İnternette Tarif Edilen Aşk Büyüleri Tutar Mı?

Bir insanı sevmek Dünya’da insanın başına gelebilecek en güzel duygulardan bir tanesidir. Aynı oranda sevdiğimiz kişinin bizi de sevmesini bekleriz. Eğer karşı taraftan size karşı herhangi bir

İnternette Tarif Edilen Aşk Büyüleri Tutar Mı?

Bir insanı sevmek Dünya’da insanın başına gelebilecek en güzel duygulardan bir tanesidir. Aynı oranda sevdiğimiz kişinin bizi de sevmesini bekleriz. Eğer karşı taraftan size karşı herhangi bir duygu işareti yoksa bu büyük ölçüde hayal kırıklığına sebep olur. Sevilen kişinin sizi sevmesi için yapılabilecek pek çok işlemin başında büyü ve dualar gelmektedir. Özellikle sn yıllarda internet kullanımının artması ile pek çok sitede aşık etme büyüleri ve duaları dolaşmaktadır. İnternette yazan her bilginin doğru olmadığı gibi internet siteleri içerisinde yer alan bütün aşk duaları da doğrudur diyemeyiz. Özellikle kaynağı tam olarak belirtilmeyen duaların ve büyülerin kişilerce yapılması tavsiye edilmez. Zira bilmeden ve yanlışlıkla yapılan büyü işlemleri kişilerde huzurluk vb. gibi durumların ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Aşağıda sizin için güvenilir birkaç büyü ve dua örneği verilmiştir. Sizin için verilen bu örnekleri inceleyebilirsiniz.

Sevdiği İnsanı Kendine Bağlama Duası

Aşağıda verilen dua uygun ve temiz bir ortamda yapılır. Duayı ederken tam bir konsantrasyon sağlanması için sessiz bir yer seçilmesine özen gösterilmelidir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ.  Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Sevdiği Erkeği Kendine Âşık Etme Duası

Sevdiği erkeği kendine âşık etmek isteyen kişiler aşağıda verilen duayı düzenli olarak okumalıdır. Bu dua sayesinde sevdiği kişi de ona karşı muhabbet duyacaktır.

Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.  Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Muhabbeti Arttırma Duası

Sevdiği kişi ile aradaki muhabbeti arttırmak için edilecek dua aşağıda verilmiştir. Bu dua pek çok kez denenmiş olup kişilerin arasındaki muhabbeti ve sevgiyi arttırdığı bilinmektedir.

Kalbe ve bedene  ve cemia cevariha “aşık edilmek istenen kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “ aşık edilmek istenen kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “ aşık edilmek istenen kişinin ismi “ala mehabbete “duayı eden kişinin adı”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “aşık edilmek istenen kişinin ismi”bi muhabbeti “duayı eden kişinin adı” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “aşık edilmek istenen kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Besmele İle Muhabbeti Arttırma Duası

Kendini sevdirmek isteyen kişilerin yapabileceği bu dua besmelenin havvası olarak bilinmektedir. Pek çok alim bu duayı okuyup sevdiğine içiren kişinin sevdiği ile arasındaki muhabbetin artacağına ve sevdiğinin de ona aşık olacağına dair yorumlarda bulunmuştur.

Duanın Yapılışı;

Kendini bir kişiye sevdirmek isteyen kimse Besmele-i Şerifi 786 kez bir bardak suyun içerisine okur. Daha sonra okunmuş olan bu suyu sevdiğine içirir. Suya okunmadan önce niyet edilmesi önemlidir.

Eski Sevgiliyi Geri Döndürmek İçin Edilecek Dua

Eski sevgilisini geri döndürmek ve onunla yeniden barışmak isteyen kişiler aşağıda verilen duayı her Cuma ve Pazar günü sabah namazının ardından okumalıdır. Duayı okumadan önce Salavat-ı Şerife getirilir ve ardından Yasin suresi okunur. Tüm bunlar yapıldıktan sonra dua niyet edilerek okunmalıdır.

Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün müstekîm. Ve lekad edalle minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnû ta’kılûn. Hâzihi cehennemülletî küntüm tûadûn. Islevhel bimâ küntüm tekfirûn. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. Ve lev neşâü letemesnâ alâ a’yünihim festebekus sırâta fe ennâ yübsırûn. Ve lev neşâü lemesahnâ hüm alâ mekânetihim femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halkı efelâ ya’kılûn. Ve mâ allemnâhüş şı’ra ve mâ yenbeğî lehü in hüve illâ zikrun ve kurânün mübîn. Sırâtallezîne enamte aleyhim. yâ hakîmü Ya alîmü yâ allâmel ğuyûbi yâ nûru yâ aliyyü yâ latîfü yâ hâdî ecib yâ anyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ ebyad sâmian mutîan bi hakki sırâtallezîne enamte aleyhim.
Ve bi hakkil hakîmil alîmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu şetsah ve bi hakki cehhattîl ileyhi yasadül kelimüt tayyıbü vel amelüs sâlihu yerfeuh.Ve aksemtü aleyküm yâ kecu’sestâîl”sehhirlî kulûbi cemîa  benî âdeme ve benâti hava’ bi hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

Bu dua okunduktan sonra hemen ardından şu dua okunmalıdır;

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve  bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

Okunan bu duada isimlerin zikredilmesi önemlidir. Dua okunurken sevdiği kişinin ismini zikretmek duanın enerjisinin doğru insana ulaşmasına vesile olur.

Kendine Bağlama Duası

Aşık olunan kişiyi kendine bağlamak için aşağıda verilen dua intizamlı bir şekilde yapılmalıdır.

ج ح م خ

Yukarıda verilen Arapça harfler sağ başparmak tırnağına yazılır ve  daha sonrasında avuç kapatılır. Kişi avucunu kapattıktan sonra 70 kez Kevser suresini okur. Kevser suresi okunduktan sonra niyet ve dilek söylenir ve avuç içi kendinize bağlamak istediğiniz kişinin yanında açılır.

Başkalarına Kendini Sevdirme Duası

Kendinizi sevdirmek başkaları tarafından arzu edilir hale getirmek için aşağıdaki dua niyet edilerek okunmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim.
ya baisu entellezi teb asü sirri  hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 19:09
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü