Havas İlmi Kitaplarındaki Aşk Büyüsü Vefkleri Doğru Mu?

Havas büyüleri yüzyıllardan beridir çeşitli kişilerce kullanılan ve icazet yöntemiyle bir sonraki nesle aktarılan, gizli bir ilimdir. Havas ilmi, çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu ilim yardımıyla; büyü, sihir, tılsım, muska vb. birçok

Havas İlmi Kitaplarındaki Aşk Büyüsü Vefkleri Doğru Mu?

Havas büyüleri yüzyıllardan beridir çeşitli kişilerce kullanılan ve icazet yöntemiyle bir sonraki nesle aktarılan, gizli bir ilimdir. Havas ilmi, çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu ilim yardımıyla; büyü, sihir, tılsım, muska vb. birçok dini ritüel ve işlem uygulanmaktadır. Havas ilmi, İslam dinince varlığı ve etkileri kabul edilmektedir. Ancak bu ilimin içerisinde yer alan bazı, büyü ve sihirlerin varlığı kabul edilse de kötü amaçlar ve çıkar için kesinlikle yapılması ve uygulanması haram kılınmıştır. Bu nedenle bu ilim sadece iyi niyetle ve bazı ruhani kötü varlıklardan korunmak amaçlı olarak uygulanması caizdir. 

Havas İlmi ve Vefkler Nelerdir?

Havas ilminin bir parçası olan vefkler, rakam, harf ve kelimelerin birtakım değerlerinin, kuran-ı kerim ayetleri ve Allah’ın isimleri (Esma-i Hüsna) kullanılarak, çeşitli anlamlar çıkarma yöntemidir. Bu anlamlar; gelecek, geçmiş ve şimdi hakkında bilgiler verebildiği için birçok kötü niyetli kimse tarafından kullanılmaktadır. Vefk yaptırmak bu nedenle İslam dinince uzak durulması gereken bir olgu olarak bizlere aktarılmaktadır. Ebced hesabı da denilen bu vefkler tarihte de birçok kişi tarafından kullanıldığı rivayet edilmektedir. Unutulmamalıdır ki İslami açıdan, gelecekten haber verenler, falcılar ve büyücüler lanetlenmişlerdir. 

Vefklerin Etkileri Nelerdir?

Vefkler oldukça derin bir ilmi bilgi ve birikimi gerektirir. Semboller kullanılarak, belirli zamanlarda, yazılanlar ayetlerle birleştirilir ve yapılmak istenen amaç doğrultusunda vefkler kullanıma hazır hale gelirler. Genellikle; ateş, hava, su ve toprak vekfleri bilinmektedir. Ancak daha birçok unsura göre vefk yazmak mümkündür. Ateş unsurlu vefkler; aşk, sevgi, muhabbet vb. amaçlar için daha sık kullanıldığı için en çok merak edilen vekf çeşididir. Bu vekfin etkileri oldukça büyük ve yapılması dinen kesinlikle haramdır.

Vefk Çizilirken Neleri Bilmek Gereklidir?

Vefklerin, gizli ilimlerden biri olduğunu ve birtakım, harf ve kelimelerin, kuran ve Esma’daki karşılıklarından çeşitli anlamların çıkarıldığını söylemiştik. Vefkler, ebced hesabına göre hazırlanan ve birçok bilinmesi gereken unsuru içinde barındıran bir ilimdir. Vefk çizerken mutlaka bilinmesi gerekenler;

  • En uygun zaman dilimini (etkili gün ve gecelerin özellikleri)
  • Gezegenlerin hareketi ve ilişkileri
  • Yıldızlara göre burçlar ve özellikleri
  • Ebced hesabını tam bilmek ve hâkim olmak

Bu ve daha birçok unsuru vefk tablosu hazırlanmadan önce ayrıntılarıyla bilinmesi gerekmektedir.

Havas Kitaplarında Ki Büyüler Doğru Mu?

Havas, kelime manası itibariyle, gizli ilimler hazine vb. anlamlara gelmektedir. Bu ilmi öğrenen kişiler; çeşitli büyü ve tılsımları yapabilir, kişilerin hayatlarına tesir eden etkiler bırakabilirler. Havas ilmi kitapları ve bu ilme vakıf kişiler birçok sırlı öğretiyi uygulayabilirler. Bunlar;

  • Büyü, tılsım, muska, sihir vb. yapabilir
  • Cin, şeytan vb. ruhani varlıkları kullanabilir
  • Geçmiş ve gelecekten bir ölçüde haberdar olabilir
  • İnsanlar üzerinde hâkimiyet kurma ve manipilasyon

Bu ilim ile bu ve daha birçok sırlı öğreti kullanılabilmektedir. Havas kitaplarında yer alan büyüleri herkesin anlayarak yapabilmesi imkânsızdır. İşin ehli kimselerce yapılan büyüler gayet tesirli ve tutarlıdır.  

Havas İlmiyle Kimler Büyü ve Vefk Yapabilirler?

Günümüzde birçok kişi havas ilmini bildiğini ve çeşitli büyüler yaptığını iddia etmektedir. Fakat günümüzde bu ilmi gerçekten bilen ve uygulayabilen çok nadir insan mevcuttur. Hz. Muhammet (s.a.v) döneminde günümüze kadar bu ilim, devredilerek öğretilmektedir. Havasın bilinmesinin dinen bir mahsuru yoktur fakat bu gizli bilgilerin kullanılması kesin bir dille yasaklanmıştır. Bu ilme sahip olan kişiler, uzun zaman bir alimin yanında ilmin derinliklerini öğrendikten sonra ancak o zaman vefk duası ve büyüleri doğru ve etkili bir biçimde yapabilirler. 

Havas İlmi, Büyü ve Vefkler Caiz Mi?

Kuran-ı kerim ve hadislerde, havas ilmiyle, cinleri kullananlar, büyü ve tılsım yazanlar ve gelecekten haber veren falcılar açık bir şekilde lanetlenmişlerdir. Örneğin; Cin suresi 6. Ayette; ‘’ Bazı insanlar, bazı cinlere sığındılar ve bu yüzden onların sapkınlıkları ve şımarıklıkları arttı’’ denilmektedir. Başka bir ayette ise; ‘’küfre düşenler diyecekler ki; ‘Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan, bizi saptıranları göster, onları ayaklar altına alalımda en altta kalanlardan olsunlar’ derler.’’ (Fussilet – 29. Ayet). Havas ilmi caiz midir? Sorusu bu iki ayette de açıkça görüldüğü üzere cevaplanmıştır. Daha birçok ayet bu konuyla ilgili detaylı açıklamalar da yapmaktadır. 

Havas İlmine Göre Aşk Büyüleri Nelerdir?

Havas büyüleri ve vefkleri genellikle, aşk ve bağlama gibi saf amaçlar doğrultusunda yaptırılmak istenmektedir. Sırlı havas duaları sayesinde bu amaçlara ulaşmak aslında mümkündür. Fakat bu ilim bilindiği üzere gizli ve oldukça tehlikelidir. Kullanılan dua ve büyüler genellikle cinlerin kullanılması ve etki etmesi sonucu gerçekleşitirilmektedir. Bu nedenle cin vb. kötü varlıklar, sizden büyü karşılığı başka taleplerde bulunabilirler ve bu durum birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirir.

Havas İlmiyle Aşk Büyüsü Vefkleri Yaptırmak Günah Mı?

Havas ilmini öğrenmek ya da öğretmek dini açıdan bir sakınca taşımamaktadır. Ancak Bu ilim daha öncede bahsedildiği özere, çıkar ve şer odaklı kişilerce yapılırsa, hem yaptıran hem de yapan ebediyen cehennemliktir. Havas ilmiyle ister aşk büyüsü olsun ister, başka bir büyü, fark etmeksizin, İslami açıdan en büyük günahlar arasında sayılmaktadır.  

Havas İlmi ve Havas Kitabı Arasındaki Farklar Nedir?

Havas ilmi bilindiği üzere içinde birçok gizli öğretiyi barındıran ve derin bir ilimdir. Bu ilmi öğrenmek için yalnızca yazılı kaynaklara başvurmak oldukça yetersizdir. Bu ilmi öğrenmek için mutlaka silsile yoluyla gelen bazı alimlerden ders almak gereklidir. Kenzül Havas kitabı ise daha çok bu ilimlerin yalnızca bir kısmı hakkında bilgiler içeren bir rehberdir. Seyyid Süleyman El – Hüseyni gibi alimler bu ilimlerin bir kısmının özelliklerini bu kitaplara gizlemişlerdir. Havas ilmi ve kitabı arasındaki farkta buradan gelmektedir.

Havas İlminde Buni’nin Önemi Nedir?

Ahmad Al – Buni, havas ilminin belki de günümüze aktarılmasına vesile olan büyük bir İslam alimidir. 14. yüzyılda Cezayir’de yaşadığı düşünülen Buni, ‘’Şemsül Maarif-i Kübra’’ eserine havas ilminin birçok özelliğini kaydetmiş ve günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Kadim birçok bilgiye vakıf olan bu alim, kitapta, büyü, tılsım, cinleri kullanma hakkında ve akla gelebilecek daha birçok derin konuda bilgileri aktarmaktadır. Hala tam olarak anlaşılamayan bu kitap, dünya üzerindeki en gizemli eserler arasında yer almaktadır. Kenzül havas kitabı okuyanlar, bu kitabı anlayabilmek için derin bir bilgiye ve mutlaka Arapçaya hakim olmaları gerekmektedir.

Havas Büyülerinden ve Vefklerden Korunmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Kötü amaçlarla size karşı bir büyü ya da vekfin yapıldığını fark etmişseniz, uzun süre bazı olumsuz durumlarla karşılaşmanız mümkündür. Bu tip işlemleri, yapmak, yaptırmak ve maruz kalmak oldukça tehlikeli ve dinen asla caiz değildir. Havas dua ve tılsımlar ve bunların etkilerinden korunmak için yine havas ilmine başvurmak gerekebilir. Ancak kişi, tam anlamıyla Allah’a teslim olursa ve ibadete sarılırsa bu etkiler Allah’ın izniyle ortadan kalkar. Özellikle bu konu hakkında; Ayetel Kürsi’nin 333 defa okunması her türlü tılsımı ve büyüyü çözeceği rivayet edilmiştir.

Havas İlmiyle Cinler Kullanılabilir Mi?

Havas ilminin büyük oranda etki etmesinin en büyük nedeni, elbette kötü cinler, şeytan vb. ruhani varlıkların kullanılmasıyla olmaktadır. Manevi gücü yüksek ve bilgili kişilerce Kimi zaman doğrudan kullanılabilen cinler kimi zamanda anlaşma yoluyla kullanılmaktadır. Bu durumlardan ikisi de oldukça sakıncalı ve tasvip edilmemektedir. Ancak ikinci durum çok büyük olumsuz sorunlara yol açabileceği için kesinlikle uzak durulması gerekmektedir. 

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü