Adet Kanı büyüsü nasıl yapılır, Adet büyüsünü yapma ve bozma duası nedir?

Gerçek Adet kanı büyüsü nasıl yapılır? Regl kanıyla yapılan büyü günah mı, Adet kanı büyüsünün duası nedir? Duasız adet kanı içirmek etki eder mi?

Adet Kanı büyüsü nasıl yapılır, Adet büyüsünü yapma ve bozma duası nedir?

Adet kanı büyüsü yapmanın püfnoktası nedir? Adet kanı içirmek bir erkeği kendinize aşık etmenizi bağlanmasını sağlar. Bunun yapılış kaidesi vardır, eğer bu yazımızda anlattığımız şekilde adet büyüsü yapılmazsa kesinlikle tutmaz, İstediğiniz gibi bir sonuç alamazsınız. Adet kanını şekere damlatarak yapılan büyü yöntemlerinden biri olarak bilinen bu uygulama aslında öyle değildir. Büyü yapmak ve yaptırmak haramdır, halk arasında bahsedilen bu yöntem gerçek adet büyüsü olarak biline gelmiştir. İyi bir Medyum hoca tarafından yazımızda bahsettiğimiz yöntemlerin uygulanışını doğrulayabilirsiniz. 

Gerçek Adet Kanı Büyüsü Nasıl Yapılır?

Regl büyüsü olarak bilinen bu uygulamanın en gerçekçi ve denenmiş hali şöyledir. Ülkemizde çok sık uygulanan bu işlem, kadının regl kanının kullanılması ile yapılıyor. Yeni bir ayın eski tabir ile, Arabi bir ayın ilk pazar gecesine kadının hastalığı isabet etmişse, yani diyelim ki, Ocak ayının ilk haftasında pazar gününe uzamış veya denk gelmiş olması yeterlidir. Bu dönemde denk gelen Adet kanı bir içecek vasıtasıyla murat ettiğiniz erkeğe içirilirse bağlanması ve aşık olması muhtemel gözüyle bakılmaktadır. Bunun gerçekte aslı yoktur! Denemiş ve tecrübe edilmiş olması bazı kimselerde olumlu sonuç verdiği için kulaktan kulağa yayılmış ve yıllarca uygulanmış bir yöntemdir. Gerçek regl büyüsü burada tarif edildiği ayda ve günde yapılırsa olumlu sonuç vermesi garanti gözüyle bakılmıştır. Bazı havas ve ledünni kitaplarında, Garanti Adet kanı büyüsü mücerreptir başlığı ile anlatılmış ve uygulama zamanı bahsettiğimiz dönemde ve şekilde yapılması öngörülmüştür.

Adet Büyüsü Duası, Niyeti ve Türkçe Okunuşu

Öncelikle bu büyüyü yapacak olan kimse, inanarak hulisi bir kalp ile, şöyle niyet etmelidir. Örneğin: Eşimi Seviyorum oda beni sevsin, Evine Çocuklarına, Bana bağlansın bu ay başının hikmeti ile. Aybaşı kanım yani (Adet kanı yedirmek) vasıtasıyla muradım yerine gelsin. Diyerek niyet edilir. Akabinde aybaşı kanı büyüsü yapmak için 1 damla küp şekere damlatın. Çay, kola, gazlı içecek vs. gibi şeylerin içine atılması ve içirilmesi yeterlidir. Bunu yaparken Ayet, Esma, Sure, Kasem ve Dua okunmaz! Okunması sakıncalıdır. Yapan kişi abdestsiz olduğu için bu işlemi yaparken dualar okunmaz. 

Regl Büyüsü Kimlere Yapılır?

Adet kanıyla yapılan büyü şu kimselere yapılırsa kesinlikle etki ettiği ve garanti sonuç verdiği yönde deliller vardır. Karısını döven kocaya, Karısını sevmeyen eş, Karısını aldatan koca, Eşini terk eden erkeğe, Bir başka kadınla ilişkisi olan erkeğe, Karısını haksız yere boşamak isteyen adama, Nişanlısını terk eden, Dini nikahlı karısını terk eden eş için yapılırsa etkisi hızlı ve kalıcı olduğu yönde bilgiler verilmektedir.

Adet Kanı büyüsü nasıl yapılır

Partnerinizle Adetliyken İlişki Kurmak Büyüye Kapılmanızı Sağlar mı?

Aybaşı, regl, adet kanının geldiği dönemler olarak bilinen kadınların bu özel günlerinde, yakınlaşmak ve temasda bulunmak kesin olarak dinen haram kılınmıştır. Yakınlaşma size ve partnerinize büyüye kapılma durumu yaşatmaz. Lakin Adet döneminde birlikte olmak haram olduğundan dolayı tavsiye edilmez. Dinen ve Sağlık açısından uygun görülmediği açıklanmıştır. Böyle bir durumu yaşamış olsanız bile, kesinlikle adet kanı büyüsüyle alakası olmayacaktır.

Adet Büyüsünden Korunma Yöntemleri

Adet büyüsüne mağruz kalma durumlarına karşı, Erkeklerin de yapacağı kolay korunma yöntemleri vardır. Büyüden korunmak için okunacak dualar, basit tılsımlar, esrarlı bilgiler içeren tariflere göz atmanızı öneririz. Adet kanı içmiş biriseniz, veya içirilmiş olma yönünde bir şüpheniz varsa kesinlikle, Büyüden korunma yöntemlerini uygulayarak beden ve ruh sağlığınızın normale dönmesini, etkisine girdiğinizi düşündüğünüz regl kanı büyüsünden kurtulmanızı sağlayabilirsiniz.

Büyü Yapmak ve Yaptırmak Helak Edicidir

Müslüman bir kimse büyü yapmaz, yaptırmaz. Sihrin öğrenilmesi de öğretilmesi de haramdır. Adet kanı büyüsü yapanlar haram işlemektedirler. Hadis-i şeriflerde helak edici 7 günahtan biri olarak aktarılmıştır.

Ebu Hureyre (R.A.) rivayet etmiştir: ‘Helak edici yedi günahtan kaçınınız.’ Ashab: ‘Helak edici yedi günah nelerdir?’ diye sorduğunda Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurdu: ‘Allah’a ortak koşmak, büyü yapmak, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmek, tefecilik etmek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, evli ve namuslu bir kadına iftira etmektir.’

Buhari ve Müslim’in müttefikan aktardıkları bu sahih hadisten anlaşılacağı üzere adı şirkle birlikte anılan büyü, yedi helak edici günahtan biridir. Dünya ve ahirette helak olmaktan kaçınmak için bu günahlara girmemek gerekir. Adet kanı büyüsü duası okumak da günahtır.

Adet Kanı ile yapılan Büyü, Sihir Nedir?

Sihir sözü, Araplarca, bir şeyi yönünden çekip çevirmek, değiştirmek yerine de kullanılır. Sihir, lügatte, sebebi gizli ve ince olan şeye; şeriat teriminde de sebebi gizli olan ve aslına uymayan, gözbağcılık, düzenbazlık, oyunculuk biçimindeki şeylere denir. Sihrin Türkçe ‘de karşılığı, büyüdür. Büyü, kötü karakterli kişilerde görülen, itirazı zor olmayan olağanüstü işler diye de tarif edilebilir.

Büyü ve Sihrin Manaları Nelerdir?

Sihir, aslında, insanın ciğerine vurarak sersemletmek manasına mastar olup; sonradan, cadılıkta kullanılmıştır. Sihrin üç türlü manası vardır:

  • Aslı ve hakikati olmayan zihnî hayallemeler, kuruntular, düzen ve oyunlardır ki; hokkabazların el çabukluğuyla gözlerden kaçırmak ve kovucuların da yaldızlı sözlerle kulakları avutmak suretiyle yaptıkları şeyler sihrin birinci bölümündendir. Hz. Allah, Kuran-ı Kerim’de: "...Halkın gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar.", "Onların ipleri ve değnekleri, sihirleri yüzünden, kendisine, gerçekten koşuyormuş hayalini verdi" buyurmuştur. O devirdeki kafirler de Hz. Mûsâ (A.S.)’ı böyle bir sihirbaz sandıkları için, ona: "Ey sihirbaz! Bizim için Rabbine dua et!" diye hitap etmişlerdi.
  • Sihrin ikinci manası; herhangi bir suretle yaklaşıp şeytanın yardımını sağlamaktır ki, Yüce Allah, bu hususta da: "Şeytanın, kimlerin üzerine indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkâr yalancının üzerine inerler. Fakat, o şeytanlar, kâfirlerdir ki, insanlara büyüyü öğretiyorlardı" buyuruyor. Sihrin bu çeşidi, ikinci çeşit olarak hayırlı ve mümin olan cinlerle kâfir şeytan olan cinlerden yardım biçiminde gösterilmiştir. En tesirli adet kanı büyüsü de bu türdendir.
  • Üçüncüsü; suret ve tabiatların değiştirilmesine güç yetirilebileceğine ve örneğin bir insanın eşek yapılabileceğine inanılan şeydir ki, bu çeşit sihrin ilim adamları katında aslı ve hakikati yoktur. Böyle olmakla beraber, sihrin insanlar üzerinde etkili olduğu ve büyülenen kişinin boş yere kendisini eşek sandığı görülür.

İbn-i Haldun’un Büyü Hakkında ki Yorumu

İbn-i Haldun da bu hususta şu bilgiyi verir: "Sihir ve tılsım bir ilim olup, insan ruhu bunlarla ya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla temel elemanlara tesir edebilir. Doğrudan doğruya olanına sihir, dolayısıyla olanına tılsım denir.

Adet kanı büyüsü yapılan kişiyi nasıl etkiler? Hakiki müessir Allah’tır. O’nun dilediği kadar etkiler. Korunmak için Allah’a sığınıp dua etmek lazımdır.

Büyücülerin Türleri Nelerdir?

İnsanlar ruhen aynı cinsten de olsalar taşıdıkları bazı özelliklerinden dolayı sınıflara ayrılırlar ve her sınıf da ayrı bir özellik taşır. İnsanlara tesirleri itibariyle, büyücülerin ruhları üç gruba ayrılır:

  • 1. İstediklerini doğrudan doğruya kalp ile etkilerler ki; filozofların sihir adını verdikleri budur.
  • 2. Feleklerin tabiat ve mizaçlarından yahut temel elemanlardan ya da sayıların özelliklerinden birisiyle etki yaparlar ki; buna tılsım denir ve bu, tesir yönünden birinci gruptakine nispetle çok zayıf ve düşük kalır.
  • 3. Hariçte hiç aslı ve vücudu olmadığı halde, yapılan ruhî tesir ve telkinlerle birtakım suretler ve hayaller hissettirilir ki; filozoflar, buna da gözbağcılık adını verirler. Sihirbazların ruhlarındaki özellik, sair beşerî özellikler, kendilerinde yaratılıştan mevcut olup, bunun fiil alanına çıkması ya riyazetle ya da şeytanlara itaat ve tapmakla olabilir. Peygamberlerin durumu ise; onların ruhlarında öyle bir özellik vardır ki, onlar bu özellikleriyle Allah'ı bilirler, Allah tarafından gönderilen meleklerle görüşür ve konuşurlar. Allah'ın izni ve yardımıyla birtakım mucizeler gösterirler."

Adet Büyüsü Yapan Medyumlar Var mı?

Adet kanı büyüsü yapan hocalar da hoca adı altında şarlatanlardır. Herkese hemen inanmayın, telefonda arayın detaylıca merak ettiklerinizi sorun. İçinize siniyorsa, sizi iyi bir şekilde aydınlatmışsa, inanmışsanız! Büyüye gerek kalmadan Vefk ilmi ile dualı vefkler uygulamarından destek alabilirsiniz. Bahsettiğimiz Gerçek Medyumlar mustesna onlar şarlatan olmayabilir. Gerçek ve Garantili işlemler yapan bir medyuma bu işlemleri yapmadan danışabilirsininiz. Daha farklı yöntemler ile, Sevdiğinizi kendinize aşık etmeniz mümkün. Büyü yapmadan aşk büyüsü işlemlerine gerek kalmadan kocanızı, sevgilinizi kendinize aşık edebilirsiniz. İşinin ehli ve ulvi çalışmalar yapan bir medyumdan bilgi almanızı öneririz.

Adet Büyüsü Yapan Medyumlar

Büyü Bozma Nedir? Adet Kanı Büyüsü Bozulabilir mi?

Büyü bozma işine nüşre denmektedir. Nüşrenin meşru yolları rukye, dua ve ta’vizdir (muska). Aybaşı büyüsü nasıl bozulur? Sorusuna yanıt olarak şunu diyebiliriz; Eşinizde veya sevdiğiniz insan da böyle bir durum söz konusu ise yapılması gereken şu işlemi size tavsiye ederiz. Öncelike üzeriniz de büyü varmı yok mu onu anlamak lazım bunun için, Büyü belirtileri konusunda büyü olup olmadığını anlamanın kolay yöntemini açıkladığımız yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz. Burada bahsedilen alametler söz konusu ise, Büyü bozma konusunda tarif edilen yöntemler ile adet kanı büyüsünü kolayca bozabilirsiniz. Ayrıca aşşağıda bahsettiğimiz aybaşı büyüsü bozma duasını yapmanızı kesinlikle tavsiye ederiz 21 gün yapılması ile kesin sonuç sağlandığı açıklanmıştır. 

Rukye İle İlgili Hadisler

Müslim’in rivayet ettiği ravisi Hz. Cabir (R.A.) olan hadislerden birinde Hz. Cabir: “Benim bir dayım vardı, akrep sokmasına karşı rukye yapardık. Bir ara Resûlullah (S.A.V) rukyeyi yasakladı. Bunun üzerine Efendimize gelerek: "Ey Allah'ın Resûlü! Siz rukyeyi yasakladınız, ben ise akrep sokmasına karşı rukye yapıyorum" dedi. Dayıma: "Sizden kim kardeşine faydalı olabiliyorsa onu yapsın" diyerek izin verdi."

Müslim'in bir başka hadisinde Avf İbnu Mâlik el-Eşcaî (radıyallâhu anh)'den kaydettiği şu rivayette: "Biz cahiliye devrinde rukye yapardık. Bir ara: "Ey Allah'ın Resûlü, bu hususta ne dersiniz? (Rukye helâl midir, haram mıdır?)" diye sorduk. Şu cevabı verdi: "Rukyelerinizi bana arzedin (okuyun bir göreyim, neler okuyorsunuz? Şunu bilin ki,) içerisinde şirke delâlet eden bir ifade olmadıkça, rukyelerinizde bir mahzur yoktur." buyurmuşlardır.

Adet büyüsünü yapma ve bozma duası nedir?

Adet Kanı İçirmek, Düğüm Yapmak ve Asmak

Nesâi’nin naklettiği bir diğer hadis-i şerifte Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim bir şey asarsa, o astığı şeye havale edilir."

Bu şekilde davrananlar sihirbazlara özenmiş olur. Sihir ise şirk ehlinin amelidir. Zararı def etmek ve faydayı elde etmek ancak Allah’tandır. Duayı alet ederek veya duasız adet kanı içirmek, düğüme üflemek vs. şeklinde fayda elde etmek, zararı def etmek fikri, müşriklere yakışan bir davranıştır. Allah’a inanan bir kimse O’na tevekkül etmelidir. Allah’ın dilediği olur. Allah dilemedikçe olmaz. Büyüyü yaparak veya yaptırarak gerçekten tesir edeceğine inanmak şirk olur. Çünkü esas hakiki tesiri eden ancak Allah’tır. Adet kanı büyüsü zararları olan ve hiçbir faydası olmayacak bir şeydir.

Büyü Yaptırmak Yerine Tevekkül Etmelidir

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Ümmetleri bana gösterdiler. İçlerinde en çoğu benim ümmetimdi; dağları ve sahraları doldurmuşlardı. Sevindin mi, dediler. Evet, dedim. Fakat bunlardan ancak yetmiş bin adedi hesapsız cennete girer, dediler. Bunlar hangileridir? dedim. İşlerini büyü ve fala değil, Yüce Allah'a havale edip O'na güvenenler ve O'ndan başka bir şeye tevekkül etmeyenlerdir, dediler."

Allah’a tevekkül etmeyip büyü yaptırarak insanlara tesir etmeye çalışanlar, şeytana uymuş ve Allah’a karşı saygısızlık yapmış olurlar.

Adet Kanı Büyüsü Bozma Duası

Adet kanı büyüsü bozmak için dua nedir? Büyü yapan ve yaptıranlar haram işlemekte ve insanlara haksız zarar vermektedir. Peki kendisine büyü yapılanlar neler yapmalı? Bunun için sahih kaynaklarda Peygamberimizin tavsiyelerini öğrenmek lazımdır. Bunlardan bir tanesi şöyledir; kendisine büyü yapılan kimse üzerine 7 tane Ayet-el Kürsi, 3 tane İnşirah Suresi, 3 tane İhlas Suresi, 3 tane Fatiha Suresi, 3 tane de muavvizeteyn sureleri (Felak ve Nas) okunup, üflenirse o büyü Allah’ın izniyle tesirini kaybeder.

Bunlarla beraber Taha Suresinin 67, 68 ve 69. Ayetlerinin Arapçası, ardından bakara suresinin ilk 5 ayeti (elif, lam, mim) ve son olarak İsra Suresinin 81. ayeti okunur ve üflenir.

Peygamberimizden Büyü Bozma Tarifi

Peygamberimiz (S.A.V) Medine’de yetişen acve isimli hurmadan her sabah 7 tane yiyenin o gün zehirlenmeye ve sihre karşı şifa olacağını beyan etmiştir. Ayrıca Peygamberimize karşı yapılan büyünün ortadan kalkması için indirilen Felak ve Nas Sureleri de çokça okunmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 01:36
YORUM EKLE
YORUMLAR
Emrah yılmaz
Emrah yılmaz - 5 yıl Önce

Harikasınız acaba sper büyüsü varmı

Deniz bezek
Deniz bezek - 5 yıl Önce

Bana büyü yapanlar varsa da Allaha sığınır ve Allaha havale ederim belki ama şüphe var içimde bana büyü yapıldığına dair

Medyum - Aşk büyüsü