Baş Ağrısı İçin Hangi Dua İyi Gelir?

Baş ağrısını dindiren dua, baş ağrısı için suya okunan dua ve baş ağrısı için dua Haşr Suresi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Baş Ağrısı İçin Hangi Dua İyi Gelir?

Baş ağrısının geçmesi için etkili dua arayışında bulunan kişiler, yaşadıkları fiziksel ağrının artık çekilmez ve katlanılamaz bir boyuta ulaşmasıyla şifa veren Yüce Allah'a yakararak ağrılarının dinmesine vesile olabilirler. Merhamet sahibi Yüce Allah, O'na el açıp şifa dileyenlerin duasını kabul edendir. Bu yüzden İslam dinimizde müminlerin yaşadığı her türlü zorlukta başvurabilecekleri dualar olduğu gibi çekilmez dereceye ulaşarak rahatsızlık veren baş ağrısının dinmesi için de bazı dua ve sureler bulunmaktadır. Baş ağrısı için hangi dua iyi gelir sorusunun yanıtı için internet üzerinden araştırma yapan kişilerin faydasını göreceği dualar ve sureler yazımızda yer almaktadır.

Herhangi bilinen bir sağlık sorunundan muzdarip olmasak da baş ağrıları sıklıkla karşılaştığımız bir rahatsızlıktır. Ağrının şiddetine göre hayat kalitemiz olumsuz etkilenebilmektedir. Ancak şiddetli olmadığı halde uzun süren baş ağrıları da insanların canını sıkmakta ve yaşamını olumsuz etkilemektedir. Sıkıntıda okunacak dua hangisidir, başlıklı yazımızda detayları öğrenebilirsiniz.

Baş Ağrısını Geçiren Dua Var Mı?

Baş ağrılarından kurtulmak için doktor kontrolünde verilen ağrı kesicilere başvurmak, başa ve şakak bölgesine dikkatli bir şekilde masaj yapmak, dinmeyen ve rahatsızlık veren baş ağrılarını hafifletici dışsal yöntemler içinde yer almaktadır. Bunların yanı sıra manevi olarak da baş ağrısını geçirmek mümkündür. İslam dinimizde her türlü bela ve musibet için müminlerin yardım dileyebileceği dualar ve sureler bulunmaktadır. Bu yüzden baş ağrısı için okunacak dua var mı sorusunun yanıtında öne sürülen pek çok duadan bahsedilebilir.

Baş ağrısının uzun süreli olması, kendini tekrarlaması durumunda baş ağrısı duasının manevi etkisine başvurmanın yanı sıra alanında uzman bir doktora muayene olmak da gerekmektedir. Bunun sonucunda baş ağrısının kaynaklandığı nedenler, gerekli tetkikler yapılarak ortaya çıkarılabilmektedir. Baş ağrısı genel olarak stres, yorgunluk, sağlıklı beslenmeme gibi sebeplerden dolayı kendini gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra ciddi derecede büyük hastalıkların habercisi olarak da görülebilir. Bu yüzden tıbbi destek almanın mutlaka göz ardı edilmemesi gerekir.

Baş Ağrısına İyi Gelen Dualar

Baş ağrısının hiçbir fiziksel ve biyolojik nedeni olmadığı halde giderek şiddetlenip sizi huzursuz ettiği durumlarda okuyabileceğiniz dualar ile Allah'ın yardımını dileyebilirsiniz. Yüce Allah merhamet ve şifa sahibidir. Allah'ın izni ile baş ağrısı için okunacak en etkili dua sayesinde manevi olarak kuvvet bulup baş ağrısından kısa bir süre içinde kurtulabilirsiniz. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Haşr Suresinin sonunu, başı ağrıyan kişi tarafından eli başına konularak okunmasını tavsiye etmiştir. Bunun yanı sıra okunması tavsiye edilen diğer dualar da şunlardan oluşmaktadır:

  • "Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbı, şu hastalığı götür şifa ver, şifa veren sensin, senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver."

  • Kerim olan Allah’ın adıyla. Her türlü ağrının, yaranın şerrinden ve cehennem ateşinden Allah’a sığınırım.

  • Baş ağrısının uzun süreli olması ve çekilmez hale gelmesi durumunda Allah'ın isimleri arasında yer alan El Gani'yi peş peşe 99 kez zikrederek baş ağrısına şifa bulmak mümkündür

Baş Ağrısı Duaları ve Sureleri Nelerdir?

İslam dinimizin sahih ilmi kaynaklarında baş ağrısı duaları ve sureleri geniş yer kaplamaktadır. Baş ağrısının Allah'ın izni ile ortadan kaldırılmasında etkili olan ve yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılarak günümüzde de baş ağrısının iyileşmesi için okunan dualardan bazıları şu şekildedir:

  • "Bismillahil kebir. Neûzü billahil azîmi min şerri ırkın na’âr. Ve min şerri harrin nâr."

Resulullah (s.a.v) baş ağrısı, ateş ve bunlardan başka vücutta görülen ağrılara karşı bu duayı tavsiye etmiştir. Bu duanın Arapça olarak okunmasına özen gösterilmelidir. Ancak duanın Türkçe anlamının da baş ağrısının dinmesi için bu duayı okuyacak kişinin, kalpten okumasında etkili olacağından iyice ezberlenmiş olması gerekmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından geçmeyen baş ağrısı için okunacak dua olarak tavsiye edilen bu duanın Türkçe meali de şöyledir: "Büyük Allah’ın adıyla, zonklayan her damarın şerrinden ve Cehennem ateşinin hararetinden, şerrinden yüce Allah’a sığınırız."

Baş Ağrısını Dindiren Sureler

Baş ağrısı her türlü maddi çareler ile (doktor, hastane, hekim muayenesi) geçmemiş ise Meryem Suresi'nin 1 ve 4 ayetleri ve duayı okuyarak Allah'ın izni ile şifa bulmak mümkündür. Çekilmez ve bir türlü geçmeyen baş ağrısından muzdarip kişilerin bu duayı kendi başlarına okumalarının yanı sıra kağıt üzerine yazıp kendi üzerlerinde taşımaları da tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra duanın bir bardak dolusu suya okunup bu suyun baş ağrısı geçmeyen hasta tarafından içmesi de dini kaynaklarda sıklıkla tavsiye edilen bir manevi uygulamadır. Bu sayede Yüce Allah'ın izni ile baş ağrının dinmesi ve şifa bulunması mümkün olabilmektedir.

Baş ağrısı için kuvvetli dua olarak tavsiye edilen Meryem Suresi'nin 1-4 ayetleri ve Kehf Suresi'nin ayetleri şöyledir:

  • "Bismillahir Rahmânir Rahim. ‘Kâf-Hâ-Yâ-âyn-Sâd. Zikru rahmeti Rabbike abdehü zekeriyyâ. İz nâdâ Rabbehü nidâen hafiyya. Kâle Rabbi innî vehenel azmu minnî veştealer ra’sü şey’en velem ekün bi düâike Rabbi şakıyya. Üskün bi iznillahi Teâlâ yâ berrun. Üskün bi iznillahi Teâlâ yâ berrun."

Baş Ağrısı Duaları Nasıl Okunmalıdır?

Baş ağrısını dindirmek için başvurulan manevi uygulamalardan biri olan baş ağrısı dualarının İslami usullere göre okunmasına dikkat edilmelidir. Baş ağrısı için okunabilecek dualar hakkında araştırma yapan kişilerin de sıklıkla görebileceği üzere, bu tür dualar, ağrısı olan kişi tarafından kendine okunabilir ya da kişi, başka biri ağrı çekene duayı okuyabilir. Uyumayan bebeğe hangi dualar okunur, başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Duanın temiz duygularla ve Yüce Allah tarafından kabul göreceğine inanç duyularak okunmasına gayret edilmelidir. Bunun yanı sıra duayı okuyan kişi kendi baş ağrısını geçirmek istiyorsa ellerini başının arasına alıp duayı kalpten gelecek bir şekilde okumalıdır. Öte yandan eğer baş ağrısı yaşayan birinin şifa bulması için başka biri bu tür duaları okuyorsa, bu kişi de elini başı ağrıyan kişinin başına koyarak duayı okumalıdır. Ayrıca sahih ilmi kaynaklarda yer aldığı üzere baş ağrısı duası suya okunup da uygulanabilmektedir. Suya okunan duanın ardından başı ağrıyan kişi bu suyu içmelidir.

Baş Ağrısını Dindiren Haşr Suresi

Baş ağrısı için dua Haşr suresi okunarak çekilmez seviyedeki baş ağrılarının Yüce Allah'ın izni ile hızlı bir şekilde dindirilmesi mümkün olmaktadır. Surenin 21 - 24. ayetlerinin okunuşu şöyledir:

  • "Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. 22. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm. 23. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir.Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. 24. Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard. Ve hüvel Azîzul Hakîm."

Surenin anlamının kavranması duanın kalpten okunması ve manevi etkisinin görülmesinde oldukça etkilidir. Türkçe meali şudur: "Biz bu Kur'ân'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. 22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. 23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir."

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü