En Etkili Düşmanı Kahreden Dua Hangisi?

Düşmana bela veren dua, düşmanı bozguna uğratan dua, düşmanın belasını bulması için dua ve düşmana galip gelmek için dua hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

En Etkili Düşmanı Kahreden Dua Hangisi?

Düşmanları kahreden en tesirli dualar, zaman zaman kişilerin ihtiyaç duyduğu ve kötülerin şerrinden Allah'a sığındıkları manevi uygulamalar arasında yer almaktadır. Her ne kadar çevremizi özenle oluşturmaya gayret etsek, iyi niyetli ve Allah korkusu olan kişileri yanımızda görmeye çalışsak da ne yazık ki hepimizin çevresinde bizleri mutsuz eden, bizlere huzursuzluk veren kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerle baş edecek gücü bulamadığımız vakitte yapmamız gereken bu kişileri Allah'a havale etmek ve en etkili düşmanı kahreden dua ile Allah'tan yardım istemektir.

Canımıza tak eden durumlarda ve özellikle çektiğimiz zulmün katlanılamaz boyutlara ulaştığı hallerde Yaradan Rabbimizden ilahi adalet dilenmekten başka çaremiz kalmaz. Allah kendisine el açan ve gönülden dua eden müminlerin dualarını geri çevirmeyendir. Dileklerin kabul olması için en etkili dua hangisidir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Dini bütün, imanı kuvvetli kimselerin, zulüm gördüğü düşmanlarından intikam alacakları durumlarda ilahi adalet tecelli eder ve kişiler 3 günde etkili düşmanları kahreden dua ile kısa zamanda kendilerine madden ve manen kötülük yapanları bertaraf edebilir.

Düşmanları Bertaraf Eden Dualar Var Mı?

Düşmanları kahreden ya da bertaraf eden dualar Allah'ın izniyle vardır. Bu dualar sayesinde Allah'ın sevdiği kulları, kötü niyetli kişilerin zulmünden kurtulabilmekte ve selamet içinde yaşamlarını sürdürebilmektedir. Düşmanı kahreden dualar, insanların çevrelerindeki kötü niyetli kişilerden korunmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle beddua niteliğinde değildir. Çoğu kişi düşmanları kahreden ve onların yaşamlarını derinden etkileyen bu tür duaların beddua olduğunu düşünmektedir. Ancak bu dualar yalnızca kalbinde kötülük barındıran ve iyi niyetli, temiz kalpli kişilere maddi manevi zulmedenlere karşı Allah'tan niyaz edilen talepleri içermektedir.

Düşmanı kahreden dua okuyanlar, bu sayede çevresindeki kötü niyetli kişilerin ve düşmanların şerrinden Allah'a sığınmaktadır. Yüce Allah, O'na yalvarıp yakaranları koruyan ve gözetendir. Bu tür dualar ile kalbi temiz ve inançlı kimseler Allah'a daha yakın oldukları için düşmanlarının kendilerine kötülük etmesi mümkün olmadığı gibi yaptıkları kötülüklerden dolayı da müthiş derecede vicdan azabı çekmeleri söz konusu olmaktadır.

Düşmanları Kahreden Dualar Nelerdir?

Düşmanı anında kahreden dua arayışında bulunan inançlı kimseler, öncelikle böyle bir duanın İslam dininde yerinin olmadığını bilmelidir. Dinimize göre "Dua okudum, dileğim anında gerçekleşti" gibi bir durum söz konusu değildir. Duaların kabul olması sadece yüce Allah'ın kararıyla olur. Şimşek gibi etkili dua var mı, hangisi? başlıklı yazımızda bilinmesi gereken detayları bulabilirsiniz.  Bu yüzden düşmanlara anında etki edecek dualar olmadığı gibi ancak Allah isterse kişinin yakarışlarına yanıt verir ve düşmanların anında kahrolması mümkün olur. Düşmanların kahrolmasını sağlayacak dualardan ilki şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

 • Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli şeytânin.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli belâin ve kadâin.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü hıcâben beynî ve beyne külli a’dâin.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-melikü’l-cebbâr.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-vâhidü’l-kahhâr.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-müheyminü’s-settâr.
 • Lâ ilâhe illa’llâhü’l-kebîru’l-müteâlü
  birahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Bu duanın 7 gün boyunca her gece yatsı namazından sonra abdestli bir şekilde okunması gerekmektedir. Düşmanları kahreden bu dua aracılığıyla Yüce Allah, kalpten ettiğiniz duaları kabul edecektir. Bu duaların kabul olması için abdestli olma ve benzeri temizlik şartlarını yerine getirdiğiniz gibi aynı şekilde kalben de duanın gerçekleşeceğine dair yüksek inanç beslemeniz gerekmektedir. Aksi halde duanın gerçekleşeceğinden şüphe duyarsanız ya da duanızın kabul olmayacağını düşündüğünüz halde bile bile dua ediyorsanız düşündüğünüz gibi çıkacaktır ve duanız kabul olmayacaktır. Yine de her şeyin en hayırlısını bilen Yüce Allah olduğu için düşmanlarının kahrolmasını isteyen kişilerin elinden gelen işleri ve sorumlulukları İslami usullere göre yapması gerekmektedir.

Düşmanı Kahreden Duaların Anlamı Nedir?

Düşmanlarının kendilerine kötülük yapmasını engellemek isteyen bazı kişiler, 3 günde düşmanı kahreden dua okuyarak Allah'tan dualarının kabul olmasını istemektedir. Ancak bu kişiler okudukları duaların ne anlama geldiğini bilmeden yalnızca Arapçasını bir kağıttan ya da cep telefonlarının ekranından okuyarak kalplerinden geçenin kabul olmasını dilemektedir. Ancak bu dilekler duanın usullerine uygun değildir. İslami şartlara göre duanın kalpten ve gönülden bir istek olması gerekmektedir. Kişinin ettiği duayı gönülden istemesi için de doğal olarak duanın anlamını bilmesi gerekmektedir. Bu duanın anlamı şu şekildedir:

 • Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla,
 • Şeytânlarla aramızda bir engel (örtü) olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.
 • Kazâ ve belâlarla aramızda bir engel (örtü) olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.
 • Melik ve Cebbâr olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.
 • Tek ve Kahhâr olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.
 • Her şeyi kuşatan ve örten Allâh’dan başka İlâh yoktur.
 • En büyük ve yüce olan Allâh’dan başka İlâh yoktur.
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi olan merhametinle bize muâmele et.

Düşmanların şerrinden korunmak ve onları Yaradan'ın kahretmesi için 7 gün boyunca yatsı namazından sonra okunması gereken bu duanın, tek seferde ve abdestli olarak okunmasına dikkat edilmelidir. Yine aynı şekilde bu duanın Arapça okunması daha etkili olacaktır. Ancak düşmanlarının kahrolmasını Allah'tan niyaz eden kişilerin önce duanın Arapçasını daha sonra Türkçesini okumaları tavsiye edilmektedir.

Düşmanları Kahreden Dualar Hangileridir?

İslam dininde düşmanı kahredecek dua bulunmaktadır. Bunlardan bir diğeri de şu şekildedir:

 • Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.
 • Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.
 • Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.
 • Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.
 • Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ.
 • Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Bu duanın da 7 gün boyunca yatsı ezanından sonra gönülden okunarak icra edilmesi gerekmektedir. Düşmanı kahreden duanın anlamı hakkında soruları olanlar için duanın Türkçe mealini şu şekilde açıklamak mümkündür:

 • Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla
 • Allâhım!
 • Kahrının gücü, yardımının imdat hızı, haramlarının çiğnenmesine olan hassasiyetin, ayetlerine sığınan kimseleri olan himayen hürmetine!…
 • Yâ Karîb (Yakın)! Yâ Semî’! (İşiten)
 • Yâ Mücîb! (Duaları kabul eden) Yâ Serî’! (Hızlı azab veren) Yâ Cebbâr (Kahhar)! Yâ Mütekebbir! (Kibirli) Yâ Kahhâr (Kahreden)
 • Yâ şedîde’l-batş! (Kahrı şiddetli), Ey zorbaların kahrının âciz bırakamadığı!
 • Ey zalim hükümdar ve günahkar düşmanlardan âsilerin helakinde zorlanmayan Allahım!
 • Bana tuzak kuranların tuzaklarını kendi boyunlarına geçir!
 • Bana hile yapmak isteyenlerin hilelerini kendi başlarına çevir!
 • Bana kuyu kazanları kazdıkları kuyulara düşür!
 • Bana aldatma ağı atanların ağlarına Ey benim dayanağım! Kendilerini düşür! Kendilerini av eyle o ağlara! Kendilerini esir eyle o ağlarda..

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü