Büyüden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Büyüden Korunma Yöntemleri Neler? Büyüden sihirden kurtulma duası, büyüden korunmak için en tesirli dua ve zikirler. Büyü ve sihire karşı en etkili yöntemler.

Büyüden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Büyüden kurtulmak için yapılması gerekenler bu yönde sıkıntıları olan kişiler için oldukça sık araştırılan bir başlık olmakla beraber kendisine büyü uygulanan bir kişinin bu yönde ciddi mağduriyetler yaşadığı da önemli bir gerçektir. Bu nedenle büyüden kurtulmak için yapılması gerekenlerle alakalı önemli bir arayış içine girilmekte, bu yönde bilgi sahibi olan etkin kişilerden yardım istenmesi de bir başka seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Büyüden Korunmayla İlgili Bilgi Sahibi Olmak Çok Önemli

Büyüden etkilenen kişiler için büyünün getireceği sonuçlar ve büyüden korunma yöntemleri, alınacak ek önlemler konusunda bilgi sahibi olunması büyünün getireceği sonuçların zararlarını engellemek ve azaltmak için çok önemlidir. Evde herkesin kolaylıkla uygulayacağı yöntemler sayesinde büyüden korunmak mümkün olabildiği gibi, büyünün getireceği kötü sonuçların engellenmesi de mümkün olabilir.

Büyüden Korunmak İçin Dua Yöntemine Başvurulması

Bununla alakalı öncelikle bir miktar suya Ayet-el Kürsi, Felak, İhlas ve Nas suresi okunmalı ve okunan suyu büyüye maruz kalan kişiye içirmek gerekmektedir. Büyüye karşı duaya sığınma için ardından büyüye maruz kalan kişi kalan suyla gusül abdesti almalı ve büyünün kötü sonuçlarından arınmak için Allah’a dua etmelidir. Günümüzde bu konuda en sık kullanılan yöntemlerden biri budur.

Büyü Ve Cin Konusunda Dua En Büyük Korunma Yöntemidir

Duanın kişinin herhangi bir şeyin tesirine ihtiyaç duyduğu durumlarda sarıldığı duanın en büyük güç olmasından hareketle büyüye karşı dua hikmeti “Allah’ın dilerse tesir edeceği, tesirine Allah’ın vereceğine inanılmalıdır. Bununla alakalı Hakim tarafından bildirilen hadiste  “Dert-bela geldiğinde Hazret-i Yunus’un duasını okuyan kişiyi Allah muhakkak o dertten kurtarır” buyurulmuştur. İlgili dua “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.” şeklindedir.

Büyüden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Büyüden Korunmak İçin Tuz Kullanılması

Büyüden korunmak için evde uygulanan basit yöntemler vardır. Kendi üzerinde veya bir başkasının üzerinde büyü varsa, büyünün sonuçlarını evden veya üzerinizden def etmek için uygulanan yöntemlerden biri de halk arasında büyüden korunmak için tuz kullanılması olarak isimlendirilen tuz yöntemidir. Burada tuz üzerine Ayet-el Kürsi, Nas, Felak, İhlas, Kafirun ve Fatiha surelerinden her biri yedi defa okunduktan sonra tuzlu suyun büyüye maruz kalan kişiye içirilmesi ve kalan suyun da hastaya üflenmesi önemli bir seçenek olarak göze çarpmaktadır.

Kur’an-ı Kerim Sureleri İle Büyünün Bozulması

Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) belirttiği üzere en büyük mucizedir. Ku’an-ı Kerim sureleri büyüden korunmak ve büyünün bozulması için kişilere önemli bir fayda sağlamaktadır. Diğer dualarda olduğu gibi büyü bozmada kullanılacak Kur’an-ı Kerim surelerini okumadan önce mutlaka abdest alınmalı, bazı kaynaklara göre ek olarak 4 rekât namaz kılınması da gerekmektedir. Ayrıca büyü bozma ya da büyüden korunma ile alakalı Kur’an-ı Kerim sureleri okunması için en uygun zamanın sabah namazıyla gün doğumu arası olduğu da belirtilen bir diğer tavsiyedir. Duaların okunurken kıbleye doğru dönülmesi, ellerin semaya açılması ve diz çökülmesi de bu konuda verilecek diğer tavsiyelerdendir.

Büyüden Korunmak İçin Günde 500 Defa Okunan Dua  

Büyüden korunmak için en çok kullanılan yöntemlerden biri günde 500 defa ‘La havle vela kuvvete illa billah-il aliyyizazim” duasını okumaktır. Duaya başlanmadan önce yüz defa salavat getirilmesi, duanın 500 defa okunmasının ardından da aynı şekilde yüz defa salavat getirilmesi gerekmektedir. Ancak her türlü çabada önce Allah’a dua edilmeli, Allah’ın her şeye gücü yeteceği ve onun istemediği hiçbir büyünün tutmayacağı da unutulmamalıdır. Büyüye karşı sürekli abdestli olmak manevi anlamda kişiyi oldukça güçlü kılacağı gibi İslam alimleri tarafından da büyüden korunmak için oldukça etkili bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Bu noktada kılınan beş vakit namazın ardından okunan Ayet-el Kürsi sadece manevi belaların değil maddi belaların da kişinin üzerinden gitmesi için önemli bir güç olacaktır.

Yatsı Namazından Sonra Bakara Suresi’nin Okunması

Büyüye ve büyünün getireceği kötülüklere karşı uygulanan bir başka yöntem de yatsı namazından sonra okunan Bakara suresidir. Bu yönde yatsı namazından sonra Bakara Suresi’nin son ayetlerinin okunması büyüye karşı alınacak önemli bir önlemdir. Bu durumda büyünün kişiye etki etme olasılığı oldukça azalmaktadır. Bakara Suresi büyünün gücünü yok edebilen önemli bir Kur’an mucizesidir.

Bakara Suresi Okunarak Büyü Bozulması

Büyü bozulması için okunacak dualar arasında en tesirli olanlardan biri de Bakara suresidir. Bakara suresinin sadece üç defa okunması dahi kişilere özellikle maddi anlamda yapılan büyülerin bozulması için önemli faydalar getirirken, bu tarz büyülerin bir an önce bozulması oldukça önem taşımaktadır. Öyle ki büyü etkileri devam ettiği sürece kişinin girdiği ticari işlerde başarılı olması ve kazanç sağlaması mümkün olmayacaktır. Halk arasında basiret bağlanması da denilen bu büyünün bozulması için Bakara Suresi okunarak büyü bozulması yöntemine başvurulabilir. Bakara suresinin 3 defa okunması yanında Rad suresi, Tarık suresi, Felak ve Nas sureleriyle Rahman suresinin okunması da çok önemlidir.

Rad, Tarık ve Rahman Surelerinin Büyü Bozma ve Korunma Konusunda Tesiri

Büyü bozma konusunda sıkça başvurulan Rad suresinin üç defa okunması kişiye bulaşan belaların atılması için çok önemli bir etki sağlamaktadır. Tarık suresinin genç kızların düştüğü ruhsal bunalımlardan çıkması için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bu vesileyle Tarık suresinin 7 defa okunması çok önemlidir. Rahman suresi de karışık büyüler ve nohut büyülerinin def edilmesi için özellikle eşler arasındaki muhabbetin sağlanması ve koruma kalkanı olabilmesi için okunmalıdır. Kişinin her sabah uyandığında ya da her gece uyumadan önce bu duaları birer kere okumaları da oldukça faydalıdır.

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Büyüye Karşı Kullandığı 3 Korunma Yöntemi

Tirmizi ve Mevahib tarafından bildirilen bilgilere göre Peygamber Efendimiz büyüye karşı 3 adet ilaç geliştirmiş ve bunları durmaksızın kullanmaktaydı. Bunlardan ilki Kur’an-ı Kerim okumak, ikincisi dua okumak, üçüncüsü de fen ile faydası kanıtlanmış ilaçları kullanmaktı. Her ikisini karışık kullandığı da olurdu.

Hz.Muhammed’in (S.A.V) Büyü Hususunda Okunacak Duanın Etki Etmesi İçin Gözetilmesini İstediği Şartlar

Hz. Muhammed (S.A.V) büyü konusunda okunacak Kur’an-ı Kerim, büyüden korunmak için yapılması gerekenler ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi gerektiğini buyurmuştur. Buna göre;

  • Duayı okuyanın, duayı yazanın ve büyüden muzdarip olanın duaya tüm kalbiyle inanması
  • Büyüden etkilenmiş olan kişinin kendisine zarar verecek gıda ve şüpheye düştüğü ilaçlardan imtina etmesi, soğuk ve sıcaktan sakınması gerekmektedir.
  • Duayı okuyan kişinin öncelikle bozuk iltikad sahibi olmaması, harama el uzatmaktan sakınması, kul hakkından uzak durması, haram yiyenle muhabbetten ve yemek içmekten sakınması, okuduğu dua karşılığında herhangi bir ücret talep etmemesi gerekmektedir.
  • Bu hususta ayrıca şöyle buyurulmuştur: ”Gafletle ve Allah’ı unutarak edilen dua kabul olmaz” (Tirmizi)

Din Alimlerinin Büyüden Korunmak İçin Verdiği Tavsiyeler:

Büyüden kurtulma ve korunma ile alakalı bazı din alimlerinin verdiği tavsiyelerden de söz etmek faydalı olacaktır. İmam-ı Şarani Hz. cin mektubunu yanında bulunduran ve taşıyan kişiye cin uğramayacağı gibi, cin dadanmış olan kişinin cininin gideceği ifade etmiştir. Aynı zamanda İmam-ı Şarani Hz. Kuşluk namazına devam edene cin tesir etmeyeceğini belirtmiştir.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 01:39
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü