Musallat Nedir, Musallat Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Musallat olduğunu gösteren belirtiler meydana geldiğinde, pek çok kişi yetersiz bilgi nedeniyle deli muamelesi görmektedir.

Musallat Nedir, Musallat Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Musallat olduğunu gösteren belirtiler meydana geldiğinde, pek çok kişi yetersiz bilgi nedeniyle deli muamelesi görmektedir.

 • İlk olarak tebelleş,
 • İkinci olarak musallat,
 • Son olarak da istila

Yolu ile cinlerin insanlara bulaştıkları bildirilmektedir. İnsanın kontrolünü kaybetmesi ve kendinde olmadığını belirtiler göstermesi her ne kadar bu düşünceleri haklı çıkarsa da bir takım belirtilerle birlikte yaşanan bu değişimler, musallat belirtileri olarak bilinmektedir. Musallat, insanoğluna dahil olmayan bir varlığın insanın kontrolünü ele geçirmeye ve onunla uğraşmaya çalışması olarak basit anlamıyla tanımlanabilir. Bu dönemde insanlarda;

 • Fiziksel,
 • Psikolojik

Değişimler yaşanmakta ve insanlar ciddi zararlar gözlenmektedir. Musallat vakaları genel olarak büyü yoluyla meydana gelse de bir şekilde cinlerin rahatsız edilmesi veya üzerlerine uğranması gibi nedenlerden dolayı musallat vakalarının gerçekleştiği bilinmektedir. Bu dönemde yaşanan belirtilerin psikolojik etkileri nedeniyle cinlerin musallat olduğu kişiler deli gözü ile görülebilmekte ve davranışlarının arkasında yatan nedenler önemsenmeyerek kişinin ölümüne varan sonuçlar meydana gelebilmektedir. Bu dönemde psikologlardan destek alınması yanlış olmamakla birlikte destek alınacak psikoloğun cin, büyü ve musallat konularında bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır. İnsanlarla zayıf anında nüfuz eden cinlerin;

Cin Musallatı Etkisinde Olan Kişinin Davranışların Nasıl Değişimler Gözlenir?

Cin musallatı olan kişi nasıl davranır sorusuna verilen yanıtlar, kısmen de olsa yaşanan bu durumun psikolojik rahatsızlık geçirmediği ve yaşadığı değişimlerin musallat nedeniyle gerçekleştiği ayırt edilmemektedir. Cin musallatına uğrayan kişi;

 • Sürekli dalgın olur.
 • Dikkatini toplayamaz.
 • Yalnız kalmaktan korksa da çok fazla yalnız kaldığı gözlenir.
 • Takip edildiği endişesi ile sürekli tedirgin haldedir.
 • Çabuk öfkelenir.
 • Sürekli düşünceli bir hal içerisindedir.
 • Hayattan ve yaşamaktan zevk alamaz.

Cin Musallatı Belirtileri Nelerdir?

Yaşanan değişimlerin psikolojik rahatsızlık kaynaklı olmadığı ve cin musallatı nedeniyle gerçekleştiğini anlamak için ayırt edici cin musallat olması belirtileri gözlenip gözlenmediği takip edilmelidir. Bu belirtiler psikolojik, fiziksel ve ruhsal olarak insana çeşitli zararlar vermektedir.

 • Sürekli uyuma isteği,
 • Sabahları ne kadar uyunsa da yataktan yorgun kalkma,
 • Uykuda kabuslar görme,
 • Ani irkilmelerle uykudan uyanma,
 • Kapalı ortamlarda duramama,
 • Dini vazifeleri yerine getirmeme,
 • İçki, kumar ve zina gibi günahlara meyletme,
 • Göğüs ağrısı,
 • Kur’an-ı Kerim okunan yerlerden uzaklaşmak isteme,
 • Vücutta yer değiştiren ağrı,
 • Titreme ve ateş hali,
 • Eş ile cinsel soğukluk yaşama,
 • Asık suratlı olma

Cin musallatlarında gözlenen belirtiler olarak sıralanabilir.

Eve Musallat Olan Cin Nasıl Anlaşılır?

Yapılan büyüler, musallat olunan kişi veya rahatsız edilmeleri neticesinde cinler evlere musallat olabilmektedir. Evde cin belirtileri ise musallat vakasını açık edecek şekilde gerçekleşmektedir:

 • Evde gölgeler gözlenmesi,
 • Gaipten sesler işitilmesi,
 • Duvarlarda olmadığı halde eğrilik görülmesi,
 • Evin bazı bölümlerinde durulmak istenmemesi,
 • Evde nedensiz yere tartışma ve kavgaların yaşanması,
 • Evde durmak istememe

Evde cin olduğuna yorulmaktadır.

İnsanın İçine Giren Cin Nasıl Anlaşılır?

Musallat vakalarında cinlerin insanların içine girdiği bilinmektedir. Bu gibi durumların kendine özgü belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler takip edilerek kişinin içerisinde cin bulunduğu teşhis edilebilmektedir. İnsanın içine cin girdiği nasıl anlaşılır sorusuna yanıt olarak verilecek belirtiler ise musallat belirtileri ile benzer olup ilave olarak;

 • Vücuttan bir şeylerin gezdiği hissi,
 • Organların sebepsiz yere kasılması,
 • Kadınlarda aşırı saç dökülmesi,
 • Kadınlarda adet düzensizliği,
 • Tıbbi olarak açıklanamayan sara nöbetleri geçirilmesi,
 • Duygularda ani değişim

Gibi belirtilerden bahsedilmektedir.

Cinler İnsanlara Nasıl Aşık Olur?

Cinlerin insanlara musallat olma şekilleri arasında aşık olmak da yer almaktadır. Cinler de insanlar gibi benzer yaşam biçimlerine sahiptir ve onların da tıpkı insanlarda olduğu gibi dişi ve erkeği bulunmaktadır. Herhangi bir cinsiyete sahip cinin, insanlarda karşı cinslerin aşık oldukları ve bu aşkları nedeniyle musallat oldukları bilinmektedir. Bu evrenin açıklanabilmesi için cin nasıl aşık olur sorusunun yanıtlanması gerekirse;

 • Banyoda,
 • Tuvalette,
 • Hamamda,
 • Kıyafet değişiminde,
 • Cinsel ilişkide

Besmelesiz girildiği ve uzun süreli durulduğunda gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle akşam ezanı sonrası vücutta ince bir kıyafetle duş alınması ve tuvalette çok fazla durulmaması gerektiğinden bahsedilmektedir.

Aşık Cin Musallatı Belirtileri Nasıldır?

Aşık cin nasıl anlaşılır sorusunun cevapları, tıpkı bir başkasına kör kütük aşık olan fakat sevdiği kişiye verilmeyen insan davranışları ile pek çok noktada benzerlik göstermektedir. Aşık cinler bekar kız veya erkeklere musallat olabildiği gibi evli kadın ve erkeklere de aşık olarak musallat olabilmektedirler. Kurtuluş gerçekleşmediğinde tehlikeli boyutlara varabilen bu durumların belirtileri;

 • Kişi bekar ise evlenmek istememesi,
 • Karşı cinse karşı hiçbir ilgi göstermemesi,
 • Tuvalet ve banyoda uzun süre zaman geçirmesi,
 • Rüyasında cinsel ilişkiye girdiğini görmesi,
 • Yalnız kalmak istemesi,
 • İbadetlerden uzaklaşması,
 • Eşten uzaklaşmak istemesi,
 • Şehvet dolu olması,
 • Karşı cinsin bu kişiden çabuk sıkılması

Olarak sıralanabilir.

Cinlerle Yapılan Evlilik Nasıl Anlaşılır?

Kısmen erkeklerin de başına gelse de genellikle kadınların daha çok başına gelen cinlerle evlilik nasıl anlaşılır sorusu, aşık cinin uzaklaştırılmasında geç kalındığında rastlanan bir durumdur. Rüyada gerçekleştirilen bu evlilikler cinlerle evlilik yaşayan kişilerce bir rüya sanılarak dikkate alınmasa da bu durumdan kurtulmak için acele edilmesinde fayda bulunmaktadır. Cinlerle evlilik yaşayan kişiler;

 • Hayatta her istediklerini elde etme,
 • Rüyada cinsel ilişki yaşamaktan zevk alma,
 • Karşı cinsle ilişki kuramama,
 • Büyü yapılmış kişileri anlama,
 • Gerçek hayatta evli ise eşiyle sebepsiz yere sürekli tartışma

Gibi değişimler gözlenir.

Aşık Olan Cin Nasıl Uzaklaştırılır?

Aşık olan cinden nasıl kurtulunur sorusuna yanıt olarak verilen dualar ilim ehli hocalar tarafından kullanıldığı gibi geceleri yatmadan önce aşık bir cinin musallatına uğramış kişilerce de okunabilmektedir.

 • Ayet-el Kürsi,
 • Felak Suresi,
 • Nas Suresi,
 • Saffat Suresi

Aşık cinleri uzaklaştırmakta kullanılmaktadır.

Büyüyle Gelen Cin Nasıl Uzaklaştırılır?

Kişinin sahip olduğu düşmanlarının yaptığı büyüyle gelen cinden nasıl kurtulunur sorusuna kişinin ilim ehli ve büyü bozma işi ile uğraşan hocalara başvurma tavsiyesi yanıt olarak verilmektedir. Bu süreçte büyü bozulması ince bir denge ve yüksek bir ilim gerektirmekte olup yapılan yanlışlar musallat olan varlık sayısını artırabilmektedir. Bu dönemde kişilerin namaz, oruç ve zikir gibi ibadetlerine ağırlık vermesi ve günahlardan uzak durması önerilirken;

 • Fatiha,
 • Ayet-el Kürsi,
 • Felak ve Nas Sureleri

Okuması tavsiye edilmektedir.

İnsan Vücuduna Giren Cin Nasıl Çıkartılır?

Pek çoğumuzun yabancı korku filmlerinde gözüne çarpan kırbaç veya sopa ile cin çıkarma işlemleri Ortaçağ’da Hristiyan papazlarınca yaygın bir şekilde uygulanmış olsa da İslamiyet’e göre insanın içinden cin nasıl çıkar sorusuna verilen yanıtta bu tip ağrılı ve acılı yöntemler uygulanmamaktadır. Havas ilmi veya büyü bozma işleriyle meşgul olan kişilerin dua ve tılsımlarla uyguladıkları tedavi sonrası cinler insan vücudundan;

 • Tedavi anında ağızdan,
 • Tedavi sonrası uykuda,
 • Tedavi sonrası tuvalette

Çıkabilmektedir. Çıktığı anda insan bir irkilme veya bilinç kaybı yaşıyor olsa da cin vücuttan çıktıktan sonra huzur ve rahatlığa ermektedir.

İslamiyet’e Göre Cin Uğraması Nasıl Anlatılır?

Dinen uğrama nedir sorusuna cin musallatı olarak yanıt verilmektedir. Ayet ve hadislerle bu durum doğrulanmakla birlikte nedenleri hakkında bizlere ipuçları da verilmektedir. Yaygın olarak cin uğramasının;

 • Besmelesiz kıyafet değişimi,
 • Besmelesiz cinsel ilişkiye girmek,
 • Tuvaletlere gerekli korunma duası okumadan girmek,
 • Banyoya akşam ezanı sonrası korunma duası okumadan girmek

Sebeplerine dayandığı aktarılmaktadır.

Şeytan Musallat Olur Mu?

Cinler kadar şeytanların da musallat olduğu bilinmektedir. Genellikle besmelesiz cimağ edilldiğinde şeytanın musallat olduğundan bahseden dini kaynaklar, şeytan musallatı belirtileri olarak;

 • Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak ve zikretmek gibi ibadetlerden kişinin kaçınması,
 • Kişinin günahlara meyletmesi,
 • Kur’an-ı Kerim okunan ortamlardan uzaklaşması

Gibi belirtileri aktarılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, 21:44
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mert tekin
Mert tekin - 5 yıl Önce

Hocam annemde aşırı sinirlilik sesler duyma evde birilerinin olduğunu söylüyor geceleri uyumadan önce sebepsiz gülüyor sanırım ara ara görüntüde görüyor kuran okumasını istiyoruz okumam diyo geceleri yataktan fırlayıp kalkıyor çatıda birileri var diyor yardımcı olurmusunuz Allah rızası için

Medyum - Aşk büyüsü