Hüddam Nedir? Ne İşe Yarar?

Hüddamın anlamı; cinler ve şeytanlar gibi kötü yaratıkların kontrol alınması, hizmetine geçirilmesi amacıyla yapılan ilimdir. Günümüzde neredeyse unutulan bu ilim, büyücüler tarafından bilinmekte ve yapılmaktadır. Cinlerin tutsak

Hüddam Nedir? Ne İşe Yarar?

Hüddamın anlamı; cinler ve şeytanlar gibi kötü yaratıkların kontrol alınması, hizmetine geçirilmesi amacıyla yapılan ilimdir. Günümüzde neredeyse unutulan bu ilim, büyücüler tarafından bilinmekte ve yapılmaktadır. Cinlerin tutsak edilebilmesi ya da kontrol altına alınabilmesi için farklı tılsım ve büyüler kullanılmaktadır.

Hüddam ilmi ise bu tılsım ve büyülerin öğretilerinden oluşmaktadır. Hüddam daveti ve ilmi, İslam inancında Müslüman cinleri kontrol etmeyi isteyen bir ilim olarak kesinlikle yasaklanmıştır ve günahtır. Zaten İslam dininde her türlü büyü ve türevleri yasaklanmıştır.

Hüddamın Anlamı ve Özellikleri

Hüddam nedir? Hüddam kelimesi hademe kelimesinin çoğuludur ve görevli, vazife sahibi anlamına gelmektedir. Eski bir ilim olan Hüddam hakkında bilinenler ve rivayetler şu şekildedir;

 • Bazı hüddamlar oldukça sinirli ve zor olurken iken bazıları sakin mizaçlıdır.
 • Hüddamlar genel olarak çift karakterlidir. Oldukça itaatkâr olan Hüddam birden sert mizaçlı olabilmektedir.
 • Hüddam için bir görev verilebilmesi için Hüddam isimlerinin bilinmesi gerekmektedir.
 • Bazen Hüddam ona hükmeden insana âşık olabilmektedir.
 • Hüddam ve hükmeden insan arasındaki ilişki bir usta-çırak ilişkisine benzemektedir. Her ruhun yapabileceği bir ilim olmadığı rivayet edilmektedir.

Farklı İnanışlarda Hüddam ’ın Yeri

Neredeyse tüm inanışlarda Hüddam ilmine yer verilmektedir. Yahudilik ve Hristiyanlıkta Hüddam ilminin, şeytanları kontrol edebilmeyi sağlayan bir ilim olduğu şeklinde inanışlar bulunmaktadır. Yahudiler ve Hristiyanlar yüce yaratıcılarının cin ve şeytan gibi kötülüklere hükmedebilme gücü verdiğine inanmaktadır.

İslam dininde ise Hüddam iminin gerçek olduğuna inanılır fakat kesinlikle günah ve yasaktır. Kur’an-ı Kerim’de geçen surelerde görevli bir cin olduğu bildirilmektedir. İslam dininde Müslüman bir cinin Kur’an-ı Kerim’deki sure ve dualarla kontrol edilebileceğine inanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de buyurulduğuna göre kötü cinlerin kontrol altına alınması için dua ve sureler yeterli değildir. Yalnızca Allah izin verirse onlar kontrol altına alınabilir. Kur’an-ı Kerim’de kesinlikle cinlerin nasıl kontrol edileceğine dair bilgiler yer almamaktadır. Yalnızca kontrol edilebilmesini mümkün olduğu, fakat kesinlikle yasak olduğuna dair bilgileri elde edebilmeniz mümkün olacaktır.

Hz. Süleyman (A.S) Cinleri Kontrol Edebiliyor Muydu?

Bir rivayete göre Hz. Süleyman (a.s)’nın Allah’ın bahşettiği kudret sayesinde en kötü ve tehlikeli cinleri kontrol edebildiğine inanılmaktadır. Hz. Davud (a.s)’un sahip olduğu 19 oğuldan biri olan Hz. Süleyman (a.s)’a Allah tarafından cinlerle ve kuşlarla konuşabilme gücü verilmiştir. Hz. Süleyman (a.s)’ın cin ve şeytanlara hükmettiği özellikle de onların inşaat ustaları, denize dalan dalgıçlarını çalıştırdığı bilinmektedir. Bu konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır;

 • “Cinlerden bir ifrit, ‘Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var.’ dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise, ‘Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getirebilirim.’ dedi. (Süleyman) onu (Melikenin tahtını) yanı başına yerleşivermiş görünce, ‘Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye, beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbin müstağnidir (şükre ihtiyacı olmayan), çok kerem sahibidir.” Neml Suresi-27/39-40

Cinlerin Tutsak Edilebileceğine Dair Ayetler

Hz. Süleyman (a.s)’ın cinleri kontrol edebildiğine dair ayetlerde Allah şöyle buyurmuştur;

 • “Süleyman’ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgârı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık.” Sebe Suresi/ 12. Ayet
 • “Süleyman, Davud’a vâris oldu ve dedi ki: «Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden(nasipler) verildi. Doğrusu bu, apaçık bir lütuftur.” El-Enbiya Suresi/ 81. Ayet
 • “Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyorduk.” Enbiya Suresi/ 82. Ayet
 • “Andolsun ki biz, Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar: "Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun" dediler.” Neml Suresi/ 15. Ayet
 • “Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları Süleyman'ın hizmetinde toplandı, hepsi bir arada (onun tarafından) düzenli olarak sevk ediliyordu.” Neml Suresi/ 17. Ayet
 • “Asi olan şeytanları ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik.” Sad Suresi/ 38. Ayet
 • “Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik.” Enbiya Suresi- 21/82

Hüddam İlmiyle Uğraşmak Zararlı Mıdır?

Hüddam dinimizce yasaklanmıştır. Bu sebeple Müslümanların üzerinde olan Allah’ın rahmetinden yoksun kalırlar. Çünkü Hüddam bir nevi kul hakkıdır. Aynı zamanda Allah’a şirk koşmak olarak sayılabilmektedir. Bu sebeple hem zararlı hem de yasaktır.

Hüddamın Zararları Nelerdir?

Hüddamın zararları bulunmakta olup dinimizce yasaklanmasının sebepleri de vardır. Hüddamın zararları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Hüddam ilmiyle uğraşan bir kimsenin bilhassa Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm veli ve nebilerin aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in şefaatinden mahrum kalacağı bildirilmiştir.
 • Hüddam edilen cin Müslüman ise zorla esir edildiği ve Kur’an’a hizmet ederken bundan mahrum edildiği için şikayetçi olacaktır. Ve hakkını almak için uğraşacaktır. Bilinmelidir ki kul hakkı yalnızca insanlar için tüm varlıklar için geçerlidir.
 • Hüddam sahibi olanlar Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayet ve sureleri kullanarak ilmi gerçekleştirmektedir. Bu durumda Kur’an-ı Kerim’i dünyevi ihtiyaçları ve menfaati için kullanmış olur. İnsanlar için şifa ve kurtuluş kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in bu şekilde kullanılması çok büyük günahtır. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde “Kur’an-ı Kerim ahirette mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ya (ya Rabbi bu beni öğrendi, okudu, bende yazılanlarla amel etti…. diye) şefaatçi olur ya da şikayetçi olur. Şefaati da makbuldür (şefaat ettikleri cennettedir) şikâyeti de makbuldür.” diye buyurmuştur.
 • Hüddam edilen cinler bunu yapana gece gündüz beddua edecektir.
 • Hüddam ilmiyle uğraşan bir kimsenin üzerinde Allah’ın rahmeti bulunmaz.

Hüddam İlmi Öğrenilebilir Mi?

Hüddam ilmi nasıl öğrenilir merak ediyorsanız; Hüddam ilmi günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir ilim olarak, bu ilmi öğreten bir kurumun olması mümkün olmadığı gibi bilen bir kimseyi bulmakta çok zordur. Hüddam ilminin kökleri Antik Mısır’a kadar dayanmakta olup Mısır’da İslam dini yaygınlaşmaya başladıktan sonra yasaklanmıştır. O dönemde Mısır’da Hüddam ilminin yanı sıra cinlere tapma, cin çağırma ve bunun gibi yapılan tüm ayinler yasaklanmıştır.

Cinler Zararsız Hale Getirilebilir Mi?

Cinlerin zararsız hale getirilmesi, tutsak edilmesi ya da dilediğinin yaptırılması mümkündür. Bu birazda medyumluk yeteneği olan kimsenin hünerine bağlıdır. Çünkü cinler görülemez. Cinlerin hissedilmesi akım, enerji, nefes gibi farklı frekanslarla mümkün olmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Sad Suresinin 38. Ayetinde şöyle buyrulmuştu;

 • “Asi olan şeytanları ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik...”

Aynı zamanda Enbiya Suresinin 21/82 ayetinde “Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik.” diye buyrulmuştur. Bu ayetlerde gösteriyor ki cinler insanlara hizmetkar olabilir ve zararsız hale getirilebilir.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 14:45
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehribon
Mehribon - 5 yıl Önce

Ban hic ewlenmedim geca gunduz agliorum niye benim kismetim yok diye

cebar
cebar - 5 yıl Önce

bismillahirrahmanirahim..Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâhâ, 20/ 8)

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr, 59/ 24)

Yasemin dogan
Yasemin dogan - 5 yıl Önce

Genel falına bakarmisiniz

Medyum - Aşk büyüsü