Kısmet Açma Duası, Denenmiş Kısmet Açma Yöntemleri

Kısmet için dua okumak; hayırlı bir evlilik yapmak isteyen, kısmetinin açılmasını isteyen, hayırlı bir kısmeti olsun isteyen, kısmetinin bağlı olduğunu düşünen kişiler için kurtuluş yolu sunmaktadır.

Kısmet Açma Duası, Denenmiş Kısmet Açma Yöntemleri

Kısmet için dua okumak; hayırlı bir evlilik yapmak isteyen, kısmetinin açılmasını isteyen, hayırlı bir kısmeti olsun isteyen, kısmetinin bağlı olduğunu düşünen kişiler için kurtuluş yolu sunmaktadır. Kısmetsiz olduğunu düşünen ve Allah’tan yardım isteyen, samimi şekilde dua eden herkesin Allah yanında olacaktır. Kısmetinin kapalı olduğunu düşünen kişiler için denenebilecek binlerce alternatif yol bulunmaktadır. Denenecek her yolda, okunacak her duada önemli olan inanmaktır.

Bir Kimsenin Kısmeti Neden Kapanır?

Kısmet açmak için yapılması gerekenlerden önce bir kimsenin kısmetinin neden kapandığını anlaması önemlidir. Bazı kimselerin kısmeti doğuştan kapalı olabilirken, bazı kimselerde büyü yapılması sebebiyle kısmetsizlik yaşayabilir. Çok nadir görülse de kişinin aile geçmişinden kalan büyülerin etkisiyle kısmetsizlik yaşadığı görülmektedir.

Allah-u Teala yaratmış olduğu kullarının hepsini eşit yaratmıştır. Bu nedenle kişilerin kısmeti dış etkenlerden dolayı kapanmış olabilmektedir. Çevredeki kötü niyetli kimselerin yaptığı büyüler, nazar ya da kötü enerjisi nedeniyle bilhassa evlilik ve iş hayatı başta olmak üzere kişilerin kısmeti kapanmaktadır. Bazen bir kişinin kısmeti, aldığı bir bedduada olabilmektedir. İnanan kimselerin yanlış yollara sapması, ibadetlerini doğru şekilde yapmaması ve Hakk yolundan uzaklaşması da kısmetinin kapanmasının sebeplerinden biridir.

Kısmetinin Kapalı Olduğunu Nasıl Anlarsın?

İnsanların hayatında karşına her an bir sorun ya da aksilik çıkabilmektedir. Her sorun ya da aksilikte bu durumu kısmetinin kapandığı şeklinde yorumlamamak gerekir. Hayat devam ederken yapılan her işte çaba göstermek ve uğraşmak gerekir. Hayatınızda çok fazla çabalamanıza rağmen tüm işleriniz aksi yönde ilerliyorsa, şansınız hiçbir zaman size gülmüyorsa kısmetinizin kapalı olduğundan şüphelenmeniz normaldir. Eğer size kısmet kapama büyüsü yapıldığını düşünüyorsanız şu durumları yaşamanız gerekmektedir;

 • Çevrenizdeki insanlar ile ve aileniz ile çok iyi anlaşırken, aniden yaşanan sorunlar sebebiyle sevdiklerinizle aranız bozulması ve insanların sizden sebepsiz yere uzaklaşması büyü altında olduğunuzu gösterebilir.
 • İş hayatınızda gayet başarılıyken ve tüm işleriniz yolunda gidiyorken, sebepsiz yere sorunlar yaşamaya başladıysanız bu durumlar büyü altında olduğunuzu gösterebilir.
 • Sözlünüz, nişanlınız ya da eşinizle mutlu ve huzurlu bir beraberliğiniz varken birden sorunlar yaşamaya başladıysanız ve hatta ayrıldıysanız bunun sebebi büyü altında olmanız olabilir.

Evlilik İçin Edilmesi Gereken Dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) evlenmek isteyenler için şu duayı okumalarını buyurmuştur;

 • Okunuşu: Rabbena heb lena min ezvacinave zürriyyatina gurrate eğyunin vecğalna lilmüttegin.
 • Anlamı: Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyetimizde göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva sahibi kimseler için yol gösterici kıl.

Evlilik ve Kısmetin Açılması İçin Edilmesi Gereken Dua

Evlilik için dua, Fetih Suresinin birinci ayeti kerim-i olan “İnna fetahna leke fethan mubina” okunması gerekmektedir. Bu ayeti kerimenin anlamı; ‘Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.’ şeklindedir. En tesirli evlilik duası olarak bilinen dua, evlenmek ya da kısmetinin açılmasını isteyen kişiler tarafından sırasıyla şu şekilde okunmalıdır;

 • Allah rızası için 2 rekât namaz kılması,
 • 7 kez tövbe-i istiğfar duası okuması,
 • 7 kez Peygamberimize salavat getirmesi
 • Niyet etmesi,
 • Ve takip eden 7 gün içerisinde 9999 bu ayeti okuması gerekmektedir.

Bekar Kimseler İçin Kısmet Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

En kısa zamanda kısmet açma duası olarak okunabilen dua, bekar kimselerin kısmetleri içinde okunabilmektedir. Bu duanın okunuşu ve anlamı şu şekildedir;

 • Okunuşu: “Festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm”
 • Anlamı: O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.

Bu ayeti keriminin evlenmek isteyen bekar kişiler tarafından günde 66 kez okunması gerekmektedir. Bekarlara evlilik duasını okuyan kimseler Allah’ın izniyle hayırlı kısmetini bulmaktadır. En kısa zamanda evlenmek için dua okumak istiyorsanız, bu ayeti kerimeyi okuyabilirsiniz.

İşler İçin Kısmet Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

İş için kısmet açma duası okuyarak, bol kazançlı ve hayırlı işleriniz olması için dua edebilirsiniz. İşleriniz için kısmet duasının okunuşu ve anlamı şu şekildedir;

 • Karınca Duası Okunuşu:Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”
 • Karınca Duası Anlamı: Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in İsmail’in, İshak ve Yakup’un rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!
 • Hayırlı işler için dua okunuşu: “Allahümme ya mufettiha’-ebvab,iftah lena hayre’lbab.”
 • Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım, bize en hayırlı kapıları aç yarabbi.”

Kısmet Açmak İçin Arkaik Metotlar Nedir?

Daha çok gizli ilimler, büyü ve havas ilmine dayanan metotlar ile yapılan uygulamalar arkaik metotlar olarak adlandırılmaktadır. Bu metotlar Orta Doğu merkezli olup Spiritüalizm (tinselcilik/ Ruh Bilim terimi), Letrizim temeline dayalı olarak uygulanmaktadır. Arkaik metotlar içerisinde birbirinden ilginç ve farklı yöntemler denenmiş olup kısmet açmak için uygulanan binlerce yöntem bulunmaktadır.

Kısmet İçin En Yaygın Arkaik Metotlarından Biri Olan: Metallere Şekil Verme

Metallere şekil vererek kısmet açma yönteminin uygulanması eski Arami geleneklerine dayanmaktadır. Bu yöntemde bakır, demir vb. bir metal ile kısmeti açılacak kişinin özellerine benzerlikte bir şekil verme işlemi yapılır. Yani metal kullanılarak, kısmeti açılacak kişinin küçük bir heykeli yapılır. Hazırlanan bu heykel kısmeti açılacak kişinin evini ya da bahçesine saklanır. Rivayete göre o heykel saklandığı yede durdukça kişinin kısmeti açılır ve görücülerinin ardı arkası kesilmez.

Kısmet İçin Eski Arkaik Metotlarından Biri Olan: Kanatlı Hayvan Kesilmesi

Bu arkaik metot genellikle eti yenmeye kuşların kesilmesine dayalı olduğu için Anadolu’da fazla yaygınlaşmamış ve tercih edilmemiştir. Bu metotta ağırlıklı olarak pupu, saksağan vb. kuşlar özel bir törenle kesilmektedir. Kesilen kuş, kısmetini açmak isteyen kişiye adanarak farklı bir tören uygulanmaktadır. Kısmet açmak için yapılması gerekenler arasında olan bu metot, eski zamanlarda sıklıkla tercih edilmekteydi.

Kısmet İçin En Çok Tercih Edilen Arkaik Metotlarından Biri Olan: Yarasa Kanadı

Arkaik metotlarda arasında, kısmet bağlama büyüsü yapıldığına inanıldığı zaman daha çok tercih edilendir. Bu metodun uygulanması için bir yarasa yakalanması gerekmektedir. Bu yarasının kanadında bulunan ince deriden ufak bir delik açılmaktadır.

Hazırlanan şekerli su bu delikten geçecek şekilde dökülerek, başka bir bardağa doldurulur. Bu şekerli su kısmetini açmak isteyen kişiye içilir. Hazırlanan şekerli suyun hazırlık aşamasında dakikalar boyunca tılsımlı sözcükler ve dualar okunmaktadır. Halk arasında bu metot yalnızca kısmet açma için değil pek çok farklı durum içinde kullanılmaktadır.

Kısmet İçin İlginç Arkaik Metotlarından Biri Olan: Vefk Bebeği

Beyaz kumaş kullanılarak hazırlanan bir bez bebeğin taşınması şeklinde uygulanan bir metottur. Hazırlanan bez bebeğin içerisinde; pamuk ya da elyaf ve tuz konulmaktadır. Hazırlana bebek kısmetini açmak isteyen kişinin çantasında ya da iç cebinde taşınmalıdır. Rivayete göre bu bebeği taşıyan kişi başkaları tarafından daha güzel ve ilgi çekici görünmekte ve bu sayede kısmetleri artmaktadır. Diğer metotların aksine bu metot yalnızca bayanlar için uygulanabilmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Rahim
Rahim - 5 yıl Önce

Kismetim kapanmiş bana yardimcin olursan cok menmum olurum açmasi icin

Seren
Seren - 5 yıl Önce

Selam hocam .is ve evlilik konusunda cok sanssizim.is buluyorum kisa zsman sonra cikis veriyorlar .biriyle tanisiyorum .uzaklasiyor ne yapmaliyim

mensure kara
mensure kara - 5 yıl Önce

Hayırlı bir evlilik yapmak istiyorum

Aysen Qemberova
Aysen Qemberova - 5 yıl Önce

Nasil evlene bilirim.

Emin türk
Emin türk - 5 yıl Önce

Selamun aleyküm hocam size bitürlü ulaşamıyorum whatsapp tan mesaj yazdım cevabınız gelmedi hocam ben evlilik düşünüyorum bi türlü nasip olmuyor lütfen yardımcı olurmusunuz Allah rızası için

Guneş benli
Guneş benli - 5 yıl Önce

Kismetim acilmasi cin ne yapmaliyim sevdigim var kavuşamiyoeum

Feride
Feride - 5 yıl Önce

Benim bir düşmanım var kim olduğunu öğrenebilirmiyim

Medyum - Aşk büyüsü