Ayrılan Karı Kocayı Birleştirmek için Okunacak Dualar

Eşlerin ayrılmaması için en tesirli dua, ayrılan karı ve kocayı barıştırma duası, küs olan nişanlıların ve eşlerin barışması için faydalı dua ve detaylar yazımızda...

Ayrılan Karı Kocayı Birleştirmek için Okunacak Dualar

Boşanan karı kocayı barıştırmak için okunacak dualar, hem eşlerin bizzat kendileri tarafından hem de çevrelerindeki sevenleri tarafından okunabilir. Özellikle çocuklarının ayrılık sebebiyle kötü bir ruh haline düşmesinden endişe duyan anneler veya anne ve babasının boşanmasını istemeyen çocukların da okuyabildiği bu dualar ile aralarında hangi sebeple olursa olsun bir sıkıntı çıkan ve ayrılan ya da ayrılmanın eşiğine gelen eşlerin yeniden bir araya gelmesini sağlamaktadır. Ayrılan karı kocayı birleştirmek için okunacak dualar sayesinde bugüne kadar pek çok boşanma noktasına gelen eşlerin birbirlerine ilk günkü gibi aşık olarak bağlandıkları görülmüştür.

Aralarında herhangi bir nedenle küslük bulunan eşlerin yeniden birbirlerine aşkla sarılmalarını sağlamak için dinimizde ve İslami kaynaklarda pek çok dua olduğu bilinmektedir. Bu tür eşleri birleştiren dualar usullerine uygun bir şekilde okunmasıyla ayrılan veya ayrılma aşamasında gelen karı ve kocalar yeniden mutlu mesut bir şekilde hayatına devam edebilirler. Özellikle çocuklu aileler için boşanmanın sonuçları çocuklar açısından büyük sorunlarında da ana kaynağı olabilmektedir. Bu yüzden çocukların geleceğinin de düşünülerek bu tür duaların okunması, duaların kısa sürede kabul olup eşlerin küslüklerini sonlandırmasında etkili olmaktadır.

Eşlerin Ayrılmaması İçin En Tesirli Dua

Özellikle ilişkilerin başlarında değil de uzun süreli birlikteliklerin bir sonucu olarak karşılaşılan ayrılık haberleriyle maddi ve manevi ağır sonuçların ortaya çıkmaması için sevenlerin arasındaki muhabbeti tesis edecek dualara başvurulması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Manevi açıdan eşlere güç ve kuvvet vererek karı ve kocanın aralarındaki buzları eritmesi mümkün olabilmektedir. Eşlerin ayrılmaması için en tesirli dua uygulamalarından bazıları İslami kaynaklarda şu şekilde yer almıştır:

Birbirinden ayrı olan eşlerin aralarındaki küslüğe son vermek amacıyla ve sevdiği kişinin kendisine dönmesi için okunacak dualar arasında Fetih Suresi yer almaktadır. Fetih suresinin Arapça usulüne göre okunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra surenin mutlaka yatsı ezanı okunduktan sonra niyet edilerek okunmasına dikkat edilmelidir. Fetih Suresi öncesinde niyet ederken

 • "Ya Rabbi, falanca kulun bana geri dönsün ve muhabbet etsin." şeklinde niyet ettikten sonra Fetih suresi Arapça olarak okunmalıdır.
 • Fetih Suresinin gönülden okunmasında surenin Türkçe mealinin de iyi bilinmesi önemlidir. Bu yüzden sureyi bir kez de Türkçe meali ile okumak duanın kabul olması açısından faydalı olacaktır.
 • Sureyi okuyup bitirdikten sonra 312 defa "Ya Rakip" zikri çekilmelidir.
 • Zikirden sonra yine "Ya Rabbi, falanca kulun bana geri dönsün ve muhabbet etsin." dendikten sonra dua tamamlanmış olur.

Bu duanın 3 gece aynı şekilde tekrar edilmesi ve ibadetin gönülden yapılması sonucunda kısa sürede karı ve koca eski muhabbetine kavuşacaktır. Ayrıca bu duayı eşler dışında eşlerin anneleri ya da babaları veya başka sevenleri okuyacaksa, niyet kısmında bana geri dönsün yerine "falanca kuluna geri dönsün" denilerek yeniden bir araya gelmesi istenen karı ve kocanın isimleri zikredilmelidir. Ayrılan karı kocayı birleştirmek için yapılacak büyüler başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Küs Olan Eşlerin Barışması İçin Faydalı Dua

Kocayla barışmak için okunacak dua özellikle eşleri tarafından terk edilip, kocalarının yeniden kendilerini ilk günkü gibi sevip gözetmelerini isteyen kadınlar tarafından okunmalıdır. Bu duanın fazileti sayesinde küslükler sona erebilmekte ve sevenler yeniden bir araya gelebilmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in de belirttiği gibi yalnızca karı kocalar değil, tüm kişiler arasında 3 günden fazla küslüğün sürmesi helal olarak görülmemiştir. Bu hadisi kerimeye dayanarak eşler için de aynı durumun söz konusu olduğu bilinmektedir.

Aralarında herhangi bir sebeple küslük ve dargınlık çıkmış eşlerin barışması için Enfel Suresi'nin 63. ayetinin 313 defa okunması ilmi kaynaklarda en çok tavsiye edilen dua uygulamaları arasında yer almaktadır. Enfel Suresi 63. ayet Arapça okunuşu şu şekildedir:

 • "Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve ellefe beyne kulübihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulübihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim."

Bu ayeti kerimenin düzenli olarak gün içinde 77 defa okunmasına özen gösterilmelidir. Her gün Arapça usulüne ve okunuşuna dikkat edilerek okunması gereken bu dua aynı zamanda bölük pörçük değil, tek seferde okunup bitirilmelidir. O yüzden kocanın barışması için dua fazileti ile karı ve kocaların yeniden bir araya gelmesini isteyen kişilerin yatsı namazından sonra duayı gönülden gelecek bir şekilde okumaları tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda Enfel Suresi'nin 63. ayetinin anlamının bilinmesi de bu duanın gönülden gelecek bir şekilde okunmasında faydalıdır. O yüzden bu ayeti kerimenin Türkçe anlamının bilinmesi de tavsiye edilmektedir:

 • "Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
 • Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin (verseydin), onların kalplerin arasını birleştiremezdim. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Aziz’dir, Hakim’dir.”

Ayrıca ilmi kaynaklarda bu duanın ardından 100 defa "Ya Kadir, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahiym, Ya Kerim" esmaül hüsnalarının okunması duanın kabul olması açısından faydalı olmaktadır. Birini kendine bağlamak için okunacak dualar başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Arası Bozulanlara Öğütlediği Dua

Güvenilir ve sahih olarak kabul edilen İslami kaynaklarda Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) her olumsuz durumda sahabelere ve çevresindekilerle arası bozulanlara öğütlediği bazı dualar bulunmaktadır. Bu dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • “Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih sübüles-selami ve neccina minez-zulümati ilen-nuri ve cennibnel-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümmehfazna fi esma’ına ve ebsarina ve ezvacina.”
 • Anlamı: Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
 • Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Bizleri ayrılığa düşürme. Aramızı ve sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar, iman ve islam aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır. Allah’ım Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi her türlü kötülükten ve günahtan koru.

Ayrılmak üzere olan çiftlere dua uygulaması sayesinde Allah'ın izni ile çiftler ya da karı ve kocalar aralarındaki küslüğe son vererek yeniden mutlu bir şekilde bir araya gelmenin huzurunu yaşayacaklardır.

Boşanan Eşin Geri Gelmesi İçin Dua

İlim ve irfan sahibi hocaların da çevrelerindekilere okunmasını tavsiye ettiği dualardan biri de ayrılan, eşi tarafından terk edilen kişiler içindir. Aralarındaki küslüğe son vermek istediği halde adım atamayan ve kendilerini terk eden eşlerin kalbine yumuşaklık bahşedilmesini isteyen kişiler boşanan eşin geri gelmesi için dua her cuma günü mübarek vakitte okuması tavsiye edilmektedir:

 • Allâh’ü nûrus semâvâti vel ard meselü nurihi ke mişkâtin fîhâ misbâhul misbahu fi zücacehtiz-zücacetü ke enneha kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübarâketin zeytunetin lâ şarkiyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yüdî’ü ve lev lem temseshü nârün nûrun alâ nûr yehdillahü li nurihi men yeşa’ü ve yadribüllahül emsâle lin nasi vallâhü bi külli şey’in alîm

Nişanlıların Ayrılmaması İçin Dua

Nişanlıların ayrılmaması için dua 7 gece yatsı namazından sonra okunmalıdır:

Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü