Gizli İlimler Kitabından Aşk Büyüsü Yaptım Tutar Mı?

Karanlık ilimler olarak ifade edilen, havas ilminin, günümüze ulaşmasında ki en büyük etken; Kenzül Havas ve gizli ilimler gibi, mühim kitaplardır. Derin ve İslami açıdan oldukça zengin bir donanıma sahip kişilerce hazırlanan bu kitapların,

Gizli İlimler Kitabından Aşk Büyüsü Yaptım Tutar Mı?

Karanlık ilimler olarak ifade edilen, havas ilminin, günümüze ulaşmasında ki en büyük etken; Kenzül Havas ve gizli ilimler gibi, mühim kitaplardır. Derin ve İslami açıdan oldukça zengin bir donanıma sahip kişilerce hazırlanan bu kitapların, günümüzde en çok tercih edileni Gizli İlimler kitabıdır. Bu kitap içinde birçok öğretiyi ve büyüyü barındırır. Ancak sadece bu kitap yardımıyla büyü, tılsım ya da vefk yazmak, uygulamak neredeyse imkânsızdır. İşin ehli kişilerce ve bizzat ilim öğrenmiş kişiler ancak bu yöntemleri uygulayabilirler.

Gizli İlimler Kitabında Hangi Büyüler Vardır?

Gizli İlimler kitabı, içinde birçok derin öğretiyi gösteren ve bilgiler veren bir kitaptır. Havas ilminin en önemli kaynaklarından biri olarak gösterilen bu kitabın içinde; aşk, muhabbet, sevgi vb. büyüler, ateş, toprak ve gezegenlerle ilgili vefkler vb. daha birçok tılsım ve büyü uygulaması bulunmaktadır. Bu büyü ve diğer yöntemler sadece, icazetli ve iman sahibi kişilerce uygulanabilmektedir. Kesin tutan aşk büyüsü gibi çeşitli aldatmacalarla insanları yönlendiren kişilerden bu nedenle uzak durmak gerekmektedir.

Havas İlminde Aşk Büyüsü Var Mıdır?

Havas ilmi duaları ve daha birçok sırlı öğreti, çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu amaçlar genellikle günümüzde; aşk, bağlama, zenginlik vb. dünyevi ihtiras ve zevkler için yaptırılmak istenmektedir. Fakat bu amaçlarla yaptırılan büyü ve tılsımlar İslam dininde en büyük günahlar arasında sayılmaktadır. Büyü ve tılsımlar vardır, ancak bunları yapmak, gelecekten haberler vermek ve cinleri bu amaçlarla kullanmak oldukça tehlikeli ve dinen sakıncalıdır.

Kuranda Büyü, Vefk ve Tılsım İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Kurunda birçok ayet bizlere büyü ve sihrin özellikleirnden ve uzak durulması hakkında bilgiler vermektedir. Bunların en bilineni de Felak suresidir. ‘’… Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, hasetçilerden ve kötülüklerden, Allah’a sığınırım.’’ Şeklinde belirgin bir şekilde büyü yapan kişilerin hayırsız oldukları aktarılmıştır. Kuranı Kerimde havas ilmi ve büyülerle ilgili daha birçok ayet bulunabilir. Bunlar;

  • Yunus Suresi - 10/75
  • Bakara Suresi – 2/101-102
  • Şuara Suresi – 26/183-189

Bu ve daha birçok ayette tefsirinde açıkça, büyü yapanların akıbetinden ve durumlarından bizlere bilgiler verilmektedir.  

Hangi Büyülerin Tesiri Daha Büyüktür?

Büyü ve tılsımlar oldukça eski zamanlardan hatta İslam dininden bile önce uygulanan ve büyük etkilere sebep olan bir olgudur. Büyü yapılan insanlardaki belirtiler ve etkilerde bu nedenle oldukça yüksektir. Her büyünün ve tılsımın farklı bir etkisinden söz edilebilir ancak genellikle büyülerin hepsi oldukça etkili ve asla yapılması tavsiye edilmeyen öğretilerdir. İslam’da bu nedenle fayda vermeyen ilimden uzak durmak her zaman tavsiye edilmiştir. 

Havas İlmi Kitapları ve Özellikleri Nelerdir?

Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan havas öğretisinin günümüze ulaşmasında ki etken, büyük İslam âlimlerinin bu konu hakkında hazırladıkları bazı kitaplardır. Örneğin;

  • Kenzül Havas
  • Şemsül Maarif-i Kübra
  • Gizli İlimler Hazinesi
  • El Afak vb.

Bu kitaplardan, Gizli İlimler Hazinesi kitabı biraz daha günümüze uygun ve modern özellikler taşımaktadır. Sırlı havas duaları ve birtakım basit yöntem bu kitapta toplanmıştır. Fakat unutulmamalıdır ki havas bir ilimdir, bir öğretidir. Bu nedenle sadece kitaba bakarak ya da kitaplardan okuyarak Havas alimi olmak ya da büyü yapmak imkansızdır. Bunun için uzun süre, silsile yoluyla süre gelen bir eğitimden geçmek gerekmektedir.

Gizli İlimler Kitabıyla Yapılan Büyüler Tutar Mı?

Büyü ve tılsımlar birçok ayet ve hadiste de belirtildiği üzere, oldukça etkili ve sakıncalıdır. Derin bir bilgi ve ilim gerektiren büyüler, bazı kitaplarda bizlere aktarılmaktadır. Gizli ilimler hazinesi duaları ve büyü yöntemleri ehil kişilerce yapıldığında tutma olasılığı ve tesiri muhakkak vardır. Havas öğretileri eğer zarar ve şer amaçlarla yapılırsa, o kişilerin de en az büyü yapılan kişi kadar etki altında kalması mümkündür.

Büyü ve Vefk İçin Hangi Öğretileri Bilmek Gerekir?

Büyü, vefk, hüddam, ebced ve hurifilik gibi birçok gizli dini öğreti derin bir çalışma ve eğitim gerektiren konulardır. Birçok alimin görüşleri, hadisler ve ayetler kapsamlı bir şekilde incelenerek bunların diğer dinlerdeki öğretilerle, örneğin; Yahudilikte kabala vb. gib. Karşılaştırılması gerekmektedir. Bu öğretileri bilmek ve buna uygun olarak Havas ilmini kullanmak ancak bu şekilde mümkündür. İslam dini çerçevesinde incelendiği zaman, havas gizli ilimler öğretisi bu durumu karşılamaktadır. Bu da ancak bir alimin, gözetiminde eğitim alan kişilerin öğrenebileceği bir iştir. 

Havas İlminin Kapsamı ve Yöntemleri Nelerdir?

Havas ilminde uygulanan ve bilinen birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemeler;

  • Cin, Hüddam vb. varlılara hükmetmek
  • Büyü, vefk, tılsım yazmak
  • Yıldız ilimleri vb.

Derin bilgiler kullanılarak uygulanabilmektedir. Havas ilmi, temelde İslamiyetten daha eskilere dayanmaktadır. Yahudi hahamların ve bilginlerin Kabala dedikleri bu öğretiler, her türlü büyü ve ruhani varlıklara hükmedilmesini ve en temelde de ölümsüzlük arzusu nedeniyle ortaya çıkmıştır. Havas dua ve tılsımlar bu öğretiler kapsamında, kuran ve Esmaül Hüsna’ya dayandırılarak reforme edilmiştir. 

Şemsül Maarif- i Kübra Kitabı Ne İşe Yarar?

Ahmad- El Buni, tarafından özenle hazırlanan bu kitap Havas ilminin en eski ve kapsamlı kaynağı olarak gösterilmektedir. Şemsül Maarif- i Kübra, Buni tarafından, Eski Mısır gelenekleri ve kabala öğretilerinin bir karması ve İslami açıdan yeniden değerlendirilmesi olarak algılanmaktadır. Havas öğretisi olarak içinde; manevi sıkıntılardan kurtulmadan, büyü ve cinlerin kullanımına kadar derin bilgiler barındırmaktadır. Bu öğretiler yalnızca işin ehli kişilerce çözüle bilir ve uygulanabilir. 

Seyyid Süleyma’nın Kenzül Havas Kitabı

Seyyid Süleyman El Hüseyni Kenzül Havas kitabı günümüze ulaşan ve havas ilminin derinliklerini bizlere ulaştıran nadide bir kitaptır. Tıpkı Buni gibi Seyyid Süleyman da havas ilminde yer alan; büyü, efsun, fal, mahlûkun kullanılması ve daha birçok öğretiyi bu kitaba saklamıştır. Hz. Ali’nin havas ilmi hakkında müminlerin, büyü ve efsunlardan korunması ve manevi sıkıntılarından kurtulması için bu ilmi başka alimlere öğrettiği düşünülmektedir. Bu şekilde el alma yöntemi olarak bilinen, icazet yöntemiyle büyük alimler günümüze kadar bu sırrı taşımış ve bazı eserlerin içine aktararak gizlemişlerdir.

Kimler Havas Büyüleri Yapabilirler?

Havas ilmine vakıf olan kişilerin sayısı günümüzde oldukça azdır. Bu ilim oldukça karmaşık ve zorlu bir öğrenme sürecine sahip olduğu için tam olarak bilgi sahipleri bu bilgilerini herkesle paylaşmamaktadırlar. Havas ilmi ile büyü bozma işlemi yapılabildiği gibi büyülerle kişileri etki altına almakta mümkündür. Ancak gerçek bilgi sahipleri alimler asla, şeytani amaçla bu ilmini kullanmaz. Bazı kişiler bu ilmin bir kısmına sahip olarak çeşitli havas büyüsü yapabilmektedir. Ancak bu kişilerin uygulayacağı eksik ya da yanlış bir yöntem doğrudan size olumsuz etki edebilir.

Havas İlmini Öğrenmek Caiz Mi?

Havas ilmi birçok defa bahsedildiği üzere; bilinen yöntemleri şeytani ve tefrik amaçlı kullanılmazsa, bilinmesinde bir sakınca görülmemektedir. Hatta birçok büyük İslam alimi; İmam Gazali, Muhiddin Arabi, Ahmad El Buni ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. gibi birçok önemli alim bu ilmi bilmektedir. Fakat asla bu bilgilerini kötü amaçla kullanmamış aksine, müminlere fayda sağlayan yönlerini insanlara aktarmışlardır. Havas ilmi caiz midir? Sorusu bu yönüyle kullanıldığı zaman elbette caizdir. Bu ilmi kötü amaçlar için kullananlar ise açıkça kâfir olarak işaret edilmişlerdir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü