Hüddam Nasıl Çağrılır?

Hüddam çağıranlar, onlardan yararlanmak için sayısız farklı yöntem izleyebilirler. Her dine ve kültüre göre değişiklik gösteren bu yöntemler; gizli öğretiler içinde yer alan önemli bir bilgidir. Bu gizli ilimleri öğrenmek ise oldukça zor ve bir o kadarda tehlikelidir.

Hüddam Nasıl Çağrılır?

Hüddam çağıranlar, onlardan yararlanmak için sayısız farklı yöntem izleyebilirler. Her dine ve kültüre göre değişiklik gösteren bu yöntemler; gizli öğretiler içinde yer alan önemli bir bilgidir. Bu gizli ilimleri öğrenmek ise oldukça zor ve bir o kadarda tehlikelidir. Öncelikli olarak dinler ve hüddam hakkında kapsamlı bir bilgi sahibi olmadan hüddam çağırmak olanaksızdır. Eksik ya da yanlış uygulanan bir yöntem sizin ömür boyu manevi sıkıntı çekmenize neden olabilir. 

Hüddam Nedir?

En az insanlık tarihi kadar eski olan hüddam çağırma yöntemi; insanlarla, cinler arasındaki perdeyi kaldırmaya yarayan ve bazı özel işlemlerde cinleri kullanmayı amaçlayan mistik ve gizemli bir öğretidir. Hüddam nedir ne işe yarar gibi sorular bu nedenle geçmişten günümüze hep merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kökleri Antik Mısır’a kadar uzanan bu öğreti, İslam dininde yasaklanmıştır. Bu ilmi öğrenen kişilerin oldukça güçlü olacakları bilinmektedir. Örneğin; Hz. Süleyman, hem cinlere hem de insanlara hükümdar ve peygamber olduğu için, hükümdarlığı tüm dünyaya yayılmıştır. Hz. Süleyman hem mümin hem de kâfir cinlere hükmedebiliyordu. Ancak hüddam çağırmak kurandan mesul olan Müslüman cinlerin kullanılmasını kapsar. Bu da İslam dininde yasaklanmıştır. 

Hüddam İlminin Sırları Nelerdir?

Havas, kabala vb. gizli öğretiler içinde birçok sırrı barındırır. Bu sırlardan en bilenini ise; hüddam ilmidir. Hüddam; her dinde kabul edilen ve varlığına inanılan; cin, şeytan ve meleklerle iletişim kurmayı onları çeşitli amaçlarla kullanmayı ifade etmektedir. Hüddam melekleri değil daha çok cinleri kapsadığı düşünülmektedir. Bu sırlı öğreti sayesinde akla gelebilecek her iş yapılabilir. Günümüzde daha çok büyü yaptırmak amacıyla kullanılmaktadırlar.   

Havas İlmi Hüddam Çağırmak İçin Yeterli Midir?

Havas ilmi, İslam dininde birçok gizemli öğretiyi içinde barındıran kıymetli ve herkese nasip olmayan bir ilimdir. Havas ilmi duaları ve çeşitli yöntemleri ile hüddam çağırmak ve hüddamdan çeşitli taleplerde bulunmak gayet mümkündür. Bunun için ilim sahibi olmak yeterlidir. Ancak birçok defa bu ilmin kötüye ve zevk için kullanılması Allah (c.c) tafaından yasaklanmıştır.  

Herkes Hüddam Çağırabilir Mi?

Hüddam basit tabiriyle cin çağırmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Birçok alim hüddam çağırmayı bilenlerinde bu işi yapmamasını tavsiye etmişlerdir. Bir kişinin hüddam çağırabilmesi için kapsam birçok bilgiye sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra uygun ortam ve dualarında düzgün yapılması bir o kadar önemlidir. Özellikle Hüddam daveti duası özenle yapılmalı ve karşılaşıldığında yaşanacak her türlü olumsuzluk önceden düşünülmelidir. 

Hüddam Çağırmak Günah Mı?

Hüddam ilmiyle uğraşmak İslam dinince haram kılınmıştır. Bunun nedeni; kuranı kerimde de birçok defa açıkça belirtilmiştir. İnsanlar ve cinler iki farklı âlemin canlılarıdır. Bu nedenle ikisi arasında oluşacak bir ya da karşılaşma birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kuranı kerimde cinlerin yani hüddamın kullanılabileceği işaret edilmektedir. Ancak aynı şekilde insanların bu durumdan bilhassa şer amaçlı olacaksa uzak durmaları emredilmiştir. 

Hüddam Hangi Amaçla Kullanılır?

Hüddamla iletişime geçmek, onları kullanmak genellikle kuranda her bir sure için görevli olan mahlûkun çağırılmasıyla gerçekleşir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra hemen hemen her amaç için kullanılabilirler. Örneğin;

  • Uzaktaki kişiler hakkında bilgi sahibi olmak için
  • Falcılık, büyücülük vb. işler için
  • Derin ilimleri öğrenmek için vb.

Unutmamak gerekir ki hüddam çağırarak onları kullanmak zaman içinde size büyük zarar verebilir. Çünkü bu mahlûklar size itaat etmek için değil yalnızca Allah’a itaat etmek için yaratılmışlardır.

Hüddam İlmi Nasıl Öğrenilir?

Günümüzde hüddam ilimi öğrenebilmek için herhangi bir kuruma ya da okula gitmeniz imkânsızdır. Eskiden yoğun din eğitimi veren medreseler bu ilmi öğrenmek isteyenler için en iyi kurumlardı. Fakat artık bu sistem olmadığı için yalnızca bu ilmi bilen kişilerin isteği doğrultusunda size öğretilebilir. Hüddam ilmi nasıl öğrenilir? Hakkında verilen bir diğer tavsiye ise kaynaklardan bu ilmin öğrenilmesinin sakıncalı ve yetersiz olduğu yönündedir. Halk arasında el verme olarak adlandırılan icazet yöntemi ile hüddam ve havas ilimleri öğrenilebilmektedir.

Dinlerde Hüddamın Yeri Nedir?

Tek tanrılı dinlerde olduğu gib çok tanrılı pagan dinlerinde de bu ilim mevcuttur. Tek tanrılı dinlere bakacak olursak;

  • Musevilik: Hüddam ve büyülerle ilgili en kapsamlı bilgiler Yahudilikte, kabala ve Talmud gibi yazılı metinlerde bulunmaktadır.
  • Hıristiyanlık: Hıristiyanlıkta, hüddam ilmi günah sayılmamakta ancak tehlikeli olabileceği için uzak durulması gerektiği yönünde görüş hâkimdir.

İslam dininde ise manevi varlıklarla iletişime geçmek ve kullanmak tamamen yasaklanmıştır. İslam dini çerçevesinde; kuranı kerimde her ayetin ve surenin bir koruyucusu olduğuna ve bu surelerden görevli cinlerin ve meleklerin olduğuna inanılır. Hüddam ilmi ve onları kullanmakta bu sorumlu olan cinlerin yahut varlıkların kullanılmasını kapsamaktadır. İster iyi amaçla olsun ister kötü amaçla fark etmeksizin İslam dininde günah sayılmıştır.

Mühürlü Hüddam Daveti Nedir?

Mühürlü hüddam daveti yapmak için yüksek mertebede ilim sahibi olmak gerekmektedir. Bu işlem sırasında çeşitli yöntem uygulanarak hüddam çağırılır. Gelen varlıklardan isimleri ve görevleri sorularak, çağırmak için kullanılan duanın yazılı olduğu kâğıt mühürlenir. Bu aşamadan sonra amacınız neyse o doğrultuda uyguladığınız yöntem detaylandırılır.

Hüddam Çağırmak İçin Hangi Yöntemler Uygulanır?

Hüddamın üzerinde etki kurabilmek ve onu kontrol etmek için çeşitli sembol ve yöntemler uygulanır. Bunlardan en bilineni ebcet yöntemidir. Bunun yanı sıra Hüddam yüzüğü ya da mühürlü hüddam yazmaları ile de hüddam davetleri gerçekleştirilebilir. Bu semboller, hüddamın bağlanması ve itaat etmesi için gereken araçlardır. Bu ve benzeri daha birçok yöntemin uygulanması da mümkündür. Hüddam çağırmak için kullanılan etkili yöntem ise; belirli sürelerde oruç tutup, yalnız bir şekilde belirli sureleri okumasıdır. Bu yöntem uygulanırken, okunacak sureler ve okunması gereken vakitler iyi bilinmelidir. Bu yüzden denenmesi tavsiye edilmez.    

Hüddam Geldiğinde Nasıl Anlaşılır?

Gizli ilimlere meraklı olan kişilerin en çok merak ettiği soru hüddam geldiği nasıl anlaşılır? Sorusu olmaktadır. Bu sorunun iki cevabı vardır. İlki; zaten bu ilmi bilen bir kişi tarafından hüddam daveti yapılmışsa, o kişi hüddamın geldiğini mutlaka anlayacaktır. İkinci bir ihtimal ise çağrılmadan hüddamın gelmesidir. Bu durumun gerçekleşmesi ise her an ve her yerde zaten mümkündür. Bu nedenle eğer belirli bir amaç için hüddam gelmişse bu durum zaten size bildirilir.

Hüddam, Çağıran Kişiye Zarar Verir Mi?

Eğer bir kimse; Müslüman bir cini kendi kötü emeline alet etmek için çağırıyorsa, gelen hüddamın gücü nispetinde zarar verme olasılığı da mümkündür. Derin bilgi sahibi kişiler zaten bu durumu kaldırabilir ve uygulamaktan da kaçınırlar. Ancak büyü, tılsım ve falcılık amaçlı bu işi yapan kişilerin zarar görme olasılıkları daha fazladır. Hüddam sahibi olanlar bu ilmi manevi bereket ve ilim için kullanırlarsa hüddam bu kişilere zarar vermez. Unutulmamalıdır ki hüddam davet etmek ve onu her ne olursa olsun kullanmak, hem ahirette hem de dünya hayatında azabı olan bir iştir. Bu nedenle bu işi yapmadan önce sonuçlarını düşünmeniz oldukça önemlidir. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil ibrahim öztürk
Halil ibrahim öztürk - 5 yıl Önce

Hocam ben hüddam davet etmek istiyorum nasıl yaparım

Hüseyin köremezli
Hüseyin köremezli - 5 yıl Önce

Hocam inanclıbir insanım abdesimde namazımda hersey Allahtan istenir yazınızı okudum helal olan bereket rızık istenebilirmi Allahın izniyle

Medyum - Aşk büyüsü