Cin Daveti Nedir?

Cin davetinin ne olduğu bu yönde araştırmalar yapan ve cin çağırmak isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilen bir tanımlama olmakla beraber yalın anlamda cin çağırma anlamına gelmektedir.

Cin Daveti Nedir?

Cin davetinin ne olduğu bu yönde araştırmalar yapan ve cin çağırmak isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilen bir tanımlama olmakla beraber yalın anlamda cin çağırma anlamına gelmektedir.

Cin Daveti Konusunda Oldukça Dikkatli Olunmalı

Cin daveti işlemi oldukça farklı yöntemlerle yapılabilir. Ancak cin daveti esnasında oldukça dikkatli olunması gerekmekle beraber, işin ehli kimseler tarafından icra edilmesi de oldukça önemlidir. Cin daveti ilim sahibi insanlar tarafından yapılmadığı sürece kötü cinlerle muhatap olarak cinlerin kişiye musallat olma ihtimali oldukça fazladır. Halk arasında iyi ve kötü cinler olarak adlandırılan; asıl olarak da ulvi ve sufli cinler olarak belirtilen cinler, insan vücudunun cinler ile temasa geçilmesinin oldukça kolay olmasından hareketle aslında oldukça kolay irtibata geçilecek, ancak doğru şartlar altında ve doğru niyetle yapılmadığında ise cin çağırma musallat anlamında sonuçlanacak bir eylem olarak kalabilir.

Cin Daveti Esnasında Uyulması Gereken Kurallar

Cin daveti esnasında uyulacak kurallar bulunmakla beraber, cin davetinin her kademesinde çok dikkatli olmak gerekmektedir.

 • İyi cinlerin çağrılması esnasında son derece temiz bir yerde bulunulması ve abdestli olunması gerekmektedir. Özellikle abdestli ve temiz olunması oldukça önemlidir.
 • Kötü cinlerin çağrılması için temiz bir yerde bulunmak ve abdestli olmak gerekmemektedir.
 • Cinlerin çağırılması kadar cinlerin geri gönderilmesi de oldukça önemlidir. Bu nedenle cinlerin çağırılması kadar geri gönderilmesinin de belli bir kurallar bütününe uyularak yapılması gerekmektedir. Özellikle gelen cinin süfli cin olması sonucunda cin geri gitmek istemeyip kişiye musallat olabilmektedir.
 • Cin çağırma işleminin önemli bir bölümü arkadaşlar arasında toplanıp cin çağırma seanslarının düzenlenmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak bu durumda olumsuz sonuçların görülme olasılığı oldukça fazladır. Cin çağırma işleminin amaçsız ya da eğlence amacıyla yapıldığında cin bunu anladıktan sonra ortamdakilere musallat olabilir.
 • Cin çağırma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ilmi bilgi sahibi olabilmek şarttır. Aksi takdirde sonuçları kötü bir noktaya varacak bir manevi durumun içine girilebilme olasılığı oldukça fazladır.

Cin Çağırma İşlemine Başvurulma Nedenleri

Cin çağırma işlemlerinin birçok farklı nedeni bulunmaktadır.

 • Cin çağırmanın en çok görülen nedeni meraktır. Kişiler hem cinlerin varlığını merak ettikleri hem de genellikle bir şey sormak istedikleri için cin davetine gerek duyarlar. Özellikle çok merak edilen detayların cinlerden başka öğrenilme şansının bulunmaması insanların cin çağırma işlemlerinin temel noktasını oluşturmaktadır.
 • Cin davetinin bir diğer nedeni de büyü yapmak ya da yapılan büyünün hemen tutmasının istenmesidir. Çağırılan cinler herhangi bir büyüye aracı olabildikleri gibi, yapılan bir büyünün etkilerinin daha hızlı sonuçlanabilmesi için de önemli bir etki sağlamaktadırlar.
 • Şartlama yapmak amacıyla çağırılan cinler de vardır. Ancak genellikle şartlama yapmak için çağırılan cinler hocalar tarafından tercih edilir.

Cin Daveti Ve Cin Çağırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Cin daveti ya da cin çağırma olarak nitelendirilen işlem oldukça farklı şekillerde yapılabilmektedir. Genel anlamda cin çağırma nasıl yapılır sorusu;

 • Riyazat
 • Çeşitli dualar okunması
 • Tütsü gibi üç farklı şekilde yapılabilir.

Riyazat İle Birlikte Cin Daveti Ve Cin Çağırma

Riyazat aslında tasavvufi kelime anlamı olarak dervişlerin yükselmek için uyguladıkları nefsi arındırma yöntemi olarak belirtilmekle beraber aslında bir oruç olduğu belirtilmelidir. Ancak riyazat kelimesi ve tanımı genelde cin çağırma anlamında kullanılır. Cin daveti riyazat ile birlikte yapılıyorsa öncelikle manevi anlamda ruhun temizlenmesi gerekecektir. Daha sonra da kişilerin mertebe bakımından yükselmesi için gerekli adımların atılmaya başlandığı görülecektir. Riyazat Kur’an-ı Kerim’in belirli ayet ve surelerinin okunarak o ayet ve surelerin koruyucu melek ve hadimlerinin çağırılması olarak nitelendirilir. Kişiler bu sayede mertebe atladıkça cinleri görüp işitmeye başlayacak, daha sonra da onlarla konuşma aşamasına geçecektir. Bunun daha üst mertebeleri hayvanların sesini anlamak ve onlarla konuşmak, bir üst mertebesi de rüyalar aleminin kendine açılmsı ve rüyaların doğru bir şekilde yorumlanmasıdır. Burada tek yapılması gereken nefsin temizlenmesidir. Riyazat ile cin daveti yapmak isteyen kişiler nefsini temizlemedikçe, cin daveti amacına bozuk bir niyetle girdiğinden herhangi bir sonuç alamayacaktır.

Tütsü İle Yapılan Cin Daveti

Cin daveti ve cin çağırma için kullanılan bir diğer yöntem evde tütsü yakılması işlemidir. Aslında çoğu zaman kişiler evlerindeki kokunun değişmesi, kötü konunun sona ermesi ya da nazarın etkilerinden kurtulmak için tütsü yakıyor olsalar da tütsü yakmanın cinleri eve çektiği bilinmektedir. Tütsü ile yapılan cin daveti için;

 • Bu konuda genellikle koyu mavi pamuk bir kumaşa cinler ile ilgili dualar yazılıp tütsü yakıldığında, tütsünün alevi ve dumanıyla birlikte cin daveti de yapılmış olur. Bu yöntem ayrıca tütsü ile cin kovulması için de kullanılır.

Dua Yöntemiyle Yapılan Cin Daveti

Cin daveti ya da cin çağırma olarak isimlendirilen durum cinlerin bilgilerinden istifade edilmesi, kişilerin istedikleri işlerin yapılması ve durumların sağlanması amacıyla yapılır. Bunun için çok farklı dualar ve bu duaların uygulanma şekilleri vardır. Cinlerle iletişime geçmek istiyorsanız dualar;

 • 7 gün boyunca 294 defa “Taştemiyse Min Vetbûnin Eşiymin” duasının kesintisiz olarak okunması bu yönde verilecek ilk bilgidir. Burada okunacak dua sayısının 294 olması çok önemli olmakla beraber okuma esnasında içinde alkol bulunmayan güzel kokuların sürülmesi ya da güzel tütsüler yakılması da önerilir.
 • “Ya Allâhü illâhu külli” ve  “Ya Allâhü illâhu külli şeyin” mübarek ismi her gece tam yüz kez okunduğunda kişinin kısa bir sürede cinleri alânen göreceği hatta cinlerden bir hüddam (hadim) elde edeceği belirtilmektedir.

Fatiha Suresinin Hüdamının Elde Edilmesi

Cin daveti için önemli bir ayrıntı da Fatiha suresinin hüdamının elde edilmesidir.

 • Fatiha suresinin hüdamının elde edilmesi için öncelikle üç gün boyunca riyazatlı olarak oruç tutulması ve bu süre içerisinde her gün Fatiha suresinin 1000 defa okunması gerekmektedir. Burada her Fatiha’dan sonra şu azametin okunması da mutlaka gerekmektedir. Terişin terişin bathişin bathişin meşaşin meşaşin keşaraşin keşaraşin etameşin etameşin katmuşin katmuşin enhetin enhetin alûşin alûşin, mahlûşin mahlûşin, ecib yâ reyhan vekşifıl hıcâbe beyni ve beyneke hatta erake bi ayni ve ütâtıbuke bi lisani bi hakkil fatihatiş şerifeti ümmül kurani ve bi hakkil melekil uhaydar elâhizu bi nâsiyetike ecib bârakallâhü fîke aleyke ve bil hakki feceşin sezhazin ferdün cebbârun şekûrün sabitun zahirun habirun zekiyyün elvahan elacele alacele essaate essaate. Böylelikle üçüncü günün sonunda Fatiha suresinin hüddamı elde edilir. (Fatiha suresinin hadimi meleği Uhaydar, yardımcı hadimi ise Reyhan’dır.

Cin Daveti İçin Kullanılacak Diğer Yöntemler

Cin daveti için bilinen birkaç yöntem daha vardır. Bu yöntemler uygulayıcıların uygulama tiplerine göre değişebilmekle birlikte cinlerle irtibata geçilmesi için oldukça önem taşımaktadır. Cin daveti yapanlar tarafından uygulanan bu yöntemler,

 • Aynaya ya da suya gözlerini kırpmadan ve derinlemesine bakmak, cinlerin geleceğine inanılması ve bu yönde içten gelen istek doğrultusunda mümkün olabilmektedir.
 • Kişinin boş bir kağıda eline aldığı kalemi dokundurmadan, konstantre olarak, düşünerek ve isteyerek değecekmiş gibi yaklaştırması sonucunda din daveti başarıyla sağlanır. Cin geldiğinde el otomatik olarak yazmaya başlar
 • Kişinin cinlerle irtibata geçmeyi istemesi sonucunda cinlerin kişiyle diyaloğa girebileceği bilinmektedir. Burada insanların yaradılışı gereği tüm varlıklardan üstün bir varlık olması nedeniyle cinlerin de kendileriyle irtibat kurmak isteyenlerle irtibata geçmeleri oldukça olasıdır.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü