Hadim Melek Mi? Hadim Nedir, Nasıl Çağırılır?

Hadim ne demektir, hadim melek midir ve hadimin nasıl çağırılacağı konu başlığı manevi hayat ve metafizik alemi için oldukça önemli sorular olmakla birlikte hadim ilmi ve hadimler hakkında çok az detay bilindiği de göze çarpmaktadır.

Hadim Melek Mi? Hadim Nedir, Nasıl Çağırılır?

Hadim ne demektir, hadim melek midir ve hadimin nasıl çağırılacağı konu başlığı manevi hayat ve metafizik alemi için oldukça önemli sorular olmakla birlikte hadim ilmi ve hadimler hakkında çok az detay bilindiği de göze çarpmaktadır. Hadimler hüddam ilmi içerisinde farklı anlamda isimlendirilen, Ortadoğu kültüründen dünyaya yayılan falcı ya da majisyene bağlı ve aynı zamanda onlara yardım eden yardım eden manevi anlamdaki bedensiz yardımcılardır. Hadimler kendi türlerindeki diğer bedensiz varlıklara oranla daha güçlü ve bilgili olmakla beraber, kişinin göz ve kulak gibi duyu organlarıyla istedikleri bilgiye kolaylıkla erişmesini sağlarlar.

Hüddam İlmi Nedir?

Hüddam ilmi bazı ayet ve surelerin belirli bir sayıda okunmasının ardından hadim ya da hadimi denilen görevli hizmetkarların kişilerin istek, dilek ve arzuları çerçevesinde görevlendirilmesi ve bu sayede kişilerin bazı sorun ve sıkıntılarının çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Hadimler temel anlamda Kur’an-ı Kerim’in muhafızı şeklinde de tanımlanırken El-Hicr suresi 9.ayette Allah “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’an-ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz” diye buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim Koruyucusu Olan Hadimler

Allah tarafından insanlara gönderilen Kur’an-ı Kerim insanlara rehber ve hidayet kaynağı olarak gönderilmekle beraber muhafazası sadece insanlara bırakılmayan bir kitaptır. Bu yönde ayette de geçtiği üzere Kur’an’ı koruma işinde meleklerin görevlendirildiği görülmektedir. Bu da inen her ayetin bir muhafızı olan bir melek ve her meleğin emrini yerine getiren ve hizmetkarı olarak anılan 1 ile 70 bin arası yardımcı melek anlamına gelmektedir. Bu hizmetkarlar ya da hüddam melekleri de iman etmiş cin kavimlerinden oluşmaktadır. Bu cin kavimleri her bir meleğin sevki altında hizmet ederken, aynı insanların üstlendiği bazı sorumlulukları yerine getirmeyi çabalarlar.

Melekler, Cinler, Hadimler ve İnsanların Ortak Görevi

İnsanlar ve cinlerin ilk görevinin Kur’an-ı Kerim’deki emir ve yasaklara uymak olduğu aşikârdır. İkinci görev ise Kur’an-ı Kerim’e her anlamda yapılacak her türlü saldırıya karşı canları pahasına onu savunmak, gerektiği durumlarda da karşılık vermektir. Melekler ve cinlerin üçüncü görevinin ise Kur’an-ı Kerim’i sürekli okuyan ve ondan istifade edenler için havâss ve esrarlardan yararlanmasına da yardımcı olmaktır. Bu yönde ayet ve sureleri sürekli ve kesintisiz olarak okuyarak, insanlardan daha zayıf ve az özelliklere sahip olan cinlerin belirli taleplerle görevlendirilmeleri hüddam ilmi konusu dahilindedir.  

Hadimlerin Görevlendirilme İşleri Nasıl Yapılmaktadır?

Bu görevlendirme iki şekilde yapılmaktadır;

 • İlk olarak Kur’an-ı Kerim’in tamamını ya da belli sure ve ayetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde okuyanlar için o surelerin hadimlerinin yardımı sağlanabilir. Bir kişinin Kur’an-ı Kerim okuması hadimi melek ya da cinlerden birinin orada hazır olarak bulunması anlamına gelirken, bu sure ve ayetleri içten ve sürekli okuyan kimselerin özel bir statü kazanarak melek ve cinlerin başında pervane olduğu görülmektedir. Sadece Kur’an okurken yapılan yanlışları yüksek sesle düzeltmeleri değil, uhrevi bir maksat için okunan duaların da yerine getirilmesi için çalışmaktadırlar.
 • Hüddam edinmek ne demektir sorusunun cevabı da bu noktada verilebilir. Sakıncaları düşünülmeden ve hesap edilmeden “keşke bende edinsem” denilen azimet, usül ve riyazatlar sonucu kendini bir ayet ya da sureye adamış Müslüman olan cinleri kendi emrine almak hüddam edinmek olarak adlandırılır.

Cinler Bu Durumdan Pek Hoşnut Olmazlar!

Cinlerin birinin hizmetine girip artık ayet veya surelerin koruyuculuklarını bırakmaları aslında çok da istedikleri bir şey değildir. Ancak o ayet ya da sureyi devamlı okuyan kişiye Müslüman cinler bir zarar vermediği gibi isteklerini de yerine getirme konusunda kusur etmezler. Hüddam için riyazata girip ezkara başlamak tanımı da burada karşımıza çıkmaktadır. Bir kişinin bu niyetinden melek ve cinlerin anında haberi olmakta ve maksadı konusunda da gerekli bilgiye sahip olabilmeleri mümkündür. Bir müddet kişinin riyazatı kesmesini beklemekle birlikte çeşitli şekillerde korkutmaları da mümkündür.

Geliş Çeşitlerine Göre Hadimler Kaça Ayrılır?

Hadimler geliş çeşitlerine göre;

 • Kendileri gelen hadimler
 • Başkaları tarafından çağırılan hadimler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kendileri gelen hadimler;

 • Kişinin doğum saati ile bağlanan hadimler
 • Kişinin ailesinden kalan hadimler
 • Kişinin kendisini geliştirdikten ve enerjisini arttırdıktan sonra ona gelen hadimler olarak üç kısma ayrılır.

Başkaları tarafından çağırılan hadimler ise;

 • Öğretici hadim
 • İş Hadimleri
 • Kulak hadimleri
 • Göz hadimleri olarak dörde ayrılır.

Kişinin Doğum Saati İle Bağlanan Hadimler

Kişinin doğum saatiyle bağlanan hadimler çok sık görülmese de bazı kişilerin özel doğum zamanlarında kendilerine doğumlarıyla beraber bağlanıp, onlara bazı özel güçler verebilirler. Kendisine bağlanan hadimi belirli bir yaştan sonra görebilen kişiler olduğu gibi, hayatları boyunca onları hiç görmemiş kişiler de vardır.

Kişinin Ailesinden Kalan Hadimler

Kendileri gelen hadimler için ikinci başlıkta incelenen aileden kalan hadimler de oldukça nadir görülen hadimlerdir. Bu hadimler kişinin geçmişinde aile bağı bulunan bir kişinin taşıdığı bir hadim olmakla beraber o kişinin ölümü, yeni doğacak kişinin de bazı özelliklerinin ölmüş kişiye benzemesi sonucu yeni doğan kişiye hadimlik yaparlar.

Kişinin Kendisini Geliştirdikten Ve Enerjisini Arttırdıktan Sonra Ona Gelen Hadimler

Bazı kişiler zamanla enerji anlamında kendini geliştirmekte ve bazı hadimlerin de bu enerjiden etkilenip kişiye bağlandıkları bilinmektedir. Ayrıca da bu tarz kişilerle ortak yaşam olarak isimlendirilen bir ilişkiye girmek için hadimlerin kişilere kendiliğinden geldikleri görülmektedir. Enerjisel olarak belli bir seviyeye gelen kişilere kendiliğinden hadim gelmesi sık görülen bir durumdur.

Başkaları Tarafından Çağırılan Hadim Çeşitleri Nelerdir?

Görevleri anlamıyla farklılık gösteren ve başkaları tarafından çağırılan hadimler dört farklı çeşide ayrılmıştır. Hadim çeşitleri nelerdir diye sorulacak olursa,

 • İstek hadimleri
 • Öğretici hadimler
 • Kulak hadimleri
 • Göz hadimleri olarak hadimlerin dört farklı çeşide ayrılması mümkündür.

İstek Hadimleri

İstek hadimleri kişinin her türlü isteğinin yerine getiren hadimler olduğu gibi her türlü maddenin getirilme işleminde de kullanılırlar. Burada kişinin isteğinin hangi konuda ve ne olduğu önemli olmayıp, hadimlerden her türlü istek doğrultusunda yardım alınabilmesi mümkündür.

Öğretici Hadimler

Hüddam ilminde manevi anlamdaki yardımcılar içerisinde en çok öğreten, cevaplayan ve bilgi aktaran hadimler öğretici hadimler olarak nitelendirilir. Burada kişinin tek yapması gereke öğretici hadimlere ilmi soru sormaktır. İlmi olan her soruya cevap verme yetkisi bulunan hadimler, kişinin daha önce tanışmadığı ve hiç bilmediği ilimleri bile öğretebilirler.

Kulak Hadimleri

Kişinin öğrenmek istediği şeyle alakalı ayrıntılı bilgi alacağı hadimler kulak hadimleri olarak isimlendirilir. Başka bir ifadeyle kişilerin kulaklarının çakrasını açan kulak hadimleri kişinin duymak ya da ulaşmak istediği bir bilginin kendilerine aktarımında önemli bir rol oynarlar. Bilgi verici hadimlerdir.

Göz Hadimleri

Kulak hadimlerinde görülen kulak çakralarının açılması durumu, göz hadimlerinde de göz çakralarının açılması şeklinde açıklanabilir. Göz hadimleri yakın olsun uzak olsun bir insanın ne yaptığını kolaylıkla kişinin gözünün önüne getirebilirken, göz hadimleri sayesinde kişinin istediği herkesi izlemesi mümkün olabilmektedir. Göz çakraları açılan insanlar gözle görülebilen her detaya hadimler sayesinde ulaşabilmeyi başarırlar.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ramazan Arayıcı
Ramazan Arayıcı - 5 yıl Önce

Değerli hocam ,sözlerime başlarken Yüce Allah'ın CC selamiyla sözlerime başlamak istiyorum.Esselamu aleyküm.Hocam ben 32 yıl imamlık yaptım.Suan emekli oldum.Bende biraz Havaş ilmine merakım var.İstek Hadimi ,kulak ve göz Hadimi sahibi olma konusunda bana yardımcı olabilir misiniz.Birde hocam borclarimi odeyemihorum .Bende neler var bı bakabilirmisiniz .Adım Ramazan ,anne ismi Döne ,doğum tarihim 10 ,07 ,1967

Medyum - Aşk büyüsü