Cin Şerrinden Korunmak İçin Ayet ve Dualar

Dua ve ayetlerle cin şerrinden korunmak, göremediğiniz ve bilmediğiniz kötü niyetli canlılara karşı yapabileceğiniz tek şeydir. Allah’a sığınarak, dua ederek ve inanarak kötülüklerden korunmak mümkün olabilmektedir.

Cin Şerrinden Korunmak İçin Ayet ve Dualar

Dua ve ayetlerle cin şerrinden korunmak, göremediğiniz ve bilmediğiniz kötü niyetli canlılara karşı yapabileceğiniz tek şeydir. Allah’a sığınarak, dua ederek ve inanarak kötülüklerden korunmak mümkün olabilmektedir. Dua ve münacat yani Allah’a yalvarmak, insanların normal hayatının bir parçası haline gelmiş olup Allah’a daha çok yakınlaşmanızı sağladığı için cinleri ve şeytanları kendinizden uzak tutmanızı da sağlayacaktır. Şeytanlardan ve cinlerden korunma için günlük hayatta abdestli bulunmak önemlidir. Abdestli olmak sizi kısmen korunacağı gibi namaz kılmak ve dua etmek korunma konusunda biraz daha faydalı olacaktır.

Cin Şerrinden Korunabilmek İçin Ayet ve Duaların Faydalarıyla İlgili Hadis

Cinlerden korunmak için yapılması gerekenler arasında en önemlisi Allah’a yalvarmak ve dua etmektir. Bilindiği üzere cinlerin de iyi ya da kötü olanları, Müslüman ya da Hristiyan olanları vardır. Dualarınız önce cinlerin iyileri tarafından da istifade edilecek ve onlar kötü olanları engellemeye çalışacaktır. Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir;

 • “…Allah size, Allah'ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir.”

Cin Şerrinden Korunabilmek İçin Eve Girerken Yapılması Gerekenler

Cin şerrinden korunmak için besmele çekmek büyük önem taşımaktadır. Eve girerken besmele çekmenin önemi bir hadisi şerifte belirtilmiştir. Peygamber Efendimi buyurmuştur ki;

 • “Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan (avenelerine): “Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!” der. Ama kişi, eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): "Akşam yemeğine kavuştunuz, ama burada gecelemeniz mümkün değil!” der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken "Bismillah!" diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan (avenelerine): “Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!” der.”

Cin Şerrinden Korunabilmek İçin Evden Çıkarken Yapılması Gerekenler

Eve girerek besmele çekilmesi şeytan ve cinleri hem sizden hem de evinizden uzaklaştıracaktır. Evde koruma altında iken dışarı çıktığınızda da kötülüklere karşı korunmaya ihtiyacınız vardır. Evden çıkarken korunmak için Euzü-Besmele çekilmesi gerekmektedir. Hz. Peygamber (S.A.V)’in şu şekilde buyurduğu rivayet edilmektedir;

 • “Evinden çıkınca kim: “Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır.” derse kendisine: “İşine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun da” denir, ondan şeytan yüz çevirir.”

Cin Şerrinden Korunabilmek İçin Uyumadan Yapılması Gerekenler

Peygamber Efendimizin yatağa girdiğinde ve uyumadan önce okuduğu bazı dualar bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili hadis şu şekildedir;

 • Peygamber Efendimiz şöyle dua edilmesini buyurmuştur; “Ey yedi kat semanın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukatının şerrine karşı, beni himâye et! Et ki, hiçbirisi, üzerime aniden saldırmasın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur; ilah olarak sadece sen varsın.”

Cin Şerrinden Uykuda Korkulduğunda Yapılması Gerekenler

Cinlerden ve şeytandan korunmak için Peygamberimizin sözleri İmam Malik tarafından rivayet edilmiştir. Bu rivayete göre; Halid İbnu Velid (r.a) peygamberimize uykuda iken korktuğunu ve ne yapması gerektiğini sorduğunda Peygamber efendimiz şeytandan korunma dualarından olan şu duayı okumasını tavsiye etmiştir;

 • “Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah'a sığınırım, de!”

Cin Şerrinden Korunabilmek İçin Helaya Girerken Yapılması Gerekenler

Hamamlar, çöplükler, tuvaletler, mezarlıklar ve harabeler cin ve şeytanların mesken tuttuğu mekanlardır. Bir hadisi şerifte rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz helaya girdiği zamanlarda şu duayı okurdu;

 • “Allahümme inni euzü bike mine'lhubsi ve'l-habais.”
 • “Allah’ım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım.”

Cinler ve Şeytanlardan Korunabilmek İçin Sureler

Cin ve şeytandan korunma duası olarak İhlas Suresi okunulması da tavsiye edilmektedir. İhlas Suresi aynı zamanda şeytanın telkinlerine ve vesveselerine karşı da korucudur. İhlas Suresi okunduktan sonra sol tarafınıza üç defa tükürmeniz Allah’ın izniyle korunmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Cin Şerrinden Korunabilmek İçin Okunması Gereken Dua

Ebu Hureyre (r.a)’nin rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

 • “Her kim: ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh, lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir.’ duasını, bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzat etmiş gibi sevàp verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder.”

Cin ve şeytan musallat olduğunda en tesirli dualardan biri bu duadır.

Cinleri Kovmak İçin Okunması Gereken Sureler

Muavvizeteyn yani Nas ve Felak sureleri cinlerin şerrinden kurtulmak ve onları kovmak için en etkili sureler olarak bilinmektedir. Cinleri kaçıran dualar olan Nas ve Felak sureleri Hz. Aişe(r.a)’nin bir hadisi bulunmaktadır.

 • Hz. Aişe(r.a)’den rivayet edilen hadise şu şekildedir; “Hz. Peygamber (S.A.V) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn ve Kul hüvallahu ahad'i okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı bana emrederdi.”

Cin Şerrinden Korunabilmek İçin Okunması Gereken Sure Hangisidir?

Evinizi cin ve şeytanlardan korumak ve cinlerden korunmak için en tesirli duanın Bakara Suresi olduğu rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

 • “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar.”

Başka bir hadisi şerifte ise cinlerden ve şeytanlardan korunabilmek için Cin duası olarak Bakara Suresinin son iki ayetinin okunması gerektiğine değinilmiştir. Bakara Suresinin son iki ayetinin okunuşu şu şekildedir;

 • Bakara Suresi 285. Ayet Okunuşu: Amener rasulu bi ma unzile ileyhi mir rabbihî vel mu’minun* kullun amene billahi ve melaiketihî ve kutubihî ve rusulih* la nuferriku beyne ehadim mir rusulih* ve kalu semî’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masîyr
 • Bakara Suresi 286. Son Ayet Okunuşu: La yukellifullahu nefsen illa vus’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tuahîzna in nesîna ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna îsran kema hameltehu alellezîne min kablina* rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih* va’fu anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirîn
 • Bakara Suresi 285. Ayet Türkçe Meali: Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”
 • Bakara Suresi 286. Ayet Türkçe Meali: Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü