Rahmani ve Süfli Cin Çağırma yöntemi ve Cin Daveti

Rahmani ve Süfli Cin Daveti nasıl yapılır? Müslüman Cin çağırma duası, cini geri göndermek için dua. Fincanla cin çağırma, kibritle cin çağırma yöntemleri.

Rahmani ve Süfli Cin Çağırma yöntemi ve Cin Daveti

Cin daveti nasıl yapılır? Cin çağırmak isteyenlerin neler yapacağını ve başlarına gelenleri öğrenin. Havas ilmi ve Ledünni ilimleri Uzmanları tarafından açıklanan ve tecrübe edilmiş cin daveti, en iyi ve kolay denenmiş cin çağırma yöntemlerini ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Cin çağırma yöntemleri bazı tılsımlı sözler ve dualar yardımı ile gerçekleştirilir. Ayrıca çeşitli materyaller kullanmak sureti ile duaları destekleyerek Cin çağırma işlemi gerçekleşir. Bütün bu uygulamaları yaparken en önemli unsur inanmaktır.  İnançsız bir şekilde uygulanan yöntemlerin sonucu başarılı olmaz ve birtakım sıkıntıları beraberinde getirebilir. 

Rahmani ve Süfli Cin Daveti nasıl yapılır?

Cinler ulvi süfli olarak iki çeşitte yaşarlar. İnsanların iyi cinler ve kötü cinler olarak bildikleri bu cinlerin iyi olanlarını çağırmak için oldukça temiz bir mekânda bulunmak abdestli olarak temiz giysiler giyinmek gerekir. Kötü cinleri çağırmak için temizliğe gerek olmaz. Çağırılan süfli cinler geri gitmek istemezler ve kişiye musallat olarak kalmak isterler.

Müslüman Cin Nasıl Çağırılır?

Müslüman cinleri çağırmak için oldukça temiz ve karanlık bir ortam seçilmelidir. Mümin cinlerden birisini davet ederken iki düzün üzerine oturmuş vaziyette üç defa arka arkaya "Euzü billâhi mineş şeytânir racîm" ardından 7 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" okunduktan sonra mümin cinlere seslenilmesi gerekir. Cinlere sesleniş şu şekilde olmalı ve üç kez tekrar edilmelidir.

Ey Allah ve onun resulüne itaat eden mümin cinler hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin. Daha sonra ayağa kalkarak kıbleye dönülür ve yedi kez cin suresi okunur. Cin suresinin okunuşunun tamamlanmasının ardından ise sırası ile;

 • Sağ tarafına dönerek "ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü'minîn"
 • Sol tarafa dönerek 3 defa "ye saf dîş" sonra "bikatlamediyş"
 • Bir defa "tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut tâhireti min cânnil mü'minîn."

Ardından Müslüman cinin selam verdiği işitilir. "Esselâmu aleyküm" diyen cine cevaben "Aleyküm selâm" denildikten sonra soru sorulabilir.

Cin Çağırma Sırasında Cin Suresi Okuma Şartı

En etkili ve en kolay cin çağırma için okunacak cin suresi ve duaların;

 • Yalnız olarak ve karanlık bir mahalde okunması
 • Bedenini ve kıyafetlerin temiz olması
 • Oturulan yerin temiz olması gerektiği tecrübeler ile kanıtlanmıştır.

Cin Suresi Okunuşu

Cin Suresi okunuşu şu şekildedir;
“Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ kur'ânen aceben yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb'asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak'udü minhâ makaide lissem'ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.”

Çağırılan Cini Geri Göndermek İçin Okunması Gereken Dua

Cini geri göndermek için dua ve cinlerin dağılması için yapılması gerekenler;

“Bismillahirrahmanirrahim insarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm.”

Bu duayı üç defa okuyarak davet edilen cinlerin geldikleri yere geri dönmeleri sağlanır.

Cinlerin İnsanlara Zararı Olur mu?

Cin insana zarar verebilir mi ve cinlerin zararlarından korunmak için ne yapılır;

 • Cinlerin Müslüman olanları yalnızca ibadet ederler ve insanlara zarar vermezler.
 • Ehl-i sünnet alimleri tarafından tanınırlar.
 • Salih insanlar görünümünde sohbet ederler.
 • Cinlerin kafir olanlarının insanlara çeşitli şekilde zararları dokunur.
 • Her şekle girebilirler.
 • İnsan kılığına girerek insanları günah ve küfre sokarlar.
 • Herkesin bir kafir cin arkadaşı olabilir ve insanlar melekler tarafından kötü cinlerden korunur.
 • Allaha sığınarak Ayet-i kerime ve dualar okuyan inanç sahibi insanlara hiçbir cin zarar veremez.

Cinlerden Korunmak İçin Etkili Olacak Dualar Nelerdir?

Cinden korunmak için en etkili dua ve en tesirli silah kelime-i temcit ve istiğfar dualarıdır. Bu duaları okuyan kişiler cinlerden korunur ve büyüleri bozulur. Fatiha, ihlas ve nas surelerini sıklıkla okuyanlar ve Ayet-el-Kürsi duasını dillerinden düşürmeyen insanlar cinlerden muhafaza olurlar. Cinlerden kurtulmak ve şeytanın ve Cinlerin şerrinden korunmak için dua okumak oldukça etkili faydalı olmaktadır. Günde 7 defa okunacak olan Ayat-ı Hırz ayeti koruyucu etkisi olan ayetler arasında önemli olmaktadır.

Kur’an-ı Kerimde Cinler Hakkında Neler Anlatılır?

Kur’an-ı Kerimde Cinler var mıdır? sorusunun cevabı şu şekilde açıklanabilir;

 • Cinler görülmeyen. Algılanamayan ve işitilmeyen ruhani varlıklardır.
 • Ateşten yaratılmış olan cinlerin Müslüman olanları ve kafir olanları vardır.
 • Cinlerde tıpkı insanlar gibi cennete ve cehenneme gideceklerdir.
 • İnsandan farklı bir boyutta yaşayan cinler insan şekline girerek onlarla konuşabilirler ve farklı şekillere bürünebilirler.
 • Cinler gaybı bilmezler ancak insanlardan çok daha fazla ömürleri olduğu için bazı şeyleri bilebilme özellikleri vardır.
 • Cinlerin erkek ve dişileri vardır. Tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler, evlenirler ve ölürler.
 • Allah’ın emirlerine uymak ile yükümlü olan cinler ibadet etmek için yaratılmış varlıklardır.
 • Cinlerden zarar geleceğini düşünerek korkulması yersizdir. Allaha ibadet ederek ve Allaha sığınarak cinlerden zarar görme olasılığı ortadan tamamen kalkmaktadır. Farklı yollara başvurmadan Allah’a sığınan kişilere Allah’ın izni olmadan hiçbir şey zarar veremez.

Cinlerle Temas Kurmak ve Görüşmek için Ne Yapılır?

Kesin olarak açıklığa kavuşturulmamış olsa bile cin çağırma insanlar arasında yaygın olarak uygulanmaktadır. İnsanların çoğunluğu Cin çağırmak istiyorum hevesine kapılarak birkaç kez uygulama yapmak istemişlerdir. Fincanla cin çağırma özellikle gençler arasında uygulanan bir yöntemdir. Kalp çağırma ve ruh çağırma adı altında uygulanmaya çalışılan yöntemlerde gelenler cinler olur veya cin gelmemesine rağmen insanlar kendilerini cin geldiğine inandırırlar.

Kolay Cin Daveti nasıl yapılır?

Kolay Cin Daveti nasıl yapılır?

En kolay cin çağırma yöntemleri arasında sık denenen ise, bir fincan ve masada yazıların belirdiği bir tahta olmuştur. Tahtaya A-Z arasında tüm harfler yazılır, rakamlar ve cinsiyetler de belirtilerek yazılır. Sonrasında cincan ters çevrilir ve her kesin işaret parmağı fincan üzerinde olur. En yakın civara işi üstlenen kişi seslenir, ey falanca cin gel der, bunu üstlenen kişi tüm soruları herkes için sorar. Fincan rakamlar ve harfler ile geldiğinde temas kurmaya başlayacaktır.

Cin Çağırmak Ve Cinlerle Temasa Geçmenin Günahı Var Mıdır?

Cinlerle temas kurmak ve cin çağırmak günah mı sorusuna cevap verirken günah olmadığı ancak temasa geçmenin tehlikeleri bulunduğu kabul edilebilir. Kötü amaçlarla yapılan cin çağırma işlemleri tehlikelidir. İnsanlar yaradılış özellikleri ile diğer meziyetleri ile cinlerden üstün yaratılmışlardır.

Bazı cinler karakterleri ve şeytandan aldıkları ders ile insanların üstünlüğünü kabul edemez ve kıskanırlar. Kötü cinler insanlara üstünlüklerinin kabul ettirmeye çalışarak ve onları muhtaç bırakmam isteyerek ellerinden geleni yapmak isterler. Cin çarpması ise hemen bütün toplum içersinde yaygın bir anlayıştır ve herkesin bu konu ile alakalı anlattıkları bazı şeyler bulunur.

Cin Çağırma Teknikleri Ve Uygulanan Yöntemler

Tek başına denenmesinin tehlikeli olacağını söyleyerek cin çağırma teknik ve yöntemlerini sıralamak gerekir ise;

 • Demon çağırma: Yaşlı cin olan demonlar şeytanlardır ve oldukça tehlikelidirler. İnsanlara bedensel ve ruhi zararları dokunur.
 • Boy aynası: Cin çağırma malzemeleri arasında bulunan boy aynası ile yapılan bir yöntemdir.
 • Mezarlıktan geçme: Gece vakti mezarlığa giderek cinlerle iletişime geçmek yöntemidir.
 • Fatiha ve İhlas sureleri ile cin çağırma: Bu yöntemde Fatiha ve ihlas surelerinin besmelesiz okunması ile yapılır.
 • Astral seyahat: Kuranı kerimde geçen bir olaydır ve astral seyahat ile cinlerle iletişime geçme olasılığı oldukça fazla olmaktadır.
 • Dua ile cin çağırma: Cin çağırma işleminin dua okunarak gerçekleştirildiği yöntemdir. Bu hocayı genel olarak hocalar tercih etmektedir.
 • Cinler hakkında fazla konuşulması: Farklı boyutta olan cinler insanları görürler ve aynı ortamda yaşarlar. Cinler hakkında çok konuşan insanlar onların varlığını hissedebilirler.
 • Üçüncü gözün açılması: Üçüncü gözü açık olan insanlar görülmeyen bazı şeyleri görebildikleri gibi cinleri de görebilirler.

Açıklanan cin çağırma teknik ve yöntemlerini denemek tamamen kişilerin kendi özgür iradesine kalmıştır ve sorumluluk kişilerin kendisine aittir.

Hüddam İlmi Nedir?

Hüddam ilmi cin yakalayarak ele geçirilen cin ve şeytanların köle haline getirilmesidir. Hüddam ilminin en yaygın olduğu yer Antik Mısır’dır ve piramitlerin cinler tarafından yapıldığı görüşü oldukça yaygındır. Kötü cinlerin ele geçirilmesi ile onları her türlü işte kullanmak mümkün olur. Başkasının emrine girerek musallat olan cinlerin zararları büyük olmaktadır.

Cin Çağırma Seanslarında Kullanılan Malzemeler

Cin çağırılırken kullanılan malzemeler genellikle;

 • Kibrit ile cin çağırma yöntemi ihtiyaç olan yalnızca 6 adet kibrittir.
 • Fincanla cin çağırma da ihtiyaç olan; bir adet fincan ve 29 harfin yazılı olduğu kağıtlardır.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 19:05
YORUM EKLE
YORUMLAR
Reyhan
Reyhan - 5 yıl Önce

İşe yarıyor mu bu çağırma yöntemi acele cevap veririseniz iyi olur

hülagü
hülagü @Reyhan - 5 yıl Önce

bunun işe yaraması için duanın arapça yazılı şeklini ezberlemeniz gerekir diğer türlü Türkçe ve Arapça dil uyuşmazlığı oldugu için farklı anlamlar çıkabilir

ramazan
ramazan - 5 yıl Önce

ben bi cin arkadasimin olmasını istiyorum

Şahaste arı
Şahaste arı - 5 yıl Önce

Müslüman bir cinle irtibata gecmek istiyorum

Metin Demir
Metin Demir @Şahaste arı - 5 yıl Önce

Üzerimizde büyü varmi

Nazmiye yalcin
Nazmiye yalcin - 5 yıl Önce

Cin çağırmak istiyom bakım için

Gulseren bozlak
Gulseren bozlak - 5 yıl Önce

Musluman cinlerle arkadas olmak istiyorum nasil yapabilirim muslumanim elhamdulillah gercekten ilim ve kuran uzerine

Adıl
Adıl - 5 yıl Önce

Cinlerle itibata gecmek

Hak yoldaş
Hak yoldaş - 5 yıl Önce

Deneyen varmı?

selcuk
selcuk - 5 yıl Önce

Aradigimiz birini bulmak ne yapabiliriz


Medyum - Aşk büyüsü