Musallat Belirtileri ve Korunmak İçin Dualar

Musallat belirtilerinde okunacak dualar insan dışı varlıklar nedeniyle zor zamanlar geçiren insanların korunma ve tedavi edilmesinde okunmaktadır. Cin, şeytan, peri ve ifrit gibi insan dışı varlıklar;

Musallat Belirtileri ve Korunmak İçin Dualar

Musallat belirtilerinde okunacak dualar insan dışı varlıklar nedeniyle zor zamanlar geçiren insanların korunma ve tedavi edilmesinde okunmaktadır. Cin, şeytan, peri ve ifrit gibi insan dışı varlıklar;

 • Büyü,
 • Çağrılma,
 • Rahatsız edilme,
 • Tedbirsiz davranma,
 • Üzerlerine varma

Gibi nedenlerle insanlara musallat olmaktadırlar. Musallat olma tabiri her ne kadar tek bir aşamayı ifade ediyor gibi olsa da cinlerin insanlara zarar vermeye ve kontrol etmeye başlama süreci;

 • Tebellüş,
 • Musallat,
 • İstila

Olmak üzere 3 evreden oluşmaktadır. Bu evlerin sıra ile işlemeye başlama süresi insanların genellikle en manevi ve fiziksel olarak en zayıf oldukları dönemlerde gerçekleşmektedir. Bu dönemler olarak kişinin İslamiyet emirlerine uygun yaşamaması ve ibadetlerini aksatması örnek verilebilmektedir. Bu dönemlerin iyi bir şekilde tanınması, nedenlerinin öğrenilmesi, belirtilerinin anlaşılması ve uygun dua ve surelerle tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olunması gereklidir. Musallat vakaları sırasında musallat olunan kişi tarafından okunacak dualar ve dikkat edilecek hususlar bulunduğu gibi bu dönemde ilim ve Kur’an-ı Kerim ehli hocalardan destek alınarak musallat vakalarından korunmak ve kurtulmak mümkün olmaktadır.

Musallat Neden Olur?

Cinlerin, perilerin, şeytanların veya ifritlerin insanoğluna musallat olmasının arkasında pek çok farklı neden bulunmaktadır. Bu nedenler aynı zamanda musallat olan varlıktan kurtulmak için öğrenilmesi zorunlu olan halleri göstermektedir.

 • Yapılan büyü nedeniyle,
 • Yetersiz bilgi sahibi kişilerin düzenlediği ritüeller ile bu varlıkları davet etmesi,
 • Cinlerin yaşamayı tercih ettiği tuvalet, pis ve terkedilmiş bölgeler, banyo, vb. bölgelere besmelesiz kaynar su dökülmesi sonucu canları yanan cinlerin intikam almak istemesi,
 • Koruyucu dualar okunmadan tuvalet ve banyoya girilmesi

Cinlerin insanlara musallat olmasına neden olmaktadır.

Musallat Belirtileri Nelerdir?

Çeşitli nedenlerden dolayı insanlara musallat olan cinlerin gerek fiziksel gerekse psikolojik etkileri nedeniyle yaşanan değişimler, musallat olan cin, peri, şeytan veya ifritin varlığından bizleri haberdar etmektedir.

 • Tedavi edilemeyen hastalıklar,
 • Nedensiz meydana gelen şiddetli baş ağrıları,
 • Kulaklarda çınlama,
 • Olmayan seslerin işitilmesi,
 • Yalnız kalma isteği,
 • Eş ile soğukluk,
 • Aileye asilik gösterme ve sorumlulukları yerine getirmeme,
 • Çabuk öfkelenme ve aşırı sinir hali,
 • Sürekli dalgın ve düşünceli olma,
 • Herhangi bir engel olmamasına karşın hamile kalamama,
 • Vücutta bir şeyin sürekli yer değiştirdiğinin hissedilmesi,
 • Takip edilme veya izlenme hissinin yaşanması,
 • Hayattan zevk alamama,
 • Sürekli yorgunluk hali,
 • Aşırı temizlik takıntısı,
 • Kabuslar görme ve irkilerek uykudan uyanma,
 • Rüyada hayvanların saldırısına uğrama,
 • Rüyada tanımadığı kişilerle sohbet etme,
 • Uyurgezerlik

Musallat belirtileri olarak değerlendirilmektedir.

