Karabasandan Kurtulma Yolları ve Korunmak İçin Dualar

Karabasandan kurtulmak ve korunmak için günümüzde hem bilimsel yollar hem de dini yollar tercih edilebilmektedir. Şöyle ki; halk arasında karabasan olarak bilinen ve üç harfliler ile bağlantılı olduğu düşünülen olaylar zinciri,

Karabasandan Kurtulma Yolları ve Korunmak İçin Dualar

Karabasandan kurtulmak ve korunmak için günümüzde hem bilimsel yollar hem de dini yollar tercih edilebilmektedir. Şöyle ki; halk arasında karabasan olarak bilinen ve üç harfliler ile bağlantılı olduğu düşünülen olaylar zinciri, tıp dilinde uyku felci olarak adlandırılmaktadır. Bir çeşit uyku rahatsızlığı olan karabasan, sık sık yaşayanlar için sıkıntılı zamanlar getirmektedir.

Uyku Felci Nedir, Sebepleri Nelerdir?

Bilindiği üzere uykunun farklı evreleri bulunmaktadır. REM uykusu uykunun en derin hali olarak bilinmekte olup uykunun bu evresinde fiziksel olarak felç geçirilmesi sonucunda karabasan yaşanmaktadır. Bilinç uyanık olduğu halde eller, kollar ve bacaklar hareket ettirilemez.

Bu durumum kötü bir durum gibi algılansa da aslında fiziksel zararı ortadan kaldırmak için vücudun verdiği bir tepkidir ve iyidir. Kötü bir rüya görüldüğü sırada kişinin kendine zarar vermemesi adına beyin komut vererek, vücudu felç durumuna sokmaktadır. Uzmanlar karabasanı bilimsel olarak açıklarken sebeplerini şu şekilde sıralamaktadırlar;

 • Yatış pozisyonları bilhassa sırt üstü yatılması
 • Düzensiz şekilde ilerleyen uyku saatleri
 • Fazla ışıklı ortamlarda uyumak
 • Yatmadan kısa bir süre önce yemek yenilmesi
 • Aşırı stres
 • Bazı ilaç tedavileri bilhassa alerji ilaçları kullanımı ya da uyku ilaçları

Dinimizde Karabasanın Yeri Nedir?

Karabasanın dindeki yeri; karabasan ya da kıllık yaratık diye geçen ve üç harfliler tarafından yapılan tehlikesiz bir durumdur. İnsan beyni manyetik alanlarla iletişim içerisinde olup manyetik bir alan oluşturmaktadır. Bazı üç harfliler insanların manyetik yönü fazla ağır bastığında bunu hissederek onlara görünmektedir. Çünkü üç harfliler bünyesi hassas olan ve manyetik alanları baskın olan kimselerle irtibat kurabilir ya da görünebilirler.

Dinimizde Karabasandan Korunmak İçin Alınması Gereken Önlemler

Karabasan gelmemesi için ne yapılır merak ediyorsanız; dualar, ayetler ve Esma-ül Hüsnalarla koruma yapılabilmektedir. Karabasanla ilgili sıkıntılar yaşadığınızda alabileceğiniz önlemler şu şekildedir;

 • Yatmadan önce abdest alınması ve iki rekât namaz kılınması karabasana karşı korunmanızı sağlayacaktır.
 • Yatmadan önce 34 defa Allah-u Ekber, 33 defa elhamdülillah, 33 defa sübhanellah zikredilerek uykuya dalınırsa karabasana karşı korunmanızı sağlayacaktır.
 • Yatmadan önce Cevşen duası okunması, kişinin üzerinde ya da başucunda Cevşen asılı olması karabasana karşı koruma sağlayacaktır.
 • Yatmadan önce Ayet-el Kürsi 7 defa okunarak; sağ, sol, arka, ön, alt ve üste üflenerek ve 7. üfleme yapılmadan uykuya dalınması karabasana karşı koruma sağlayacaktır. 

Karabasandan Korunmak İçin Fatiha Suresi

Yatmadan önce Fatiha suresini okumak karabasana karşı korunmanıza yardımcı olacaktır. Bu duanın okunuşu ve Türkçe mealleri şu şekildedir;

   • Fatiha Suresi Okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”
   • Fatiha Suresi Türkçe Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahman ve Rahim’dir. Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah’ım) biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

Karabasandan Korunmak İçin İhlas Suresi

Karabasandan korunmak için en etkili dualardan biri olan İhlas Suresinin okunuşu ve Türkçe meali şu şekildedir;

   • İhlas Suresi Okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.”
   • İhlas Suresi Türkçe Meali: “De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.”

Karabasandan Korunmak İçin Felak Suresi

Felak suresini okuyarak, karabasanın etkilerinden korunmanız Allah’ın izniyle mümkün olmaktadır. Felak suresinin okunuşu ve Türkçe meali şu şekildedir;

   • Felak Suresi Okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasigın izâ vegab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”
   • Felak Suresi Türkçe Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).”

Karabasandan Korunmak İçin Nas Suresi

Karabasan duası olarak Nas Suresi oldukça etkili surelerden biridir. Nas suresinin okunuşu ve Türkçe meali şu şekildedir;

   • Nas Suresi Okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.”
   • Nar Suresi Türkçe Meali: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına; insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cin gerekse insanlardan.”

Karabasan İçin Kahır Duası Nedir?

Birçok dua kitabında geçen ve Karabasan için kahır duası olarak bilinen duanın okunuşu şu şekildedir;

 • “Bismillilahirrahmanirrahim. Haza kitabün min muhammedin rasuli rabbil alemin ila men taragaddara minel ummari vezzuvvari vessalihıne illa tarigın yetrugu bi hayrin ya rahmanu emma be'du fe inne lena ve laküm fil haggı siaten feintekü aşigan mulian evfaciran mügtehımen ev raıyen hagga mübtılen haza kitabüllahi yentgu aleyna ve aleyküm bil haggı inna künna nestensihu ma küntüm te'melune ve rusülüna yektubune ma küntüm temkürune ütrıkü sahıbe kitabi haza ventaligu ila abedetil esnami ve ila men yezumü enne meallahi ilahen ahara la ilahe illa hüve küllü şeyin halikün illa vechehü lehül hukmü ve ileyhi türceune tüğlebüne hamin latünsarune hamim ayn sin kaf teferraga e'daullahi ve beleğat huccetullahi ve la havle vela guvvete illa billahi feseyekfi kehumullahi ve hüvessemiulalim.”

Karabasandan Korunmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Karabasandan korunmak için dikkat edilecek ufak hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat ettiğinizde ve duaları okuyarak Allah’a sığınmak korunmanız yardımcı olacaktır. Dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Allah’a sığınmak ve tevekkül etmek gereklidir.
 • Tavsiye edilen sureler ve dualar okunmalıdır.
 • Uzun süre kullanılmamış, temiz olmayan yerlerde yatılmaması gerekmektedir.
 • Mümkün ise sırt üstü yatılmaması gerekmektedir.
 • Abdestli olarak yatmakta fayda vardır.
 • Hem kendiniz hem de yatağınızın temiz olması karabasan ihtimalini azaltacaktır.

Karabasan İçin İstiğfar Okumak Etkili Olur mu?

İstiğfar aslında ‘Estağfurullah’’dır. İstiğfar duası ise “Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh”dir ve Türkçe meali “Beni affet Allah’ım”dır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur; “Kıyamette, sahifesinde çok istiğfar bulunanlara, müjdeler olsun!”

Beş vakit namazdan sonra üçer kere istiğfar duası okunması ve 67 kere istiğfar okunması tavsiye edilmektedir. Allah’ın izniyle tüm kötülüklerden korunma sağlamaktadır. İstiğfar ve istğifar duası abdestsiz olarak okunabilmektedir. Karabasan için istiğfar okumak etkili sonuçlar verebilmektedir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü