Hüddam İlmi Nasıl Öğrenilir?

Hüddam ilmi kitabı gibi kaynaklardan, hüddamlarla ilgili ilimleri tam anlamıyla öğrenmek neredeyse imkânsızdır. Hüddam, cin, şeytan vb. ruhani varlıkları kontrol etmeyi ve emir altına almayı amaçlayan, mistik bir öğretidir.

Hüddam İlmi Nasıl Öğrenilir?

Hüddam ilmi kitabı gibi kaynaklardan, hüddamlarla ilgili ilimleri tam anlamıyla öğrenmek neredeyse imkânsızdır. Hüddam, cin, şeytan vb. ruhani varlıkları kontrol etmeyi ve emir altına almayı amaçlayan, mistik bir öğretidir. Havas ya da kabala gibi gizli dini öğretiler, hüddam ilmini de kapsayan daha birçok konuyu içinde barındırırlar. Bu öğreti eskiden medrese usulünce öğretilen bir yöntem olsa da günümüzde bununla ilgili eğitim veren okul ya da kurumlar bulunmamaktadır.

Hüddam Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Hüddam ile ilgili yapılabilecek en basit tanım, büyücü, şaman vb. kişilere yardımcı olan hizmetkâr, metafizik varlıklardır. Genellikle Ortadoğu kültürüne ait bir ilim olan hüddam ilmini öğrenmek için mutlaka bir âlime ihtiyaç vardır. Bu ilmi bilen kimseler, büyü gibi kötü amaçlarla ya da çıkar için bu varlıkları kullanabilmektedirler. İnsanlardan oldukça farklı özelliklere sahip olan bu varlıkları, kontrol altına almak ya da çağırmak oldukça derin bir ilim sahibi olmayı gerektirir. Hüddam nasıl elde edilir, kimler hüddama sahip olabilir gibi soruların yanıtı da yine aynı şekilde, gizli öğretilere hâkim olmayı gerektirir. 

Hüddam İlminin Kapsamı Nedir?

Hüddam ilminin kapsamı oldukça geniştir. Kökleri Eski Mısır’a kadar dayanan bu gizli öğreti, çeşitli dinlerin etkileriyle, şekil bakımından farklılık göstermiştir. Çoğu dinde yasaklanan bu eylem, gizlice öğrenilmiş ve yine gizlice yaygınlık gösterilmiştir. Başlarda cinlere ya da şeytana tapınmak için kullanılan bu yöntem zamanla onları kontrol etmeye evrilmiş ve günümüze kadar bu ilim nesilden nesile aktarılmıştır.

İslam Dininde Hüddam

İslam dini yaygınlaştıktan sonra bu gizli öğreti tamamen yasaklanmıştır. Ayet ve hadislerde; şeytan, cin ve melek gibi metafizik kavramların varlıkları açıkça belirtilir. Bu nedenle hüddam ilminin varlığı da kabul edilmektedir. Ancak şer amacıyla hüddam çağırma ve cinleri kullanma işlemi asla tasvip edilmemekte, hatta haram sayılmaktadır. Hüddam melekleri, cinleri ve daha birçok varlığı kapsayan derin bir ilimdir.

Kuranda Hüddamla İlgili Ayetler Var Mıdır?

Kuranı kerimde metafizik varlıklar hakkında birçok ayrıntılı ayet bulunmaktadır. Özellikle Zariyat Suresi 56. Ayette; ‘’ Ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.’’  Şeklinde açıkça bir bilgi yer almaktadır. Ayrıca;

  • ‘’Onlar, Allah’a cinlerden ortak koştular. Fakat onları (cinleri) yaratanda Allah’tır…’’ (En’am Suresi -100. Ayet.)
  • ‘’Cinleri ise daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.’’ (Hicr-27.ayet)

Bu ve benzeri kuranda daha 40’ın üzerinde ayet olduğu düşünülmektedir. Hüddam ilmi hakkında kuranda bahsedilen bu ayetler gayet açıklayıcı ve düşündürücüdür.

Hüddam İlmini Öğrenmek Caiz Mi?

Havas ve hüddam çağırma gibi ilimler İslami çerçevede var olan önemli öğretilerden biridir. Bu ilimler sayesinde, manevi varlıklarla sorunlar yaşayan kişilerin tedavileri ve büyü yoluyla zarar gören kişilerin sıkıntıları giderilebilmektedir. Fakat yine bu ilimler sayesinde, tam tersi yöntemlerde uygulanabilir. Hüddam ilmi öğrenmek caizdir fakat mecbur kalmadıkça ve özelliklede şer amaçlı kullanmak, kesinlikle haramdır.

Diğer Dinlerde Hüddam Var Mıdır?

Hüddam ilmi yani cinleri kontrol etme ve kullanma ilmi, yalnızca dinlerde değil birçok antik öğretide de bilinen bir olgudur. Hıristiyanlıkta yine İslama benzer bir şekilde, cinlerle iletişime geçmek ve kontrol etmek mümkündür ancak bu durum Hıristiyanlıkta günah olarak sayılmaz. Yahudilikte ise bu konudan çok bahsedilmez ancak bir Yahudi öğretisi olan kabala bu konuyu oldukça detaylı bir biçimde Talmud’da açıklamıştır. Bazı antik pagan ve şaman dinlerinde de hüddamların yani metafizik varlıkların kullanılması ve kara büyü yöntemlerinden sıklıkla söz edilmektedir. Özellikle şamalarda kötü ruhların kovulduğu ve iyi ruhların savaşçıları kutsadığı bilinmektedir.  

Hüddam İlmi İle Varlıklar Nasıl Kontrol Edilir?

İslam açısından incelendiği zaman hüddam ilmi ile varlıkları kontrol etmek için bazı farklı yöntemler kullanılır. Örneğin; bazı ayetler defalarca okunarak, çeşitli metaryaller kullanarak (hüddam yüzüğü, su, ateş vb.) ve havas öğretisine göre, çeşitli ayetlerin ebcede göre yazılmasıyla hüddamlar kontrol edilebilir. Unutulmamalıdır ki bu yöntemlerin hepsi çok tehlikelidir, eğer Müslüman olmayan kafir bir cin bu şekilde kontorol edilmek istenirse bu durum, tam tersi olarak işleyebilmektedir. Her iki şekilde de büyük tehlikeler söz konusudur. 

Kimler Hüddam Çağırabilir?

Havas ilmine sahip kişiler hüddam çağırabilirler. Hüddam çağırmak ya da onları kullanmak oldukça zor bir iştir. Bu işlemi belki herkes yapabilir ancak herkes metanetini ve akıl sağlığını aynı oranda koruyamaz. Bu nedenle derin bir bilgi ve deneyim sahibi olmak gerekmektedir. Büyü, vefk vb. işlemler için hüddamların kullanılması da yine aynı şekilde çok büyük sorunlara neden olabilir. Hüddam nasıl çağrılır, kimler hüddam kullanabilir gibi sorulara yanıt aramak bu nedenle asla tavsiye edilmez.

Hüddamların Özellikleri Nelerdir?

Hüddamlar yani cinler, tıpkı insanlar gibi birçok farklı özelliğe ve karaktere sahiptirler. Kuranda da belirtildiği üzere insanlardan daha farklı biçimde yaratılan bu varlıklarla insanların iletişim kurması hüddam ilmi mümkündür. Bu işlem İslam tarafından yasaklanmıştır. Çağırılan hadimler sayesinde; birçok gizemli ilim, büyü ve daha birçok bilgi elde edilebilir. Hüddam isimleri ve çağırma yöntemleri öğrenildikten sonra özelliklerine göre varlıklara dikkat etmek büyük önem taşır. Bir hadimin geldiği iki farklı şekilde anlaşılabilir. İlk olarak hüddamın özelliğine göre şekil olarak görülebilir ya da manevi olarak hissedilebilir. Bu durum uygulanan yönteme göre değişiklik gösterir.

Hüddam Çağırmak Ne İşe Yarar?

Hüddam çağırmak temelde cinlerle iletişime geçmek olarak ifade edilebilir. Bu varlıkların sahip olduğu birçok özellikten yararlanarak; falcılık, büyü ve ilim öğrenen kişilerin var olduğu da bilinmektedir. En kolay hüddam edinme yöntemi ise; havas ilmine hakim olmayı gerektirir. Bu gizli öğretiyi bildikten sonra hüddam çağırarak, hemen hemen her konuda bilgi sahibi olunabilir ve kötü amaçlar için kullanılabilirler.

Hüddam İlminde Hangi Kaynaklar Kullanılır?

Hüddam, havas ilmi ve metafizik varlıkların neredeyse tamamı hakkında kapsamlı bir içeriğe sahip olan tek kaynak, Buni Risalesi olarak bilinen Ahmad – El Buni tarafından hazırlanan bu eserdir. Hüddam ilminin ana kaynağı olarak gösterilir.  Bu eserin el yazması kütüphanelerde büyük bir özenle korunmaktadır. Ebcet hesabı temeline dayanan, harf ve rakamların eşlenmesiyle oluşturulan bu kitap, hüddam ilminin tek gerçek kaynağıdır. Bununla birlikte;

  • Kenzül Havas
  • Gizli İlimler Hazinesi vb.

Birçok kitapta hüddam ve havas ilmine çeşitli kaynak oluşturmaktadır. Bu kaynaklardan bilinen en kapsamlı olanı daha öncede belirtildiği üzere; Buni Risalesi yani Şemsül Maarif kitabıdır. Cezayirli bir âlim tarafından yazılan bu kitap içindeki bilgiler nedeniyle orijinalleri kütüphane depolarında saklanmaktadır. Hüddam ilmiyle ilgili hemen hemen her bilgi bu kitapta mevcuttur.  

Hadim ve Hüddam Farkları Nelerdir?

Hüddam ilminin bir parçası olarak hadimler, hapis ya da köleleştirilen varlıklar olarak ifade edilir. Bu varlıkların birçok farklı çeşidi vardır. Örneğin;

  • Kendiliğinden gelen hadimler
  • Çağırmayla gelen hadimler

Olarak iki ana başlıkta incelenebilir. Bazı hadimler, herhangi bir yöntem uygulanmadan bazı sebeplerden dolayı gelen varlıklardır. Bu varlıklardan zarar görmek ya da onları kullanmak imkânsızdır. Fakat birçok farklı yöntemle çağırılan hadimler ise daha çok kötü amaçlar için kullanılabilirler. Bu durumun tersi olması da muhtemeldir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Samet bozlar
Samet bozlar - 5 yıl Önce

Şemsul marif kitabını nerden bulabilirim

Birol inan
Birol inan - 5 yıl Önce

Cok ilgimi cekiyor bu tarz mistik olaylar merak ediyorum

Medyum - Aşk büyüsü