Cin Musallatından Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Cinlerden korunmak için yapılması gerekenler öncelikle kişinin musallat vakasına yakalanmaması için alacağı önlemleri kapsamaktadır. Bu önlemler bazı davranışlardan korunma ve cinlere karşı insanlara koruyucu olduğu bilinen sure ve duaları okumak olarak özetlenebilir.

 • Musallat vakasına neden olabilecek davranışlardan kaçınmak,
 • Geceleri yatmadan Fatiha, Felak, Nas ve Ayet-el Kürsi okumak,
 • Kur’an-ı Kerim okumak,
 • Günahlardan sakınmak,
 • İbadetlere hassaslık göstermek

Kişileri cinlerin musallatına karşı korumaya alacak davranışlar olarak sıralanmaktadır.

Cinlerden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Musallat yaşanmadan önce cinlerden korunmak için en tesirli dua olarak önerilen sure ve dualar, insanları cinlerin ve diğer varlıkların şerrinden korumaktadır.

 • Fatiha,
 • İhlas,
 • Felak,
 • Nas,
 • Bakara,
 • A’raf,
 • Cin

Sureleri ve Ayet-el Kürsi, cin ve şeytan şerrinden insanları korumaktadır.

Büyüden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Büyüden korunmak için en tesirli dua önerilerinde tıpkı cinlerden korunmak için okunan sureler ve dualar okunmaktadır. Büyüye karşı tesirli olduğu bilinen dua ve sureler;

 • Fatiha,
 • Felak,
 • Nas,
 • Kafirun,
 • En’am,
 • Tevbe

Sureleri, Ayet-el Kürsi ve “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.” Şeklinde önerilmektedir.

Esma-ül Hüsna İle Cin Musallatından Kurtulmak Mümkün Müdür?

Allah (C.C.)’ün isimlerine Esma-ül Hüsna dendiği bilinmektedir. Bu isimlerin zikredilerek mü’minlerin Allah rızası kazandığı bilindiği gibi bazı isteklerini elde etmek amacıyla Esma-ül Hüsna’nın gücü bilinmektedir. Ayrıca cinlerden kurtulmak için Esmaül hüsna arasından bazı isimler, belirli sayılarda okunduklarında tesirli olarak insanları cinlerin şerrine karşı koruma altına almaktadır. Günde 630 kez “Ya Müntekim Celle Celalühü” zikrinde bulunmak, insanları cinlerin ve diğer varlıkların zarar veremeyeceği bir koruna kalkanı altına aldığı rivayet olunmaktadır.

Zikir Cinlere Karşı Korur Mu?

En etkili cinlerden korunmak için zikir olarak aralarında Mevlana Celaleddin Rumi (Hz.)’nin de yer aldığı pek çok İslam Alimi tarafından “La havle vela kuvvete illa billahil Aliyyül Azim” okunması tavsiye edilmektedir. Okunması için herhangi bir sayı belirtilmezken her akla gelindiğinde ve boş kalındığında bu zikrin okunması tavsiye edilmiştir.

Peygamber Efendimizin Cinlerden Korunmak İçin Önerdiği Dualar Nelerdir?

Peygamberimizin cinlerden korunma duası olarak kişilerin yatmadan önce Felak ve Nas Surelerinin okunmasını önermekle birlikte cinlerin musallat olabileceği ortamlar olan tuvaletlere girerken ve çıkarken okuduğu bazı dualar olduğu rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV);

 • Tuvalete girerken; “Bismillah. Allahümme inni euzü bike mine’l-hubsi ve’l-habais.”,
 • Tuvaletten çıkarken; “Elhamdü lillahillezi ezhebe anni’l-eza ve afani.”

Dualarını okuduğu rivayet edilmektedir.

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Yapılan büyü, gerekli tedbirlerin alınmadan musallata neden olacak davranışların yapılması ve koruyucu duaların okunmaması sonrası meydana gelen cin musallatından kurtulmak için okunacak dua için İslam Alimlerinin önerdiği sure ve dualar aşağıda paylaşılmıştır:

 • Fatiha Suresi,
 • İhlas, Kafirun, Felak ve Nas Sureleri,
 • Ayet-el Kürsi,
 • Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti,
 • Bakara Suresi’nin 163 ve 164 ayetleri,
 • Bakara Suresi’nin 255, 256 ve 257 ayetleri,
 • Bakara Suresi’nin 285 ve 286 ayetleri,
 • En’am Suresi’nin 17. Ayeti,
 • A’raf Suresi’nin 54, 55 ve 56 ayetleri,
 • Cin Suresi’nin ilk 6 ayeti,
 • Tevbe Suresi’nin 51, 128 ve 129 ayetleri,
 • Hud Suresi’nin 56. Ayeti,
 • Yasin Suresi’nin 83. Ayeti,
 • Feth Suresi’nin 27, 28 ve 29 ayetleri

Önerilmektedir.

İslamiyet’te Cin Çıkarma Var Mıdır?

İslamiyet’te cinleri varlığı Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiş ve bu kişilerin insanlara uğraması ve içine girmesinden bahsedilmiştir. İslamda cin çıkarma varmı sorusuna bu bilgiler ışığında vardır cevabı verilmektedir.

Bedenden Cin Çıkarmak İçin Hangi Dualar Okunur?

Musallat olan cinlerin insan bedeninin çeşitli yerlerine yerleştiği ve başta bu bölgeler olmak üzere tüm vücudu kontrol altına aldığı bilinmektedir. Gerek kişinin kendisinin gerekse Kur’an-ı Kerim’e ve cin musallatından kurtarma ritüellerine hakim olan kişilerce bedenden cin çıkarma duası ve sureleri okunarak bu süreçten kişiler kurtarılmaktadır. Tedavi süreci olarak adlandırılan bu dönemde;

 • Fatiha, Felak, Nas, İhlas ve Kafirun Sureleri,
 • Ayet-el Kürsi,
 • Yasin, Cin, Tevbe, A’raf, En’am ve Hud Suresi,
 • Rukye ayetleri

Okunmaktadır.

Cin Çıkarmada Okunan Rukye Ayetleri Nelerdir?

Cinlerden kurtulmak için Rukye Tedavisi adı verilen bir yöntemin kesin sonuç aldığı ve cinlerin bu süreçte okunan ayetler ve dualar nedeniyle kaçacak yer aradıkları rivayet edilmektedir. Bu ayetler cin musallatına karşı okunabildiği gibi nazar ve büyü sonrası okunarak etkisi kesin olarak ispat edilmiş ve gücünü Kur’an-ı Kerim’den alan ayetlerdir. Rukye cin çıkarma ayetleri olarak;

 • Fatiha Suresi,
 • Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti, 163 - 164 numaralı ayetleri, 255 – 256 – 257 numaralı ayetleri ve 284 – 285 – 286 numaralı ayetleri,
 • A’li İmran Suresi’nin ilk sayfası ile 18 – 19 ve 26 – 27 numaralı ayetleri,
 • A’raf Suresi’nin 54 – 55 – 56 – 57 numaralı ayetleri,
 • İsra Suresi’nin 81 – 82 numaralı ayetleri,
 • Mu’minun Suresi’nin 115 – 116 – 117 – 118 numaralı ayetleri,
 • Yasin Suresi’nin ilk sayfası,
 • Saffat Suresi’nin ilk 10 ayeti,
 • Rahman Suresi’nin 33 – 34 – 35 – 36 numaralı ayetleri,
 • Haşr Suresi’nin 21 – 22 – 23 – 24 numaralı ayetleri,
 • Cin Suresi’nin ilk 3 ayeti,
 • Zilzal Suresi
 • Felak Suresi,
 • Nas Suresi,
 • Kafirun Suresi,
 • İhlas Suresi

Kullanılmaktadır.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü