Borçtan Kurtulmak İçin En Etkili Dua Hangisi?

Borçtan kurtulmak için mucize dua, 21 günde borçtan kurtulma duası ve geçim sıkıntısından kurtulma duaları hakkında detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Borçtan Kurtulmak İçin En Etkili Dua Hangisi?

Borç yükünden kurtulmak için en tesirli dua, özellikle hayat pahalılığının her gün arttığı şu günlerde vatandaşların Allah’a ibadetlerinin yanında sıkıntılarından kurtulmak için O’ndan yardım isterken başvurdukları manevi uygulamalar arasında yer almaktadır. Sağlık sıhhat ve bolluk bereket için Allah’a dua ederken bir yandan da borçlarını kapatmak için çabalayan kişiler, Allah’ın yardımına sığınmaktadır. Eğer mevcut durumda mal ve gelir sıkıntısı içinde iseniz, bir çıkış kapısı arayışınızda Allah’a yalvarışlarınızda okunacak duaları ibadetlerinize ekleyerek maddi sıkıntılarınızın üstesinden gelmeyi Allah’ın izni ile başarabilirsiniz. Borçtan kurtulmak için en etkili dua da işte burada borca batmış vatandaşların uyguladıkları manevi işlemler arasında yer almaktadır.

Maddi sorunlarla boğuşan ve çok yoğun bir şekilde çalışıp çabalasa da bir türlü borçlarını kapatmayı başaramayan kişiler, Allah’ın yardımı ve izniyle borçtan kurtulma duaları okuyarak borçlarının üstesinden gelmeyi başarabilirler. Özellikle hayat pahalılığının giderek arttığı günümüzde, borçsuz yaşamak pek çok kişi için neredeyse bir hayal oldu. Ancak ibadetlerin arasında borçtan kurtulmak için en tesirli dua okuyarak bu hayali gerçekleştirebilirsiniz.

Borçtan Kurtulmak İçin Dualar Var Mıdır?

Ne yapsa da bir türlü borcunu kapatamayan, borcu giderek artan kişiler borçtan kurtulmak için dua okuyarak bu maddi sıkıntılarının üstesinden gelebilirler. İslam dinimizde hem ayetler arasında hem de sahih hadislerde maddi zorluk yaşayan ve rızıklarının bereketi azalan kişiler için etkili dualar bulunmaktadır. Bu dualar sayesinde kişiler hem kazançlarının bereketini artırabilir hem de borçlarını düzenli ödeyerek zaman içinde kapatıp ekonomik refaha ulaşabilirler.

Dinimizde borçtan kurtulmak için dua ve zikir gibi manevi uygulamalar her zaman bu dertlerden muzdarip inanan kimseler tarafından uygulanmış ve faydalı bulunmuştur. Borçtan kurtulmak için okunması gereken duaları, düzenli olarak çekilmesi gereken zikirleri İslami usul ve esaslara göre yerine getirmeniz takdirde siz de maddi sıkıntılarınızın bir bulut gibi dağılıp gittiğine kendi gözlerinizle şahit olabilirsiniz. İşlerin rast gitmesi için inanılmaz etkili dua hangisi başlıklı yazımızda bu konudaki detaylara ulaşabilirsiniz. Bugüne kadar pek çok kişinin işlerinin rast gitmesine ve bolluk ile bereket yaşayarak borçlarını kısa sürede kapatmasına olanak sağlayan bu tür duaların usulüne göre okunması ilk temel şartlar arasında yer almaktadır.

Borcunu Ödeyemeyenlerin Okuması Gereken Dualar

Borcunu ödemekte zorluk çekenlerin, ne kadar çalışsa da çabalasa da borçlarını bir türlü kapatıp ekonomik rahata ulaşamayanların okuması gereken dualar çeşitlilik gösterse de her borçlunun kısa sürede borçlarını kapatabilmesi için çok etkili olan bazı dualar öne çıkmaktadır. Borçlardan ve sıkıntılardan kurtulmak için en etkili dua ve manevi uygulamalardan biri de Teberani Essağır Hazretlerinin buyurduğu gibidir. Sahih ilmi kaynaklarda borçluların borcunu ödemesinde kolaylıklar yaşayıp gerçekten eline geçen bereketli paralar ile borçlarını ödeyebilmelerini sağlayan dua şu şekildedir:

  • “Allahümme  farice’l hemmi, kaşife’l-ğammi, mücibe da’vet’il mudtarrine rahmane’d dünya ve el ahırati ve rahimehüma enter terhamini ferhamni birametin güğnni biha’an ekfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake”

Bu duanın her gece yatsı namazından sonra okunmasına dikkat edilmelidir. Dua borç sahibinin gönlünden geçtiği kadar okunmalıdır. Yani Allah’a yakarışta bir sınır yoktur. Borçlarını ödemekte çok zorlanan ve artık yaşamı çekilmez bir hale gelen kişiler, gerçekten gönülden isteyerek Allah’a yönelip bu duayı okuduklarında Allah’ın izni ile borçlarından kurtulabilirler.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunan Duanın Anlamı

Borçlarını ödemekte çok zorlanan kişilerin Allah’ın yardımı ile borçlarını bir an önce kapatıp ekonomik refaha ermelerini sağlayacak dua ve zikirlerin sadece Arapçası okunup geçilmemelidir. İbadetin Allah katında vücut bulması ve yakarışların kabul olması için duanın kalpten geçirilmesi gerekmektedir. Gönülden istemeden ve duanın kabul olunacağına inanç olmadan borçtan kurtulmak için etkili dualar öğren ve bilseniz de bir faydasını göremezsiniz. Bu yüzden duaların Türkçe anlamlarına da dikkat etmeniz ve duaları bu şekilde de okumanız tavsiye edilmektedir.

Borçtan kurtulma duasının Arapça olarak okunmasından önce mutlaka anlamına bakılmalı ve sindirilmelidir. Borçtan ve sıkıntıdan kurtulma duası anlamı sahih ilmi kaynaklarda yer aldığı ve din alimlerinin ifade ettiği üzere şu şekildedir:

  • “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Mülkü istediğine verirsin, mülkü istediğinden çeker alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hayır sadece senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahıretin rahmanı, bu ikisini dilediğine verir, bu ikisini dilediğine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın.”

Bu duayı her gün düzenli bir şekilde özellikle yatsı namazından sonra okuyarak Yüce Allah’a yalvarıp, daha sonra duaları kabul olan ve böylelikle içine düştüğü borç bataklığından kurtulmayı başaran milyonlarca inançlı kişi vardır. Siz de içinde bulunduğunuz ekonomik çıkmazdan kurtulmak için bu duayı usulüne uygun bir şekilde gönlünüzden geçirerek okuyarak, Allah’a yalvarabilir, O’nun kudreti ile borçlarınızı kolay bir şekilde ödediğinizi bizzat kendiniz tecrübe edebilirsiniz. En etkili düşmanı kahreden dua hangisi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Borç Yükünden Kurtulma Duası ve Zikirleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şeriflerinde şu şekilde buyurmuştur:

 “Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!”

Bu vesileyle borçtan kurtulmak için okunacak en etkili dua ve zikirlerden biri de şu şekildedir:

  • “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

Önceki uygulamalarda olduğu gibi bu duanın da Türkçesinin bilinmesi duanın etkili ve tesirinin kuvvetli olması açısından borçlu kimselere faydalı olacaktır. Bu duanın da anlamı şöyledir: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Yüce Allah’ın rızasının kazanılması için yapılan ibadetlerin yanında geçim sıkıntısından kurtulmak için etkili dua okuyarak, maddi sıkıntılarınızın Allah’ın yardımı ve izni ile ortadan kalkmasına vesile olabilirsiniz. Bu dualardan biri de şu şekilde İslam ilmi kitaplarında yer almıştır: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.” Bu duanın da Arapça olarak okunması etkili olacaktır. Ancak anlamının da iyi kavranması gerekmektedir: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2019, 00:43
YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü