Müslüman Cin Çağırma Duası

Müslüman cin çağırmak için hangi duanın okunacağı cin daveti ya da cin çağırma olarak nitelendirilen durum için oldukça aranan bir başlık olmakla beraber

Müslüman Cin Çağırma Duası

Müslüman cin çağırmak için hangi duanın okunacağı cin daveti ya da cin çağırma olarak nitelendirilen durum için oldukça aranan bir başlık olmakla beraber;

 • Cinlerle iletişimin nasıl sağlanacağı
 • Cin seanslarının nasıl yapılacağı
 • Cinlerin nasıl çağrılacağı ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

Cinlerle Temas Kurulması

Hem insan bedeninin cinlerle temasa çok müsait olması, hem de bazı kişilerin ruhlarının cinlerle daha kolay iletişime geçme özelliği en kolay cin çağırma ile alakalı arayışları arttırmakta cinler alemiyle ilgili detayların daha da merak edilmesini sağlamaktadır. Cinlerle temas kurulması farklı yollardan yapılabilirken, görülmeyen bu bedensiz varlıkların da tabi oldukları bazı kurallar vardır.

Cinlerle İrtibat Kurulduktan Sonra Onlara İş Yaptırılması

İnsanlar cinlerle kolayca irtibat kursalar da onlara iş yaptırmaları o kadar kolay olmamaktadır. Bu nedenle cinlerle irtibat kurulması kolay olmakla beraber dikkatli olunmaması durumunda cin musallatı gibi sıkıntılı durumlarla karşılaşılması mümkündür. 

Müslüman Cin Çağırma Duaları

Oldukça fazla sayıda cin çağırma duası ile ilgili birçok mecrada farklı yorumlar olduğu görülürken, bu duaların denenmiş ve en bilinir olanında, Müslüman ya da başka bir tabirle mümin ve iyi bir cin çağırılması için temiz, güzel kokulu ve karanlık bir odada kişi iki dizinin üzerine oturarak;

 • Üç kez Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm” dedikten sonra, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” duasını üç defa okumak gereklidir.
 • Daha sonra “Ey Allah ve resûlünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin” şeklinde 3 kez mümin cinlere seslenmek yeterli olacaktır.

Kıbleye Dönerek Cin Suresinin Okunması

Yukarıdaki şekilde cinlere seslendikten sonra;

 • Son olarak kişi ayağa kalkıp kıbleye dönerek Cin suresini “Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden * Ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * Ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * Ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * Ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * Ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden * Ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * Ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden” okur ve sağ tarafa dönerek Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn; sol tarafına dönerek de üç kez “ye saf dîş” daha sonra da “Bikatlamediyş” bir kez de  “ye saf dîş” sonra “Bikatlamediyş” demek gerekmektedir.

Duaya Karşılık Cinlerin Cevabı

Yukarıdaki duaların belirtildiği şekliyle eksiksiz olarak okunmasından sonra Müslüman cinlerden birisinin kişiye “Esselamun Aleyküm”  dediği işitilmektedir. Kişi gelen Müslüman cine “Aleyküm Selam” şeklinde yanıt verdikten sonra dilediği konu hakkında sorular sorup bilgi alması mümkün olacaktır. Cin çağırmak istiyorum diyenler için hem kolay hem de sahih olan bu dua ve uygulama şeklinin gerçekleşebilmesi için;

 • Karanlık bir odada kişinin tek başına ve abdestli olması gerekmektedir.
 • Kişinin alkolsüz güzel bir koku sürünmüş olmasının yanında, oda kokusunun da güzel olması, mekânın gayet temiz ve haramdan uzak bir mekân olması gerekmektedir

Gelen Müslüman Cinin Geri Gönderilmesi

Gelen Müslüman cinin geri gönderilmesi için azimet okunması da yeterli olurken, gelen cinin ulvi yani iyi mümin ve Müslüman bir cin olması sebebiyle musallat olması ya da geri gitmemesi mümkün değildir. Bununla alakalı üç defa;

 • Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm” azimeti okunduktan sonra Müslüman cinin geri döndüğü görülecektir.

Tas İçerisindeki Suyun İçerisine Müslüman Cin Çağırma Duası

Sahih, basit ve denemiş bir Müslüman cin çağırma duası da tasın içine koyulan suya çağrılan cin duası olarak göze çarpmaktadır. Bunun için;

 • Öncelikle gusül abdesti alınmalı, ardından 2 rekât namaz kılınması gerekmektedir.
 • Kişi önüne bir tas su aldıktan sonra suya doğru dönerek “Kenzül Arş” duası okunmaya başlanır. Zaten oldukça uzun bir dua olan “Kenzül Arş” duası tek seferde değil de suya bakarak yavaş ve aralıklı bir şekilde okunmalıdır. Dua sona erdikten sonra “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât. Ve tudahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’lâ’d-deracât. Ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât. Min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât. Amin yâ mucubbeddeavat, velhâmdü lillahi rabbil alemin Selavati Münciye 100 kere okunmalıdır.

Duanın Ardından Cinin Tastaki Suyun İçerisinde Belirmesi

 • Dua ve selavatten sonra suyun içerisinde Müslüman cin belirmesi oldukça muhtemeldir. Cin geldiğinde hiçbir şekilde korkmamak ve telaşlanmamak gerekmektedir. Cin çağırma duası gerçek 100 zaten ulvi Müslüman bir cini çağırmak için icra edildiği için gelen cin iyi cinlerden olmakla beraber, okunan dua neticesinde bir bakıma cin gelmeye mecbur bırakılmaktadır.
 • Bu nedenle cin geldiğinde isteksiz ve panik halinde görünmek cinin hoşuna gitmeyebilir. Aynı zamanda bu durumda yapılan bir diğer hata da cin geldiğinde ard arda Ayet-el Kürsi duasının okunmasıdır. Bu durum cini uzaklaştırmayacağı gibi kişinin gözüne perde inmesine de neden olabilir. Cinin geri gönderilmesi için “Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm” azimeti okunmalıdır.

Basit Cin Çağırma Duasının İcra Edilmesi

Müslüman cin çağırma duası olarak belirtilmesi gereken bir basit dua da Ayet-el Kürsi duasıyla cin çağırmak başlığı altında değerlendirilebilir. Bunun için,

 • Kişinin yalnız olduğu sessiz bir ortamda öncelikle kişi cin çağırmaya niyet edecek, ardından masanın üzerine bir bardak temiz su koyacaktır.
 • Masanın üzerine koyulan bir bardak temiz suyun ardından bir kâğıda Ayet-el Kürsü duasının Arapça olarak yazılması gerekmektedir. Kişi Arapça yazma konusunda kendisine güvenmiyorsa bu yönde iyi olan başka birinden de yardım isteyebilir.
 • Kağıda Arapça olarak yazılan Ayet-el Kürsi duası masaya koyulmalı, üzerine de bir bardak su yerleştirilmelidir. Masada su ve dua kağıdından başka bir şey olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Daha sonra masadaki suya 21 kere önce Ayet-El Kürsi duasını okumak duanın bitiminde de “Cin bana görünebilirsin” kelamı tekrar edilmelidir.
 • Bunlar tekrar edilirken kişinin dikkatli bir şekilde suya odaklanması çok önemlidir.
 • Cin kişiye mutlaka bir işaret verirken, bu işaret esnasında kişi sakin ve kararlı kalabilirse cin kişinin isteklerini yerine getirmeye başlayacaktır.

Cin Çağırırken Dikkatli Ve Sakin Olunmalı

Cin çağırmada dikkat edilmesi gerekenler için cinlerin eğlence amaçlı çağırılmaması ve cin çağırma esnasında korkmadan sakin olunması çok önemlidir. Aynı zamanda kişinin abdestli olması ve mekânın temiz olmasına da azami gayret gösterilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Leyla
Leyla - 5 yıl Önce

Bende cinlerle konushmak istiyorum

mehtap glsr
mehtap glsr - 5 yıl Önce

Acaba cin suresinin hepsimi okunacak yoksa sizin yazdiginiz kadarimi

Medyum - Aşk büyüsü