Cinlerden Korunma Yolları Ve Duası

Cinlerden korunmak ve şeytanlardan korunmanın en etkili ve sağlam yolu Allaha sığınmak Allah’ın Resulü ile iyi muhabbet kurmak, Kuran-ı kerim ve sünneti hayatın her yerinde uygulayarak yaşantıya dahil etmek ve iffetli bir yaşam sürmektir.

Cinlerden Korunma Yolları Ve Duası

Cinlerden korunmak ve şeytanlardan korunmanın en etkili ve sağlam yolu Allaha sığınmak Allah’ın Resulü ile iyi muhabbet kurmak, Kuran-ı kerim ve sünneti hayatın her yerinde uygulayarak yaşantıya dahil etmek ve iffetli bir yaşam sürmektir. Günah işlemekten kaçınmak gerekir çünkü cinler ve şeytanlar insanların günah işlemesini beklerler ve en ufak bir açıkta işlenen bir günahta insanları çepeçevre kuşatabilirler. Kötü cinlerden ve şeytandan korunmak için Salih kimselerle beraber olmak ve kötü insanlardan uzak durmak, Kuran-ı kerim okuyarak Allaha sığınmak gerekmektedir.

Resülullah (S.A.V) Cinlerin Şerrinden Nasıl Korunurdu?

Peygamberimizin cinlerden korunma duası Felak ve Nas surelerini okuyarak cinlerin şerrinden korunmak için Allaha sığınırdı. Yatarken Ayet el Kürsi okuyan kişiler sabaha kadar cinlerden ve şeytanın şerrinden Allah tarafından korunmakta olduğunu haber veren Resülullah efendimiz buyurmuştur ki;

 • “Evlerinizi kabristana çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan, içinde Bakara suresi okunan evden kaçar.”

Cinlerin Şerrinden Koruyan Esma-ül Hüsna

Cinlerden korunmak için Esma-ül Hüsna ‘Ya Müntekim c.c’ zikredilir. Her gün 630 kere ‘Ya Müntekim Celle Celalühu’ zikrine devam eden kişiler her türlü dertten kurtulurlar ve kötü cinler ve şeytanlar onlara kötülük yapamazlar. Ayrıca her gün 100 kere “La ilahe illellahu vahdehu la şerikelehu, lehülmülkü ve lehülhamdu ve hüve ala külli şey’in kadir” zikrine devam eden kişiler cinlerin şerrinden korunurlar.

Cinlerden Korunma Yolları Neler Olmalıdır

 • Cinlerden korunmak için en tesirli dualar Felak ve Nas sureleridir.
 • Ayet-el Kürsi okumak
 • Allaha sığınmak ve yalnızca Allaha ibadet etmek
 • Her zaman abdestli gezmek ve namaz kılmak
 • Bütün işlere besmele çekerek başlamak
 • Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah) okumak
 • Sadaka vermek

Cinlerden Korunmak İçin Alınacak Önlemler Nelerdir?

 • Duş sırasında idrar yapılmaması gerekir
 • Geceleri pencereden dışarıya çöp, kül ve yiyecek gibi maddeler atmak doğru değildir.
 • Geceleri çok dolaşmamak gerekir ve çamaşırları geceleri asmak tavsiye edilmez.
 • Sirke kokusu her türlü varlığı ortamlardan uzaklaştırır ve cinler için kovucu görevi görmektedir. Cinler özellikle sirke içmiş olan kişilere yaklaşamazlar.
 • Sirke ile aynı etki misk kokularında bulunur. Cinler misk kokusundan hoşlanmazlar ve bu kokunun olduğu ortamlara cinler yaklaşmazlar.
 • Odlara yüksek yerlere asılması gereken dualar koruyucu yöntemler arasında oldukça etkili olmaktadır.
 • Evde fazla miktarda bulunan altınlar cinleri çekmektedir. 
 • Abdestli olarak ve temiz dolaşmak oldukça etkili bir korunma yöntemidir.

Büyüler ve Cinlerden Kurtulmak İçin Etkili Ayetler

İnsanlar gibi Allaha kulluk yapan cinlerin yaradılışları insanlardan farklıdır ve Allah’ın izni olmadan insanlara zarar vermeleri mümkün değildir. Felak ve Nas surelerinde belirtildiği gibi cinlerin şerrinden ve vesveselerinden Allaha sığının buyrulmuştur. Büyü ve sihre karşı en etkili dualar Felak ve Nas sureleri ve Ayet-el Kürsi olmaktadır. Bu duaları okuyarak Allaha sığınan insanlara büyüler tesir etmez ve cinler musallat olamaz.

Kur’an-ı Kerim Cin Suresi (72/6) Meali

Cin suresi 72/6 mealindeki ayet cinlerin varlığına işaret etmektedir. Ayette; “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.” Allah’ın gücü her şeye yeter ve onun karşısında hiçbir varlığın gücü yoktur. Büyü ve cinlerden korunmak için Allaha sığınarak ondan yardım dilemek en etkili yoldur.

Cin Suresinin Faziletleri Nelerdir?

 • Nazardan, cinlerden ve şeytanın şerrinden korur
 • Çocukları her türkü kötülükten korur ve muhafaza eder.
 • Manevi bir rahatsızlık olan Ümmü Sübyan dan korur.
 • Cin duası okuyan kişiler şerli kimselerin kötülüklerinden korunarak muhafaza olur.

Cinlerden Korunmanın Yolu Dua Okumaktır

Cinlerden korunmak için okunacak dua ve ayetler şu şekildedir;

 • Ayet el Kürsi
 • Fatiha ve ihlas sureleri
 • Felak ve Nas sureleri

Cin musallatından kurtulmak için okunacak duaların 7’şer kere okunması daha etkili olmaktadır. Duaların özellikle geceleri yatmadan önce ve sabah erkenden okunması gerekir.

Büyüden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Büyüden korunabilmek için daima dikkat edilmesi ve yapılması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Abdestli ve temiz olmaya itina etmek gerekir.
 • Haramdan kaçınmak gerekir.
 • Fesat ve fitneden uzak durmak gerekir.
 • Haram işlerden ve haram işlenen yerlerden uzak durmak gerekir.
 • Tanımadık kişilerin çok fazla yaşanan ortamlara girmesine izin vermemek gerekir.

Büyülerden Korunmak İçin Okunabilecek Dualar ve Ayetler Nelerdir?

Büyüden korunmak için en tesirli dua ve ayetler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Ayet-el Kürsi çok sık okunmalıdır.
 • Bakara suresinin tamamının okunması faydalı olmaktadır.
 • Her sabah ve her akşam İhlas, Nas ve Felak sureleri okunmalıdır.
 • Her sabah ve her akşam bakara suresinin son iki ayeti okunmalıdır.

Büyülerden korunma duası olarak daima; “La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” demek gerekir.

Cinlerden Korunabilmek İçin Ayat-ı Hırz Nasıl Okunur?

Cinlerden korunma duası olarak bilinen Ayat-ı Hırz aslında bir mektuptur. Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye yazdırdığı rivayet edilen mektupta, Müslümanları cinlerin zararlarından korumak için okunması gereken dualar yer almaktadır.

Bu duaları üzerinde taşıyan ya da evinde bulunduran kimselere Allah’ın izniyle cinlerden bir zarar gelmeyecektir. Ayat-ı Hırz ile cinlere ve büyüye karşı korunmak mümkündür. Aynı zamanda sara hastalığına da iyi geldiği rivayet edilmektedir. Bu korunma için 7 gün ilgili ayetlerin okunması gerekmektedir. İsteyen kişiler bu ayetleri üzerlerinde de taşıyabilirler.

Ayat-ı Hırz Ayetleri ve Duaları

Ayat-ı Hırz ’da yer alan ve cinlerin şerrinden korunmak için okunması gereken ayetler Kur’an-ı Kerim’deki sırasıyla şu şekildedir;

 • Fatiha suresi
 • Bakara suresi: 1-5; 163,164; 255-257 ve 285, 286. ayetler
 • Al-i İmran suresi: 18,19. ayetten sadece: "İnneddîne indellâh-il-islâm" kısmı, 26, 27, 154. ayetler
 • En’am suresi: 17. ayet
 • Araf suresi: 54-56. ayetler
 • Tevbe suresi: 51,128 ve 129. ayetler
 • Yunus suresi: 107. ayet
 • Hûd suresi: 56. ayet
 • İbrahim suresi: 12. ayet
 • İsra suresi: 43, 110 ve 111. ayetler
 • Müminun suresi: 116-118. ayetler
 • Ankebut suresi: 60. ayet
 • Rum suresi: 17 ve 18. ayetler
 • Fatır suresi: 2. ayet
 • Yasin suresi: 83. ayet
 • Saffat suresi: 1-11 (ilk on bir ayet), 180-182. ayetler
 • Feth suresi: 27-29. ayetler
 • Rahman suresi: 33-36. ayetler
 • Hadid suresi: 1-5 (ilk beş) ayetler
 • Haşr suresi: 21-24. ayetler
 • Cin suresi: 1-6 (ilk altı) ayetler
 • Buruc suresi: 20-22. ayetler
 • İhlâs suresi
 • Felak ve Nas sureleri

Cinlerden ve Büyülerden Kurtulmak İçin Hazinet-ül-üme’arif Duası

Hazinet-ül-üme’arif kitabında yer ve 148. Mektupta yazılı olan dua, Ayat-ı Hırz okunduktan sonra okunursa cinlerden ve büyülerden kurtulmak mümkün olacaktır. Ettiğiniz duanın etkisini arttırmak için bu duayı okuyabilirsiniz;

“Allah-u Teala’ya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı. Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehenneme, sana itaat eden ise Cennette gider.
Ya Rabbi! Dua etmeyi ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen Rahim’sin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub Aleyhisselam merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf Aleyhisselam da merhamet edip onu kuyudan kurtardın. Eyyüb Aleyhisselam da acıyıp bela ve musibetlerini kaldırdın. Ya Rabbi, ben de sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamette amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen geçilmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [şu kimseyi] bu acılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen hastalığını gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin.”

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 17:18
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yusuf
Yusuf - 5 yıl Önce

Verdinizbilgilerdendolayltesekurler

Medyum - Aşk büyüsü