İfrit Nedir? İfrit Musallatı Belirtileri ve Korunmak İçin Dualar

İfrit musallatından korunmak için okunacak dualar en güçlü ve azılı olarak bilinen ifrite karşı insanlara kalkan görevi görmektedir. Tüm alemin en tehlikeli ve acımasız cini olarak bilinen ifritler, bu kötü ünü nedeniyle de insanların

İfrit Nedir? İfrit Musallatı Belirtileri ve Korunmak İçin Dualar

İfrit musallatından korunmak için okunacak dualar en güçlü ve azılı olarak bilinen ifrite karşı insanlara kalkan görevi görmektedir. Tüm alemin en tehlikeli ve acımasız cini olarak bilinen ifritler, bu kötü ünü nedeniyle de insanların en korktuğu varlıklar arasında başı çekmektedir. Alimlerden aktarılan bilgilere göre yaşamı boyunca insana musallat olmanın yanında ölüm anında bile insanı rahat bırakmayacak olan ifritlerden insanlar kadar meleklerin de çekindiği ve onlarla karşılaştıklarında yollarını değiştirdikleri belirtilmektedir. Hak yol yerine şeytanın peşinden gitmeyi tercih eden ifritlerin insanlara düşmanlık beslemesi;

 • Kendilerini insanlardan üstün görmesi,
 • İnsanların cehennemde yanmasını istemesi

Nedenlerine dayanmaktadır. Kara büyü nedeniyle veya herhangi bir sebeple insana musallat olabilen ifritlerin musallatından kurtulmak, bu varlık türünü yakından tanımak ve ayırt edici özelliklerine hakim olmaktan geçer. Hz. Süleyman (A.S.) zamanında da varlığından haberdar edilen ifritlerin tüm özellikleri ile tanınması sonrası Kur’an-ı Kerim’de yer alan veya gerek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), gerekse İslam alimleri tarafından önerilen dualarla musallatından kurtulmak mümkün olmaktadır.

İfrit Cin Midir?

İnsanların olduğu kadar tüm cinlerin ve meleklerin çekindiği ifrit cini nedir sorusu, öncelikle yanıtlanarak bu varlıkların hangi türe ait olduğuna karar verilmelidir. İfritler bir cin türü olmakla birlikte kendilerine ait bir kabilesi olmayan, tüm cin kabilelerinin arasında yer alan ve şeytana uymayı tercih etmiş cinlerdir. Eski kitaplarda insanlara nefret etmeleri ile tanınan ifritler cinlerin;

 • En yalancısı,
 • En kindarı

Olarak bilinirler.

İfrit Cinlerinin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

İfrit cini özellikleri bu varlık türünün neden en tehlikeli ve korkulan olarak anıldığını doğrular niteliktedir. Doğrudan insana savaş açmış ve insanlardan nefret etmiş olan ifritler, cinlerin yönetici kesimlerinde yer almaktadır. Bedenen olmasa da manevi olarak diğer cinlerden üstün olan ifritlerin Yahudi olduğuna rivayet edilse de tek bilinen gerçek Müslüman olmadıklarıdır. İfritler;

 • Diğer cinler gibi insan siluetine girmemek,
 • İnsanlar ile cinsel ilişkiye girerek çocuk sahibi olmak,
 • Musallat olduğu insanı delirtmek ve müşkül duruma düşürmek,
 • Kendilerine yasaklanmış olsa dahi insanları öldürmek

Gibi ayırt edici özellikleriyle diğer cinlerden ayrılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de İfrit Cinleri Hakkında Neler Anlatılır?

Allah (C.C.), biz kullarına bu türün varlığına ve gücünün yapabileceklerine örnekleri Kur’an-ı Kerim’de bahsetmiştir. Kuranda ifrit Neml Suresi’nde geçmekte ve ilgili surenin 36. Ayetinde mealen; Cinlerden bir ifrit, “Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek kadar güvenilir biriyim.” Dedi şeklinde bahsedilerek ifritlerin varlığını doğrulamakla birlikte sahip olduğu güçten de bahsedilmiştir.

İfrit Cini Neden Musallat Olur?

İnsanlardan nefret eden ve onlara cehennemi dünyada tattırmak isteyen ifritler, çeşitli yollarla insanlara musallat olmaktadırlar. İfrit neden musallat olur sorusuna genel olarak;

 • Yapılan kara büyü neticesiyle,
 • Büyü yapmaya çalışan fakat ifritleri kontrol edemeyen kişilerin hataları nedeniyle,
 • İnsanlara olan kinlerini ve üstünlüklerini göstermek amacıyla

Şeklinde cevap verilmektedir.

İfrit Cinleri Neden İnsanlara Düşmanlık Besler?

İfrit cinleri ait oldukları cin alemi içerisinde güçlü olmalarının yanında bu grupta yönetici gruplarda yer alır. Cinler alemi içerisinde savaşlarda bile diğer cinlerin ifritlerden taraf olmak istedikleri bilinmektedir. Sahip oldukları bu güç ve kudretin farkında olan ifritler, insanlara karşı üstün oldukları düşüncesi ile insanlara derinden nefret beslerler. Tıpkı Hz. Adem (A.S.)’ın yaratılması sonrası meleklerin secde edip de şeytanın secde etmek istememesinde olduğu gibi ifritler de şeytana tabi olup insanlara aynı nedenden dolayı düşmanlık beslemektedirler.

İfrit Cinlerinin İnsana Verdiği Zararlar Nelerdir?

İfrit insana neler yapar sorusunun cevapları, bu varlık grubunun korkutucu namını hak ettiğini göstermektedir. Büyü veya farklı nedenlerle insanlara musallat olan ifritler insanlara;

 • Hak yoldan insanı ayırma,
 • İnsanı güdümüne alma,
 • Aklını kaçırtma,
 • Cinsel ilişkiye girme,
 • Öldürme

Gibi sonuçları felaket olan zararlar vermektedirler.

İfrit Cini Nasıl Çağrılır?

Cin çağırma ritüellerinde kullanılan yöntemler bulunduğu gibi ifrit çağırma yöntemleri de bulunmakta olup, bu tür ile iletişime geçmek mümkün olmaktadır. Bu yöntem tarif edilen dualarla mümkün olup sonucunda gelen ifrite karşı korku belirtisi gösterilmemesi büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde insanda korku belirtisini fark eden ifrit, kendisini davet eden insanı kontrolü altına almaktadır. İfrit çağırmak için abdest alındıktan sonra temiz bir yerde loş ışıklı bir ortam ayarlanarak;

 • 90 kez Tımıryat,
 • 90 kez Menik,
 • 90 kez Hedliyac,
 • 90 kez Şoğal

Söylendikten sonra; “Allahümme Ya Kaviy La Kaviy illellah halikulleyli vel Nehar El Kadirü ala ma yeşaü ve yüridü vela yühfa aleyhi şey ün minel eşyai la yehafü ikaben vela yercü tevvaben El kadirü bi kudretihi El Rahimü bi Rahmetihi kad seeltüküm eyyetühel ervahü bi ismihil Rahmanirrahimi ve bil Ruhil emini Cibril vel Melekül azimi El Refiü Mikail vel melek el müvekkel bil nefhi İsrafil vel Melek El Merhub ellezi tertaidü minhü el kulüb İzrail ve hameletül Arşi ecmaine illa ma emertüm men yakdiye haceti ve yeteşarraf fi mardati bi hakkı nebiyyüllahi Süleyman Aleyhisselam ve bi hakkı kavlihi Taala (Kale İfritün minel cinni ena atike bihi kable en tekum min mekamike ve inni lealeyhi lekaviyyün emin innehü Min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahimi) en la ta’lü aleyye ve’tüni Müslimin. Allahümme inni es elüke bi hazihil Ervahül Rühaniyyetil kiram aleyke en tüsahhir li el afaritel Erbaati bi kudretike ve Celaike Leheştaş, Meşheş, Katuş, kehyuş, beşkeşliyuş ve teşhaş lut, cahıc, Ecibu ve tevekkelu vef alu ma tü’merune.” Okunarak ifritin gelmesi beklenir.

İfrit Cini Musallatı Belirtileri Nelerdir?

İfrit musallatı belirtileri beyin ve avret yerinde yaşanan değişimlerle fark edilir. İnsanlara aşık olduğu ve hiç peşinden ayrılmadığı bilinen bu cin türü musallat olduğunda;

 • İletişim kurulamaması,
 • Göğüs kafesi ve kasıklarda İbranice harfler belirmesi,
 • Teşhisi konmayan hastalık,
 • Halsizlik ve bitkinlik,
 • Kur’an-ı Kerim’den ve okunan ortamlardan uzaklaşma isteği,
 • Kabuslar ve gerçek hayatta görülen karaltı ve gölgeler,
 • Sabahları yorgun uyanma,
 • Takip ediliyormuş hissi,
 • Aşırı sinir ve öfke hali,
 • Sürekli dalgınlık ve dikkatsizlik hali

Gözlenir.

İfrit Cinleri İnsanlara Aşık Olur Mu?

İfritlerin insanlara aşık olduğu ve bu nedenle musallat olduğu bilinmektedir. İfrit aşık olursa insanın peşini bırakmadığı bilinmekte ve onunla cinsel ilişkiye girerek çocuk sahibi olduğu bile bilinmektedir. Türk korku filmlerine de konu olan bu durumda musallat olunan kişi;

 • Sürekli yanında birisinin yattığını hissetmesi,
 • Kendisine karşı cinsin yaklaşmasına izin verilmemesi,
 • Vücuduna dokunulması

Gibi şikayetlerde bulunabilir.

İfrit İnsana Görünür Mü?

İfrit nasıl görünür sorusuna tek bir cevap verilememektedir. Zira çeşitli kaynaklarda ifritlerin 3 çeşidi bulunduğundan bahsedilmektedir. Bu çeşitler ve görünüşleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir:

 • Kanatlı İfrit: İnsanlara en kolay musallat olan ifrit türüdür. Kolay musallat olduğu kadar kurtulmak aynı ölçüde kolay olmamaktadır.
 • Kanatsız Yeşil İfrit: 1 metre boya ve testere şeklinde dişlere sahip olduğu söylenen bu türün pullu yeşil deriye sahip olduğu ve kafasının kel olduğu rivayet edilmektedir. Tılsım yazma yetisine sahip olan bu tür insana bu şekilde zarar vermektedir.
 • Dokuz Kanatlı İfrit: En tehlikeli ifrit türü olarak gösterilen bu tür, cinlere önderlik etmekte ve onları yönetmektedir. Boyunun 1,50 metre olduğu fakat kendisini iri göstermek için daha iri kılığa girdiği söylenen bu türün uzun köpek burnuna sahip olduğu ve kırmızı, kahverengi ve siyah renklerinin bulunduğu rivayet edilmektedir.

İfrit Cini Musallatından Kurtulmak İçin Neler Yapılabilir?

İfrit musallatından kurtulma için musallat olan ifritin yakılması gereklidir. Yakılma işleminde ehil kimselerin kullanmış olduğu dualar ve Kur’an-ı Kerim’den ayetlerden yararlanılmaktadır. İfrit musallatını defetmek ve musallat olan ifriti yakmak için tedavinin yarım bırakılmaması, hastanın 24 saat gözetim altına tutularak bu beladan kurtulması için dualardan faydalanılması zorunludur. Aksi taktirde yarım kalan tedaviler neticesinde tedavi ile uğraşan kişiye de musallat olacak olan ifrit, o kişiye de zararlar verecektir.

İfrit Cinlerini Hangi Dualar Yakar?

Belirtileri gözlenen ifrit musallatlarından kurtulmak için kullanılabilen ifrit yakan dualar, aşağıda liste halinde paylaşılmıştır. Bu dualar bir başkası tarafından okunabileceği gibi musallat şikayetinde bulunan hasta tarafından korunmak ve musallattan kurtulmak için okunabilmektedir. İfritleri yakarak yok etmek için;

 • Fatiha,
 • Ayet-el Kürsi,
 • Amenerreasulü,
 • İhlas Suresi,
 • Felak Suresi,
 • Nas Suresi,
 • Cin Suresi

Gibi büyü ve cin musallatlarında okunan duaların yanı sıra;

 • Bakara Suresi’nin ilk dört ayeti olarak; “Elif, Lam, Mim. Zelikel Kitabü laraybe fihi hüdenlilmüttekıyn. Elleziyne yü’minune bil gaybi ve yukıymunessalate vi mimma razekna hüm yunfikun. Velleziyne yü’minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablibe ve bil ahıratihün yüükınun.” Okunur.
 • Ali İmran Suresi 18. Ayeti olarak; “Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül’ılmi kaimem bil kıst. La ilahe illa hüvel’aziyzül haküym.” Okunur.
 • Haşr Suresi’nin son 3 ayeti olarak; “Lev enzelna hazel kur’ane ala cebelin leraeytehü haşiam mütesaddiam min haşyetillah. Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le’allehüm yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa hü. Alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. Hüvallahüllezi la ilahe illa hü. Elmelikül kuddüsüselamül mü’minül müheminülaziyzül cebbarul mütekebbir. Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna. Yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi ve hüvel aziyzül hakiym.” Okunur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ALİ KILLIÇ
ALİ KILLIÇ - 5 yıl Önce

BEN BUNLARI YAPTIĞIMDA İFRİT CİNİ HEMEN GELİRMİ HER İSTEDİĞİMİZİ YAPARMI

Sukruduran
Sukruduran - 5 yıl Önce

Cinlerevdenasilmusallatolurlar.

Medyum - Aşk büyüsü