yöntemdir.

Rukye mana olarak hastalık ve kötülüklerden kurtulmak veya korunma amacıyla Kuran veya dua okuyup üflemektir. Fayda ve zararın rukyeden değil de Allah’tan olduğuna inanılarak yapılan rukye tedavisinde İslam alimlerince bir beis görülmemiştir. Önemli nokta muska ve rukyede faydanın Allah’tan geleceğine inanmak bunları şirk ve istismar aracı olarak kullanmamaktır.

Büyü Bozma Duası Nasıl Okunur?

Duaların daha etkili olması için sabah ezanı ile gün doğumu arasında okunması tavsiye edilmiştir. Abdestli bir şekilde euzu besmele ve muavvizeteyn sureleri denen Felak ve Nas Sureleri art arda okunur. Sıralama şöyledir;

 • Euzu besmele: Euzu Billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)
 • Kelime-i tevhit: Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullâh (Allah’tan başka ilah yoktur Muhammed (SAV) Allah’ın elçisidir.)
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbil felak, min şerri mâ halak, ve min şerri gasikın ize vekab, ve min şerrin neffesâti fil ukad, ve min şerri hasidin ize hased. (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: ‘Sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden.’)
 • Euzu Besmele
 • Kelime-i Tevhit
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbinnâs, melikinnâs, ilâhinnâs, min şerril vesvâsil hannas, ellezi yüvesfisu fî sudurinnâs, minel cinneti vennâs. (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: ‘Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilâhına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden olur, gerek insanlardan.)

Bu dualar sırasıyla okununca bir defa yapılmış olur. 11 defa bu dua yapılarak sonunda şu dua yapılır: ‘Bismillâhi lâ yedurru measmihi şey’un fil ardi ve lâ fissemâi vehüves semîul alîm.’ Meali: ‘Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez! O her şeyi işitir ve her şeyi bilir.’

Bu dua korunma duası olarak geçmektedir. Hz. Osman (RA)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte bu dua hakkında: ‘Hiçbir kul yoktur ki, her günün sabahında ve akşamında üçer kere bu duayı desin de sonra ona bir şey zarar versin.’

İbn-i Mace’nin aktardığı bir hadiste de ‘bu duayı sabah üç kere okuyana akşama kadar, akşam üç kere okuyana da sabaha kadar hiç bela gelmez’ denmiştir.

Ayrıca İslam alimleri tarafından dert, bela, musibet, nazar, büyü, sihir, fitne ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah-akşam üç defa okunması tavsiye edilmiştir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nergis
Nergis - 5 yıl Önce

hayvanlari koruma duasi varmı kâfir çinden kötü insanlardan korunma duasi

Nergis
Nergis - 5 yıl Önce

benim ayaklarımın altı bacaklarım hem ağrıyor hem yanıyor beni seviyorum diye kandırdı evli çıktı kullandı oda karısından ayrılsın bana yalvarsın kilo alıyorum elim yüzüm şişiyor koku görünüyorum alıntım yor sürekli koku yapıyor su gibi akıyor

Medyum - Aşk büyüsü