Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Evde kendim aşk büyüsü yapmak istiyorum diyenlerin merak ettiği uzaktan aşk büyüsü duaları ve yapılışı konusunda tüm bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Uzaktan bağlama büyüsü, özellikle büyünün yönlendirileceği kişi ile arada uzun mesafe olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Çünkü bu tür bağlama büyülerinde uygulanan ritüeller ve kaynak alınan büyü kitapları çok daha tesirli aşk büyüsü etkisi göstermektedir. Sevdiği kişi ile arasında yüzlerce kilometrelik mesafe olanlar, sevdiği kişileri yakından göremeyenler bu tür uzaktan aşk büyüsü yaparak büyünün tesirli olmasını sağlayabilirler. Havas ilimlerinde her türlü bağlama büyüsü birbirinden farklı etkiler gösterebilmektedir. Özellikle bu tür büyülerin yönlendirileceği kişilerin evli olup olmaması, yakında olup olmaması gibi faktörlere göre büyü kitaplarında yer alan bağlama büyüleri bulunmaktadır.

Uzaktan aşk büyüsü, havas ilimlerinde ve kadim büyü kitaplarında yer aldığı usullere göre diğer bağlama büyülerinde olduğu gibi birtakım ritüellere uygun olarak icra edilmektedir. İşinin ehli medyum hocaların da bu konuda uzak mesafeli aşk büyü yaptırmak isteyen kişilere yol gösterici çalışmaları ve tılsımlı sözler içeren uygulamaları bulunmaktadır. Uzaktan aşk büyüsü nasıl yapılır sorusunun yanıtlarına geçmeden önce, bu büyünün ne tür etkiler gösterdiğini ve kimler tarafından yapılabileceğine değinmek gerekmektedir.

Uzaktan Aşk Büyüsünün Özelliği Nedir?

Asırlar boyunca Anadolu'nun kadim medeniyetleri tarafından icra edilerek günümüze kadar gizli saklı kalmayı becerebilen en etkili bağlama büyüleri, günümüzde de hak ettiği yoğun ilgiyi görmektedir. Özellikle karşılıksız aşkın ızdırabına düşenler, kara sevda yüzünden için için eriyenler tarafından tercih edilen aşk büyülerinin gerek uygulamada değişiklik gösteren ritüelleri gerekse de etkileri ve tesir süresi gibi unsurlarda birbirlerinden farklılaştığı görülmektedir. Aşk büyüsü uygulamalarında görülen çeşitliliğinin bir farklı versiyonu da uzaktan aşk büyüsüdür. Bu büyü sıradan bağlama büyülerinin aksine sıklıkla görüşemeyen ve aralarındaki bağlar kopma noktasına gelen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Uzaktan aşk büyüsü sayesinde kişiler farklı ilçelerde, şehirlerde hatta ülkelerde dahi olsa büyünün etkileri kendini gösterebilmektedir. Ancak bunun için uygulanması gereken ritüellere göre hareket edilmesi şarttır.

Uzaktan Aşk Büyüsü Gerçekten Etkili Mi?

Bilindiği üzere bir aşk büyüsünün ya da bağlama büyüsünün gerçekten etkili olabilmesi için büyü yapan ya da yaptıran kişi ile büyünün yönlendirildiği kişi arasında daha önceden bir gönül bağı veya hiç değilse tanışıklığın olması gerekmektedir. Aksi halde sizi daha önce hiç tanımamış ve görme ihtimali dahi olmayan kimselere karşı yönlendirilen büyüler tutmayacaktır. Örneğin televizyonda gördüğünüz bir dizi ya da pop yıldızına karşı istediğiniz kadar bağlama büyüsü yapın bu büyünün tesiri olmayacağı gibi büyünün ritüellerine de ters bir durumdur. Bu tür isteklerde dünya dışı farklı boyuttan varlıkları bağlama büyüsü için harekete geçirmeniz mümkün değildir.

Aşk büyüsü nasıl yapılır sorusunun yanıtı olarak aşk büyüsünün tutması ve tesirlerini kısa göstermesi için yapılması gereken uygulamalarda kişilerin birbirleri ile yakın ilişkide olması, arkadaşlık, sevgililik ya da evlilik gibi ilişki boyutlarından geçmiş, bu anıları tecrübe etmiş olmaları gerekmektedir. Uzaktan aşk büyüsü de kadim büyü kitaplarında yer alan bu kurallara ve esaslara riayet edilerek gerçekleştirildiğinde kolaylıkla tatbik edilebilir ve tesiri gerçekten de etkili olabilmektedir. Evde aşk büyüsü nasıl yapılır sorusunun yanıtını bu konulu yazımızda bulabilirsiniz.

Uzaktan Aşk Büyüsünü Kimler Yapabilir?

Aşk büyüsü yapanlar veya işinin ehli medyum hocalara vekalet vererek yaptıranlar, genellikle sevdiklerinden herhangi bir nedenle ayrı düşmüş kişilerden oluşmaktadır. Sevgililik hatta evlilik döneminde haksızlığa uğrayarak terk edilenler, sevgilerine karşılık bulamayan kişiler aşk büyüsü yaparak değer verdikleri kişinin kendilerine bağlanmasını sağlayabilirler. Uzaktan aşk büyüsünü yapmak isteyen veya büyü üstatlarına başvurarak yaptırmak isteyen kişiler de bu tür durumda olanlardan oluşmaktadır. Özellikle sevdikleri tarafından terk edilip yarı yolda bırakıldıktan sonra başka şehirlere ve hatta ülkelere göç eden kişilere yönelik uzaktan aşk büyüsü yapmak mümkündür. Bu konuda asırlar boyunca uygulanan köklü büyü uygulamalarının yanı sıra ilim ve irfan sahibi medyum hocalar da uzaktan aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişilere engin bilgileri ile yardımcı olmaktadır.

Uzaktaki Birine Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Sevdiklerinden uzakta yaşamına devam eden ve kara sevdanın acılarını her gün yaşayan kişiler kendilerinden uzakta olan sevdikleri üzerinde büyü etkisini kurabilirler. Bunun için kadim büyü kitaplarında yer alan uygulama ve ritüellere uygun hareket edilmesi gerekmektedir.  Uzaktaki birine aşk büyüsü nasıl aşk büyüsü yapılır sorusunun yanıtı olarak şu uygulamaların icra edilmesi ile bağlama büyüsü yapılmış olacaktır:

  • Fotoğrafla uzaktaki kişiye aşk büyü yapmak,
  • Uzaktaki kişinin saç teli, el ya da ayak tırnağı, kanı, deri parçası ve benzeri insani unsurlarla uzaktan bağlama büyüsü yapmak,
  • Uzaktaki kişinin kullandığı kişisel eşyalar ile bağlama büyüsü yapmak

Görüldüğü üzere asırlar boyunca sürerek günümüze kadar gizli kalmayı başaran aşk büyülerinde uzak mesafeli tesir eden büyüler arasında pek çok farklı çeşit bulunmaktadır. Bu yüzden uzaktaki bir sevdiğine bağlama büyüsü yaparak bu kişinin yeniden kendisine deli divane aşık olmasını ya da arkadaşlık seviyesinden sevgililiğe hatta evliliğe geçilmesini sağlamak için bu tür uygulamalar icra edilebilir. Aşk büyüsü çeşitleri nasıl yapılır sorusunun yanıtları için yazımızın devamında yer alan etkili ve kısa sürede tesir gösteren bağlama büyüleri hakkında detaylı bilgilere göz atmanız tavsiye edilir.

Fotoğrafla Yapılan Aşk Büyüleri

Fotoğrafla yapılan aşk büyüleri, özellikle uzak mesafe ilişkisi içinde olan kişilerin en çok tercih ettiği bağlama büyülerinden biridir. Bu tarz büyülerde yapılan dua ve niyet oldukça önemlidir. Yani okunan duaların ve tılsımlı sözlerin fotoğrafla yapılacak olan büyülerde büyük önemi bulunmaktadır. Büyünün yönlendirileceği kişinin fotoğrafla tesir altına alınması mümkündür. Ancak kadim büyü kitaplarında yer alan kurallara ve uygulanacak ritüellere birebir uygun hareket edilmesi temel şarttır.

Fotoğrafın bağlama büyüsündeki kullanmasındaki temel amaç, büyünün tesirli olabilmesi için yardımına ihtiyaç duyulan dünya dışı varlıkların bu kişiyi doğru tespit etmesi ve kişinin bizzat kendisine yapılan bir uygulama gibi lanse edilmesidir. Yüzde yüz tutan aşk büyüsü nasıl yapılır başlıklı yazımızda bu konuyla ilgili detayları bulabilirsiniz.

Fotoğrafla Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Fotoğrafla aşk büyüsü yapmak isteyen kişilerin öncelikle işinin ehli ve alanında ilim sahibi medyum hocadan yardım almaları tavsiye edilmektedir. Bunun dışında manevi gücü yüksek ya da üçüncü gözü açık kişilerin de uygulamalar sırasında aktif rol üstlenmesi büyünün çok kısa sürede daha tesirli bir etki göstermesini sağlayacağı için önemlidir. Fotoğrafla aşk büyüsü nasıl yapılır sorusunun yanıtı için şu uygulamaların kadim büyü kitaplarında yer ettiği şekilde icra edilmesi gerekmektedir:

Fotoğrafın üzerine okunacak tılsımlı söz ve dua budur: "Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti." Bu dua büyünün yönlendirileceği kişinin fotoğrafına 13 gece boyunca gece yarısına yakın saatlerde 1013 kere okunması gerekmektedir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü