Etkili ve Tesirli Aşk Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır?

En etkili aşık etme büyüsü nedir, kendine aşık etme büyüsü nasıl yapılır sorularının yanıtları ve bağlama büyüleri hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Etkili ve Tesirli Aşk Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır?

Etkisi yüksek ve tesiri kuvvetli aşk büyüsü, özellikle binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete kapılarını açmış Anadolu halklarının en çok rağbet ettiği bağlama büyüleri arasında yer almaktadır. Kadim geleneğin bir öğesi olarak günümüze kadar gizli bir şekilde gelmeyi başaran etkili aşk büyüleri, bugüne kadar sayısız insanın mutluluk ve yaşam kaynağı olurken bir o kadar da insanın hayatını zindana çevirmesiyle üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Kadim büyü kitaplarında ve büyü üstatlarının ezoterik öğretilerinde yer geniş bir yer kaplayan etkisi yüksek aşk büyüleri pek çok farklı uygulama ile icra edilebilmektedir. Özellikle kara sevdaya düşen ve aşklarına karşılık bulamayan kişiler için masum bir isteğin akabinde ortaya çıkan büyü uygulamaları, kimi zaman da kötü niyetli kişilerin yuva yıkmak için başvurdukları manevi yöntemler arasında yer almaktadır.

Aşk büyüsünün etkileri ve tesirleri büyünün yapılış şekline, vekalet verilen medyum hocanın ilim ve irfan bilgisine ya da ritüelleri uygulanan büyü kitabının güvenirliğine göre değişiklik göstermektedir. En kuvvetli aşk büyüsü nasıl yapılır sorusunun yanıtına geçmeden önce binlerce yıldır insanlığın etkili bir silahı olarak kullanılan ve özellikle asırlardır Anadolu'da yaşayan uygarlıklardan günümüze kadar gelmeyi başaran aşk büyülerinin ne olduğuna ve hangi çeşitlerinin bulunduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aşk ve Bağlama Büyüsü Nedir?

Aşk duygusu, insanların var olduğu ilk dönemden beri mevcudiyetini koruyan insanları hem zihinsel hem de duygusal yönden çok çabuk bir şekilde avucunun içine alabilen bir hissiyattır. Maneviyata önem veren ya da vermeyen herkesin yaşayabileceği aşk kimi zaman dünyanın en güzel hissiyken kimi zaman da insanların hayatını karartan bir duygu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eskilerin deyimiyle aşk en güzel karşılıklı olduğunda yaşanmaktadır. Bu yüzden günümüzde platonik aşk olarak adlandırılan ancak halk arasında kara sevda olarak nitelendirilen duruma düşen kişilerin aşk acısı çekerek günden güne kendilerini kaybetmeleri kaçınılmaz olmaktadır.

İşte bu tür durumlarda çaresiz ya da haksızlığa uğrayan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalardan biri de aşk ve bağlama büyüsüdür. Kişiler anında etkili aşk büyüsü icra ederek, istedikleri kişinin kendi duygu ve hislerine aynı şekilde hatta daha fazlasını vermelerini sağlayabilirler. Çok eski çağlardan bu yana günümüze kadar gelebilmiş ve gizli öğretiler olarak gün yüzüne fazla çıkarılmamış olan uygulamalar sayesinde kişilerin zihinsel ve duygusal dünyasına yön verilebilmektedir. İşte bu tür uygulamalara aşk büyüsü ya da bağlama büyüsü denilmektedir.

Aşk Büyüsü Çeşitleri Nelerdir?

Uzun yıllar boyunca aşktan yana şansı gülmeyen kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar birbirinden farklılık göstermiştir. Farklı kadim uygarlıkların ve toplulukların kendi içinde gizli tuttuğu uygulamalar zaman içinde birbirlerine karışarak günümüze kadar gelebilmiştir. Aşk büyüsü çeşitleri arasında günümüzde en çok tercih edilen ve geniş kitleler tarafından icra edilen büyüler şunlardan oluşmaktadır:

 • Kaşıkla yapılan aşk büyüsü
 • İple yapılan aşk büyüsü
 • Mumla yapılan aşk büyüsü
 • Tuzla yapılan bağlama büyüsü
 • Karabiberle yapılan aşk büyüsü
 • Köpek gibi aşık etme büyüsü
 • Sabunla yapılan aşk büyüsü
 • Hüddam ile yapılan aşk büyüsü
 • Toprakla yapılan bağlama büyüsü
 • Nohutla yapılan aşk büyüsü
 • Saç teli, vücut kılı, tırnak ya da kanla yapılan bağlama büyüsü

Görüldüğü üzere en etkili bağlama büyüleri hem kullanılan malzemeler hem de icra ediliş biçimleri yani ritüelleri ile birbirinden farklılaşmaktadır. Bu aşk büyülerinin gösterdikleri etkiler de birbirinden farklı olmaktadır. Dolayısıyla hangi büyünün daha kuvvetli etkiye sahip olduğunu önceden söylemek doğru olmamaktadır. Ancak kısa sürede etki eden aşk büyülerinin mevcudiyetinden söz etmek mümkün olmaktadır. Örneğin zeytin büyüsü ile 9 gün içinde büyünün yönlendirildiği kişide etkiler görülebilmektedir. Büyü belirtileri nelerdir, büyünün olup olmadığı nasıl anlaşılır başlılı yazımızda büyü etkileri ile ilgili detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Zeytin Büyüsü Nedir?

En kadim geleneğe sahip bağlama büyüleri arasında yer alan zeytin büyüsü, asırlardır nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Gizli öğretiler ve ezoterik ilimler arasında sıklıkla adı geçen fakat çoğu büyü üstadı tarafından bilinmeyen zeytin çekirdeği büyüsü ya da zeytin büyüsü kısa sürede etki gösterdiği için tercih edilmektedir. Zeytin büyüsünü icra etmek için birtakım ritüellere sadık kalınması ve büyünün tutacağına olan inancın taze tutulması yeterli olmaktadır. Sevdiği insanı kendine bağlamak ve böylelikle kara sevdadan kurtulmak isteyen kişiler kendi başlarına bazı ritüelleri yerine getirerek zeytin büyüsünü icra edebilirler.

Zeytin Büyüsü Kimlere Yönelik Yapılır?

Zeytin büyüsü sadece bekarla yönelik yapılmamaktadır. En etkili denenmiş aşk büyüsü olarak kabul edilen zeytin çekirdeği büyüsü, bekarlar kadar evli kişilere yönelik olarak da icra edilebilmektedir. Bu sebeple evli kişilerin bu büyüden olumsuz etkilenmeleri ve evliliklerinin çatırdaması da olası sonuçlar içinde görüldüğünden zeytin büyüsüne çoğu zaman halk arasında "yuva yıkan büyü" olarak da nitelendirilmektedir. Fakat evli kişilerin yani karı koca arasında uygulanması durumunda da evlilikteki sadakatin, bağlılığın ve muhabbetin artması mümkün olabilmektedir.

Zeytin Büyüsü Kaç Günde Tutar?

Kadim büyü kitabelerinde yer alan ezoterik uygulamalar arasında en köklü geçmişe sahip büyülerden biri olan zeytin büyüsü kuvvetli tesirinin yanı sıra kısa sürede etki gösterme özelliği sayesinde de en çok uygulanan bağlama büyüleri arasındaki yerini almıştır. Büyünün yapıldığı ilk günden itibaren etkilerini göstermeye başlaması ne kadar etkili bir büyü olduğunu gözler önüne sermektedir. Büyünün icra edilişinin 9. günü tamamlandığında ise zeytin büyüsünün yönlendirildiği kişinin tüm dünyası değişmiş olmaktadır. Zeytin büyüsü kadar kuvvetli ve hızlı etki gösteren başka bağlama büyüsü yani aşık etme büyüsü bulunmamaktadır. Bu sebeple özellikle Anadolu'da asırlar boyunca toplulukların en çok başvurduğu büyüler arasında yer almaktadır.

Zeytin Büyüsü Ne Kadar Süre Tesir Eder?

En etkili aşk büyüsü kitabı ve kadim öğretileri arasında özel bir yere sahip olan zeytin büyüsü, her ne kadar muazzam bir tesire sahip olsa da kalıcı etkiler göstermemektedir. Bu yüzden zeytin büyüsünün etki gösterdiği zaman dilimi içinde kişilerin elini çabuk tutarak gereken bağlılığı veya aşk ilişkisini tahsis etmeleri tavsiye edilmektedir. Büyü kitabelerinde ve büyü üstatlarının ifadelerine göre zeytin büyüsü sadece 48 yarım ay döngüsü boyunca tesir göstermektedir. Bu durum da günümüzdeki takvim sistemine göre 24 ay yani 2 yıl için geçerlidir. Bu sürenin dolmasının ardından aşkın büyüsü ortadan kalkacak ve ilişki normal bir seyir alacaktır. Dolayısıyla iki yıllık sürede sevgiliyi kendine alıştırmak, mümkün olduğu kadar kendini ona kabul ettirmek ve çok sayıda güzel anı biriktirmek aşk etkisinin kalıcı olmasına ve birlikteliğin bir ömür boyu sürmesinde önemli etkiye sahiptir.

Zeytin Büyüsü Nasıl Bozulur?

En etkili aşık etme büyüsü arasında yer alan zeytin büyüsü farklı yollarla bozulsa da en güvenilir yol tabi ki büyü bozma duaları okumaktan geçmektedir. Felak ve Nas surelerinin peş peşe üçer defa okunması ile zeytin büyüsünün olumsuz etkileri ortadan kaldırabilirsiniz. 4444 Salat-ı Tefriciye Nasıl okunur başlıklı yazımızdan yararlanarak büyü bozdurma konusunda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü