Evli Kadını Kocasından Ayırma Duası ve Büyüsü

İki kişiyi ayırma duası, kocayı karısından soğutma duası ve evli kadını kocasından soğutma duası hakkında bilinmesi gerekenler yazımızda yer alıyor.

Evli Kadını Kocasından Ayırma Duası ve Büyüsü

Evli kadını kocasından soğutup boşandırma duası ve büyüsü, her ne kadar günümüzde havas ilimlerinde öne çıkmayan bir büyü olsa da yüz yıllar boyunca başarıyla uygulanmış kara büyüler arasına yer almaktadır. Dini kaynaklarda da etkili birtakım dualar bulunan evli kadın ve kocayı birbirinden ayıran bu tür manevi uygulamaların çok ciddi sonuçları olduğunun unutulmaması gerekir. Bu yüzden evli kadını kocasından ayırma duası ve büyüsü hakkında araştırma yapan özellikle genç yaştaki erkeklerin, bu uygulamalar ile ciddi anlamda risklerle karşılaşabileceklerini bir kez daha hatırlatılması önem teşkil eden bir konudur.

Her ne kadar evli kadınlara yönelik uygulanan bu büyü, evli kadınlarla aşk yaşayan erkekler tarafından icra edilse de bu büyünün geri planında, evli adamlar ile aşk yaşamak isteyen veya bizzat yaşayan kadınlar da bulunabilmektedir. Evli adamın karısından boşanmasını isteyen bu tür kötü niyetli kadınlar, özellikle büyüyü kadına yönelik yaparak sevdikleri adamın hiçbir manevi tesir altında kalmadan kolaylıkla karısından boşanmasını sağlayabilmektedir. Fakat kadim büyü kitaplarının en sık araştırılan konularından biri olan ayırma büyülerinde mutlaka ilim ve irfan sahibi medyum hocaların manevi desteğine ya da büyü üstatların uygulamalarına başvurulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde maddi ya da manevi yönden hiç istenmeyen birtakım sorunlarla baş edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Dil bağlama büyüsü nasıl yapılır, dil bağlamak için büyü başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Evli Kadını Kocasından Ayrıma Duası Nedir?

Duanın adından da anlaşılacağı üzere evli karı kocanın birbirinden ayrılmasını sağlayan manevi uygulamalardan biri de evli kadını kocasından ayırma duası uygulamasıdır. Bu duanın dini ve ilmi kaynaklarda olduğu şekilde esaslarına bağlı kalınarak okunması sonucunda kısa sürede istenen etkileri görmek mümkün olmaktadır. Ancak iki kişiyi birbirinden ayırma işlemlerinde en çok tercih edilen büyülerden biri olan evli kadını kocasından ayırma büyüsü, evli kişilerden hem kadına hem de kocasına yönelik uygulanabilmektedir. Bu tür büyülerde manevi olarak en çok etki eden havas ilimlerinde yer alan tılsımlı sözlerin yanı sıra bazı dini kaynaklarda kendisine yer bulan dualar da bulunmaktadır.

Evli Kadını Kocasından Ayırma Duası ve Büyüsünü Kimler Yapar?

Evli kadını kocasından ayırma duası ve büyüsü esasında oldukça tehlikeli bir işlemdir. Çünkü ciddi anlamda hem madden hem de manevi yönden bazı sorumlulukların göze alınmış olmasını gerektiren bu büyüler genellikle evli kadınlar ile aşk yaşayan kişiler tarafından icra edilmektedir. Evli kadın ile kocasının arasını bozmak isteyen kişiler sadece bu kadın ve kocasıyla aşk yaşayan evlilik dışı kişilerden oluşmaz. Aynı zamanda mutlu ve huzurlu bir evliliği çekemeyen kişiler de ayırma büyüsü uygulayabilir.

Ayırma büyülerini tercih edenler evliliğe karşı çıkan aile ve akraba büyükleri de olabilir. Bu sayede evli kadın ve kocası arasına soğukluk zerk ederek bu kişilerin kısa sürede birbirlerinden nefret edecek boyutlara ulaşmasını sağlayabilirler. Dolayısıyla iki kişinin arasını soğutmak için başvurulan manevi yöntemlerde pek çok kişini parmağı olabilir. Ancak bu tür uygulamalar her kim tarafından ne amaçla uygulanmak istenirse istensin, manevi yönden kuvvetli ve farklı boyutlardaki varlıklar ile doğrudan ya da dolaylı yoldan kolaylıkla iletişim kurabilen büyü üstatlarının yardımını almaları gerekir.

Evli Kadını Kocasından Ayrıma Büyüsü Tehlikeli Mi?

Evli kadın ve kocayı soğutma duası ve büyüleri kadim manevi uygulamalarda ve ezoterik öğretilerde her zaman gizli tutulmuştur. Çünkü bu tür büyülerin ya da duaların manevi yönden vebalinin çok ağır olduğu bilinmektedir. Her ne şekilde evlilik içindeki kişilerin yararına gibi gözükse de ayırma büyülerinin evlilik dışı kimseler tarafından yapılması büyünün usulüne göre hareket edilmediği vakitte çok ciddi problemler ile karşılaşılmasına neden olabilir. Bu yüzden evli kadın ile kocasını ayırmak için başvurulacak yöntemlere özen gösterilmeli ve bu yöntemlerin ciddiye alınarak ritüellerine uygun bir şekilde icra edilmesi gerekmektedir.

Evli kadın ve kocasının boşanması için yapılan bu tür manevi uygulamalarda, büyü üstatlarına başvurmak faydalı olacaktır. Kişiye özel büyü uygulamaları sayesinde ayırma büyüsü Hüddamları devreye sokularak büyünün kısa sürede tesir göstermesi sağlanabilir. Ayrıca büyünün kuvvetli etkisiyle karı ve koca kendilerine büyü yapıldığını fark edemeden kısa süre içinde boşanıp kendi yollarına bakacaktır.

Karı Kocayı Ayrıma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Karı kocayı birbirinden ayırmada etkili olan birtakım büyü ritüelleri ve dualar bulunmaktadır. Özellikle ilmi kaynaklarda etkisi kanıtlanmış bu dualar, usullerine uygun bir şekilde okunarak büyünün kolay bir şekilde tesir etmesi sağlanabilmektedir. En etkili karı kocayı ayırma duası Arapça okunuşu şudur:

  • Bismillahirrahmanirrahim
  • Subhaneke la ilahe illa ente ya rabbi küllü şeyün ve varisühü la ilahe illa enter rafiu celle celalühü ya gıyasü inde küllü şiddetin ve mucibü inde küllü davetin ebhın ebhın sırrı ve bi sırrı ya Allah.

Bu duanın 21 gün boyunca her yatsı namazından sonra gece yarısına yakın saatlerde abdest alınarak okunmasında fayda vardır. Bu sayede duanın fazileti ile kısa sürede istenen sonuçlara ulaşılabilir. Ancak yine de kişiye uygun çözümler için alanında daneyimli ve güvenilir medyum hocalardan manevii destek alınması tavsiye edilmektedir. Evli erkeği karısından ayırma duası ve büyüsü başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kolay ve Etkili Ayırma Duası

En etkili ve kolay ayırma dualarından biri de günde 3 farklı vakitte 17 gün boyunca okunacak duadır. Bu duanın fazileti sayesinde eşinden işkence gören kişiler de huzura ve mutluluğa erebilmektedir. Aralarına anlaşmazlık olan ve boşanmak isteyen karı ve kocalardan herhangi biri bu duayı Arapça usulüne uygun olarak 17 gün boyunca günde 3'er defa okuduğu takdirde kısa zamanda muradına erebilmektedir. Ancak duanın birbirinden farklı vakitlerde okunmasına dikkat edilmelidir. Örneğin sabah, öğle ve akşam vakitlerinde 1'er defa okunması yeterlidir. Duayı kesinlikle peş peşe okumayın. Bu yüzden mümkün olduğunca vakitleri kaçırmadan düzenli olarak 17 gün boyunca okuyarak duanın manevi gücünü pekiştirip istenen etkilere kısa sürede ulaşmanız mümkün olacaktır.

  • Bismillahirrahmanirrahim,
  • Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.

Etkisi Kanıtlanmış Soğutma Duası

İki kişiyi ayırma duası denenmiş manevi uygulamalardan biri de şudur: (Bu duanın 3 gün boyunca gece yarısına yakın saatlerde Arapça usulüne uyarak 3'er defa okunması gerekir)

  • "Yâ Allâhü yâ ehadü yâ evvelü yâ âhıru yâ latıyfü mîm yâ mâlikel mülki yâ mâlike yevmid dîni yâ muhyî yâ mümiytü sâd yâ samedü râ yâ rabbel erbâbi yâ rahmânü yâ rahıymü kef yâ keriymü he yâ hâdî ente hüve lâ ilâhe illâ ente ye yeveh âhiyyen şerâhiyyen heyâ dûğ yâ aliyyü yâ azıymü tı yâ tâlibü yâ tâlibü yâ tâhiru sin yâ semiy’u yâ sübbûhu yâ hayyü yâ kayyûmü nûn yâ nûras semâvâti vel erdı ve nûral envâri küllihâ ve münevvirihâ yâ nâfiu* Es’elükel hüdâ vel afâfe vel ğınâ vettükâ ve es’elükel afve vel âfiyete ve es’elüke rizkan dêran ve ıyşen kâran ve amelen bâran ve ilhâkan bi ıbâdıkes sâlihiyn Ve es’elüke en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve habîbike ve rasûlike ve alâ seyyidinâ ibrâhîme haliylike ve en tüsellime aleyhimâ ve alâ âlihimâ ve alel enbiyâi vel mürseliyne veş şühedâi ves sâlihıyne ve en tu’tıyenî sü’lî min hayrid dünyâ vel âhırati hattâ elkâke ve ente râdın annî ve an cemiy’ıl müslimiyne vel mü’miniyn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn"

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 20:15
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü