Hüddam Nasıl Görünür, Nasıl Elde Edilir?

Esasen Hüddam görmek ve elde etmek nasıl olur apayrı ve teferruatlı bir ilmin konusudur. Ancak çok sayıda insanın bir hadim edinmek uğruna olmak bilgilerini aşan bazı yanlış uygulamalara gittiğini görmekteyiz.

Hüddam Nasıl Görünür, Nasıl Elde Edilir?

Esasen Hüddam görmek ve elde etmek nasıl olur apayrı ve teferruatlı bir ilmin konusudur. Ancak çok sayıda insanın bir hadim edinmek uğruna olmak bilgilerini aşan bazı yanlış uygulamalara gittiğini görmekteyiz. Burada havas ilimlerine en azından asgari düzeyde vakıf olmadan hüddam elde etmeye veya çağırmaya kalkmamak en doğrusudur.

Hüddam Nedir?

Kuran-ı Kerim peygamber efendimize indirilirken her bir ayet ve her bir surenin koruyuşu birer melek ve o huddam melekleri emrinde yetmiştin melek o ayetin koruyuşu ve muhafızı olarak görevlendirilmiştir. Öyle ki biz kuran okurken bu melekler başımıza gelip şayet hatalı okuduysak sesli olarak doğrusunu okur veya bir kimse bu ayetlerden birinde bir tahrifat veya bunlara bir hakaret yapmaya kalkacak olursa bu melekler bu durumu hemen kaydeder ve gerekirse bizzat savunmaya geçerler.

Diğer yandan bu melekler dışında bazı Müslüman cinler de bu meleklerin erine kendi istekleri ile girerler. İşte bunlara hadim denir. Bu hadimler insanlar tarafından çağırılıp bir yolla tutsak edilebilirler. Buna ise hüddam edinme denir.

Hüdddam İlmi Nedir?

Hüddam edinmek ve hüddam ilmi ta ki Hz. Süleyman’a kadar dayanır Hz. Süleyman’ın cinleri kontrol edebildiği ve onları emrinde çalıştırdığı bilinmektedir. Diğer yandan her peygamber doğal olarak Allah tarafından bu ilme vakıftır çünkü Allah’ın emirlerini tebliğ görevleri sadece insanlara değil aynı zamanda cinlere de karşı verilmiştir. Ancak şüphesiz ki hiçbir peygamber bu ilmi şahsi yararına veya keyfi olarak cinleri çalıştırmak için kullanmamıştır. Günümüzde bu ilme az veya çok vakıf olan kişiler hüddam çağırmakta ve hüddam edinmektedir.

Hüddam Nasıl Çağırılır?

Hüddam daveti duası için Salı gününden başlanmak üzere 3 gün üst üste oruç tutulur ve mümkün mertebe başka insanlarla konuşmadan halvet olunarak 3 gün sonunda hadim cinlerden birisi ile konuşmaya başlanır. Burada şunu belirtmek gerekir ki hüddam nasıl çağrılır bu pek tekin bir iş değildir ve gelen hadimler bundan pek memnun olmazlar.

Diğer bir yol ise şayet belli bir ayet sürekli okunur ise o ayetin hadimleri zaman içinde okuyan kişinin bazı isteklerini de yapmaya başlayabilir.

Hüddam Nasıl Gelir?

Hüddam davetine hadim cinlerin icabet etmesi son derece doğaldır ancak burada önemli husus bu cinlerin Müslüman mı yoksa şeytan inlerden mi olacağına emin olmak zordur.  Bu sebeple hüddam ilmi nasıl öğrenilir öncelikle bu konuya iyi vakıf olmak gerekir. Hüddam ilk geldiğinde insanı kontrol eder. Kişinin içinde bir korku veya şüphe varsa veya ilimi düşük ise hüddam bir daha gelmemek üzere gidebilir.

Hüddam Nasıl Görünür?

Hüddam genellikle 3 günlük hüddam çağırma tamamlanır tamamlanmaz görünür. Burada şayet kişi genellikle çok korkarsa hüddam ya gider ya da hiç gelmez. Ayrıca hüddam yüzüğü ile de bu ilme vakıf olanlar istedikleri an hüddam çağırabilmektedir. Hüddam ilk defa bir kişiye geldiğinde eğer kişi korkmaz ise ona bir işaret veya mühür verir. Bu mühür sayesinde artık kişi o hadimi istediği an ve yerde yanına çağırabilir.

Hüddamlar Ne İşe Yarar

Havas ilimleri ile uğraşanlar bilerek veya bilmeyerek farklı amaçlarla hadimler çağırırlar. Ancak önemli nokta şudur ki bu hadimlerin bazıları iyi bazıları kötü amaçlarla gelebilir. Hatta havas ilimlerine vakıf olmayan ve kulaktan doğma bilgilerle hüddam edinmeye çalışanlar şeytani cinler tarafından kandırılarak tam tersi o cinin esiri bile yapılabilirler. Hüddam geldiği nasıl anlaşılır denecek olursa bunu kişi zaten gözleri ile duyup kulakları işle işitecektir. Gayet belirgin ve farkında olunacak bir durumdur.

Kulak Hadimi

Bu hadimler görünmez ve sadede kulağa fısıldarlar. Genellikle 6. hissi kuvvetli denen insanlara bu hadimler yardım ederler. Kulak hadimleri genelde halk içinde saf olarak tabir edilen kötülük bilmez kişilere çok uğrar.

Göz Hadimleri

Bu hadimler kişilerin bazı olayları yine 6. his vasıtasıyla önceden görmesine imkan tanır. Göz hadimleri özellikle fal ile uğraşan ve falları çıkan kişilere yardım eder Bu sebepledir ki fal da dinimizce günah olarak kabul edilmektedir.

Öğretici Hadim

Bu hadimler kişilere normalde bilmediği konuları ve ilimleri öğretir. Mesela hiç bilmediği bir sureyi ezbere okutabilir veya hastalığı olan bir kişinin hastalığının sebebini ve doğal yolla tedavisini öğretebilir.

İş Hadimleri

Bunların diğer hadimlerden en büyük farkı sadece bilgi vermez, sahibinin verdiği işleri de bizzat yaparlar. Genellikle en tehlikeli hadim türüdür zira insan yaşamına fiziksel olarak müdahalede bulunurlar. Bunların Müslüman olmayanları ise insanlara cinayet, trafik kazası vb çok kötü olaylar yaşatabilir.

Hüddam Edinmek Nasıl olur?

Hüddam daveti sonunda bir kişi bir hadimi bir nevi kölesi yapar ve böylece hüddam nasıl yapılır veya hüddam edinimi olur ancak bazen bu cinler özellikle Müslüman değilse bu kişiyi kandırabilirler ve onların kölesi olduklarına inandırabilirler. Asıl durum ise farklıdır ve aslında bu cinler kişiyi kendi kölesi yaparlar. Zaman içinde kişi bu cin kendilerini nasıl yönlendirirse öyle hareket etmeye başlar ve sonu çok kötü olabilecek işlere kalkışabilir. Halk dilinde cinnet geçirme denen olayların genellikle sebebi bu durumdur.

Hüddam Geri Gider mi?

Havas ilmine vakıf hüddam çağıranlar hüddamları kontrol edebildikleri gibi istedikleri an geri gönderebilirler. Şayet genellikle hadim cin Müslüman isse fazla rahatsızlık vermeden bu durumdan korkan kişiyi terk eder. Diğer yandan Yüce Allah’ın bize bu tip durumlar için ister sebebi bizden ister başkasından olsun bir nevi şifa ve çözüm kaynağı olarak verdiği iki mucizevi ayet vardır. Bunlar Felak ve Nas sureleridir. Bu iki sure okunduğu anda ortamda değil Müslüman olmayan cinler, hiçbir ifrit ve şeytan bulunamaz ve derhal orayı kaçarak terk ederler. Dolayısıyla kalbi temiz şekilde bu iki sureyi okuyan kişilere hiçbir görünür görünmeyen kötülük musallat olamaz.

Hüddam Zararlı Mıdır?

Hüddamlar bu ilme vakıf olmayan kişiler için ciddi şekilde zararlı olabilir. Özellikle bahsettiğimiz gibi şayet gelen cin Müslüman değilse ve şeytani bir cin ise bu durumda çağıran kişinin başına türlü belalar açabilir. Hüddam edinmek ve cinlerle uğraşmak her ne amaçla olsun dinimizce günahtır ve haramdır. Bu sebeple her zaman uzak olunmasında fayda vardır.

Hüddam Edinmek Günah Mıdır?

Hüddam edinmek ve cinlerle temasa geçmek Kuran-ı Kerime göre açıkça yasaktır yani günahtır. Zira Allah şayet bizim cinlerle konuşabilmemize izin verseydi onları görünmek değil görünür yapardı. Bu sebeple gaipten haber almak veya belli işleri hatta iyi niyetli olsa bile yaptırmak amacıyla cinlerden medet ummaya çalışmak bir nevi şirk sayılır ve Allah katında en büyük günahlardan biridir. Her ne olursa olsun bu işlere karışanların bir daha tekrarlamamak üzere çokça tövbe etmesi gerekir.

Hüddam Rüya Mıdır Gerçek mi?

Hüddam rüyalara da görebildiği için bazıları sadece rüyadan ibaret olduğunu sanır ama bu hüddamın sadece becerilerinden birisidir. Rüyada hüddam görmek dışında hüddam kulağa fısıldayabilir veya akla girip bir düşünce olarak iletişime geçebilirler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ramazan Arayıcı tel05443339264
Ramazan Arayıcı tel05443339264 - 5 yıl Önce

Hocam çok borçluyum,borcumu odeyemiyorum.Her türlü yardiminizi bekliyorum.

Medyum - Aşk büyüsü