Cinler Musallat Olursa Nasıl Kurtulunur?

Musallat olan cinden kurtulma yöntemleri görülmeyen ve bilinmeyen bir canlı türü olan cinlerin insanları iradeleri dışında harekete zorlamaları neticesinde oldukça fazla araştırılan bir konu başlığıdır.

Cinler Musallat Olursa Nasıl Kurtulunur?

Musallat olan cinden kurtulma yöntemleri görülmeyen ve bilinmeyen bir canlı türü olan cinlerin insanları iradeleri dışında harekete zorlamaları neticesinde oldukça fazla araştırılan bir konu başlığıdır. Bu yönde öncelikle kişiye cin musallat olduktan sonra ortaya çıkan belirtilerin iyi idrak edilmesi gerekmektedir.

Cin Varlığı Hakikattir!

Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçerken, birçok İslami kaynakta ayrıntılı olarak açıklamaları yapılmaktadır. Bu noktada insan yaşamında karşılaşılan birçok sorunun ya da hastalık kaynağının doğru tespit edilmesi de çok önemlidir. Cinler insanların beş duyu organlarıyla algılayamadığı ve enerji boyutunda olan varlıklardır. Aynı zamanda insanlar gibi irade ve şuura sahip olan cinler insanlar gibi ilahi emirlere uymakla yükümlü, gruplar halinde yaşayan ve kabileleri bulunan varlıklardır. Bu yönde Müslüman olan ve olmayan kafir cinlerden bahsedilmesi de mümkündür. İnsanlara musallat olan cinler Müslüman olmayan kafir cinlerdir. İnsandan çok önce yaratılan cinler insanlar gibi topraktan değil ateşten yaratılmışlardır.

Cin Musallatı Belirtileri Nelerdir?

Cin musallatı belirtileri yanında kişinin yaşadığı problemlerin gerçek sebeplerinin kötü cinler olduğu belirlendikten sonra ona göre hareket etmek ve önlem almak çok önemlidir. Aynı zamanda cinlerin insana musallat olması için büyü yapılması gerektiği gibi yanlış bir düşünce mevcut olsa da bu düşünce doğru değildir. Cinlerin insanlara zarar vermesi için illa ki büyü yapılması gerekli olmayıp cin musallatından kurtulmak için ne yapılmalı sorusunun cevabı aranmalıdır.

Cinler Musallat Olduğunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Kişiye cinler musallat olduğu andan itibaren öncelikle sorunun kaynağının cinler olduğunun tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Cin musallatından kurtulmak için ilmi havas çalışmaları yapılması, yapılacak bu çalışmaların da ehil ellerde gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Burada kastedilen ehil eller,

  • Ehl-i sünnete uygun alanlarda havas çalışmaları yapan ve sorunların gerçek sebebini algılamada ve metafizikte önemli bir farkındalık yaratan kişilerin tanımlanması için kullanılmaktadır.

Cinlerin Neden Olabilecekleri Kötülükler ve Şerlerinden Kurtulmak İçin Yapılması Gerekenler

Kötü cinlerin şerrinden kurtulmak ve bu yönde koruma kalkanı oluşturmak için yapılması gereken ilk ve en önemli husus koşulsuz şartsız Allah’a sığınmaktır. Bunun yanında dua ve münacatlar cin musallatından kurtulmak ya da onların insanların yakınına sokulamaması için insana en önemli faydayı sağlayan en önemli olgulardır. Sadece cin ve büyü hususunda değil insanın yaşamının her alanında kesintisiz olarak uygulaması gereken cin ve münacatlar aynı zamanda kişiyi Allah’a yakınlaştıran en önemli vasıtalardır. Cinlerin aynı insanlar gibi grup, cemaat ve kabileleri bulunurken insanların dualarından nasiplenecekleri de muhakkaktır.

İnsanın Günlük Hayatındaki İbadet Ve Yaşayışları Da Çok Önemli

Öncelikle belirtilmelidir ki en büyük İslam alimlerinin dahi zaman zaman cin musallatıyla karşılaşmış olmasından hareketle cin musallatına karşı tam olarak bir koruma kalkanı oluşturulması mümkün değildir. Ancak cin musallatını zorlaştırmak ya da etkilerini en aza indirmek için alınması gereken bazı önlemler de yok değildir. Cinlerden korunmak için yapılması gerekenler ise;

  • İnsanın günlük hayatında daima abdestli dolaşması cinlere karşı tam olarak kesin bir koruma sağlamasa da kısmen de olsa bir koruma sağlamaktadır. Hele ki abdestin yanına namaz ve diğer önemli dualar eklendiğinde kötü cinlerden korunma konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır.
  • Harisel-Eş’ari (r.a) tarafından aktarılan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) “Allah size Allah’ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali peşinden düşmanın hızla geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip düşmandan kendini korur. Aynı şekilde kul da böyledir. Kul şeytana karşı kendini ancak Allah’ı zikretmekle koruyabilir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim ”Şayet sana şeytandan şeytani bir dürtü gelecek olursa hemen Allah'a sığın” buyurmuştur. Aynı şekilde Mü’min suresinde de “Rabbim şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım. Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım” buyurulmaktadır.

Cin Musallatından Korunmak İçin Neler Yapılmalı

Cin musallatıyla ilgili genel inanış cinlerin manevi yönden zayıf kişilere musallat olmaları; cin musallatından muzdarip olan kişilerin de özellikle manevi dünyalarında yaşadıkları zayıflıklardır. Bu yönde kişinin iman penceresindeki bir açıklıktan şeytanların girmiş olması aynı zamanda kişinin bir günahından yol bulup geçmeleri şeklinde de açıklanabilir. Bu nedenle büyüyle gelen cinden nasıl kurtulunur sorusu için üç maddelik bir cevap verilebilir;

  • Günahlardan ve günah dolu ortamlardan uzak durulmalıdır.
  • Harama el uzatmamalı
  • Dini anlamda dikkatli bir hayat yaşamalıdır.

Peygamberimizin Cin Ve Büyüye Karşı Oluşturduğu Koruma Kalkanı

Hz. Ayşe (r.a) annemizin anlattığına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) akşam yatmadan önce ellerini birleştirir ve öncelikle üçer kere Felak ve Nas surelerini okurdu. Ardından birleştirdiği ellerinin içine üfledikten sonra elinin vücudunun erişebildiği her noktasına sürerdi.

Eve Girerken Ve Evden Çıkarken Cinlerden Korunmak İçin Ne Yapılmalı

Kişinin cin musallatından korunması için eve girerken ve yemek yerken mutlaka besmele çekmesi çok önemlidir. Burada şeytanlara “size bu evde yemek yok, ayrıca burada gecelemeniz de mümkün değil”  mesajı verilmektedir. Evden çıkarken de öncelikle Euzu-besmele çekilmeli ve aynı zamanda dua edilmelidir. Bu durumun evin korunması için önemli bir detay olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) “evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar” buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerif Bakara suresinde adı geçen ayetlerin Bakara suresinin son iki ayeti olan “Amene’r-rasülü” olduğu belirtilmektedir.

Uykuda Korkunca Ne Yapılmalı

Cin musallat olan kişiye okunacak dua başlığı için uykuda korkulduğunda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından “Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah'a sığınırım” duasının edilmesi buyurulmuştur.

Cinlerden Korunmak İçin Namaz Tesbihatının Önemi

Namaz tesbihatı vasıtasıyla cin şerrinden korunmak sadece namazda veya camide değil insanın günlük hayatındaki yaptığı rutin işlerde dahi yapılabilir. Bu noktada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından da buyurulduğu üzere şeytanın namaz başta olmak üzere insana birçok noktada vesvese vermesinden hareketle tesbihatın bir an bile terk edilmemesi çok önemlidir. Ayrıca Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) “Her kim: ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh, lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir’ duasını, bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle azat etmiş gibi sevap verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder” hadisi Ebu Hureyre (r.a) tarafından bizlere aktarılmıştır.

İhlas Suresi Ve Muavvizeteyen Surelerinin Önemi

Şeytan ve kötü cinlerin telkinlerine karşı İhlas suresi ve muavvizeteyen (Felak ve Nas) surelerinin okunması oldukça önemli faydalar sağlayabilir. Bizzat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından okunan bu sureler aynı zamanda ashabına da buyurulmuş hem kötü cinlerden korunmak hem de hastalıklara şifa bulmak için tekrar edilmiştir. Koruma duaları sadece kötü cin ve şeytanlardan korunmak için değil, manevi anlamda rahata erme anlamında da önemli faydalar sağlayacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Vasilica Ileana ozbey
Vasilica Ileana ozbey - 5 yıl Önce

Cin den nasıl kurtulurum

Medyum - Aşk büyüsü